Hoppa till huvudinnehåll

Azure-pipelines

Skapa, testa och distribuera till alla plattformar och moln kontinuerligt.

Få tillgång till molnbaserade pipelines för Linux, macOS och Windows. Utveckla webb-, dator- och mobilprogram. Distribuera till valfritt moln eller lokalt.

Automatisera dina byggen och distributioner med Pipelines – lägg mindre tid på de tekniska detaljerna och mer tid på själva skapandet.

Alla språk, alla plattformar

Skapa, testa och distribuera appar med Node.js, Python, Java, PHP, Ruby, C/C++, .NET, Android och iOS. Kör parallellt på Linux, macOS och Windows.

Containrar och Kubernetes

Skapa och överför enkelt avbildningar till containerregister som Docker Hub och Azure Container Registry. Distribuera containrar till enskilda värdar eller till Kubernetes.

Stöd för utökning

Utforska och implementera ett brett utbud av communitybyggda uppgifter för byggen, testning och distribution samt hundratals olika tillägg från Slack till SonarCloud.

Distribuera till vilket moln som helst

Implementera kontinuerlig leverans (CD, Continuous Delivery) av din programvara till vilket moln som helst, inklusive Azure, AWS och GCP. Visualisera distribution till valfritt antal steg som är beroende av varandra.

Kostnadsfri för öppen källkod

Använd pipelines med snabb kontinuerlig integrering/kontinuerlig leverans (CI/CD) för alla projekt med öppen källkod. Få 10 kostnadsfria parallelljobb med obegränsat med byggtidsminuter för alla projekt med öppen källkod.

Avancerade arbetsflöden och funktioner

Dra nytta av enkel byggeslänkning och byggen med flera faser. Stöd för YAML, testintegrering, lanseringsgrindar, rapporter och mer.

Använder du GitHub? I så fall har vi det du behöver.

Skapa, testa och distribuera allt du skapar på GitHub. Få snabba, tillförlitliga byggen på alla plattformar via djup integrering med GitHubs pull-begäranden, kontroller och statusar.

Skapa och distribuera snabbare med Pipelines

Linux-, macOS- och Windows-agenter – med Microsoft som värd

Förenkla hanteringen av maskinvara och virtuella datorer med hjälp av Microsofts molnbaserade agenter. Få fullständigt stöd för CI/CD-pipelines för alla de vanligaste plattformarna och verktygen.

Kraftfulla arbetsflöden med inbyggt stöd för containrar

Få blixtsnabba byggen med körning av parallelljobb och tester. Använd containerjobb för att skapa konsekventa och tillförlitliga byggen med precis de verktyg du behöver. Skapa enkelt nya containrar och överför dem till valfritt register.

Flexibla distributioner till Kubernetes, serverlöst eller virtuella datorer

Distribuera till Kubernetes, virtuella datorer, Azure Functions, Azure Web Apps eller valfritt moln. Använd steg, grindar och godkännanden för att skapa en distributionsstrategi som passar dig och ger kvalitet i hela processen. Det går även att distribuera från andra CI-system, till exempel Jenkins.

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

 • Microsoft investerar över 1 miljard USD varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.

 • Vi sysselsätter fler än 3 500 säkerhetsexperter som arbetar helt och hållet med din datasäkerhet och sekretess.

 • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Se hela listan.

Projekt med öppen källkod

CI/CD som Microsoft-tjänst

 • 1 kostnadsfritt

  1 kostnadsfritt

  Parallellt jobb med upp till 1.800 minuter per månad

  40 USD per varje parallellt jobb med obegränsat antal minuter

CI/CD med egen värd

 • 1 kostnadsfritt

  1 kostnadsfritt

  Parallellt jobb med obegränsat med minuter per månad

  Sedan 15 USD per extra parallellt jobb

Kom igång med ett kostnadsfritt Azure-konto

1

Börja använda kostnadsfritt. Få 200 USD i kredit att använda inom 30 dagar. Så länge krediten gäller har du gratis tillgång till många av våra populära tjänster, samt obegränsad tillgång till fler än 55 andra tjänster som alltid är kostnadsfria.

2

När krediten upphör kan du fortsätta att använda tjänsterna genom användningsbaserad prissättning. Betala bara om du använder mer än de kostnadsfria månadsvolymerna.

3

Efter 12 månader kommer du att ha fortsatt tillgång till fler än 55 tjänster som alltid är kostnadsfria – och du behöver bara betala för det du använder utöver de kostnadsfria månadsvolymerna.

Så här använder vi Azure Pipelines

Se hur .NET-infrastrukturteamet på Microsoft använder Azure Pipelines för att köra flera miljoner automatiserade tester om dagen för .NET Framework-projektet med öppen källkod. Se hur teamet har effektiviserat samarbetet med communityn för öppen källkod genom delade verktyg och migrering till ett enda CI-system som driver alla versionerna av Windows, Linux och Mac.

Nu kan du konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto

Prova Azure kostnadsfritt

Chatta med en säljare