Priser för CDN (Content Delivery Network)

Ett snabbt och modernt globalt leveransnätverk för innehåll med hög bandbredd

Azure Content Delivery Network (CDN) har designats för att skicka ljud, video, appar, foton och filer snabbare och mer tillförlitligt till kunderna med servrar som ligger närmast varje användare.

Utgående dataöverföring för Azure CDN Standard

Azure CDN Standard är ett CDN-paket med flera funktioner som kan hantera de flesta CDN-arbetsbelastningar. Kunderna kan välja att använda Azure CDN Standard från Verizon eller Azure CDN Standard från Akamai.

Tillgängliga funktioner varierar mellan CDN-nätverken. Mer information om vilka funktioner som ingår i Standard CDN finns i dokumentationen för CDN.

Azure CDN Standard från Verizon

Utgående dataöverföringar Zon 1 1 Zon 2 1 Zon 3 1 Zon 4 1 Zon 5 1
Första 10 TB 2/månad $0.087 per GB $0.138 per GB $0.25 per GB $0.14 per GB $0.17 per GB
Nästa 40 TB (10– 50 TB)/månad $0.08 per GB $0.13 per GB $0.2 per GB $0.135 per GB $0.13 per GB
Nästa 100 TB (50– 150 TB)/månad $0.06 per GB $0.12 per GB $0.18 per GB $0.12 per GB $0.11 per GB
Nästa 350 TB (150– 500 TB)/månad $0.04 per GB $0.1 per GB $0.16 per GB $0.1 per GB $0.1 per GB
Nästa 524 TB (500– 1,024 TB)/månad $0.03 per GB $0.08 per GB $0.14 per GB $0.095 per GB Kontakta oss
Nästa 4,096 TB (1,024– 5,120 TB)/månad $0.025 per GB $0.07 per GB $0.13 per GB $0.09 per GB Kontakta oss
Över 5 120 TB/månad Kontakta oss Kontakta oss Kontakta oss Kontakta oss Kontakta oss
1 Information om zoner finns i Vanliga frågor och svar nedan.
2 1 TB = 1 024 GB

Azure CDN Standard från Akamai

Utgående dataöverföringar Zon 1 1 Zon 2 1 Zon 3 1 Zon 4 1 Zon 5 1
Första 10 TB 2/månad $0.087 per GB $0.138 per GB $0.25 per GB $0.14 per GB $0.17 per GB
Nästa 40 TB (10– 50 TB)/månad $0.08 per GB $0.13 per GB $0.2 per GB $0.135 per GB $0.13 per GB
Nästa 100 TB (50– 150 TB)/månad $0.06 per GB $0.12 per GB $0.18 per GB $0.12 per GB $0.11 per GB
Nästa 350 TB (150– 500 TB)/månad $0.04 per GB $0.1 per GB $0.16 per GB $0.1 per GB $0.1 per GB
Nästa 524 TB (500– 1,024 TB)/månad $0.03 per GB $0.08 per GB $0.14 per GB $0.095 per GB Kontakta oss
Nästa 4,096 TB (1,024– 5,120 TB)/månad $0.025 per GB $0.07 per GB $0.13 per GB $0.09 per GB Kontakta oss
Över 5 120 TB/månad Kontakta oss Kontakta oss Kontakta oss Kontakta oss Kontakta oss
1 Information om zoner finns i Vanliga frågor och svar nedan.
2 1 TB = 1 024 GB

Utgående dataöverföring för CDN Premium

Azure Premium CDN utökar standardtjänsten med fler funktioner, bland annat regelmotorn och avancerade analysfunktioner i realtid.

Mer information om vilka funktioner som ingår finns i dokumentationen för CDN.

Azure CDN Premium från Verizon

Utgående dataöverföringar Zon 1 1 Zon 2 1 Zon 3 1 Zon 4 1 Zon 5 1
Första 10 TB 2/månad $0.17 per GB $0.25 per GB $0.5 per GB $0.28 per GB $0.34 per GB
Nästa 40 TB (10– 50 TB)/månad $0.15 per GB $0.22 per GB $0.425 per GB $0.24 per GB $0.29 per GB
Nästa 100 TB (50– 150 TB)/månad $0.13 per GB $0.19 per GB $0.36 per GB $0.2 per GB $0.245 per GB
Nästa 350 TB (150– 500 TB)/månad $0.11 per GB $0.16 per GB $0.3 per GB $0.17 per GB $0.21 per GB
Nästa 524 TB (500– 1,024 TB)/månad $0.1 per GB $0.14 per GB $0.26 per GB $0.145 per GB Kontakta oss
Nästa 4,096 TB (1,024– 5,120 TB)/månad $0.09 per GB $0.12 per GB $0.225 per GB $0.125 per GB Kontakta oss
Över 5 120 TB/månad Kontakta oss Kontakta oss Kontakta oss Kontakta oss Kontakta oss
1 Information om zoner finns i Vanliga frågor och svar nedan.
2 1 TB = 1 024 GB

Support och serviceavtal

  • Teknisk support för alla allmänt tillgängliga Azure-tjänster, inklusive CDN, erbjuds via Azure Support från $29.0/månad. Support för fakturering och prenumerationshantering ges utan kostnad.
  • Vi garanterar att CDN minst 99,9 % av tiden kommer att besvara kundernas begäranden och felfritt leverera det begärda innehållet. Vi granskar och accepterar data från det kommersiella, oberoende och skäliga mätningssystem som du väljer för att övervaka innehållet. Du måste välja en uppsättning med agenter från mätsystemets lista över standardagenter som är tillgängliga i och som representerar minst fem geografiskt skilda platser inom större storstadsområden. Mer information finns på sidan med serviceavtal.

Vanliga frågor och svar

Resurser

Kalkylator

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Vanliga frågor om köp

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Produktinformation

Lär dig mer om Content Delivery Network

Dokumentation

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Leverera 2 000 GB ljud eller video kostnadsfritt

Kom igång nu