Hoppa till huvudinnehåll

Priser för Automation

Förenkla molnhantering med processautomatisering

Med Azure Automation kan du spara tid, minska antalet fel och öka effektiviteten samtidigt som du minskar dina driftskostnader. Automatisera alla dina återkommande, tidskrävande och felbenägna IT-hanteringsuppgifter, i molnet eller lokalt, och lägg mer tid på arbete som ger ett mervärde för verksamheten. Automation fungerar med alla tjänster från Azure som du gillar samt på lokala system och i andra moln. Du kan även använda Automation för att ansluta och hantera onlinetjänster med ett API.

Azure Automation tillhandahåller funktioner för processautomatisering, uppdateringshantering, önskad tillståndskonfiguration, ändringsspårning samt inventeringsinsamling.

Processautomatisering debiteras per minut av utfört jobb medan konfigurationshantering debiteras per hanterad nod.

Utforska prisalternativ

Använd filter för att anpassa prisalternativ efter dina behov.

Priserna är endast uppskattningar och är inte avsedda som faktiska priscitat. Den faktiska prissättningen kan variera beroende på vilken typ av avtal som ingås med Microsoft, inköpsdatum och växelkursen. Priserna beräknas baserat på amerikanska dollar och konverteras med London stängningskurs som registreras under de två arbetsdagarna före den sista arbetsdagen i föregående månads slut. Om de två arbetsdagarna före slutet av månaden infaller på en helgdag på större marknader är prisinställningsdagen vanligtvis dagen omedelbart före de två arbetsdagarna. Den här avgiften gäller för alla transaktioner under den kommande månaden. Logga in på priskalkylatorn för Azure för att se priser baserat på ditt aktuella program/erbjudande hos Microsoft. Kontakta en Azure försäljningsspecialist för mer information om prissättning eller för att begära en prisoffert. Se vanliga frågor och svar om Prissättning för Azure.

Processautomatisering

Processautomatisering omfattar runbook-jobb och bevakare. Faktureringen för jobb baseras på antalet minuter som ett jobb har körts under månaden. För bevakare baseras den på antalet timmar som de använts under en månad. Avgifter för processautomatisering tillkommer när ett jobb eller en bevakare körs. Du debiteras endast för minuter/timmar som överstiger de kostnadsfria inkluderade enheterna.

Kostnadsfria enheter som ingår (per månad)** Pris
Jobbkörtid 500 minuter $-/minut
Bevakare 744 timmar $0.002/timme

Konfigurationshantering

Konfigurationshantering omfattar hämtningstjänsten för konfigurationer och funktioner för att spåra ändringar. Faktureringen baseras på antalet noder som registrerats med tjänsten och loggdata som lagras i Azure Log Analytics-tjänsten.

Avgifterna för konfigurationshanteringstjänsten börjar när en nod registreras med tjänsten och avbryts när noden avregistreras från tjänsten. En nod är en dator vars konfiguration hanteras av konfigurationshanteringstjänsten. Det kan vara en virtuell Azure-dator, en lokal virtuell dator, en fysisk värd eller en virtuell dator i ett annat offentligt moln. Fakturering för noder beräknas per timme.

Kostnadsfria enheter som ingår (per månad)** Pris
Azure-nod Gäller inte Kostnadsfri
Noder som inte är Azure-noder 5 noder $-/nod

Hantering av uppdateringar

Uppdateringshantering omfattar synlighet och distribution för uppdateringar i din miljö. Tjänsten är kostnadsfri, du betalar endast för loggdata som lagras i Azure Log Analytics-tjänsten.

Kostnadsfria enheter som ingår (per månad)** Pris
Alla noder Gäller inte Kostnadsfri
**De här kostnadsfria enheterna är inte tillgängliga för prenumeranter som använder avgiftsplaner som tillhandahåller en fast rabatt eller en fast månatlig kredit.

Priser och köpalternativ för Azure

Kontakta oss direkt

Få en genomgång av priser för Azure. Förstå prissättningen för din molnlösning, läs mer om kostnadsoptimering och begär ett anpassat förslag.

Prata med en säljare

Se köpalternativ

Köp Azure-tjänster via Azure-webbplatsen, din Microsoft-representant eller en Azure-partner.

Utforska dina alternativ

Ytterligare resurser

Automation

Läs mer om funktioner och egenskaper för Automation.

Priskalkylator

Beräkna din förväntade månadskostnad för användning av valfri kombination av Azure-produkter.

SLA

Granska serviceavtalet för Automation.

Dokumentation

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser för Automation.

Vanliga frågor och svar

  • Vi fakturerar dig för användning utöver de kostnadsfria enheterna. För automatisering och konfigurationshantering baseras faktureringen på det totala antalet minuter jobbkörning för processautomatisering, antalet timmar för automatiseringsövervakare eller antalet noder för konfigurationshantering. Den totala användningen räknas samman för alla Automation-konton som är kopplade till din prenumeration. Om du till exempel använder 5 500 minuter på en månad skulle det innebära en avgift på $-.

  • Inkluderade kostnadsfria enheter är enheter som är tillgängliga för dig kostnadsfritt och som nollställs varje månad. All användning utöver de inkluderade kostnadsfria enheterna under en månad faktureras enligt standardprissättningen för den aktuella lösningen. De här kostnadsfria enheterna är inte tillgängliga för prenumeranter som använder avgiftsplaner som tillhandahåller en fast rabatt eller en fast månatlig kredit.

Prata med en säljare för att få en genomgång av Azure-priser. Förstå prissättningen av din molnlösning.

Få kostnadsfria molntjänster och en kredit på $200 för att utforska Azure i 30 dagar.

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator
Kan vi hjälpa dig?