Azure Table Storage Pricing

Pålitlig, ekonomisk molnlagring för stora och små datamängder.

Azure har fem typer av lagring – blobar, filer, diskar, tabeller och köer. Se hur de fungerar

Din totalkostnad beror på hur mycket du lagrar, volymen och typen för lagringstransaktionerna och utgående dataöverföringar, samt vilket alternativ för dataredundans du väljer. Se hur de står sig mot varandra i avsnittet ”Alternativ för dataredundans”.

Tables

Tables offer NoSQL storage for unstructured and semi-structured data—ideal for web applications, address books, and other user data.

Learn more

Storage Prices

Lagringskapacitet LRS GRS RA-GRS
Första 1 TB/månad $- per GB $- per GB $- per GB
Nästa 49 TB (1 till 50 TB) /månad $- per GB $- per GB $- per GB
Nästa 450 TB (50 till 500 TB) /månad $- per GB $- per GB $- per GB
Nästa 500 TB (500 till 1 000 TB) /månad $- per GB $- per GB $- per GB
Nästa 4 000 TB (1 000 till 5 000 TB) /månad $- per GB $- per GB $- per GB
Över 5 000 TB/månad Kontakta oss Kontakta oss Kontakta oss

Åtkomstpriser

We charge $- per 10 000 transactions for Tables. Any type of operation against the storage is counted as a transaction, including reads, writes and deletes.

Import/Export

Överför stora datamängder från Azure med hjälp av hårddiskar. Läs mer

Alternativ för dataredundans

Lokalt redundant lagring (LRS) Gör flera synkrona kopior av dina data inom ett och samma datacenter
Zonredundant lagring (ZRS) Lagrar tre kopior av data på flera datacenter i en eller flera regioner. Endast för blockblob-objekt.
Geografiskt redundant lagring (GRS) Samma som LRS plus flera asynkrona kopior till ett andra datacenter hundratal kilometer bort
Läsåtkomst till geografiskt redundant lagring (RA-GRS) Samma som GRS, plus läsåtkomst till det sekundära datacentret

Mer information om redundansalternativ och hur de kan användas för hög tillgänglighet finns på sidan om Azure Storage-replikering. Tänk på att det är inte alla redundanstyper som är tillgängliga för alla lagringstyper.

Support och serviceavtal

 • Kostnadsfri support för fakturering och prenumeration.
 • Flexibla supportavtal från $29.0/månad. Leta efter ett avtal
 • Garanterad tillgänglighet på minst 99,9 % (förhandsversionstjänster omfattas inte). Läs serviceavtalet

Vanliga frågor och svar

Allmänt

 • Ja. Lagringskapacitet debiteras i enheter för den genomsnittliga datamängden som lagras (mätt i GB) under en månad. Om du till exempel ständigt använder 10 GB lagringsutrymme under första hälften av månaden och inget alls under resten av månaden blir din genomsnittliga användning 5 GB.

 • Som standard är lagringskonton inställda som geografiskt redundanta. Du kan ändra denna inställning till läsåtkomst i geografiskt redundant eller lokalt redundant via den klassiska Microsoft Azure-portalen eller via tjänsthanterings-API:et. Du kan också kontrollera status på portalen med tjänsthanterings-API:et.

 • Lagringskonton debiteras för en period av minst 30 dagar från aktiveringen av tjänsten. Om t.ex. RA-GRS aktiveras 1 maj och stängs av 5 maj kommer lagringskontot att debiteras för RA-GRS till och med 30 maj. Sedan vidtar GRS-priserna.

  Om RA-GRS aktiveras 1 maj och stängs av 14 juni debiteras RA-GRS till och med 14 juni. GRS-priserna vidtar 15 juni.

Blob-lagring

 • Bloblagringskonto är ett lagringskonto som har specialiserats för att lagra data som blobar och det gör det möjligt för användarna att ange en åtkomstnivå baserat på åtkomstfrekvensen för data i det kontot. Lagringskonton med generellt syfte kan användas för att lagra både blobbar och filer, diskar, tabeller och köer.

 • Nej. Blockblob-priser för lagringskonton med generellt syfte har INTE ändrats och finns här.

 • Om du ser ”frekvent” eller ”lågfrekvent” i resursnamnet innebär det att avgiften är kopplad till bloblagringskonton. Om du till exempel ser ”Standard IO – Blockblob för lågfrekvent åtkomst (GB)” på fakturan innebär det att du använder och debiteras för bloblagringskonton, medan ”Standard IO – blockblob (GB)” är den mätning som är kopplad till användning av blockblobar i lagringskonton med generellt syfte.

 • När du skapar ett bloblagringskonto kan du ange åtkomstnivån som lågfrekvent eller frekvent. Den lågfrekventa nivån har en lägre kostnad för att lagra data men högre kostnad för dataåtkomst, och bör användas för data som man inte använder så ofta och som har lägre SLA-tillgänglighetskrav. Om du inte känner till åtkomstmönstret för dina data rekommenderar vi att du börjar med nivån frekvent i minst en månad och sedan avgör om du kan spara pengar genom att ändra till lågfrekvent lagring baserat på den faktiska användningen. Nedan visas ett exempel.

  Exempel: Du har 50 TB med data som du vill lagra i bloblagring i regionen Östra USA 2. Du skickar 10 miljoner HTTP-åtgärder till kontot varje månad, varav 20 % är åtgärder för Placera blob/block, Lista och Skapa behållare. Du läser 20 TB data från kontot varje månad och skriver 10 TB data. Så här beräknas kostnaden för Varm och Kall.

  Måttenhet Användningsvolym Pris för lågfrekvent Pris för frekvent Månadskostnad för lågfrekvent Månadskostnad för frekvent
  GB per månad 50*1 024= 51 200 $0.01 $0.024 $512 $1228.8
  10 000 åtgärder för Placera blob/block, Lista, Skapa behållare 20 % * 10 miljoner/10 000 = 200 $0.1 $0.05 $20 $10
  10 000 åtgärder, övrigt 80 % * 10 miljoner/10 000 = 800 $0.01 $0.004 $8 $3.2
  GB data som hämtas 20 * 1 024 = 20 480 $0.01 $0 $204.8 $0
  GB data som skrivs 10 * 1 024 = 10 240 $0.0025 $0 $25.6 $0
  Total månadskostnad $770.4 $1242

  I det här exemplet blir den totala månadskostnaden för lågfrekvent nivå $770.4 jämfört med $1242 för frekvent nivå. Du kan sänka kostnaden avsevärt genom att överföra data till lågfrekvent nivå i det här exemplet.

 • Du kommer att debiteras för datahämtning när du växlar Blob Storage-kontot från lågfrekvent till frekvent. Om du till exempel har 100 GB data i ett Blob Storage-konto och växlar kontot från lågfrekvent till frekvent kommer du att debiteras 100 * $0.01 = $1 för datahämtning.

 • Nej, om du växlar kontot från frekvent till lågfrekvent debiteras du inte för dataskrivning. Du debiteras endast för dataskrivning om du skriver data direkt till blob-lagringskontot med åtkomstnivån lågfrekvent.

 • När du skriver data till GRS-konton replikeras dessa data till en annan Azure-region. Avgiften för överföring av geo-replikeringsdata är bandbreddskostnaden för att replikera dessa data till en annan Azure-region.

Disklagring

 • Om den tomma disken på 100 GB underbyggs med ett Premium Storage-konto debiteras du för en P0-disk (128 GB). Om någon annan typ av Storage-konto används debiteras du bara för det lagringsutrymme som används för att lagra de data som skrivs till disken, oavsett tilldelad diskstorlek.

 • Ja. 99,9 % läs/skriv-tillgänglighet gäller även för konton för Premium Storage.

Resurser

Kalkylator

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Vanliga frågor om köp

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Produktinformation

Lär dig mer om Storage

Dokumentation

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Registrera dig nu och få $200 i Azure-kredit

Kom igång nu