Prissättning för Azure Dedicated Host

En dedikerad fysisk server som är värd för dina virtuella Azure-datorer som kör Windows och Linux

Azure Dedicated Host är en Azure-tjänst som tillhandahåller fysiska servrar som kan agera värd för en eller flera virtuella Azure-datorer och dedikeras till din organisation och dina arbetsbelastningar. Serverkapaciteten delas inte med andra kunder. När du etablerar värden får du direkt insyn och kontroll över den underliggande Azure-infrastrukturen.

Prissättning för Azure Dedicated Host

Dedicated Host debiteras på värdnivå. Du debiteras så snart du etablerar värden, oavsett hur många virtuella Azure-datorer du kör på värden.

Dedikerade värd-SKU:er (VM-serien och värdtyp) Tillgängliga vCPU:er Tillgängligt RAM Processor Betala per användning. 1-årig reservation 3-årig reservation

Programvarulicenser

Förutom beräkningsresurserna så debiteras programvarulicenserna separat för enskilda virtuella datorer baserat på användningen. Berättigade kunder kan använda Azure Hybrid-förmånen och på så sätt spara mer.

Licenstyp Betala per användning.

Konfigurationstabell för Dedicated Host

Du kan bara distribuera en serie virtuella Azure-datorer åt gången med Azure Dedicated Host. Datorserien och storleken beror på typen av Azure Dedicated Host-instans. Med Azure Dedicated Host typ 1 kan du till exempel distribuera valfri storlek av virtuell dator i Dsv3-serien, från D2s v3 till D64s v3. Du hittar mer information i konfigurationstabellen nedan.

Dedikerade värd-SKU:er (VM-serien och värdtyp) Fysiska kärnor Tillgängliga vCPU:er Tillgängligt RAM VM-storlek Antal virtuella datorer

Exempel på konfigurationer

Med Azure Dedicated Host kan du köra ett obegränsat antal virtuella Azure-datorer i samma datorserie med samma begränsningar för kärnor och minne som värden. Alla nedanstående konfigurationer är till exempel tillåtna.

SKU:er för reserverad värd Exempel på kombinationer
Dsv3_Type1
 • 16virtuella D2s v3-datorer + 8virtuella D4s v3-datorer
 • 4virtuella D2s v3-datorer + 4virtuella D4s v3-datorer + 5virtuella D8s v3-datorer
 • 2virtuella D16s v3-datorer + 1virtuella D32s v3-datorer
Esv3_Type1
 • 20virtuella E2s v3-datorer + 2virtuella E8s v3-datorer
 • 6virtuella E4s v3-datorer + 2virtuella E16s v3-datorer
 • 12virtuella E2s v3-datorer + 1virtuella E32s v3-datorer
Fsv2_Type2
 • 28virtuella F2s v2-datorer + 4virtuella F4s v2-datorer
 • 4virtuella F4s v2-datorer + 8virtuella F4s v2-datorer + 1virtuella F32s v2-datorer
 • 4virtuella F2s v2-datorer + 1virtuella E64s v2-datorer

Vanliga frågor och svar

 • Du betalar enligt priset per användning för alla timmar som värden är etablerad, och du betalar för hela värden oavsett hur många virtuella datorinstanser du kör på värden. Tillkommande avgifter, som för programvarulicenser, debiteras separat.

 • Programvarulicenserna debiteras separat för de enskilda virtuella datorerna baserat på användningen. Berättigade kunder kan använda Azure Hybrid-förmånen till att spara pengar på licenserna.

 • Eftersom maskinvaran är dedikerad till dig så innebär villkoren för hantering av programvara som gällde för Windows Server- and SQL Server-licenser som köpts innan den 1 oktober 2019 att du kan allokera befintliga licenser till Azure Dedicated Host precis som du skulle licensiera en server i ditt eget datacenter. Berättigade kunder kan dessutom använda Azure Hybrid-förmånen och spara ännu mer på distributioner av Azure Dedicated Host. Läs mer på sidan om Azure Hybrid-förmånen.

 • Ja, du kan blanda olika stora virtuella datorer på samma värd. Du kan till exempel distribuera en D2s v3 och en D16s v3 på samma värd. Du kan inte blanda virtuella datorer från olika serier (som Dsv3 och Esv3).

Resurser

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Virtuella datorer

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad

Börja nu