Priser för Batch

Schemaläggning av jobb och beräkningshantering i molnet

Med Azure Batch får du funktioner för schemaläggning av jobb och klusterhantering så att program och algoritmer kan köras parallellt i full skala.

Batch kostar ingenting i sig, du betalar för de beräkningsresurser och andra resurser som förbrukas när du kör dina batch-jobb samt för kostnader för programvarulicenser. Du kan till exempel använda Batch med Cloud Services, virtuella Linux-datorer och virtuella Windows-datorer. Standardavgifterna för beräkning gäller och visas nedan. Där hittar du även kostnader för programvarulicenser för batch-grafik och rendering.

Lågprioriterade virtuella datorer

Lågprioriterade virtuella datorer kan sänka kostnaden för vissa arbetsbelastningar avsevärt eller göra att du kan få mer gjort i större skala till samma kostnad. Dock har dessa virtuella datorer andra egenskaper och passar endast för vissa typer av program och arbetsbelastningar. De virtuella datorerna allokeras från överbliven kapacitet, så tillgängligheten kan variera. Ibland finns det kanske inga virtuella datorer att allokera, och allokerade virtuella datorer kan återtas. Det här innebär att serviceavtalet för tillgänglighet för virtuella datorer med betala per användning-priser inte gäller för virtuella punktdatorer och lågprioriterade virtuella datorer.

Om du har program där avbrott inte är kritiska kan du sänka beräkningskostnaderna betydligt genom att använda virtuella datorer med låg prioritet. Lämpliga arbetsbelastningar kan vara batchbearbetning och HPC-jobb där arbetet är indelat i många asynkrona uppgifter. Om en virtuell dator återtas kan uppgiften avbrytas och köras igen senare, och det kan även ta längre tid att utföra jobbet om kapaciteten sjunker. Azure Batch-pooler kan innehålla virtuella datorer med både normal och låg prioritet. Om en virtuell dator med låg prioritet återtas placeras eventuella avbrutna åtgärder i kö, och poolen försöker sedan ersätta den förlorade kapaciteten automatiskt.

Priser för lågprioriterade virtuella datorer visas nedan. Priser för virtuella punktdatorer finns på prissättningssidan för VM-skalningsuppsättningar.

Virtuella datorer faktureras per sekund som avrundas ned till sista använda minut.

Obs! Azure Batch kommer att ha stöd för virtuella punktdatorer när dessa blir allmänt tillgängliga, då även nya versioner av Batch-API:er och verktyg blir tillgängliga. När stöd för virtuella punktdatorer läggs till blir de virtuella datorerna med låg prioritet inaktuella, men kan fortfarande användas i minst ett år med befintliga API- och verktygsversioner.


Generellt syfte

Balanserat förhållande mellan processor och minne. Utmärkt för tester och utveckling, små till mellanstora databaser och webbservrar med låg till medelhög trafik.

Av2 Standard *

Av2 Standard är den senaste generationen virtuella datorer i A-serien med liknande CPU-prestanda och snabbare disk. Dessa virtuella datorer är lämpliga för utvecklingsarbetsbelastning, kompileringsservrar, kodlagringsplatser, webbplatser med låg trafik och webbapplikationer, mikrotjänster, tidiga produktexperiment och små databaser. I likhet med den tidigare A Standard-generationen kommer virtuella Av2-datorer att omfatta belastningsutjämning och autoskalning utan extra kostnad.

Lägg till i
beräkning
Instans vCPU RAM Tillfällig
lagring
Betala per användning.
(Låg prioritet)
Betala per användning.
(normal prioritet)
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
A1 v2 1 2 GiB 10 GiB $- $- – – Tom – – Tom Gäller inte
A2 v2 2 4 GiB 20 GiB $- $- – – Tom – – Tom Gäller inte
A2m v2 2 16 GiB 20 GiB $- $- – – Tom – – Tom Gäller inte
A4 v2 4 8 GiB 40 GiB $- $- – – Tom – – Tom Gäller inte
A4m v2 4 32 GiB 40 GiB $- $- – – Tom – – Tom Gäller inte
A8 v2 8 16 GiB 80 GiB $- $- – – Tom – – Tom Gäller inte
A8m v2 8 64 GiB 80 GiB $- $- – – Tom – – Tom Gäller inte

Reserved Virtual Machine Instances är för närvarande inte tillgängligt för Av2-serien.

* Obs! De virtuella datorerna A8–A11 planeras att dras tillbaka i mars 2021. Mer information finns här.

D2a – D96a v4

De virtuella datorerna i Da v4-serien baseras på 2,35 GHz AMD EPYCTM 7452-processorn, som kan uppnå upp till 3,35 GHz. Storlekarna på de virtuella datorerna i Dav4-serien erbjuder en kombination av virtuella CPU:er, minne och temporär lagring som uppfyller kraven för de flesta produktionsarbetsbelastningar. Datadisklagring faktureras separat från virtuella datorer. Om du vill använda Premium SSD-disklagring väljer du Das v4 för de virtuella datorerna.
Lägg till i
beräkning
Instans vCPU RAM Tillfällig
lagring
Betala per användning.
(Låg prioritet)
Betala per användning.
(normal prioritet)
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
D2a v4 2 8 GiB 50 GiB $- $- $- $- Gäller inte
D4a v4 4 16 GiB 100 GiB $- $- $- $- Gäller inte
D8a v4 8 32 GiB 200 GiB $- $- $- $- Gäller inte
D16a v4 16 64 GiB 400 GiB $- $- $- $- Gäller inte
D32a v4 32 128 GiB 800 GiB $- $- $- $- Gäller inte
D48a v4 48 192 GiB 1 200 GiB $- $- $- $- Gäller inte
D64a v4 64 256 GiB 1 600 GiB $- $- $- $- Gäller inte
D96a v4 96 384 GiB 2 400 GiB $- $- $- $- Gäller inte

D2as – D96as v4

De virtuella datorerna i Das v4-serien har stöd för Premium SSD-disklagring och baseras på 2,35 GHz AMD EPYCTM 7452-processorn, som kan uppnå upp till 3,35 GHz. Storlekarna på de virtuella datorerna i Das v4-serien erbjuder en kombination av virtuella CPU:er, minne och temporär lagring som uppfyller kraven för de flesta produktionsarbetsbelastningar.

Pris- och faktureringsmätarna för de virtuella Das v4-datorerna är samma som för de virtuella datorerna i Da v4-serien. Permanenta lagringsdiskar faktureras separat från virtuella datorer. Se prissättningen för diskar.

Lägg till i
beräkning
Instans vCPU RAM Tillfällig
lagring
Betala per användning.
(Låg prioritet)
Betala per användning.
(normal prioritet)
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
D2as v4 2 8 GiB 16 GiB $- $- $- $- Gäller inte
D4as v4 4 16 GiB 32 GiB $- $- $- $- Gäller inte
D8as v4 8 32 GiB 64 GiB $- $- $- $- Gäller inte
D16as v4 16 64 GiB 128 GiB $- $- $- $- Gäller inte
D32as v4 32 128 GiB 256 GiB $- $- $- $- Gäller inte
D48as v4 48 192 GiB 384 GiB $- $- $- $- Gäller inte
D64as v4 64 256 GiB 512 GiB $- $- $- $- Gäller inte
D96as v4 96 384 GiB 768 GiB $- $- $- $- Gäller inte

D2–D64 v4 (senaste generationen utan tillfällig lagring)

De virtuella datorerna i D v4-serien är utrustade med Intel® Xeon® Platinum 8272CL (andra generationens skalbara Intel® Xeon®-processorer.) Den här anpassade processorn körs med en bashastighet på 2,5 GHz och kan gå upp till 3,4 GHz turbofrekvens med alla kärnor. VM-storlekarna för Dv4/Dsv4 har ingen tillfällig lagring. VM-storlekarna för D v4 erbjuder en kombination av vCPU:er och minne som uppfyller kraven för de flesta produktionsarbetsbelastningar. Du kan ansluta Standard SSD- och Standard HDD-disklagring till dessa virtuella datorer. Om du föredrar att använda Premium SSD- eller Ultra Disk-lagring väljer du virtuella DS v4-datorer i stället. Disklagring faktureras separat från virtuella datorer. Se prissättningen för diskar.

Lägg till i
beräkning
Instans vCPU RAM Tillfällig
lagring
Betala per användning.
(Låg prioritet)
Betala per användning.
(normal prioritet)
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
D2 v4 2 8 GiB Gäller inte $- $- $- $- Gäller inte
D4 v4 4 16 GiB Gäller inte $- $- $- $- Gäller inte
D8 v4 8 32 GiB Gäller inte $- $- $- $- Gäller inte
D16 v4 16 64 GiB Gäller inte $- $- $- $- Gäller inte
D32 v4 32 128 GiB Gäller inte $- $- $- $- Gäller inte
D48 v4 48 192 GiB Gäller inte $- $- $- $- Gäller inte
D64 v4 64 256 GiB Gäller inte $- $- $- $- Gäller inte

D2s–D64s v4 (senaste generationen utan tillfällig lagring)

De virtuella datorerna i Ds v4-serien är utrustade med Intel® Xeon® Platinum 8272CL (andra generationens skalbara Intel® Xeon®-processorer.) Den här anpassade processorn körs med en bashastighet på 2,5 GHz och kan gå upp till 3,4 GHz turbofrekvens med alla kärnor. VM-storlekarna för Dv4/Dsv4 har ingen tillfällig lagring. VM-storlekarna för Ds v4 erbjuder en kombination av vCPU:er och minne som uppfyller kraven för de flesta produktionsarbetsbelastningar. Du kan koppla Standard SSD-, Standard HDD- och Premium SSD-disklagring till dessa virtuella datorer. Du kan även koppla Ultra Disk-lagring baserat på dess regionala tillgänglighet. Disklagring faktureras separat från virtuella datorer. Se prissättningen för diskar.

Lägg till i
beräkning
Instans vCPU RAM Tillfällig
lagring
Betala per användning.
(Låg prioritet)
Betala per användning.
(normal prioritet)
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
D2s v4 2 8 GiB Gäller inte $- $- $- $- Gäller inte
D4s v4 4 16 GiB Gäller inte $- $- $- $- Gäller inte
D8s v4 8 32 GiB Gäller inte $- $- $- $- Gäller inte
D16s v4 16 64 GiB Gäller inte $- $- $- $- Gäller inte
D32s v4 32 128 GiB Gäller inte $- $- $- $- Gäller inte
D48s v4 48 192 GiB Gäller inte $- $- $- $- Gäller inte
D64s v4 64 256 GiB Gäller inte $- $- $- $- Gäller inte

D2-64 v3

De virtuella datorerna i Dv3-serien kör på någon av följande processorer: Intel® Xeon® Platinum 8272CL (andra generationens skalbara Intel® Xeon®-processorer), Intel® Xeon® 8171M 2,1 GHz (Skylake), Intel® Xeon® E5-2673 v4 2,3 GHz (Broadwell) eller Intel® Xeon® E5-2673 v3 2,4 GHz (Haswell) i en hypertrådad konfiguration. Storlekarna i Dv3-serien erbjuder en kombination av vCPU:er, minne och lokala diskar som passar de flesta produktionsarbetsbelastningar.

Lägg till i
beräkning
Instans vCPU RAM Tillfällig
lagring
Betala per användning.
(Låg prioritet)
Betala per användning.
(normal prioritet)
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
D2 v3 2 8 GiB 50 GiB $- $- $- $- Gäller inte
D4 v3 4 16 GiB 100 GiB $- $- $- $- Gäller inte
D8 v3 8 32 GiB 200 GiB $- $- $- $- Gäller inte
D16 v3 16 64 GiB 400 GiB $- $- $- $- Gäller inte
D32 v3 32 128 GiB 800 GiB $- $- $- $- Gäller inte
D48 v3 48 192 GiB 1 200 GiB $- $- $- $- Gäller inte
D64 v3 64 256 GiB 1 600 GiB $- $- $- $- Gäller inte

D2s-64s v3

Dsv3-serien stöder premiumlagring och kör på någon av följande processorer: Intel® Xeon® Platinum 8272CL (andra generationens skalbara Intel® Xeon®-processorer), Intel® Xeon® 8171M 2,1 GHz (Skylake), Intel® Xeon® E5-2673 v4 2,3 GHz (Broadwell) eller Intel® Xeon® E5-2673 v3 2,4 GHz (Haswell) med Intel Turbo Boost Technology 2.0 och är utrustad med Intel® Hyper-Threading Technology. Storlekarna i Dsv3-serien erbjuder en kombination av vCPU:er, minne och tillfällig lagring som passar de flesta produktionsarbetsbelastningar.

Pris- och debiteringsmätarna för virtuella datorer i Dsv3-serien är samma som för Dv3-serien. Permanenta lagringsdiskar faktureras separat från virtuella datorer. Se prissättning för diskar.

Lägg till i
beräkning
Instans vCPU RAM Tillfällig
lagring
Betala per användning.
(Låg prioritet)
Betala per användning.
(normal prioritet)
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
D2s v3 2 8 GiB 16 GiB $- $- $- $- Gäller inte
D4s v3 4 16 GiB 32 GiB $- $- $- $- Gäller inte
D8s v3 8 32 GiB 64 GiB $- $- $- $- Gäller inte
D16s v3 16 64 GiB 128 GiB $- $- $- $- Gäller inte
D32s v3 32 128 GiB 256 GiB $- $- $- $- Gäller inte
D48s v3 48 192 GiB 384 GiB $- $- $- $- Gäller inte
D64s v3 64 256 GiB 512 GiB $- $- $- $- Gäller inte

D1-5 v2

De virtuella datorerna i Dv2-serien kör på någon av följande processorer: Intel® Xeon® Platinum 8272CL (andra generationens skalbara Intel® Xeon®-processorer), Intel® Xeon® 8171M 2,1 GHz (Skylake), Intel® Xeon® E5-2673 v4 2,3 GHz (Broadwell) eller Intel® Xeon® E5-2673 v3 2,4 GHz (Haswell) med Intel Turbo Boost Technology 2.0. D1-5 V2-storlekarna erbjuder en balanserad kombination av vCPU:er, minne och lokala diskar som passar de flesta produktionsarbetsbelastningar.

Lägg till i
beräkning
Instans vCPU RAM Tillfällig
lagring
Betala per användning.
(Låg prioritet)
Betala per användning.
(normal prioritet)
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
D1 v2 1 3,5 GiB 50 GiB $- $- $- $- Gäller inte
D2 v2 2 7 GiB 100 GiB $- $- $- $- Gäller inte
D3 v2 4 14 GiB 200 GiB $- $- $- $- Gäller inte
D4 v2 8 28 GiB 400 GiB $- $- $- $- Gäller inte
D5 v2 16 56 GiB 800 GiB $- $- $- $- Gäller inte

D1s-5s v2

De virtuella datorerna i Dsv2-serien kör på någon av följande processorer: Intel® Xeon® Platinum 8272CL (andra generationens skalbara Intel® Xeon®-processorer), Intel® Xeon® 8171M 2,1 GHz (Skylake), Intel® Xeon® E5-2673 v4 2,3 GHz (Broadwell) eller Intel® Xeon® E5-2673 v3 2,4 GHz (Haswell) med Intel Turbo Boost Technology 2.0 och har stöd för Premium SSD-disklagring. Storlekarna i Dsv2-serien erbjuder en balanserad kombination av vCPU:er, minne och lokala diskar som passar de flesta produktionsarbetsbelastningar. Pris- och debiteringsmätarna för virtuella datorer i Dsv2-serien är samma som för Dv2-serien. Se prissättning för diskar.

Lägg till i
beräkning
Instans vCPU RAM Tillfällig
lagring
Betala per användning.
(Låg prioritet)
Betala per användning.
(normal prioritet)
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
DS1 v2 1 3,5 GiB 7 GiB $- $- $- $- Gäller inte
DS2 v2 2 7 GiB 14 GiB $- $- $- $- Gäller inte
DS3 v2 4 14 GiB 28 GiB $- $- $- $- Gäller inte
DS4 v2 8 28 GiB 56 GiB $- $- $- $- Gäller inte
DS5 v2 16 56 GiB 112 GiB $- $- $- $- Gäller inte

D1-4 – v1

Instanser i D1–4 ger en kraftfull kombination av processor, minne och lokal disk för de flesta produktionsprogrammen. För beständig lagring använder du virtuella datorer av typen Ds istället och köper Premium Storage separat. Pris- och debiteringsmätare för Ds-storlekar är samma som D-serien.

Lägg till i
beräkning
Instans Kärna RAM Tillfällig
lagring
Betala per användning.
(Låg prioritet)
Betala per användning.
(normal prioritet)
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
D1 1 3,5 GiB 50 GiB $- $- $- $- Gäller inte
D2 2 7 GiB 100 GiB $- $- $- $- Gäller inte
D3 4 14 GiB 200 GiB $- $- $- $- Gäller inte
D4 8 28 GiB 400 GiB $- $- $- $- Gäller inte

A0-7 – Standard

A Standard har stöd för program som kräver belastningsutjämning och automatisk skalning. Dessa virtuella datorer är lämpliga för utvecklingsarbetsbelastning, kompileringsservrar, kodlagringsplatser, webbplatser med låg trafik och webbapplikationer, mikrotjänster, tidiga produktexperiment och små databaser.

Lägg till i
beräkning
Instans Kärna RAM Tillfällig
lagring
Betala per användning.
(Låg prioritet)
Betala per användning.
(normal prioritet)
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
A1 1 1,75 GiB 70 GiB $- $- – – Tom – – Tom Gäller inte
A2 2 3,5 GiB 135 GiB $- $- – – Tom – – Tom Gäller inte
A5 2 14 GiB 135 GiB $- $- – – Tom – – Tom Gäller inte
A3 4 7 GiB 285 GiB $- $- – – Tom – – Tom Gäller inte
A6 4 28 GiB 285 GiB $- $- – – Tom – – Tom Gäller inte
A4 8 14 GiB 605 GiB $- $- – – Tom – – Tom Gäller inte
A7 8 56 GiB 605 GiB $- $- – – Tom – – Tom Gäller inte

Reserved Virtual Machine Instances är för närvarande inte tillgängligt för A-serien.

Beräkningsoptimerad

Högt förhållande mellan processor och minne. Bra för webbservrar med medelhög trafik, nätverkstillämpningar, batchprocesser och programservrar.

Fsv2-serien

De virtuella datorerna i Fsv2-serien har 2 GiB RAM och 8 GB lokal tillfällig lagring (SSD) per vCPU och är optimerade för beräkningsintensiva arbetsbelastningar. De virtuella datorerna i Fsv2-serien är hypertrådade och baseras på Intel® Xeon® Platinum 8272CL-processorn (andra generationens skalbara Intel® Xeon®-processorer) eller Intel Xeon® Platinum 8168-processorn (Skylake). Dessa virtuella datorer är perfekta för scenarier som batchbearbetning, webbservrar, analys och spel. Virtuella Fsv2-datorer kan anslutas till beständig Premium SSD- eller Ultra Disk-lagring. Permanenta lagringsdiskar faktureras separat från virtuella datorer. Se prissättningen för diskar.

Lägg till i
beräkning
Instans vCPU RAM Tillfällig
lagring
Betala per användning.
(Låg prioritet)
Betala per användning.
(normal prioritet)
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
F2s v2 2 4 GiB 16 GiB $- $- $- $- Gäller inte
F4s v2 4 8 GiB 32 GiB $- $- $- $- Gäller inte
F8s v2 8 16 GiB 64 GiB $- $- $- $- Gäller inte
F16s v2 16 32 GiB 128 GiB $- $- $- $- Gäller inte
F32s v2 32 64 GiB 256 GiB $- $- $- $- Gäller inte
F48s v2 48 96 GiB 384 GiB $- $- $- $- Gäller inte
F64s v2 64 128 GiB 512 GiB $- $- $- $- Gäller inte
F72s v2 72 144 GiB 576 GiB $- $- $- $- Gäller inte

F-serien

De virtuella datorerna i F-serien har 2-GiB RAM och 16 GiB lokal tillfällig SSD-lagring per processorkärna och är optimerade för beräkningsintensiva arbetsbelastningar. Storlekarna i F-serien baseras på någon av följande processorer: Intel® Xeon® Platinum 8272CL (andra generationens skalbara Intel® Xeon®-processorer), Intel® Xeon® 8171M 2,1 GHz (Skylake), Intel® Xeon® E5-2673 v4 2,3 GHz (Broadwell) eller Intel® Xeon® E5-2673 v3 2,4 GHz (Haswell). Dessa virtuella datorer är lämpliga för scenarier som batchbearbetning, webbservrar, analys och spel.

Permanenta lagringsdiskar faktureras separat från virtuella datorer. Om du vill använda Premium SSD-diskar väljer du virtuella datorer i Fs-serien. Pris- och debiteringsmätare för Fs-storlekar är samma som för F-serien. Se priser för diskar

Lägg till i
beräkning
Instans Kärna RAM Tillfällig
lagring
Betala per användning.
(normal prioritet)
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
F1 1 2 GiB 16 GiB $- $- $- Gäller inte
F2 2 4 GiB 32 GiB $- $- $- Gäller inte
F4 4 8 GiB 64 GiB $- $- $- Gäller inte
F8 8 16 GiB 128 GiB $- $- $- Gäller inte
F16 16 32 GiB 256 GiB $- $- $- Gäller inte

Fs-serien

Lägg till i
beräkning
Instans Kärna RAM Tillfällig
lagring
Betala per användning.
(Låg prioritet)
Betala per användning.
(normal prioritet)
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
F1s 1 2 GiB 4 GiB $- $- $- $- Gäller inte
F2s 2 4 GiB 8 GiB $- $- $- $- Gäller inte
F4s 4 8 GiB 16 GiB $- $- $- $- Gäller inte
F8s 8 16 GiB 32 GiB $- $- $- $- Gäller inte
F16s 16 32 GiB 64 GiB $- $- $- $- Gäller inte

Minnesoptimerad

Högt förhållande mellan minne och kärna. Utmärkt för relationsdatabasservrar, mellanstora till stora cacheminnen och minnesinterna analyser.

E2a – E96a v4

De virtuella datorerna i Ea v4-serien baseras på 2,35 GHz AMD EPYCTM 7452-processorn, som kan uppnå upp till 3,35 GHz. De virtuella datorerna i Ea v4-serien är idealiska för minnesintensiva företagsprogram. Datadisklagring faktureras separat från virtuella datorer. Om du vill använda Premium Storage-diskar använder du Eas v4-seriens storlekar.
Lägg till i
beräkning
Instans vCPU RAM Tillfällig
lagring
Betala per användning.
(Låg prioritet)
Betala per användning.
(normal prioritet)
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
E2a v4 2 16 GiB 50 GiB $- $- $- $- Gäller inte
E4a v4 4 32 GiB 100 GiB $- $- $- $- Gäller inte
E8a v4 8 64 GiB 200 GiB $- $- $- $- Gäller inte
E16a v4 16 128 GiB 400 GiB $- $- $- $- Gäller inte
E20a v4 20 160 GiB 500 GiB $- $- $- $- Gäller inte
E32a v4 32 256 GiB 800 GiB $- $- $- $- Gäller inte
E48a v4 48 384 GiB 1 200 GiB $- $- $- $- Gäller inte
E64a v4 64 512 GiB 1 600 GiB $- $- $- $- Gäller inte
E96a v4 96 672 GiB 2 400 GiB $- $- $- $- Gäller inte

E2as – E96as v4

De virtuella datorerna i Eas v4-serien har stöd för Premium SSD-disklagring och baseras på 2,35 GHz AMD EPYCTM 7452-processorn, som kan uppnå upp till 3,35 GHz. De virtuella datorerna i Eas v4-serien är idealiska för minnesintensiva företagsprogram. Datadisklagring faktureras separat från virtuella datorer. Pris- och faktureringsmätarna för de virtuella Eas v4-datorerna är samma som för de virtuella datorerna i Ea v4-serien. Permanenta lagringsdiskar faktureras separat från virtuella datorer. Se prissättning för diskar.

Lägg till i
beräkning
Instans vCPU RAM Tillfällig
lagring
Betala per användning.
(Låg prioritet)
Betala per användning.
(normal prioritet)
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
E2as v4 2 16 GiB 32 GiB $- $- $- $- Gäller inte
E4as v4 4 32 GiB 64 GiB $- $- $- $- Gäller inte
E8as v4 8 64 GiB 128 GiB $- $- $- $- Gäller inte
E16as v4 16 128 GiB 256 GiB $- $- $- $- Gäller inte
E20as v4 20 160 GiB 320 GiB $- $- $- $- Gäller inte
E32as v4 32 256 GiB 512 GiB $- $- $- $- Gäller inte
E48as v4 48 384 GiB 768 GiB $- $- $- $- Gäller inte
E64as v4 64 512 GiB 1 024 GiB $- $- $- $- Gäller inte
E96as v4 96 672 GiB 1 344 GiB $- $- $- $- Gäller inte

E2-64 v3

De virtuella datorerna i Ev3-serien baseras på någon av följande processorer: Intel® Xeon® Platinum 8272CL (andra generationens skalbara Intel® Xeon®-processorer), Intel® Xeon® 8171M 2,1 GHz (Skylake) eller Intel® Xeon® E5-2673 v4 2,3 GHz (Broadwell) med Intel Turbo Boost Technology 2.0. De virtuella datorerna i Ev3-serien är hypertrådade och perfekta för minnesintensiva företagsprogram.

Permanenta lagringsdiskar faktureras separat från virtuella datorer. Om du vill använda Premium SSD-diskar väljer du virtuella datorer i Esv3-serien. Se prissättning för diskar.

Lägg till i
beräkning
Instans vCPU RAM Tillfällig
lagring
Betala per användning.
(Låg prioritet)
Betala per användning.
(normal prioritet)
1-årig reservation
(% besparing)
3-årig reservation
(% besparing)
E2 v3 2 16 GiB 50 GiB $- $- $- $- Gäller inte
E4 v3 4 32 GiB 100 GiB $- $- $- $- Gäller inte
E8 v3 8 64 GiB 200 GiB $- $- $- $- Gäller inte
E16 v3 16 128 GiB 400 GiB $- $- $- $- Gäller inte