Hoppa till huvudinnehåll

Priser för Event Grid

Tillförlitlig händelseleverans i enorm skala

Event Grid är en fullständigt hanterad händelsedirigeringstjänst som ger tillförlitlig meddelandeleverans i stor skala. Utvecklare använder Event Grid för att skapa reaktiva, händelsedrivna appar i en modern, serverlös beräkningsarkitektur, vilket eliminerar avsökning och tillhörande kostnader och fördröjning. En-till-många-mappning, där en enskild händelse kan utlösa flera åtgärder, ger en enhetlig händelseförbrukningsupplevelse. En modell för betala per åtgärd kompletterar och utökar dina serverlösa lösningar så att du kan fokusera på innovation snarare än infrastruktur.

Utforska prisalternativ

Använd filter för att anpassa prisalternativ efter dina behov.

Priserna är endast uppskattningar och är inte avsedda som faktiska priscitat. Den faktiska prissättningen kan variera beroende på vilken typ av avtal som ingås med Microsoft, inköpsdatum och växelkursen. Priserna beräknas baserat på amerikanska dollar och konverteras med London stängningskurs som registreras under de två arbetsdagarna före den sista arbetsdagen i föregående månads slut. Om de två arbetsdagarna före slutet av månaden infaller på en helgdag på större marknader är prisinställningsdagen vanligtvis dagen omedelbart före de två arbetsdagarna. Den här avgiften gäller för alla transaktioner under den kommande månaden. Logga in på priskalkylatorn för Azure för att se priser baserat på ditt aktuella program/erbjudande hos Microsoft. Kontakta en Azure försäljningsspecialist för mer information om prissättning eller för att begära en prisoffert. Se vanliga frågor och svar om Prissättning för Azure.

Event Grid Basic

Event Grid Basic prissätts enligt principen Betala per användning baserat på utförda åtgärder. Åtgärderna innefattar kommande händelser i domäner eller ämnen, avancerade matchningar, leveransförsök och hanteringsanrop. I planpriser ingår en månatlig kostnadsfri kvot på 100,000 åtgärder.

Pris per miljon åtgärder $-
Kostnadsfri användning per månad 100 000 åtgärder

Event Grid på Kubernetes med Azure Arc

I förhandsversion kan Event Grid nu köras på Kubernetes via Azure Arc-aktiverade kluster lokalt och i andra moln. Den här funktionen är för närvarande kostnadsfri* under förhandsversionen.

*Kunderna betalar fortfarande för den underliggande Kubernetes-infrastrukturen när de använder Azure Kubernetes Service (AKS) och ansvarar för att hantera och skala sina egna nodpooler. Läs mer om funktionerna i Event Grid på Kubernetes med Azure Arc.

Event Grid-prisexempel 1

En Azure-funktion ansluts till Blob Storage via Event Grid, för att bearbeta bilder varje gång en ny bild läggs till. I blobblagringscontainern skapas 5 miljoner bilder – och var och en utlöser funktionen via Event Grid.

 • Du publicerar 5 miljoner händelser till Event Grid på en månad.
 • Alla händelser publiceras till 1 https-slutpunkt.
Antal åtgärder
Publicerade händelser1 5 miljoner åtgärder
Leveransförsök 5 miljoner åtgärder
Månatlig kostnadsfri kvot - 100 000 åtgärder
Totala åtgärder
Pris per miljon åtgärder
9,9 miljoner
x $-
Total månadskostnad $-
1Händelser debiteras per enhet om 64 kB data. Händelser som är större än 64 kB debiteras i multiplar om 64 kB. Exempelvis debiteras en enskild händelse på 96 kB som två separata händelser om vardera 64 kB.

Event Grid-prisexempel 2

Inkommande loggar till Event Hubs skickas till lagring via Event Hubs Capture. Fem miljoner loggbatchhändelser skickas av Event Grid till Logic Apps för övervakning. Alla händelser skickas också till en av flera slutpunkter med anpassad övervakning utifrån händelsetyp och i vissa fall händelsens ursprung. En miljon av de här händelserna kräver avancerad matchning. En av slutpunkterna råkar ut för avbrott och nya försök krävs för att leverera händelserna.

 • Du publicerar 5 miljoner händelser till Event Grid på en månad.
 • Alla händelser publiceras till 2 https-slutpunkter.
 • 1 miljon av händelserna kräver avancerad matchning.
 • 1 miljon av händelserna krävde 2 leveransförsök.
Antal åtgärder
Publicerade händelser1 5 miljoner åtgärder
Leveransförsök 11 miljoner åtgärder (1 miljoner för sekundära leveransförsök)
Avancerad matchning 1 miljoner åtgärder
Månatlig kostnadsfri kvot - 100 000 åtgärder
Totala åtgärder
Pris per miljon åtgärder
16,9 miljoner
x $-
Total månadskostnad $-
1Händelser debiteras per enhet om 64 kB data. Händelser som är större än 64 kB debiteras i multiplar om 64 kB. Exempelvis debiteras en enskild händelse på 96 kB som två separata händelser om vardera 64 kB.

Priser och köpalternativ för Azure

Kontakta oss direkt

Få en genomgång av priser för Azure. Förstå prissättningen för din molnlösning, läs mer om kostnadsoptimering och begär ett anpassat förslag.

Prata med en säljare

Se köpalternativ

Köp Azure-tjänster via Azure-webbplatsen, din Microsoft-representant eller en Azure-partner.

Utforska dina alternativ

Ytterligare resurser

Event Grid

Läs mer om funktioner och egenskaper för Event Grid.

Priskalkylator

Beräkna din förväntade månadskostnad för användning av valfri kombination av Azure-produkter.

SLA

Granska serviceavtalet för Event Grid.

Dokumentation

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser för Event Grid.

Vanliga frågor och svar

 • Exempel på åtgärder i Event Grid är alla ingångshändelser, avancerad matchning, leveransförsök och hanteringsanrop. Du debiteras per miljon åtgärder och de första 100,000 åtgärderna är kostnadsfria varje månad.

 • Som standard kan du ha upp till 500 prenumerationer på händelser per ämne enligt dokumentationen om begränsningar.

 • Standardgränsen för anpassade ämnen är 100 per Azure-prenumeration

 • Du kan ha upp till 1 000 Event Grid-prenumerationer under förhandsversionsperioden.

 • Vi har för närvarande stöd för https-slutpunkter. Stöd för andra slutpunkter kommer senare.

 • Event Grid kommer att utföra ett exponentiellt undantag för alla leveranser. Om din WebHook inte returnerar ett 2xx påbörjas det nya försöket omedelbart. När undantagsintervallet når en timme utförs nya försök varje timme. Efter 24 timmar slutar tjänsten att försöka leverera händelser.

 • Event Grid buffrar data i maximalt 24 timmar. När den tiden har gått tas händelserna bort.

 • Varje segment på 64 kB av levererade data debiteras som 1 begäran. En enda händelse på 256 kB debiteras till exempel som 4 händelser.

 • Nej, domäner och ämnen behandlas likadant från ett faktureringsperspektiv. En ingångshändelse till Azure Event Grid-systemet är en åtgärd oavsett startadress.

Prata med en säljare för att få en genomgång av Azure-priser. Förstå prissättningen av din molnlösning.

Få kostnadsfria molntjänster och en kredit på $200 för att utforska Azure i 30 dagar.

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator
Kan vi hjälpa dig?