Logikappar Priser

I Logic Apps mäts alla åtgärder som utförs med stöd för användarens Logic App-definition. Detta omfattar utlösare och alla åtgärder som körs som en del av ett arbetsflöde.

Med Azure Logic Apps kan IT-experter och utvecklare automatisera affärsprocesser och arbetsflödet med hjälp av en användarvänlig visuell designer.

Prisinformation

I Logic Apps mäts alla åtgärdskörningar som utförs med stöd för användarens Logic App-definition. Detta omfattar utlösare och alla åtgärder som körs som en del av ett arbetsflöde.

För Azure Direct-kunder faktureras Logic Apps-användning enligt en volymbaserad nivåmodell, se nedan. För Logic Apps som köps via volymlicensieringsavtal, till exempel ett företagsavtal, erbjuds registreringsnivårabatter som dras av priset på den lägsta volymnivån i tabellen nedan.

Logikappar

Åtgärder som körs/månad Pris per åtgärdskörning
Första 250 000 åtgärderna $0.0008/åtgärd
250 000–1 miljon åtgärder $0.0004/åtgärd
1 miljon–50 miljoner åtgärder $0.00015/åtgärd
50 miljoner–100 miljoner åtgärder $9E-05/åtgärd
100 miljoner + åtgärder $5.4E-05/åtgärd

90 dagars datakvarhållning: $0.3/GB

Azure Logic Apps är även tillgängligt i Azure App Service. Information i Azure App Service

Prisexempel

Om du konfigurerar en logikapp för att avsöka data en gång per minut under loppet av 10 dagar skulle appen generera 14 400 faktureringsbara åtgärder:
(1 avsökning / min) x (60 min / tim) x (24 tim / dag) x (10 dagar) = 14 400 faktureringsbara åtgärder.
Om samma logikapp även skulle inkludera 500 arbetsflödessteg per dag som en del av den dagliga avsökningen skulle logikappen generera ytterligare 5 000 faktureringsbara åtgärder:
(500steg/dag) x (10 dagar) = 5 000 faktureringsbara åtgärder.
Det totala antalet faktureringsbara åtgärder för logikappen skulle bli:
14 400 (avsökningsåtgärder) + 5 000 (körningsåtgärder) = 19 400 totalt antal fakturerade åtgärder.
Den slutgiltiga fakturan för dessa 10 dagar skulle bli:
19 400 åtgärder * $0.0008 / åtgärd = $15.5200

Enterprise-integrationspaket

Enterprise-integrationspaketet är Microsofts molnbaserade lösning för att smidigt aktivera business-to-business-kommunikation (B2B) och hantera XML-meddelandetjänster.

Integrationskonto – $1000 / månad

Med Logic Apps Enterprise- och Standard-anslutningar kan du enkelt låsa upp data och program bakom brandväggen, säkert ansluta till molnbaserade tjänster och dra nytta av omfattande integrering som erbjuder de system som du redan investerat i på plats. Klicka här för att se vår växande lista över Enterprise- och Standard-anslutningar.

Enterprise-anslutning: $800/anslutning/månad

Testa Enterprise-anslutning: $400/anslutning/månad

*Priserna för allmän tillgänglighet för integrationskonto och Enterprise-anslutningar börjar gälla 1 mars 2017.

Support och serviceavtal

  • Gratis support för fakturering och prenumeration
  • Flexibla supportavtal från $29.0. Leta efter ett avtal
  • 99,9 % garanterad tillförlitlighet (gäller inte tjänsterna i förhandsversionen). Läs serviceavtalet

Resurser

Registrera dig nu och få $200 i Azure-kredit

Kom igång nu