Hoppa över navigering

Priser för Event Grid

Tillförlitlig händelseleverans i enorm skala

Event Grid is a fully managed event routing service that provides reliable message delivery at massive scale. Developers use Event Grid to build reactive, event-driven apps in a modern, serverless compute architecture—eliminating polling and its associated cost and latency. One-to-many mapping, in which a single event can trigger multiple actions, provides a uniform event consumption experience. A pay-per-operation model complements and extends your serverless solutions and lets you focus on innovation rather than infrastructure.

Utforska prisalternativ

Använd filter för att anpassa prisalternativ efter dina behov.

Prices are estimates only and are not intended as actual price quotes. Actual pricing may vary depending on the type of agreement entered with Microsoft and the currency exchange rate. Prices are calculated based on US dollars and converted using Thomson Reuters benchmark rates refreshed on the first day of each calendar month. Sign in to the Azure pricing calculator to see pricing based on your current program/offer with Microsoft. Contact an Azure sales specialist for more information on pricing or to request a price quote. See frequently asked questions about Azure pricing.

Event Grid Basic

Event Grid Basic prissätts enligt principen Betala per användning baserat på utförda åtgärder. Åtgärderna innefattar kommande händelser i domäner eller ämnen, avancerade matchningar, leveransförsök och hanteringsanrop. I planpriser ingår en månatlig kostnadsfri kvot på 100,000 åtgärder.

Pris per miljon åtgärder $-
Kostnadsfri användning per månad 100 000 åtgärder

Event Grid on Kubernetes with Azure Arc

Now in Preview, Event Grid can run on Kubernetes via Azure Arc-enabled clusters on premises and in other clouds. This capability is currently free* during Preview.

*Customers will still pay for the underlying Kubernetes infrastructure when using Azure Kubernetes Service (AKS) and are responsible for managing and scaling their own node pools. Learn more about the capabilities of Event Grid on Kubernetes with Azure Arc.

Event Grid-prisexempel 1

En Azure-funktion ansluts till Blob Storage via Event Grid, för att bearbeta bilder varje gång en ny bild läggs till. I blobblagringscontainern skapas 5 miljoner bilder – och var och en utlöser funktionen via Event Grid.

 • Du publicerar 5 miljoner händelser till Event Grid på en månad.
 • Alla händelser publiceras till 1 https-slutpunkt.
Antal åtgärder
Publicerade händelser1 5 miljoner åtgärder
Leveransförsök 5 miljoner åtgärder
Månatlig kostnadsfri kvot - 100 000 åtgärder
Totala åtgärder
Pris per miljon åtgärder
9,9 miljoner
x $-
Total månadskostnad $-
1Händelser debiteras per enhet om 64 kB data. Händelser som är större än 64 kB debiteras i multiplar om 64 kB. Exempelvis debiteras en enskild händelse på 96 kB som två separata händelser om vardera 64 kB.

Event Grid-prisexempel 2

Inkommande loggar till Event Hubs skickas till lagring via Event Hubs Capture. Fem miljoner loggbatchhändelser skickas av Event Grid till Logic Apps för övervakning. Alla händelser skickas också till en av flera slutpunkter med anpassad övervakning utifrån händelsetyp och i vissa fall händelsens ursprung. En miljon av de här händelserna kräver avancerad matchning. En av slutpunkterna råkar ut för avbrott och nya försök krävs för att leverera händelserna.

 • Du publicerar 5 miljoner händelser till Event Grid på en månad.
 • Alla händelser publiceras till 2 https-slutpunkter.
 • 1 miljon av händelserna kräver avancerad matchning.
 • 1 miljon av händelserna krävde 2 leveransförsök.
Antal åtgärder
Publicerade händelser1 5 miljoner åtgärder
Leveransförsök 11 miljoner åtgärder (1 miljoner för sekundära leveransförsök)
Avancerad matchning 1 miljoner åtgärder
Månatlig kostnadsfri kvot - 100 000 åtgärder
Totala åtgärder
Pris per miljon åtgärder
16,9 miljoner
x $-
Total månadskostnad $-
1Händelser debiteras per enhet om 64 kB data. Händelser som är större än 64 kB debiteras i multiplar om 64 kB. Exempelvis debiteras en enskild händelse på 96 kB som två separata händelser om vardera 64 kB.

Priser och köpalternativ för Azure

Kontakta oss direkt

Få en genomgång av priser för Azure. Förstå prissättningen för din molnlösning, läs mer om kostnadsoptimering och begär ett anpassat förslag.

Prata med en säljare

Se köpalternativ

Köp Azure-tjänster via Azure-webbplatsen, din Microsoft-representant eller en Azure-partner.

Utforska dina alternativ

Ytterligare resurser

Information om Event Grid

Läs mer om funktioner och egenskaper för Event Grid.

Priskalkylator

Beräkna din förväntade månadskostnad för användning av valfri kombination av Azure-produkter.

SLA

Granska serviceavtalet för den här produkten.

Dokumentation

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser för Event Grid.

 • Exempel på åtgärder i Event Grid är alla ingångshändelser, avancerad matchning, leveransförsök och hanteringsanrop. Du debiteras per miljon åtgärder och de första 100,000 åtgärderna är kostnadsfria varje månad.

 • Som standard kan du ha upp till 500 prenumerationer på händelser per ämne enligt dokumentationen om begränsningar.

 • Standardgränsen för anpassade ämnen är 100 per Azure-prenumeration

 • Du kan ha upp till 1 000 Event Grid-prenumerationer under förhandsversionsperioden.

 • Vi har för närvarande stöd för https-slutpunkter. Stöd för andra slutpunkter kommer senare.

 • Event Grid kommer att utföra ett exponentiellt undantag för alla leveranser. Om din WebHook inte returnerar ett 2xx påbörjas det nya försöket omedelbart. När undantagsintervallet når en timme utförs nya försök varje timme. Efter 24 timmar slutar tjänsten att försöka leverera händelser.

 • Event Grid buffrar data i maximalt 24 timmar. När den tiden har gått tas händelserna bort.

 • Varje segment på 64 kB av levererade data debiteras som 1 begäran. En enda händelse på 256 kB debiteras till exempel som 4 händelser.

 • Nej, domäner och ämnen behandlas likadant från ett faktureringsperspektiv. En ingångshändelse till Azure Event Grid-systemet är en åtgärd oavsett startadress.

Prata med en säljare för att få en genomgång av Azure-priser. Förstå prissättningen av din molnlösning.

Få kostnadsfria molntjänster och en kredit på $200 för att utforska Azure i 30 dagar.

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator