Priser för Kostnadshantering + fakturering

Få ut mesta möjliga av din investering i molnet

Prisinformation

Kostnadshantering för Azure

Följande funktioner för hantering av Azure-kostnader i Cost Management är tillgängliga i Azure-portalen utan extra kostnad.

Rapportering Rapporter om kostnader och användning
Databerikande Kategorisera med resurstaggar
Budgetar Skapa och hantera budgetar för kostnader och användning
Aviseringar Skapa aviseringar baserade på budgetar för kostnader och användning
Rekommendationer Gör dig av med vilande molnresurser
Molnresurser i rätt skala
Pris Kostnadsfritt för Azure

Följande funktioner tillhandahålls av Cloudyn utan extra kostnad.

Funktioner för kostnader baserade på faktisk förbrukning som kostnadspålägg, omdistribuering och anpassade avgifter
Importera externa budgetar
Anpassa tröskelvärden för rekommendationer
Kategorisera kostnader med egna metataggar

Kostnadshantering för andra moln

Cost Management för AWS-kostnader med anslutningsprogram för AWS

Cost Management för AWS debiteras med 1 % av de totala hanterade utgifterna för AWS. Varje månad debiteras du 1 % av den föregående månadens hanterade AWS-kostnader. Kostnaderna beräknas i förväg för den första månaden av tjänsten och förnyas månadsvis i början av varje månad. Tjänsten förnyas varje månad och du kan när som helst avbryta efterföljande förnyelser. Åtkomst till AWS-API:er kan medföra ytterligare kostnader.

Exempel:

  1. Om du startar tjänsten den 10 januari kommer du att debiteras 2/3 av 1 % av januari månads hanterade AWS-kostnader i februari.
  2. Om du avbryter förnyelsen den 15 april kan du fortsätta använda tjänsten till den 30 april och tjänsten inaktiveras den 1 maj. Du får en faktura på 1 % av april månads hanterade AWS-kostnader i maj.

Support och serviceavtal

  • Teknisk support tillgänglig dygnet runt. Skicka en begäran online eller via formuläret ”Kontakta oss” i tjänsten.
  • Mer information om support och SLA finns i serviceavtalet.

Resurser

Beräkna månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Kostnadshantering + fakturering

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator