Priser för CDN (Content Delivery Network)

Ett snabbt och modernt globalt leveransnätverk för innehåll med hög bandbredd

Azure Content Delivery Network (CDN) har designats för att skicka ljud, video, appar, foton och filer snabbare och mer tillförlitligt till kunderna med servrar som ligger närmast varje användare. Med Acceleration-dataöverföring får du en dynamisk prestandaförbättring för det dynamiska innehåll som genereras i dina webbtillämpningar och som inte kan cachelagras.

Utgående dataöverföring för Azure CDN Standard

Azure CDN Standard är ett CDN-paket med flera funktioner som kan hantera de flesta CDN-arbetsbelastningar. Kunderna kan välja att använda Azure CDN Standard från Verizon eller Azure CDN Standard från Akamai.

Tillgängliga funktioner varierar mellan CDN-nätverken. Mer information om vilka funktioner som ingår i Standard CDN finns i dokumentationen för CDN.

Azure CDN Standard från Verizon (S1) och Akamai (S2)

Utgående dataöverföringar Zon 1 1 Zon 2 1 Zon 3 1 Zon 4 1 Zon 5 1
Första 10 TB 2/månad $0.0870000000 per GB $0.1380000000 per GB $0.2500000000 per GB $0.1400000000 per GB $0.1700000000 per GB
Nästa 40 TB (10– 50 TB)/månad $0.0800000000 per GB $0.1300000000 per GB $0.2000000000 per GB $0.1350000000 per GB $0.1300000000 per GB
Nästa 100 TB (50– 150 TB)/månad $0.0600000000 per GB $0.1200000000 per GB $0.1800000000 per GB $0.1200000000 per GB $0.1100000000 per GB
Nästa 350 TB (150– 500 TB)/månad $0.0400000000 per GB $0.1000000000 per GB $0.1600000000 per GB $0.1000000000 per GB $0.1000000000 per GB
Nästa 524 TB (500– 1,024 TB)/månad $0.0300000000 per GB $0.0800000000 per GB $0.1400000000 per GB $0.0950000000 per GB Kontakta oss
Nästa 4,096 TB (1,024– 5,120 TB)/månad $0.0250000000 per GB $0.0700000000 per GB $0.1300000000 per GB $0.0900000000 per GB Kontakta oss
Över 5 120 TB/månad Kontakta oss Kontakta oss Kontakta oss Kontakta oss Kontakta oss
1 Information om zoner finns i Vanliga frågor och svar nedan.
2 1 TB = 1 024 GB

Utgående dataöverföring för CDN Premium

Azure Premium CDN utökar standardtjänsten med fler funktioner, bland annat regelmotorn och avancerade analysfunktioner i realtid.

Mer information om vilka funktioner som ingår finns i dokumentationen för CDN.

Azure CDN Premium från Verizon

Utgående dataöverföringar Zon 1 1 Zon 2 1 Zon 3 1 Zon 4 1 Zon 5 1
Första 10 TB 2/månad $0.1700000000 per GB $0.2500000000 per GB $0.5000000000 per GB $0.2800000000 per GB $0.3400000000 per GB
Nästa 40 TB (10– 50 TB)/månad $0.1500000000 per GB $0.2200000000 per GB $0.4250000000 per GB $0.2400000000 per GB $0.2900000000 per GB
Nästa 100 TB (50– 150 TB)/månad $0.1300000000 per GB $0.1900000000 per GB $0.3600000000 per GB $0.2000000000 per GB $0.2450000000 per GB
Nästa 350 TB (150– 500 TB)/månad $0.1100000000 per GB $0.1600000000 per GB $0.3000000000 per GB $0.1700000000 per GB $0.2100000000 per GB
Nästa 524 TB (500– 1,024 TB)/månad $0.1000000000 per GB $0.1400000000 per GB $0.2600000000 per GB $0.1450000000 per GB Kontakta oss
Nästa 4,096 TB (1,024– 5,120 TB)/månad $0.0900000000 per GB $0.1200000000 per GB $0.2250000000 per GB $0.1250000000 per GB Kontakta oss
Över 5 120 TB/månad Kontakta oss Kontakta oss Kontakta oss Kontakta oss Kontakta oss
1 Information om zoner finns i Vanliga frågor och svar nedan.
2 1 TB = 1 024 GB

Acceleration-dataöverföringar

Med Acceleration-dataöverföringar, som även kallas DSA (Dynamic Site Acceleration), går det snabbare att komma åt webbinnehåll som inte kan cachelagras, som varukorgar, sökresultat och annat dynamiskt innehåll. Vid statisk objektleverans (traditionell CDN) används normalt cachelagring till att förbättra prestandan för webbplatser och nedladdning medan DSA handlar om att optimera routning och nätverkstjänster mellan begärande part och det ursprungliga innehållet. När DSA konfigureras optimalt kan hela webbplatsens prestanda förbättras avsevärt.

Mer information om DSA finns i CDN-dokumentationen.

Acceleration-dataöverföringar från Verizon (S1) och Akamai (S2)

Utgående dataöverföringar Alla zoner
Första 50 TB 1/månad $0.1900000000 per GB
Nästa 100 TB (50– 150 TB)/månad $0.1700000000 per GB
Nästa 350 TB (150– 500 TB)/månad $0.1500000000 per GB
Nästa 524 TB (500– 1,024 TB)/månad $0.1300000000 per GB
Över 1 024 TB/månad Kontakta oss
1 1 TB = 1 024 GB

Support och serviceavtal

 • Teknisk support för alla allmänt tillgängliga Azure-tjänster, inklusive CDN, erbjuds via Azure Support från $29.0/månad. Support för fakturering och prenumerationshantering ges utan kostnad.
 • Vi garanterar att CDN minst 99,9 % av tiden kommer att besvara kundernas begäranden och felfritt leverera det begärda innehållet. Vi granskar och accepterar data från det kommersiella, oberoende och skäliga mätningssystem som du väljer för att övervaka innehållet. Du måste välja en uppsättning med agenter från mätsystemets lista över standardagenter som är tillgängliga i och som representerar minst fem geografiskt skilda platser inom större storstadsområden. Mer information finns på sidan med serviceavtal.

Vanliga frågor och svar

 • Priset på CDN-dataöverföringar baseras på var CDN-noden som hanterade överföringarna ligger och inte på var slutanvändaren finns. Följande geografiska områden motsvarar zonerna för CDN som anges ovan. En detaljerad lista över nodplatser finns i CDN-dokumentation för PoP-platser (Point of Presence).

  • Zon 1: Nordamerika, Europa, Mellanöstern och Afrika
  • Zon 2: Asien och stillahavsområdet (inklusive Japan)
  • Zon 3: Sydamerika
  • Zon 4: Östra Australien
  • Zon 5: Indien
 • Dina utgående CDN-dataöverföringar räknas samman varje månad under faktureringsperioden. De första 10 TB faktureras enligt den första prisnivån och nästa 40 TB enligt den andra, och så vidare. Om du till exempel använder 50 TB dataöverföringar i Zon 1 kostar 10 TB $0.1900000000 per GB och nästa 40 TB kostar $0.1700000000 per GB.

 • Nej. CDN-datacenter väljs utifrån slutanvändarnas nätverkskonfigurationer och kan inte styras av utvecklaren. Användare kan betjänas av platser som Internetleverantören har ställt in och till noder som anses ligga närmare ur ett logiskt perspektiv, inte nödvändigtvis ur ett fysiskt.

 • Nej. När det kommer en begäran till CDN om ett objekt som inte finns på en gränsplats görs en standardförfrågan till Azure Storage om att få dessa data. Kostnaden för att läsa data från Storage och överföra data från Storage till CDN baseras på ordinarie avgifter för Storage och dataöverföring.

 • Tillgängligheten för innehåll i CDN:s lokala cacheminnen (kallas ofta cachekraft) påverkas av flera faktorer:

  • Huvudvärden för förfallotid (maxålder)
  • Den totala storleken på utvecklarens innehållsbibliotek (hur mycket som kan cachelagras)
  • Aktiv sidmängd (hur mycket som för närvarande är cachelagrat)
  • Trafik (hur mycket som hanteras)
  • Cacheomsättning (hur ofta objekt läggs till och tas bort i cacheminnet)

  En utvecklare med hög omsättning och hög trafik får till exempel lägre cachekraft än andra användare eftersom objekt oftare växlas ut och in. Detta medför högre avgifter för Storage och Dataöverföring eftersom det behövs fler förfrågningar.

  Du kan minska behovet av begär anden genom att förlänga maxåldern så att objekt kan sparas i CDN längre.

 • Ett enda pris för områden som täcks av befintliga CDN-zoner.

Resurser

Kalkylator

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Vanliga frågor om köp

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Produktinformation

Lär dig mer om CDN (Content Delivery Network)

Dokumentation

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Leverera 2 000 GB ljud eller video kostnadsfritt

Kom igång nu