Automation priser

Förenkla molnhantering med processautomatisering

Använder du System Center i dag? Dra nytta av Microsoft Operations Management Suite (OMS). Förenklad IT-hantering överallt med Log Analytics, Automation, Backup och Site Recovery. Läs om prenumerationsalternativen.

Med Automation kan du spara tid, minska antalet fel och öka effektiviteten samtidigt som du minskar dina driftskostnader. Automatisera alla dina återkommande, tidskrävande och felbenägna IT-hanteringsuppgifter, i molnet eller lokalt, och lägg mer tid på arbete som ger ett mervärde för verksamheten. Automation fungerar med alla tjänster från Azure som du gillar samt på lokala system och i andra moln. Du kan även använda Automation för att ansluta och hantera onlinetjänster med ett API.

Azure Automation tillhandahåller funktioner för processautomatisering samt önskad tillståndskonfiguration. Processautomatisering debiteras per minut av utfört jobb medan önskad tillståndskonfiguration debiteras per hanterad nod.

Prisinformation

Processautomatisering

Processautomatisering finns på nivåerna Kostnadsfri och Basic. Faktureringen baseras på antalet minuter som ett jobb har körts under månaden. Avgifter för processautomatisering tillkommer när ett jobb körs. Jobbminuter räknas samman för alla geografiska områden.

Kostnadsfri Basic
Pris per månad Kostnadsfri $- per minut
Uppgiftskörtid 500 minuter Obegränsat

Desired State Configuration (DSC)

Automation DSC finns på nivåerna Kostnadsfri och Basic. Faktureringen baseras på antalet noder som registrerats med tjänsten. Avgifterna för Automation DSC börjar när en nod registreras med tjänsten och avbryts när noden avregistreras från tjänsten. En nod är en dator vars konfiguration hanteras av DSC. Det kan vara en virtuell Azure-dator, en lokal virtuell dator, en fysisk värd eller en virtuell dator i ett annat offentligt moln.

Prissättningen beräknas proportionellt på daglig basis. Du betalar endast för antalet dagar som noden hanteras av Automation DSC. Om du vill se hur proportionellt beräknad prissättning påverkar ditt användarscenario kan du använda Automation-modulen i vår priskalkylator.

Automation DSC är nu allmänt tillgängligt.

Kostnadsfri Basic
Pris per månad Kostnadsfri $-/nod
Antal noder 5 Obegränsat

Support och serviceavtal

 • Gratis support för fakturering och prenumeration
 • Flexibla supportavtal från $29.0/månad. Leta efter ett avtal
 • Garanterat 99,9 % av planerade uppgifter startar inom 30 minuter. Läs serviceavtalet

Vanliga frågor och svar

 • Vi fakturerar dig baserat på antalet minuter jobbet har körts för processautomatisering eller antalet noder för DSC. Den totala användningen räknas samman för alla Automation-konton som är kopplade till din prenumeration. Om du till exempel använder 5 000 minuter på en månad skulle det innebära en avgift på $-.

 • Ja. Om du vill använda mer än 500 minuter processautomatisering eller hantera fler än 5 DSC-noder per prenumeration och månad måste du gå över till Basic-nivån.

 • Ja, du kan uppgradera Automation-tjänsten genom att följa stegen nedan.

  • Logga in till din Azure-prenumeration
  • Välj det Automation-konto som du vill uppgradera
  • Klicka på Inställningar > Prisnivå och användning > Prisnivå
  • Välj Basic på bladet Välj din prisnivå

Resurser

Kalkylator

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Vanliga frågor om köp

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Produktinformation

Lär dig mer om Automation

Dokumentation

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Är du redo att börja automatisera? Få 500 kostnadsfria jobbminuter

Kom igång nu