Logikappar Priser

I Logic Apps mäts alla åtgärder som utförs med stöd för användarens Logic App-definition. Detta omfattar utlösare och alla åtgärder som körs som en del av ett arbetsflöde.

Med Azure Logic Apps kan IT-experter och utvecklare automatisera affärsprocesser och arbetsflödet med hjälp av en användarvänlig visuell designer.

Prisinformation

I Logic Apps mäts alla åtgärdskörningar som utförs med stöd för användarens Logic App-definition. Detta omfattar utlösare och alla åtgärder som körs som en del av ett arbetsflöde.

För Azure Direct-kunder faktureras Logic Apps-användning enligt en volymbaserad nivåmodell, se nedan. För Logic Apps som köps via volymlicensieringsavtal, till exempel ett företagsavtal, erbjuds registreringsnivårabatter som dras av priset på den lägsta volymnivån i tabellen nedan.

Logic Apps-åtgärder

Åtgärder som körs/månad Pris per åtgärdskörning
Första 250 tusen åtgärderna $-/åtgärd
250 tusen - 1 miljoner åtgärder $-/åtgärd
1 miljoner - 50 miljoner åtgärder $-/åtgärd
50 miljoner - 100 miljoner åtgärder $-/åtgärd
100 miljoner+ åtgärder $-/åtgärd

Azure Logic Apps är även tillgängligt i Azure App Service. Information i Azure App Service

Standard storage rates and networking rates charged separately as applicable.

Prisexempel

Om du konfigurerar en logikapp för att avsöka data en gång per minut under loppet av 10 dagar skulle appen generera 14 400 faktureringsbara åtgärder:
(1 avsökning / min) x (60 min / tim) x (24 tim / dag) x (10 dagar) = 14 400 faktureringsbara åtgärder.
Om samma logikapp även skulle inkludera 500 arbetsflödessteg per dag som en del av den dagliga avsökningen skulle logikappen generera ytterligare 5 000 faktureringsbara åtgärder:
(500steg/dag) x (10 dagar) = 5 000 faktureringsbara åtgärder.
Det totala antalet faktureringsbara åtgärder för logikappen skulle bli:
14 400 (avsökningsåtgärder) + 5 000 (körningsåtgärder) = 19 400 totalt antal fakturerade åtgärder.
Den slutgiltiga fakturan för dessa 10 dagar skulle bli:
19 400 åtgärder * $- / åtgärd = $-

Enterprise-integrationspaket

The Enterprise Integration Pack is Microsoft's cloud-based solution for seamlessly enabling business-to-business (B2B) communications and dealing with XML messaging.

Integration account - $- / month

Logic Apps Enterprise and Standard connections make it easy to unlock data and applications behind the firewall, securely connect to cloud-based services and take advantage of rich integration leveraging the on-premises systems you’re already invested in. Click here for our growing list of Enterprise and Standard connections.

Enterprise Connection: $- / Connection / Month

Dev/Test rates available

If you need to use Logic Apps for development and testing, you can get special dev/test pricing, reflecting a 50% discount from regular prices, through the following offers:

These offers are only available for use by active Visual Studio subscribers.

Support och serviceavtal

  • Gratis support för fakturering och prenumeration
  • Flexibla supportavtal från $29.0. Leta efter ett avtal
  • 99,9 % garanterad tillförlitlighet (gäller inte tjänsterna i förhandsversionen). Läs serviceavtalet

Resurser

Kalkylator

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Vanliga frågor om köp

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Produktinformation

Lär dig mer om Logikappar

Dokumentation

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Registrera dig nu och få $200 i Azure-kredit

Kom igång nu