Hoppa till huvudinnehåll

Priser för Web Application Firewall

En molnbaserad brandväggstjänst för webbaserade program som ger ett kraftfullt skydd för webbappar

Azure WAF är en molnbaserad tjänst som skyddar webbprogram och API från vanliga tekniker för webbutnyttjande, till exempel SQL-inmatning och säkerhetsproblem som skript mellan webbplatser. Azure WAF är en PCI-kompatibel tjänst som kan identifiera och blockera skadlig robot och DDoS vid gränsen. Azure WAF kan distribueras på några minuter med förkonfigurerade hanterade regeluppsättningar som utökar skyddet utöver OWASP:s 10 främsta säkerhetsrisker med hjälp av Microsofts Threat Intelligence. Med Azure WAF betalar du bara för det du använder.

Utforska prisalternativ

Använd filter för att anpassa prisalternativ efter dina behov.

Priserna är endast uppskattningar och är inte avsedda som faktiska priscitat. Den faktiska prissättningen kan variera beroende på vilken typ av avtal som ingås med Microsoft, inköpsdatum och växelkursen. Priserna beräknas baserat på amerikanska dollar och konverteras med London stängningskurs som registreras under de två arbetsdagarna före den sista arbetsdagen i föregående månads slut. Om de två arbetsdagarna före slutet av månaden infaller på en helgdag på större marknader är prisinställningsdagen vanligtvis dagen omedelbart före de två arbetsdagarna. Den här avgiften gäller för alla transaktioner under den kommande månaden. Logga in på priskalkylatorn för Azure för att se priser baserat på ditt aktuella program/erbjudande hos Microsoft. Kontakta en Azure försäljningsspecialist för mer information om prissättning eller för att begära en prisoffert. Se vanliga frågor och svar om Prissättning för Azure.

Azure WAF med Application Gateway v2

SKU:er för Azure Application Gateway WAF_v2 ger stöd för autoskalning, zonredundans och statisk VIP. Dessa gatewayer erbjuder även högre prestanda, bättre tider för etablering och konfigurationsuppdatering samt omskrivning av rubriker och anpassade WAF-regler. Se Azure Application Gateway prissättningssidan för mer information om ytterligare SKU:er som inte är WAF-SKU:er och dokumentation för mer produktinformation. Information om prissättning och fakturering finns i avsnittet nedan med vanliga frågor och svar.

Inte tillgänglig Web Application Firewall Application Gateway
Fast $- per gatewaytimme
Kapacitetsenhet1 $- per kapacitetsenhet/timme
1 Mer information om kapacitetsenheter finns i avsnittet med vanliga frågor och svar längst ned på sidan.
* De beräknade månadspriserna baseras på 730 timmars användning per månad.

Dataöverföringar

Inkommande dataöverföringar, t.ex. data som går in i Azure-datacenter är kostnadsfria. Utgående dataöverföringar, t.ex. data som går ut från Azure-datacenter från programgatewayen, debiteras enligt standardavgifterna för dataöverföringar.

Azure WAF med Application Gateway v1

Vi debiterar för programgatewayer utifrån den totala tid som gatewayen är upprättad och tillgänglig, och även utifrån den faktiska mängd data som bearbetas av dina programgatewayer.PSe Azure Application Gateway prissättningssidan för mer information om ytterligare SKU:er som inte är WAF-SKU:er.

Typ av programgateway Web Application Firewall Application Gateway
Liten Inte tillgänglig
Medium $- per gatewaytimme (~$-/månad)
Stor $- per gatewaytimme (~$-/månad)

* De beräknade månadspriserna baseras på 730 timmars användning per månad.

** När du använder flera instanser debiteras du per instans.

Teknisk information och uppgifter om begränsningar för olika programgatewayer finns i den här översikten.

Databearbetning

Databearbetningsavgiften baseras på mängden data som bearbetas av dina programgatewayer.

Databearbetning Pris
Liten
Medium
Stor

Dataöverföringar

Inkommande dataöverföringar, t.ex. data som går in i Azure-datacenter är kostnadsfria. Utgående dataöverföringar, t.ex. data som går ut från Azure-datacenter från programgatewayen, debiteras enligt standardavgifterna för dataöverföringar.

Azure-brandvägg för webbaserade program (WAF) med Azure Front Door

Azure WAF lägger till ytterligare säkerhetsfunktioner för Azure Front Door Premium – webbprogram och API-skydd, integrering med Microsoft Threat Intelligence, Bot- och DDoS-skydd och säkerhetsanalyser. Azure WAF-priser ingår i Azure Front Door Premium. Mer information finns på Azure Front Door prissättningssida.

Azure Web Application Firewall (WAF) med Azure Front Door (klassisk) och Azure CDN från Microsoft (klassisk)

Priserna för brandväggen för webbaserade program (WAF) omfattar fasta månadsavgifter och förfrågningsbaserade bearbetningsavgifter. En månadsavgift tas ut för varje princip, och tilläggsavgifter för anpassade regler och hanterade regeluppsättningar enligt principkonfigurationen.

Fast månadskostnad

Inte tillgänglig Pris
Princip $5 per månad

Tilläggskostnader

Anpassade regler Pris
Regler $1 per månad
Bearbetade begäranden $0.6 Per miljon begäranden
Hanterad regeluppsättning Pris
Standardregeluppsättning $20 per månad
Bearbetade begäranden $1 Per miljon begäranden

Priser och köpalternativ för Azure

Kontakta oss direkt

Få en genomgång av priser för Azure. Förstå prissättningen för din molnlösning, läs mer om kostnadsoptimering och begär ett anpassat förslag.

Prata med en säljare

Se köpalternativ

Köp Azure-tjänster via Azure-webbplatsen, din Microsoft-representant eller en Azure-partner.

Utforska dina alternativ

Ytterligare resurser

Web Application Firewall

Läs mer om funktioner och egenskaper för Web Application Firewall.

Priskalkylator

Beräkna din förväntade månadskostnad för användning av valfri kombination av Azure-produkter.

SLA

Granska serviceavtalet för Web Application Firewall.

Dokumentation

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser för Web Application Firewall.

Vanliga frågor och svar

  • Ja, en del av en timme debiteras som en hel timme för Application Gateway.
  • Ja, det finns en minimisvarsstorlek som du debiteras för. För all trafik som skickas genom Front Door debiteras du för en minimisvarsstorlek på 2 KB vilket mappas till dina utgående dataöverföringar. Om svarsstorleken för ett viss begäran är mindre än 2 KB så debiteras du ändå för 2 KB.
  • Kapacitetsenheter mäter den förbrukningsbaserade kostnaden som debiteras utöver fasta kostnader. Debiteringen av kapacitetsenheter beräknas per timme eller delvis utnyttjade timmar. Kapacitetsenheter har tre aspekter: beräkningsenheter, beständiga anslutningar och dataflöde. Beräkningsenheter mäter förbrukad processorkapacitet. Mer information finns på vår dokumentationssida.
  • Både WAF- och WAF_v2-SKU omfattar användning av WAF-princip och WAF-regler utan extra kostnad.

Prata med en säljare för att få en genomgång av Azure-priser. Förstå prissättningen av din molnlösning.

Få kostnadsfria molntjänster och en kredit på $200 för att utforska Azure i 30 dagar.

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator
Kan vi hjälpa dig?