Hoppa över navigering

Priser för Content Delivery Network

Ett snabbt och modernt globalt leveransnätverk för innehåll med hög bandbredd

Azure Content Delivery Network har utformats för att skicka ljud, video, appar, foton och filer snabbare och mer tillförlitligt till kunderna med servrar som ligger närmast varje användare. Med Acceleration-dataöverföring får du en dynamisk prestandaförbättring för det dynamiska innehåll som genereras i dina webbtillämpningar och som inte kan cachelagras.

Utgående Azure Content Delivery Network Standard-dataöverföringar

Azure Content Delivery Network Standard är ett funktionspaket för innehållsöverföringsnät som kan hantera de flesta arbetsbelastningar för innehållsöverföringsnät. Kunderna kan välja att använda Azure Content Delivery Network Standard från Verizon eller Akamai.

Tillgängliga funktioner varierar mellan olika nätverk för innehållsöverföring. Information om funktionerna i Standard Content Delivery Network finns i Content Delivery Network-dokumentationen.

Azure Content Delivery Network Standard från Verizon (S1), Akamai (S2) och Microsoft (S3)*

Utgående dataöverföringar Zon 1 1 Zon 2 1 Zon 3 1 Zon 4 1 Zon 5 1
Första 10 TB 2/månad $0.087 per GB $0.138 per GB $0.25 per GB $0.14 per GB $0.17 per GB
Nästa 40 TB (10–50 TB)/månad $0.08 per GB $0.13 per GB $0.2 per GB $0.135 per GB $0.13 per GB
Nästa 100 TB (50–150 TB)/månad $0.06 per GB $0.12 per GB $0.18 per GB $0.12 per GB $0.11 per GB
Nästa 350 TB (150–500 TB)/månad $0.04 per GB $0.1 per GB $0.16 per GB $0.1 per GB $0.1 per GB
Nästa 524 TB (500–1,024 TB)/månad $0.03 per GB $0.08 per GB $0.14 per GB $0.095 per GB Kontakta oss
Nästa 4,096 TB (1,024–5,120 TB)/månad $0.025 per GB $0.07 per GB $0.13 per GB $0.09 per GB Kontakta oss
Över 5 120 TB/månad Kontakta oss Kontakta oss Kontakta oss Kontakta oss Kontakta oss
1 Information om zoner finns i Vanliga frågor och svar nedan.
2 För Verizon (S1) och Akamai (S2): TB = 1 024 GB, för Microsoft (S3): TB = 1 000 GB
*S3 är för närvarande en offentlig förhandsversion. Avgifterna för CDN reduceras med 50 % jämfört med det angivna priset under den här perioden.

Utgående Content Delivery Network Premium-dataöverföringar

Azure Premium Content Delivery Network utökar standardtjänsten med fler funktioner, bland annat regelmotorn och avancerade analysfunktioner i realtid.

Mer information om funktionerna i Premium Content Delivery Network finns i Content Delivery Network-dokumentationen.

Azure Content Delivery Network Premium från Verizon

Utgående dataöverföringar Zon 1 1 Zon 2 1 Zon 3 1 Zon 4 1 Zon 5 1
Första 10 TB 2/månad $0.17 per GB $0.25 per GB $0.5 per GB $0.28 per GB $0.34 per GB
Nästa 40 TB (10–50 TB)/månad $0.15 per GB $0.22 per GB $0.425 per GB $0.24 per GB $0.29 per GB
Nästa 100 TB (50–150 TB)/månad $0.13 per GB $0.19 per GB $0.36 per GB $0.2 per GB $0.245 per GB
Nästa 350 TB (150–500 TB)/månad $0.11 per GB $0.16 per GB $0.3 per GB $0.17 per GB $0.21 per GB
Nästa 524 TB (500–1,024 TB)/månad $0.1 per GB $0.14 per GB $0.26 per GB $0.145 per GB Kontakta oss
Nästa 4,096 TB (1,024–5,120 TB)/månad $0.09 per GB $0.12 per GB $0.225 per GB $0.125 per GB Kontakta oss
Över 5 120 TB/månad Kontakta oss Kontakta oss Kontakta oss Kontakta oss Kontakta oss
1 Information om zoner finns i Vanliga frågor och svar nedan.
2 För Verizon (S1) och Akamai (S2): TB = 1 024 GB, för Microsoft (S3): TB = 1 000 GB
*S3 är för närvarande en offentlig förhandsversion. Avgifterna för CDN reduceras med 50 % jämfört med det angivna priset under den här perioden.

Acceleration-dataöverföringar

Med Acceleration-dataöverföringar, som även kallas DSA (Dynamic Site Acceleration), går det snabbare att komma åt webbinnehåll som inte kan cachelagras, som varukorgar, sökresultat och annat dynamiskt innehåll. Vid statisk objektleverans (traditionell CDN) används normalt cachelagring till att förbättra prestandan för webbplatser och nedladdning medan DSA handlar om att optimera routning och nätverkstjänster mellan begärande part och det ursprungliga innehållet. När DSA konfigureras optimalt kan hela webbplatsens prestanda förbättras avsevärt.

Priset för DSA är detsamma för både Standard- och Premiumprofiler (och anger den totala kostnaden).

Mer information om DSA finns i CDN-dokumentationen.

Acceleration-dataöverföringar från Verizon (S1) och Akamai (S2)

Utgående dataöverföringar Alla zoner
Första 50 TB 1/månad $0.19 per GB
Nästa 100 TB (50–150 TB)/månad $0.17 per GB
Nästa 350 TB (150–500 TB)/månad $0.15 per GB
Nästa 524 TB (500–1,024 TB)/månad $0.13 per GB
Över 1 024 TB/månad Kontakta oss
1 För Verizon (S1) och Akamai (S2): TB = 1 024 GB, för Microsoft (S3): TB = 1 000 GB

Support och serviceavtal

 • Teknisk support för alla allmänt tillgängliga Azure-tjänster, inklusive Content Delivery Network, erbjuds via Azure-supporten från $29/månad. Support för fakturering och prenumerationshantering ges utan kostnad.
 • Vi garanterar att Content Delivery Network minst 99,9 % av tiden kommer att besvara kundernas förfrågningar och felfritt leverera det begärda innehållet. Vi granskar och accepterar data från det kommersiella, oberoende och skäliga mätningssystem som du väljer för att övervaka innehållet. Du måste välja en uppsättning med agenter från mätsystemets lista över standardagenter som är tillgängliga i och som representerar minst fem geografiskt skilda platser inom större storstadsområden. Mer information finns i serviceavtalet.

Vanliga frågor och svar

 • Priset på Content Delivery Network-dataöverföringar baseras på platsen för noden varifrån överföringarna servas och inte på var slutanvändaren finns. Följande geografiska områden motsvarar zonerna för Azure Content Delivery Network som anges i listan ovan. En detaljerad lista över nodplatser finns i dokumentationen PoP-platser (Point of Presence).

  • Zon 1: Nordamerika, Europa, Mellanöstern och Afrika
  • Zon 2: Asien och stillahavsområdet (inklusive Japan)
  • Zon 3: Sydamerika
  • Zon 4: Australien
  • Zon 5: Indien
 • Dina utgående Content Delivery Network-dataöverföringar räknas samman varje månad under faktureringsperioden. För utgående Standard- och Premium-dataöverföringar debiteras de första 10 TB enligt den första prisnivån och nästa 40 TB enligt den andra, och så vidare. Om du till exempel använder 50 TB standarddataöverföringar i Zon 1 kostar 10 TB $0.087 per GB och nästa 40 TB kostar $0.08 per GB. För utgående Acceleration-dataöverföringar används samma process för de första 50 TB som används för den första prisnivån.

 • Nej. Datacenter väljs utifrån slutanvändarnas nätverkskonfigurationer och kan inte styras av utvecklaren. Användare kan betjänas av platser som Internetleverantören har ställt in och till noder som anses ligga närmare ur ett logiskt perspektiv, inte nödvändigtvis ur ett fysiskt.

 • Nej. När det kommer en förfrågan till Content Delivery Network om ett objekt som inte finns på en gränsplats görs en standardförfrågan till Azure Storage om att få dessa data. Kostnaden för att läsa data från Storage och överföra data från Storage till Content Delivery Network baseras på ordinarie avgifter för Storage och dataöverföring.

 • Tillgängligheten för innehåll i Content Delivery Networks lokala cacheminnen (kallas ofta cachekraft) påverkas av flera faktorer:

  • Huvudvärden för förfallotid (maxålder)
  • Den totala storleken på utvecklarens innehållsbibliotek (hur mycket som kan cachelagras)
  • Aktiv sidmängd (hur mycket som för närvarande är cachelagrat)
  • Trafik (hur mycket som hanteras)
  • Cacheomsättning (hur ofta objekt läggs till och tas bort i cacheminnet)

  En utvecklare med hög omsättning och hög trafik får till exempel lägre cachekraft än andra användare eftersom objekt oftare växlas ut och in. Detta medför högre avgifter för Storage och Dataöverföring eftersom det behövs fler förfrågningar.

  Du kan minska behovet av förfrågningar genom att förlänga maxåldern för sidhuvuden så att objekt kan sparas i Content Delivery Network längre.

 • Ett enda pris för områden som täcks av befintliga Content Delivery Network-zoner.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Content Delivery Network

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Leverera 2 000 GB ljud eller video kostnadsfritt