Automation priser

Förenkla molnhantering med processautomatisering och konfiguration

Med Automation kan du spara tid, minska antalet fel och öka effektiviteten samtidigt som du minskar dina driftskostnader. Automatisera alla dina återkommande, tidskrävande och felbenägna IT-hanteringsuppgifter, i molnet eller lokalt, och lägg mer tid på arbete som ger ett mervärde för verksamheten. Automation fungerar med alla tjänster från Azure som du gillar samt på lokala system och i andra moln. Du kan även använda Automation för att ansluta och hantera onlinetjänster med ett API.

Azure Automation tillhandahåller funktioner för processautomatisering, uppdateringshantering, önskad tillståndskonfiguration, ändringsspårning samt inventeringsinsamling.

Processautomatisering debiteras per minut av utfört jobb medan konfigurationshantering debiteras per hanterad nod.

Prisinformation

Process automation

Process automation includes runbook jobs. Billing for jobs is based on the number of job run time minutes used in the month. Charges for process automation are incurred whenever a job runs. Job minutes are aggregated across geographies.

Kostnadsfria enheter som ingår (per månad) Pris
Uppgiftskörtid 500 minuter $- per minut

Configuration management

Configuration management includes the configuration pull service and change tracking capabilities. Billing is based on the number of nodes that are registered with the service and the log data stored in the Azure Log Analytics service.

Charges for configuration management start when a node is registered with the service and stop when the node is unregistered from the service. A node is any machine whose configuration is managed by configuration management. This could be an Azure virtual machine (VM), on-premises VM, physical host, or a VM in another public cloud. Billing for nodes is pro-rated hourly.

Kostnadsfria enheter som ingår (per månad) Pris
Azure-nod Gäller inte Kostnadsfri
Noder som inte är Azure-noder 5 noder $-/nod

Update management

Update management includes visibility and deployment of updates in your environment. There are no charges for the service, you only pay for log data stored in the Azure Log Analytics service.

Kostnadsfria enheter som ingår (per månad) Pris
Alla noder Gäller inte Kostnadsfri

Support och serviceavtal

  • Gratis support för fakturering och prenumeration
  • Flexibla supportavtal från $29/månad. Leta efter ett avtal
  • Garanterat 99,9 % av planerade uppgifter startar inom 30 minuter. Läs serviceavtalet

Vanliga frågor och svar

  • Vi fakturerar dig för användning utöver de kostnadsfria enheterna. För automatisering och konfigurationshantering baseras faktureringen på det totala antalet minuter jobbkörning för processautomatisering, antalet timmar för automatiseringsövervakare eller antalet noder för konfigurationshantering. Den totala användningen räknas samman för alla Automation-konton som är kopplade till din prenumeration. Om du till exempel använder 5 500 minuter på en månad skulle det innebära en avgift på $-.

  • Inkluderade kostnadsfria enheter är enheter som är tillgängliga för dig kostnadsfritt och som nollställs varje månad. All användning utöver de inkluderade kostnadsfria enheterna under en månad faktureras enligt standardprissättningen för den aktuella lösningen.

Resources

Estimate your monthly costs for Azure services

Review Azure pricing frequently asked questions

Learn more about Automation

Review technical tutorials, videos, and more resources

Är du redo att börja automatisera? Få 500 kostnadsfria jobbminuter

Free account