Priser för Azure Cost Management och Azure-fakturering

Hantera dina molnutgifter med förtroende

Hantera dina molnkostnader bättre genom att hantera kostnader för alla dina moln med en enda enhetlig vy och använd kostnadsallokering för att fördela kostnaderna i hela organisationen. Azure Cost Management and Billing är tillgängligt för Azure-kunder och leverantörer av hanterade tjänster utan extra kostnad.

Kostnadshantering för Azure

Följande funktioner för hantering av Azure-kostnader i Cost Management är tillgängliga i Azure-portalen utan extra kostnad.

Rapportering Rapporter om kostnader och användning
Databerikande Kategorisera med resurstaggar
Budgetar Skapa och hantera budgetar för kostnader och användning
Aviseringar Skapa aviseringar baserade på budgetar för kostnader och användning
Rekommendationer Gör dig av med vilande molnresurser
Molnresurser i rätt skala
Pris Kostnadsfritt för Azure

Följande funktioner tillhandahålls av Cloudyn utan extra kostnad.

Funktioner för kostnader baserade på faktisk förbrukning som kostnadspålägg, omdistribuering och anpassade avgifter
Importera externa budgetar
Anpassa tröskelvärden för rekommendationer
Kategorisera kostnader med egna metataggar

Kostnadshantering för andra moln

Cost Management för AWS-kostnader med anslutningsprogram för AWS

Cost Management för AWS debiteras med 1 % av de totala hanterade utgifterna för AWS. Varje månad debiteras du 1 % av den föregående månadens hanterade AWS-kostnader. Kostnaderna beräknas i förväg för den första månaden av tjänsten och förnyas månadsvis i början av varje månad. Tjänsten förnyas varje månad och du kan när som helst avbryta efterföljande förnyelser. Åtkomst till AWS-API:er kan medföra ytterligare kostnader.

Exempel:

  1. Om du startar tjänsten den 10 januari kommer du att debiteras 2/3 av 1 % av januari månads hanterade AWS-kostnader i februari.
  2. Om du avbryter förnyelsen den 15 april kan du fortsätta använda tjänsten till den 30 april och tjänsten inaktiveras den 1 maj. Du får en faktura på 1 % av april månads hanterade AWS-kostnader i maj.

Priser och köpalternativ för Azure

Kontakta oss direkt

Få en genomgång av priser för Azure. Förstå prissättningen för din molnlösning, läs mer om kostnadsoptimering och begär ett anpassat förslag.

Prata med en säljare

Se köpalternativ

Köp Azure-tjänster via Azure-webbplatsen, din Microsoft-representant eller en Azure-partner.

Utforska dina alternativ

Ytterligare resurser

Information om Azure Cost Management och Azure-fakturering

Läs mer om funktioner och egenskaper för Azure Cost Management och Azure-fakturering.

Priskalkylator

Beräkna din förväntade månadskostnad för användning av valfri kombination av Azure-produkter.

SLA

Granska serviceavtalet för den här produkten.

Dokumentation

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser för Azure Cost Management och Azure-fakturering.

Prata med en säljare för att få en genomgång av Azure-priser. Förstå prissättningen av din molnlösning.

Få kostnadsfria molntjänster och en kredit på $200 för att utforska Azure i 30 dagar.