Priser för Web Application Firewall

En molnbaserad brandväggstjänst för webbaserade program som ger ett kraftfullt skydd för webbappar

Azure-brandväggen för webbaserade program skyddar dina webbapplikationer mot robotattacker och vanliga säkerhetsrisker på webben som SQL-inmatning och skript över flera webbplatser. Den kan distribueras på bara några minuter, och du betalar endast för det du använder.

Utforska prisalternativ

Använd filter för att anpassa prisalternativ efter dina behov.

Application Gateways

Vi debiterar för programgatewayer utifrån den totala tid som gatewayen är upprättad och tillgänglig, och även utifrån den faktiska mängd data som bearbetas av dina programgatewayer.

Typ av programgateway Basic-programgateway Web Application Firewall Application Gateway
Liten $- per gatewaytimme (~$-/månad) Inte tillgänglig
Medium $- per gatewaytimme (~$-/månad) $- per gatewaytimme (~$-/månad)
Stor $- per gatewaytimme (~$-/månad) $- per gatewaytimme (~$-/månad)

* De beräknade månadspriserna baseras på 730 timmars användning per månad.
** När du använder flera instanser debiteras du per instans.

Teknisk information och uppgifter om begränsningar för olika programgatewayer finns i den här översikten.

Databearbetning

Databearbetningsavgiften baseras på mängden data som bearbetas av dina programgatewayer.

Databearbetning Liten Medium Stor
Första 10 TB/månad $- per GB $- per GB $- per GB
Nästa 30 TB
(10–40 TB)/månad
$- per GB $- per GB $- per GB
Över 40 TB/månad $- per GB $- per GB $- per GB

Inkommande dataöverföringar

(d.v.s. data som kommer in till Azures datacenter) – Kostnadsfritt

Utgående dataöverföringar

(d.v.s. data som går ut från Azures datacenter från programgatewayer): Data som överförs från Azures datacenter från programgatewayerna debiteras enligt standardpriserna för dataöverföring.

SKU:er för Application Gateway Standard_v2 och WAF_v2

SKU:er för Azure Application Gateway Standard_v2 och WAF_v2 ger ytterligare stöd för autoskalning, zonredundans och statisk VIP. Dessa gatewayer erbjuder även högre prestanda, bättre tider för etablering och konfigurationsuppdatering samt omskrivning av rubriker och anpassade WAF-regler. Mer produktinformation finns i dokumentationen. Information om prissättning och fakturering finns i avsnittet nedan med vanliga frågor och svar

Application Gateway Web Application Firewall Application Gateway
Fast $- per gatewaytimme $- per gatewaytimme
Kapacitetsenhet1 $- per kapacitetsenhet/timme $- per kapacitetsenhet/timme
1 Mer information om kapacitetsenheter finns i avsnittet med vanliga frågor och svar längst ned på sidan.
* De beräknade månadspriserna baseras på 730 timmars användning per månad.

Brandvägg för webbaserade program (WAF) med Azure Front Door- och CDN-priser

Priserna för brandväggen för webbaserade program (WAF) omfattar fasta månadsavgifter och förfrågningsbaserade bearbetningsavgifter. En månadsavgift tas ut för varje princip, och tilläggsavgifter för anpassade regler och hanterade regeluppsättningar enligt principkonfigurationen.

Fast månadskostnad

Pris
Princip $5 Per månad

Tilläggskostnader

Anpassade regler Pris
Regler $1 Per månad
Bearbetade begäranden $0.6 Per miljon begäranden
Hanterad regeluppsättning Pris
Standardregeluppsättning $20 Per månad
Bearbetade begäranden $1 Per miljon begäranden

Priser och köpalternativ för Azure

Kontakta oss direkt

Få en genomgång av priser för Azure. Förstå prissättningen för din molnlösning, läs mer om kostnadsoptimering och begär ett anpassat förslag.

Prata med en säljare

Se köpalternativ

Köp Azure-tjänster via Azure-webbplatsen, din Microsoft-representant eller en Azure-partner.

Utforska dina alternativ

Ytterligare resurser

Information om Web Application Firewall

Läs mer om funktioner och egenskaper för Web Application Firewall.

Priskalkylator

Beräkna din förväntade månadskostnad för användning av valfri kombination av Azure-produkter.

SLA

Granska serviceavtalet för den här produkten.

Dokumentation

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser för Web Application Firewall.

Vanliga frågor och svar

  • Ja, en del av en timme debiteras som en hel timme för Application Gateway.
  • Ja, det finns en minimisvarsstorlek som du debiteras för. För all trafik som skickas genom Front Door debiteras du för en minimisvarsstorlek på 2 KB vilket mappas till dina utgående dataöverföringar. Om svarsstorleken för ett viss begäran är mindre än 2 KB så debiteras du ändå för 2 KB.
  • Kapacitetsenheter mäter den förbrukningsbaserade kostnaden som debiteras utöver fasta kostnader. Debiteringen av kapacitetsenheter beräknas per timme eller delvis utnyttjade timmar. Kapacitetsenheter har tre aspekter: beräkningsenheter, beständiga anslutningar och dataflöde. Beräkningsenheter mäter förbrukad processorkapacitet.

Prata med en säljare för att få en genomgång av Azure-priser. Förstå prissättningen av din molnlösning.

Få kostnadsfria molntjänster och en kredit på $200 för att utforska Azure i 30 dagar.