Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Hoppa över navigering

Azure-lösningar

Det är allt du behöver i en komplett lösning – från teknisk dokumentation till partnerresurser. Kom igång snabbt med lösningar som kunder såsom GE Healthcare, 3M och Rolls-Royce redan förlitar sig på.

Digital marknadsföring

Nå ut till kunder i hela världen med digitala kampanjer som är anpassade och skalbara

Mobilt

Nå kunderna överallt – på alla enheter –med en enda mobilappsversion

E-handel

Ge kunderna det de vill ha med en anpassad, skalbar och säker e-handelsmiljö

Mikrotjänstprogram

Leverera skalbara, tillförlitliga program snabbt och tillgodose kundernas föränderliga behov

Business Intelligence

Bättre och snabbare beslutsfattande genom analyser av data för djupare inblick

Stordata och analys

Fatta ett så välinformerat beslut som möjligt genom att analysera alla data du behöver i realtid

Informationslager

Hantera exponentiell datatillväxt utan att kompromissa med säkerhet, skalbarhet och analyser

Business SaaS apps

Use business insights and intelligence from Azure to build software as a service (SaaS) apps

Säkerhetskopiering och arkivering

Skydda dina data och program oavsett var de finns, så att du undviker dyrbara avbrott i verksamheten

Utveckling och testning

Förenkla och snabba upp processen med att skapa och testa program på alla plattformar

Haveriberedskap

Skydda alla dina större IT-system och se till att apparna fungerar när du behöver dem som mest

Förutsägande underhåll med IoT

Förutse fel innan de sker och förebygg dem systematiskt

Fjärrövervakning med IoT

Förbättra företagets prestanda genom att övervaka enheter, resurser och sensorer i molnet

Hybridintegrering

Bygg skalbara klientdelar för webbprogram och mobilprogram i molnet och anslut dem obehindrat till interna företagsdata och -processer

SAP på Azure

Ge dina verksamhetskritiska SAP-arbetsbelastningar molnskala och flexibilitet

SharePoint på Azure

Distribuera SharePoint-servrar snabbt och skala efter behov med en kostnadseffektiv infrastruktur

Dynamics på Azure

Få verksamheten att växa genom att föra samman ERP (företagsresursplanering och molntjänster)

Högprestandaberäkning

Använd obegränsade resurser för att skala dina HPC-jobb

Digitala media

Leverera videor av hög kvalitet till kunder överallt, när som helst och på valfri enhet