Priser för Automation

Förenkla molnhantering med processautomatisering och konfiguration

Med Azure Automation kan du spara tid, minska antalet fel och öka effektiviteten samtidigt som du minskar dina driftskostnader. Automatisera alla dina återkommande, tidskrävande och felbenägna IT-hanteringsuppgifter, i molnet eller lokalt, och lägg mer tid på arbete som ger ett mervärde för verksamheten. Automation fungerar med alla tjänster från Azure som du gillar samt på lokala system och i andra moln. Du kan även använda Automation för att ansluta och hantera onlinetjänster med ett API.

Azure Automation tillhandahåller funktioner för processautomatisering, uppdateringshantering, önskad tillståndskonfiguration, ändringsspårning samt inventeringsinsamling.

Processautomatisering debiteras per minut av utfört jobb medan konfigurationshantering debiteras per hanterad nod.

Prisinformation

Processautomatisering

Processautomatisering omfattar runbook-jobb och bevakare. Faktureringen för jobb baseras på antalet minuter som ett jobb har körts under månaden. För bevakare baseras den på antalet timmar som de använts under en månad. Avgifter för processautomatisering tillkommer när ett jobb eller en bevakare körs. Du debiteras endast för minuter/timmar som överstiger de kostnadsfria inkluderade enheterna.

Kostnadsfria enheter som ingår (per månad)** Pris
Uppgiftskörtid 500 minuter $-/minut
Bevakare 744 timmar $0.002/timme

Konfigurationshantering

Konfigurationshantering omfattar hämtningstjänsten för konfigurationer och funktioner för att spåra ändringar. Faktureringen baseras på antalet noder som registrerats med tjänsten och loggdata som lagras i Azure Log Analytics-tjänsten.

Avgifterna för konfigurationshanteringstjänsten börjar när en nod registreras med tjänsten och avbryts när noden avregistreras från tjänsten. En nod är en dator vars konfiguration hanteras av konfigurationshanteringstjänsten. Det kan vara en virtuell Azure-dator, en lokal virtuell dator, en fysisk värd eller en virtuell dator i ett annat offentligt moln. Fakturering för noder beräknas per timme.

Kostnadsfria enheter som ingår (per månad)** Pris
Azure-nod Gäller inte Kostnadsfri
Noder som inte är Azure-noder 5 noder $-/nod

Hantering av uppdateringar

Uppdateringshantering omfattar synlighet och distribution för uppdateringar i din miljö. Tjänsten är kostnadsfri, du betalar endast för loggdata som lagras i Azure Log Analytics-tjänsten.

Kostnadsfria enheter som ingår (per månad)** Pris
Alla noder Gäller inte Kostnadsfri
**De här kostnadsfria enheterna är inte tillgängliga för prenumeranter som använder avgiftsplaner som tillhandahåller en fast rabatt eller en fast månatlig kredit.

Support och serviceavtal

  • Gratis support för fakturering och prenumeration.
  • Flexibla supportavtal från $29/månad. Leta efter ett avtal.
  • Garanterat 99,9 % av planerade uppgifter startar inom 30 minuter. Läs serviceavtalet.

Vanliga frågor och svar

  • Vi fakturerar dig för användning utöver de kostnadsfria enheterna. För automatisering och konfigurationshantering baseras faktureringen på det totala antalet minuter jobbkörning för processautomatisering, antalet timmar för automatiseringsövervakare eller antalet noder för konfigurationshantering. Den totala användningen räknas samman för alla Automation-konton som är kopplade till din prenumeration. Om du till exempel använder 5 500 minuter på en månad skulle det innebära en avgift på $-.

  • Inkluderade kostnadsfria enheter är enheter som är tillgängliga för dig kostnadsfritt och som nollställs varje månad. All användning utöver de inkluderade kostnadsfria enheterna under en månad faktureras enligt standardprissättningen för den aktuella lösningen. De här kostnadsfria enheterna är inte tillgängliga för prenumeranter som använder avgiftsplaner som tillhandahåller en fast rabatt eller en fast månatlig kredit.

Resurser

Beräkna månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Automation

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Är du redo att börja automatisera? Få 500 kostnadsfria jobbminuter