Hoppa till huvudinnehåll

Priser för Azure Blob Storage

Massivt skalbar och säker objektlagring

Blockblob-lagring används för direktuppspelning och lagring av dokument, video, bilder, säkerhetskopior och annan ostrukturerad text eller binära data.

Totalkostnaden för Block Blob-lagring beror på följande:

  • Vilken datavolym som lagras per månad.
  • Antalet och typerna av åtgärder som utförs, samt kostnaden för eventuell dataöverföring.
  • Valt alternativ för dataredundans.

Utforska prisalternativ

Använd filter för att anpassa prisalternativ efter dina behov.

Priserna är endast uppskattningar och är inte avsedda som faktiska priscitat. Den faktiska prissättningen kan variera beroende på vilken typ av avtal som ingås med Microsoft, inköpsdatum och växelkursen. Priserna beräknas baserat på amerikanska dollar och konverteras med London stängningskurs som registreras under de två arbetsdagarna före den sista arbetsdagen i föregående månads slut. Om de två arbetsdagarna före slutet av månaden infaller på en helgdag på större marknader är prisinställningsdagen vanligtvis dagen omedelbart före de två arbetsdagarna. Den här avgiften gäller för alla transaktioner under den kommande månaden. Logga in på priskalkylatorn för Azure för att se priser baserat på ditt aktuella program/erbjudande hos Microsoft. Kontakta en Azure försäljningsspecialist för mer information om prissättning eller för att begära en prisoffert. Se vanliga frågor och svar om Prissättning för Azure.

Användning av Azure Blob Storage beräknas i binära gigabyte (GB), där 1 GB = 230 byte. Den här måttenheten kallas även Gibibyte (GiB), som definieras av International Electrotechnical Commission (IEC). På samma sätt är 1 TB 240 byte, d.v.s. 1 024 GB.