Priser för Event Grid

Tillförlitlig händelseleverans utan server i enorm skala.

Event Grid är en helt hanterad tjänst för händelsedirigering som tillhandahåller tillförlitlig meddelandeleverans i enorm skala. Utvecklare använder Event Grid för att skapa reaktiva, händelsedrivna appar i en modern arkitektur för databearbetning utan server – och eliminerar därmed avsökning och tillhörande kostnad och svarstid. 1:N-mappning, där en enda händelse kan utlösa flera åtgärder, ger en enhetlig miljö för händelseförbrukning. En modell där du betalar per åtgärd kompletterar och utökar dina lösningar utan server och gör att du kan fokusera på innovation i stället för infrastruktur.

Event Grid Basic

Event Grid Basic prissätts enligt principen Betala per användning baserat på utförda åtgärder. Åtgärderna innefattar kommande händelser i domäner eller ämnen, avancerade matchningar, leveransförsök och hanteringsanrop. I planpriser ingår en månatlig kostnadsfri kvot på 100,000 åtgärder.

Pris per miljon åtgärder $-
Kostnadsfri användning per månad 100 000 åtgärder

Event Grid-prisexempel 1

En Azure-funktion ansluts till Blob Storage via Event Grid, för att bearbeta bilder varje gång en ny bild läggs till. I blobblagringscontainern skapas 5 miljoner bilder – och var och en utlöser funktionen via Event Grid.

 • Du publicerar 5 miljoner händelser till Event Grid på en månad.
 • Alla händelser publiceras till 1 https-slutpunkt.
Antal åtgärder
Publicerade händelser1 5 miljoner åtgärder
Leveransförsök 5 miljoner åtgärder
Månatlig kostnadsfri kvot - 100 000 åtgärder
Totala åtgärder
Pris per miljon åtgärder
9,9 miljoner
x $-
Total månadskostnad $-
1Händelser debiteras per enhet om 64 kB data. Händelser som är större än 64 kB debiteras i multiplar om 64 kB. Exempelvis debiteras en enskild händelse på 96 kB som två separata händelser om vardera 64 kB.

Event Grid-prisexempel 2

Inkommande loggar till Event Hubs skickas till lagring via Event Hubs Capture. Fem miljoner loggbatchhändelser skickas av Event Grid till Logic Apps för övervakning. Alla händelser skickas också till en av flera slutpunkter med anpassad övervakning utifrån händelsetyp och i vissa fall händelsens ursprung. En miljon av de här händelserna kräver avancerad matchning. En av slutpunkterna råkar ut för avbrott och nya försök krävs för att leverera händelserna.

 • Du publicerar 5 miljoner händelser till Event Grid på en månad.
 • Alla händelser publiceras till 2 https-slutpunkter.
 • 1 miljon av händelserna kräver avancerad matchning.
 • 1 miljon av händelserna krävde 2 leveransförsök.
Antal åtgärder
Publicerade händelser1 5 miljoner åtgärder
Leveransförsök 11 miljoner åtgärder (1 miljoner för sekundära leveransförsök)
Avancerad matchning 1 miljoner åtgärder
Månatlig kostnadsfri kvot - 100 000 åtgärder
Totala åtgärder
Pris per miljon åtgärder
16,9 miljoner
x $-
Total månadskostnad $-
1Händelser debiteras per enhet om 64 kB data. Händelser som är större än 64 kB debiteras i multiplar om 64 kB. Exempelvis debiteras en enskild händelse på 96 kB som två separata händelser om vardera 64 kB.

Support och serviceavtal

 • Gratis support för fakturering och prenumeration.
 • Flexibla supportavtal från $29/månad (Obs! Microsoft-support omfattar inte support för Linux-avbildningar i Azure Marketplace, men i vissa fall erbjuder Linux-utgivare support enligt avtalen ovan). Hitta en prenumeration
 • Garanterad drifttid på minst 99,99 %. Läs serviceavtalet.

Vanliga frågor och svar

 • Exempel på åtgärder i Event Grid är alla ingångshändelser, avancerad matchning, leveransförsök och hanteringsanrop. Du debiteras per miljon åtgärder och de första 100,000 åtgärderna är kostnadsfria varje månad.

 • Som standard kan du ha upp till 500 prenumerationer på händelser per ämne enligt dokumentationen om begränsningar.

 • Standardgränsen för anpassade ämnen är 100 per Azure-prenumeration

 • Du kan ha upp till 1 000 Event Grid-prenumerationer under förhandsversionsperioden.

 • Vi har för närvarande stöd för https-slutpunkter. Stöd för andra slutpunkter kommer senare.

 • Event Grid kommer att utföra ett exponentiellt undantag för alla leveranser. Om din WebHook inte returnerar ett 2xx påbörjas det nya försöket omedelbart. När undantagsintervallet når en timme utförs nya försök varje timme. Efter 24 timmar slutar tjänsten att försöka leverera händelser.

 • Event Grid buffrar data i maximalt 24 timmar. När den tiden har gått tas händelserna bort.

 • Varje segment på 64 kB av levererade data debiteras som 1 begäran. En enda händelse på 256 kB debiteras till exempel som 4 händelser.

 • Nej, domäner och ämnen behandlas likadant från ett faktureringsperspektiv. En ingångshändelse till Azure Event Grid-systemet är en åtgärd oavsett startadress.

Resurser

Beräkna månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Event Grid

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Prata med en säljare för att få en genomgång av Azure-priser. Förstå prissättningen av din molnlösning.

Få kostnadsfria molntjänster och en kredit på $200 för att utforska Azure i 30 dagar.