Azure-lösningar

Det är allt du behöver i en komplett lösning – från teknisk dokumentation till partnerresurser. Kom igång snabbt med lösningar som kunder såsom GE Healthcare, 3M och Rolls-Royce redan förlitar sig på.

Utforma och implementera säkra lösningar med hög tillgänglighet

Visa lösningsarkitekturer
  • NBC
  • GE Healthcare
  • 3M
  • DocuSign
  • BMW
  • AccuWeather
  • Heineken

Digital marknadsföring

Nå ut till kunder i hela världen med digitala kampanjer som är anpassade och skalbara

Mobilt

Nå kunderna överallt – på alla enheter –med en enda mobilappsversion

E-handel

Ge kunderna det de vill ha med en anpassad, skalbar och säker e-handelsmiljö

LOB-program

Modernisera de interna verksamhetsspecifika (LOB) apparna för att möta dagens IT-krav

SharePoint på Azure

Distribuera SharePoint-servrar snabbt och skala efter behov med en kostnadseffektiv infrastruktur

Dynamics på Azure

Få verksamheten att växa genom att föra samman ERP (företagsresursplanering och molntjänster)

SAP på Azure

Ge dina verksamhetskritiska SAP-arbetsbelastningar molnskala och flexibilitet

Red Hat i Azure

Dra nytta av flexibiliteten med ett hybridmoln med Red Hat-lösningar i Azure

DevOps

Sammanför människor, processer och produkter för att möjliggöra kontinuerlig värdeleverans till dina slutanvändare

Utveckling och testning

Förenkla och snabba upp processen med att skapa och testa program på alla plattformar

Övervakning

Få detaljerad information om hälsotillstånd, prestanda och användningsmönster för dina program, arbetsbelastningar och infrastrukturer

Business Intelligence

Bättre och snabbare beslutsfattande genom analyser av data för djupare inblick

Stordata och analys

Fatta ett så välinformerat beslut som möjligt genom att analysera alla data du behöver i realtid

Informationslager

Hantera exponentiell datatillväxt utan att kompromissa med säkerhet, skalbarhet och analyser

Business SaaS-appar

Använd affärsinsikter och information från Azure för att skapa SaaS-appar (programvara som en tjänst)

Hybridintegrering

Integrera program, data och processer sömlöst både lokalt och i molnet

Säkerhetskopiering och arkivering

Skydda dina data och program oavsett var de finns, så att du undviker dyrbara avbrott i verksamheten

Haveriberedskap

Skydda alla dina större IT-system och se till att apparna fungerar när du behöver dem som mest

Internet of Things

Skapa Sakernas Internet genom att ansluta dina enheter, tillgångar och sensorer för att samla in outnyttjade data

Digitala media

Leverera videor av hög kvalitet till kunder överallt, när som helst och på valfri enhet

Högprestandaberäkning

Använd obegränsade resurser för att skala dina HPC-jobb

Blockchain

Utveckla och distribuera snabbt distribuerade appar på den blockkedja som du föredrar

Mikrotjänstprogram

Leverera skalbara, tillförlitliga program snabbt och tillgodose kundernas föränderliga behov

Spel

Skapa, starta snabbt samt skala dina spel pålitligt över flera plattformar och förfina baserat på analyser

Stordatormigrering

Få tillförlitlighet, flexibilitet och skalbarhet genom att flytta verksamhetskritiska stordatorprogram till molnet

Databearbetning utan server

Skapa appar snabbare och fokusera på innovationer istället för hantering av infrastrukturen

Lösningar per bransch

Utveckla lösningar för proaktiv, personlig hälsovård med säkerhet och efterlevnad för känsliga data

Skapa en ny kundupplevelse, ge rätt verktyg till personalen, optimera riskhanteringen och modernisera dina produkter

Deliver personal, seamless, and differentiated experiences with data-based customer insights

Få beslutsgrundande insikter och svara snabbt på kundernas feedback och trender på marknaden

Migrate your workloads to Azure

Make your cloud migration faster and easier with the Azure migration center. Find proven tools and processes that guide you in migrating your on-premises applications, workloads, and databases to the cloud.