Azure-lösningar

Lös affärsproblem med beprövade kombinationer av Azure-tjänster och -produkter. Kom igång med exempelarkitekturer och dokumentation.

Lösningsarkitekturer

Hitta referensarkitekturer, exempelscenarier och lösningar för vanliga arbetsbelastningar i Azure.

COVID-19-resurser

Vi står enade i kampen mot covid-19 – utforska Azure-resurser och -verktyg som hjälper dig att anpassa arbetet.

Programutveckling

Utveckling och testning

Förenkla och påskynda utveckling och testning på alla plattformar

DevOps

Sammanför människor, processer och produkter för att ge dina kunder och kollegor en kontinuerlig värdeleverans.

DevSecOps

Integrera säkerhet i varje aspekt av livscykeln för programvaruleverans.

E-handel

Ge kunderna det de vill ha med en anpassad, skalbar och säker e-handelsmiljö

Spelutveckling

Skapa, starta snabbt samt skala dina spel pålitligt över flera plattformar och förfina baserat på analyser.

Internet of Things

Hitta nya insikter genom att samla in outnyttjade data från anslutna enheter, tillgångar och sensorer.

Programutveckling med lite kod i Azure

Omvandla dina idéer till program snabbare med hjälp av rätt verktyg för jobbet.

Mikrotjänstprogram

Skapa tillförlitliga appar och funktioner i stor skala och få ut dem på marknaden snabbare.

Mobilt

Nå kunderna överallt – på alla enheter – med en enda mobilappsversion.

Modern apputveckling

Reagera snabbare på ändringar, optimera kostnaderna och leverera säkert.

Databearbetning utan server

Bygg appar snabbare genom att inte behöva hantera infrastrukturen.

Meddelandetjänster i Azure

Anslut moderna program till en omfattande uppsättning meddelandetjänster i Azure

AI

AI

Skapa verksamhetskritiska lösningar för att analysera bilder, förstå tal och göra förutsägelser med hjälp av data.

Kunskapsutvinning

Hitta latenta insikter från alla dina affärsdata med AI.

Konfidentiell databehandling i Azure

Skydda dina data och din kod när data används i molnet.

Molnmigrering

Migrering av .NET-appar

Optimera kostnader, arbeta säkert och leverera funktioner snabbare genom att migrera dina ASP.NET-webbappar till Azure.

Azure Migration Center

Spara pengar och öka effektiviteten genom att migrera dina arbetsbelastningar till Azure med beprövade verktyg och vägledning.

Utveckling och testning

Förenkla och påskynda utveckling och testning på alla plattformar

Linux på Azure

Förbättrade säkerhets- och hybridfunktioner för verksamhetskritiska Linux-arbetsbelastningar

Migrering av stordator- och mellansystemdata

Minska infrastrukturkostnader genom att flytta stordator- och mellansystemappar till Azure.

SAP på Azure

Integrera informationen, säkerheten och tillförlitligheten i Azure i dina SAP-program.

SQL Server-migrering

Flytta dina SQL Server-databaser till Azure med några få eller inga kodändringar.

Windows Server-migrering

Kör dina Windows-arbetsbelastningar i det betrodda molnet för Windows Server.

Migrering av databaser med öppen källkod

Utforska verktyg och resurser för att migrera databaser med öppen källkod till Azure samtidigt som du minskar kostnaderna

Konfidentiell databehandling i Azure

Skydda dina data och din kod när data används i molnet.

Data och analys

Blockchain

Minska bedrägerier och påskynda verifiering med oföränderlig delad registerhållning.

Business Intelligence

Fatta beslut snabbare och effektivare med djupare insikter från dina analyser.

Analys i molnskala

Transformera data till snabba insikter när du behöver dem i företagsskala.

Internet of Things

Hitta nya insikter genom att samla in outnyttjade data från anslutna enheter, tillgångar och sensorer.

Azure IoT för säkrare arbetsplatser

Skapa en säkrare arbetsplats när du återupptar kontorsaktiviteter.

Hanterade databaser i Azure

Bygg molnbaserade program eller modernisera befintliga program med fullständigt hanterade databaser

IoT för hållbarhet

Uppfyll miljömålen och påskynda miljöprojekt med IoT-teknik.

Azure – industriell IoT

Skapa öppna, kompatibla IoT-lösningar som skyddar och moderniserar industrisystem.

Hybridmoln och infrastruktur

Säkerhetskopiering och katastrofåterställning

Minimera störningar i verksamheten med kostnadseffektiva lösningar för säkerhetskopiering och haveriberedskap.

Databehandling med höga prestanda (HPC)

Få fullständigt hanterade superdatorer med högpresterande lagring och utan dataförflyttning med en enda klientorganisation.

Hybrid- och flermolnslösningar

Använd innovationen överallt i din hybridmiljö, lokalt, i flera moln och på gränsenheter.

Databehandling med extremt låg latens vid nätverksgränsen

Erbjud omfattande, sömlösa kundupplevelser i realtid och minska svarstiderna avsevärt.

Affärskritiska program

Kör dina verksamhetskritiska program i Azure för att öka flexibiliteten och säkerheten i drift.

Kvantberäkning

Upplev kvanteffekten idag med världens första heltäckande molnekosystem för kvantberäkning.

Säkerhet och styrning

Azure Governance

Säkerställ efterlevnad med inbyggda funktioner för molnstyrning.

Säkerhetskopiering och katastrofåterställning

Minimera störningar i verksamheten med kostnadseffektiva lösningar för säkerhetskopiering och haveriberedskap.

Konfidentiell databehandling i Azure

Skydda dina data och din kod när data används i molnet.

Säkerhet i Azure-nätverk

Molnbaserad nätverkssäkerhet för att skydda dina appar, nätverk och arbetsbelastningar.

Branschlösningar

Ekonomiska tjänster

Anpassa kundupplevelser, modernisera ekonomisystem och optimera riskhantering.

Myndigheter

Implementera fjärråtkomst, förbättra samarbetet mellan organ och tillhandahåll säkra tjänster.

Sjukvård

Få bättre patientengagemang, samarbete med leverantörer och insikter i verksamheten.

Tillverkning

Upptäck nya sätt att effektivisera verksamheten, minska kostnaderna och skapa nya intäktsmöjligheter.

Detaljhandeln

Anpassa kundupplevelser, gör medarbetarna mer produktiva och optimera leveranskedjor.

Energi

Optimera allt från fältarbete till kundupplevelser och få kortare responstider och lägre kostnader.

Media och underhållning

Skapa innehåll snabbare, samarbeta varsomhelst och ge sömlösa kundupplevelser.

Rymd

Molndriven innovation på och utanför planeten. Utöka molnkapaciteten till rymden.