Hoppa till huvudinnehåll

Priser för Azure IoT Central

Gå från proof of concept till proof of value

Låt dig inte hindras av den komplexa prissättningen för en IoT-lösning. Upplev flexibiliteten och enkelheten med flera prisplaner som du kan välja mellan för att tillgodose nya behov.

Azure IoT Central är en IoT-programplattform som minskar belastningen och kostnaderna för att utveckla, hantera och underhålla IoT-lösningar i företagsklass. Genom att välja att skapa med IoT Central får du möjlighet att fokusera tid, pengar och energi på att omvandla din verksamhet med IoT-data, i stället för att bara underhålla och uppdatera en komplex och ständigt växande IoT-infrastruktur.

Utforska prisalternativ

Använd filter för att anpassa prisalternativ efter dina behov.

Priserna är endast uppskattningar och är inte avsedda som faktiska priscitat. Den faktiska prissättningen kan variera beroende på vilken typ av avtal som ingås med Microsoft, inköpsdatum och växelkursen. Priserna beräknas baserat på amerikanska dollar och konverteras med London stängningskurs som registreras under de två arbetsdagarna före den sista arbetsdagen i föregående månads slut. Om de två arbetsdagarna före slutet av månaden infaller på en helgdag på större marknader är prisinställningsdagen vanligtvis dagen omedelbart före de två arbetsdagarna. Den här avgiften gäller för alla transaktioner under den kommande månaden. Logga in på priskalkylatorn för Azure för att se priser baserat på ditt aktuella program/erbjudande hos Microsoft. Kontakta en Azure försäljningsspecialist för mer information om prissättning eller för att begära en prisoffert. Se vanliga frågor och svar om Prissättning för Azure.

Prisnivå Standardnivå 0 Standardnivå 1 Standardnivå 2
Användningsfall För enheter som skickar ett fåtal meddelanden per dag För enheter som skickar ett fåtal meddelanden per timme För enheter som skickar ett meddelande med några minuters mellanrum
Pris per enhet och månad $- per månad $- per månad $- per månad
Månatlig meddelandetilldelning för enhet* 400 meddelanden 5,000 meddelanden 30,000 meddelanden
Kostnadsfria kvantiteter per program som ingår 2 kostnadsfria enheter (800 meddelanden ingår) 2 kostnadsfria enheter (10,000 meddelanden ingår) 2 kostnadsfria enheter (60,000 meddelanden ingår)
Priser för överförbrukning per 1 000 meddelanden1 $- per 1 000 meddelanden $- per 1 000 meddelanden $- per 1 000 meddelanden

* Total meddelandetilldelning delas mellan alla enheter i ett IoT Central-program

1 Standardstorleken för meddelanden är 4 kB. Om enheten skickar ett meddelande på 4,5 kB faktureras det som 2 meddelanden.

Priser och köpalternativ för Azure

Kontakta oss direkt

Få en genomgång av priser för Azure. Förstå prissättningen för din molnlösning, läs mer om kostnadsoptimering och begär ett anpassat förslag.

Prata med en säljare

Se köpalternativ

Köp Azure-tjänster via Azure-webbplatsen, din Microsoft-representant eller en Azure-partner.

Utforska dina alternativ

Ytterligare resurser

Azure IoT Central

Läs mer om funktioner och egenskaper för Azure IoT Central.

Priskalkylator

Beräkna din förväntade månadskostnad för användning av valfri kombination av Azure-produkter.

SLA

Granska serviceavtalet för Azure IoT Central.

Dokumentation

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser för Azure IoT Central.

Vanliga frågor och svar

 • De 2 första aktiva enheterna i ett IoT Central-program debiteras inte, förutsatt att meddelandevolymen inte överskrider 800 (Standardnivå 0-plan), 10 000 (Standardnivå 1-plan) eller 60 000 (Standardnivå 2-plan) per månad. Meddelandevolymer som är större än dessa tröskelvärden leder till överförbrukningsavgifter. Utöver det beräknas enhetspriset proportionellt per månad. För varje timme under faktureringsperioden räknas och faktureras det högsta antalet aktiva enheter.

  Prisexempel

  Om en kund använder Azure IoT Central och registrerar sig i Standardnivå 1-planen och ansluter 100 enheter som skickar 6 000 meddelanden var, faktureras kunden som det visas nedan.

  $- för de första 2 enheterna

  Följande 98 enheter faktureras (100 enheter – 2 kostnadsfria enheter) * ($- per enhet/månad) = $-

  För varje enhet tillkommer också månatliga överförbrukningsavgifter som faktureras med $- per meddelande som skickats utöver den intjänade månadstilldelningen.

  I det här exemplet skickades 1 000 meddelanden av varje enhet utöver tilldelningen (100 enheter * 1 000 meddelanden) * $- per meddelande = $-

  Den totala kostnaden för månaden är summan av avgifter per enhet och överförbrukning

  $- + $- = $-

 • En enhet som är registrerad och har slutfört den första anslutningen till Azure IoT Central är en aktiv enhet och räknas in vid fakturering. Om en enhet har registrerats men inte slutfört den första anslutningen räknas den inte in vid fakturering. Om en enhet inte längre används måste den uttryckligen tas bort för att förhindra att den räknas in vid fakturering.
 • Det beror på hur du har etablerat din gateway och underordnade enheter i Azure IoT Central.

  Om både gatewayenheten och underordnade enheter är etablerade i Azure IoT Central tillämpas prissättning per enhet, meddelandegränser och överförbrukning individuellt för gatewayenheten och de underordnade enheterna.

  Om du väljer att endast etablera en gatewayenhet i IoT Central representeras både gatewaymeddelanden och meddelanden för underordnade enheter sammanslagna som gatewayenhetsmeddelanden. Meddelandegränser och överförbrukning gäller.

 • All kommunikation fram och tillbaka mellan enheten och molnet räknas som ett meddelande, inklusive kommunikation som telemetri, moln-till-enhet och enhet-till-moln (inklusive tvillingläsningar och uppdateringar). Ytterligare avgifter debiteras inte för undersökning av historiska enhetsdata.
 • När en kund överskrider den delade månatliga meddelandetilldelningen debiteras kunden $- per meddelande. Detta motsvarar $- per 1 miljoner meddelanden.
 • Meddelandetilldelning tjänas in per timme baserat på vald SKU och antal enheter.

  Exempel på meddelandetilldelning

  Om en kund registrerar ett Azure IoT Central-program i Standardnivå 1-planen intjänas varje timme 7 meddelanden (5 000 meddelanden / 730 timmar per månad) för användning under faktureringsperioden. En faktureringsperiod är en månad i det här exemplet.

  Intjänade meddelanden kan användas av alla enheter i programmet.

  Intjänade meddelanden kan användas under valfri timme i faktureringen efter att de tjänats in.

  Intjänade meddelanden måste användas under den aktuella faktureringsperioden och överförs inte till efterföljande faktureringsperioder.

 • Kostnaden beräknas proportionellt baserat på när du lägger till enheten. Du debiteras till exempel $- för en enhet som finns hela månaden och $- för en enhet som läggs till efter halva månaden.
 • När du skapar ett Azure IoT Central-program ombeds du välja en SKU. Information om hur du ändrar prisplan finns i vår dokumentation.
 • Ja, du kan när som helst ändra prisplanen för ett Azure IoT Central-program. Anvisningar om hur du ändrar plan finns i vår dokumentation.
 • Meddelandekvoter delas mellan enheterna i ditt IoT Central-program, men delas inte mellan andra program eller mellan Azure-prenumerationer.
 • Data behålls på en rullande 30-dagarsbasis, och kunderna kan kontinuerligt exportera sina data med exportfunktionen i IoT Central.
 • Kunderna kontrollerar användaråtkomsten till programmet via rollbaserad åtkomst. Azure IoT Central-användare kan lägga till upp till 200 användare i ett program.

Prata med en säljare för att få en genomgång av Azure-priser. Förstå prissättningen av din molnlösning.

Få kostnadsfria molntjänster och en kredit på $200 för att utforska Azure i 30 dagar.

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator
Kan vi hjälpa dig?