Hoppa över navigering

Priser för Batch

Schemaläggning av jobb och beräkningshantering i molnet

Med Azure Batch får du funktioner för schemaläggning av jobb och klusterhantering så att program och algoritmer kan köras parallellt i full skala. Virtuella datorer med låg prioritet kan minska kostnaderna för vissa arbetsbelastningar, men de passar bara för vissa typer av program och arbetsbelastningar. Läs mer om virtuella datorer för oanvänd kapacitet.

Utforska prisalternativ

Använd filter för att anpassa prisalternativ efter dina behov.

Generellt syfte

Balanserat förhållande mellan processor och minne. Utmärkt för tester och utveckling, små till mellanstora databaser och webbservrar med låg till medelhög trafik.

Av2 Standard *

Av2 Standard är den senaste generationen virtuella datorer i A-serien med liknande CPU-prestanda och snabbare disk. Dessa virtuella datorer är lämpliga för utvecklingsarbetsbelastning, kompileringsservrar, kodlagringsplatser, webbplatser med låg trafik och webbapplikationer, mikrotjänster, tidiga produktexperiment och små databaser. I likhet med den tidigare A Standard-generationen kommer virtuella Av2-datorer att omfatta belastningsutjämning och autoskalning utan extra kostnad.

Instans Kärnor RAM Tillfällig
lagring
Betala per användning.
(Låg prioritet)
Betala per användning.
(normal prioritet)
1-årig reservation 3-årig reservation Lägg till i
beräkning
A1 v2 1 2 GiB 10 GiB $- $- – – Tom – – Tom Gäller inte
A2 v2 2 4 GiB 20 GiB $- $- – – Tom – – Tom Gäller inte
A2m v2 2 16 GiB 20 GiB $- $- – – Tom – – Tom Gäller inte
A4 v2 4 8 GiB 40 GiB $- $- – – Tom – – Tom Gäller inte
A4m v2 4 32 GiB 40 GiB $- $- – – Tom – – Tom Gäller inte
A8 v2 8 16 GiB 80 GiB $- $- – – Tom – – Tom Gäller inte
A8m v2 8 64 GiB 80 GiB $- $- – – Tom – – Tom Gäller inte

Reserved Virtual Machine Instances är för närvarande inte tillgängligt för Av2-serien.

* Obs! De virtuella datorerna A8–A11 planeras att dras tillbaka i mars 2021. Mer information finns här.

D2a – D96a v4

De virtuella datorerna i Da v4-serien baseras på 2,35 GHz AMD EPYCTM 7452-processorn, som kan uppnå upp till 3,35 GHz. Storlekarna på de virtuella datorerna i Dav4-serien erbjuder en kombination av virtuella CPU:er, minne och temporär lagring som uppfyller kraven för de flesta produktionsarbetsbelastningar. Datadisklagring faktureras separat från virtuella datorer. Om du vill använda Premium SSD-disklagring väljer du Das v4 för de virtuella datorerna.
Instans vCPU RAM Tillfällig
lagring
Betala per användning.
(Låg prioritet)
Betala per användning.
(normal prioritet)
1-årig reservation 3-årig reservation Lägg till i
beräkning
D2a v4 2 8 GiB 50 GiB $- $- $-
$-
Gäller inte
D4a v4 4 16 GiB 100 GiB $- $- $-
$-
Gäller inte
D8a v4 8 32 GiB 200 GiB $- $- $-
$-
Gäller inte
D16a v4 16 64 GiB 400 GiB $- $- $-
$-
Gäller inte
D32a v4 32 128 GiB 800 GiB $- $- $-
$-
Gäller inte
D48a v4 48 192 GiB 1 200 GiB $- $- $-
$-
Gäller inte
D64a v4 64 256 GiB 1 600 GiB $- $- $-
$-
Gäller inte
D96a v4 96 384 GiB 2 400 GiB $- $- $-
$-
Gäller inte

D2as – D96as v4

De virtuella datorerna i Das v4-serien har stöd för Premium SSD-disklagring och baseras på 2,35 GHz AMD EPYCTM 7452-processorn, som kan uppnå upp till 3,35 GHz. Storlekarna på de virtuella datorerna i Das v4-serien erbjuder en kombination av virtuella CPU:er, minne och temporär lagring som uppfyller kraven för de flesta produktionsarbetsbelastningar.

Pris- och faktureringsmätarna för de virtuella Das v4-datorerna är samma som för de virtuella datorerna i Da v4-serien. Permanenta lagringsdiskar faktureras separat från virtuella datorer. Se prissättningen för diskar.

Instans vCPU RAM Tillfällig
lagring
Betala per användning.
(Låg prioritet)
Betala per användning.
(normal prioritet)
1-årig reservation 3-årig reservation Lägg till i
beräkning
D2as v4 2 8 GiB 16 GiB $- $- $-
$-
Gäller inte
D4as v4 4 16 GiB 32 GiB $- $- $-
$-
Gäller inte
D8as v4 8 32 GiB 64 GiB $- $- $-
$-
Gäller inte
D16as v4 16 64 GiB 128 GiB $- $- $-
$-
Gäller inte
D32as v4 32 128 GiB 256 GiB $- $- $-
$-
Gäller inte
D48as v4 48 192 GiB 384 GiB $- $- $-
$-
Gäller inte
D64as v4 64 256 GiB 512 GiB $- $- $-
$-
Gäller inte
D96as v4 96 384 GiB 768 GiB $- $- $-
$-
Gäller inte

D2d–D64d v4

De virtuella datorerna i Ddv4-serien bygger på Intel® Xeon® Platinum 8272CL-processorn. Den här anpassade processorn körs med en bashastighet på 2,5 GHz och kan gå upp till 3,4 GHz turbofrekvens med alla kärnor. Virtuella Ddv4-/Ddsv4-datorer har snabb, stor SSD-lagring (upp till 2 400 GiB) och är lämpliga för program som har nytta av snabba svarstider och lokal lagring med höga hastigheter. Program som till exempel behöver ett stort antal läsningar och skrivningar för tillfällig lagring, eller program som behöver tillfälliga lagringsdata för temporära filer eller cacheminnen, kan ha nytta av dessa nya VM-serier.

VM-storlekarna för Ddv4-serien erbjuder en kombination av virtuella processorer, minne och tillfällig lagring som uppfyller kraven för de flesta produktionsarbetsbelastningar. Du kan koppla Standard SSD- och Standard HDD-disklagring till dessa virtuella datorer. Om du vill använda Premium SSD- eller Ultra Disk-lagring väljer du virtuella datorer i Ddsv4-serien. Disklagring faktureras separat från virtuella datorer.

Instans vCPU RAM Tillfällig
lagring
Betala per användning.
(Låg prioritet)
Betala per användning.
(normal prioritet)
1-årig reservation 3-årig reservation Lägg till i
beräkning
D2d v4 2 8 GiB 75 GiB $- $- $-
$-
Gäller inte
D4d v4 4 16 GiB 150 GiB $- $- $-
$-
Gäller inte
D8d v4 8 32 GiB 300 GiB $- $- $-
$-
Gäller inte
D16d v4 16 64 GiB 600 GiB $- $- $-
$-
Gäller inte
D32d v4 32 128 GiB 1 200 GiB $- $- $-
$-
Gäller inte
D48d v4 48 192 GiB 1 800 GiB $- $- $-
$-
Gäller inte
D64d v4 64 256 GiB 2 400 GiB $- $- $-
$-
Gäller inte

D2ds–D64ds v4

De virtuella datorerna i Ddsv4-serien bygger på Intel® Xeon® Platinum 8272CL-processorn. Den här anpassade processorn körs med en bashastighet på 2,5 GHz och kan gå upp till 3,4 GHz turbofrekvens med alla kärnor. VM-storlekarna för Ddv4/Ddsv4 har snabb, stor lokal SSD-lagring (upp till 2 400 GiB) och passar bra för program som behöver lokal höghastighetslagring med korta svarstider, t.ex. program som behöver snabba läsningar och skrivningar till tillfällig lagring, eller program som behöver tillfällig lagring för cacheminnen eller tillfälliga filer.

VM-storlekarna för Ddsv4-serien erbjuder en kombination av virtuella processorer, minne och tillfällig lagring som uppfyller kraven för de flesta produktionsarbetsbelastningar. Du kan koppla Standard SSD-, Standard HDD- och Premium SSD-disklagring till dessa virtuella datorer. Du kan även koppla Ultra Disk-lagring baserat på dess regionala tillgänglighet. Disklagring faktureras separat från virtuella datorer.

Instans vCPU RAM Tillfällig
lagring
Betala per användning.
(Låg prioritet)
Betala per användning.
(normal prioritet)
1-årig reservation 3-årig reservation Lägg till i
beräkning
D2ds v4 2 8 GiB 75 GiB $- $- $-
$-
Gäller inte
D4ds v4 4 16 GiB 150 GiB $- $- $-
$-
Gäller inte
D8ds v4 8 32 GiB 300 GiB $- $- $-
$-
Gäller inte
D16ds v4 16 64 GiB 600 GiB $- $- $-
$-
Gäller inte
D32ds v4 32 128 GiB 1 200 GiB $- $- $-
$-
Gäller inte
D48ds v4 48 192 GiB 1 800 GiB $- $- $-
$-
Gäller inte
D64ds v4 64 256 GiB 2 400 GiB $- $- $-
$-
Gäller inte

D2-64 v3

De virtuella datorerna i Dv3-serien kör på någon av följande processorer: Intel® Xeon® Platinum 8272CL (andra generationens skalbara Intel® Xeon®-processorer), Intel® Xeon® 8171M 2,1 GHz (Skylake), Intel® Xeon® E5-2673 v4 2,3 GHz (Broadwell) eller Intel® Xeon® E5-2673 v3 2,4 GHz (Haswell) i en hypertrådad konfiguration. Storlekarna i Dv3-serien erbjuder en kombination av vCPU:er, minne och lokala diskar som passar de flesta produktionsarbetsbelastningar.

Instans vCPU RAM Tillfällig
lagring
Betala per användning.
(Låg prioritet)
Betala per användning.
(normal prioritet)
1-årig reservation 3-årig reservation Lägg till i
beräkning
D2 v3 2 8 GiB 50 GiB $- $- $-
$-
Gäller inte
D4 v3 4 16 GiB 100 GiB $- $- $-
$-
Gäller inte
D8 v3 8 32 GiB 200 GiB $- $- $-
$-
Gäller inte
D16 v3 16 64 GiB 400 GiB $- $- $-
$-
Gäller inte
D32 v3 32 128 GiB 800 GiB $- $- $-
$-
Gäller inte
D48 v3 48 192 GiB 1 200 GiB $- $- $-
$-
Gäller inte
D64 v3 64 256 GiB 1 600 GiB $- $- $-
$-
Gäller inte