Hoppa över navigering

Priser för Block Blob

Skaffa ett kostnadsfritt Azure-konto och få $200-kredit i 30 dagar samt 12 månaders kostnadsfri tillgång till Storage.

Blockblob-lagring används för direktuppspelning och lagring av dokument, video, bilder, säkerhetskopior och annan ostrukturerad text eller binära data.

Totalkostnaden för Block Blob-lagring beror på följande:

 • Vilken datavolym som lagras per månad.
 • Antalet och typerna av åtgärder som utförs, samt kostnaden för eventuell dataöverföring.
 • Valt alternativ för dataredundans.

ZRS fortsätter att debiteras enligt förhandsversionspriserna fram till den 1 juni 2018, då priserna för allmän tillgänglighet börjar gälla.

Utforska lagringsalternativ

Utforska lagringsalternativ för Azure Block Blob, inklusive typer av konton och redundans. Läs mer om typer av konton och redundans.

Vanliga frågor och svar

 • Ett Blob Storage-konto är specialiserat för att lagra data som blobar, och det gör det möjligt för användarna att ange en åtkomstnivå baserat på åtkomstfrekvensen för data i det kontot. Lagringskonton av typen generell användning kan användas för att lagra både blobar och filer, diskar, tabeller och köer.

 • Nej. Block Blob-priser för lagringskonton av typen generell användning har inte ändrats.

 • Om du ser ”Hot” (frekvent), ”Cool”(lågfrekvent) eller ”Archive” (arkiv) i resursnamnet innebär det att avgiften är kopplad till Blob Storage-konton. Om du till exempel ser ”Standard IO – Cool Block Blob (GB)” innebär det att du använder och debiteras för Blob Storage- eller Generell användning v2-konton. “Standard IO – Block Blob (GB)” är mätaren som är kopplad till användningen av blockblob-objekt i konton av typen Generell användning.

 • I Blob Storage-konton och Generell användning v2-konton kan du ange åtkomstnivån för en blob som frekvent, lågfrekvent eller arkiv. Lagringspriserna per GB stiger för nivåerna arkiv till lågfrekvent till frekvent, och kostnaden för att komma åt data ökar för nivåerna frekvent till lågfrekvent till arkiv. Nivåerna arkiv och lågfrekvent bör användas för data som används sällan respektive oregelbundet. Nivån lågfrekvent har en lägre tillgänglighet i serviceavtalet än nivån frekvent. Om du inte känner till åtkomstmönstret för dina data rekommenderar vi att du börjar med den frekventa nivån i minst en månad och sedan avgör om du kan spara pengar genom att ändra till lågfrekvent lagring eller arkivlagring baserat på den faktiska användningen.

 • Du debiteras för både läsåtgärder per 10,000 blob-objekt och för datahämtning per GB när du ändrar ditt Blob Storage- eller GPv2-konto från lågfrekvent till frekvent. Om du till exempel har 10,000 blob-objekt som motsvarar 100 GB data i ett Blob Storage-konto eller ett GPv2-konto och du ändrar från lågfrekvent till frekvent så debiteras du 10,000 x ($-/10,000) + 100 × $- = $- för datahämtningen.

 • I Generell användning v2-konton debiteras du bara för skrivåtgärder (per 10 000). Ingen avgift utgår för sådana åtgärder i Blob Storage-konton.

 • När du skriver data till GRS-konton replikeras dessa data till en annan Azure-region. Avgiften för överföring av geo-replikeringsdata är bandbreddskostnaden för att replikera dessa data till en annan Azure-region.

 • Du kan inte läsa en blob direkt från arkivlagringsnivån. Om du vill läsa en blob i arkivet måste du först ändra nivån till frekvent eller lågfrekvent lagring. Att hämta och läsa en enskild blob på 1,000 GB från arkivlagring, som lagrats på arkivnivån i 90 dagar, skulle medföra följande avgifter:

  Datahämtning (per GB) från arkiv: $-/GB-månad x 1 000 GB = $-

  Extraheringsåtgärd (SetBlobTier arkiv till frekvent): $-/10 k = $-

  Avgift för tidig borttagning: (180-90 dagar) x $-/GB-månad x 1 000 x 90 dagar = $-

  Läsåtgärd för blob från frekvent = $-/10 k = $-

  Totalt = $- + $- + $- + $- = $-

 • Prissättningen för Blob Storage-konton och konton för generell användning v2 är identiska för blockblob-lagring, förutom dataskrivning (per GB) och avgifter för tidig borttagning på den lågfrekventa nivån. Blob Storage-konton debiteras för dataskrivning på lågfrekvent nivå (per GB), men inte för tidig borttagning på lågfrekvent nivå. Konton för generell användning v2 debiteras å andra sidan för tidig borttagning på lågfrekvent nivå, men inte för dataskrivning på lågfrekvent nivå (per GB).

 • En engångsavgift som motsvarar summan av alla data multiplicerat med avgiften för geo-replikering tas ut i den primära regionen. För data som lagras på arkivnivån tas även en avgift ut för att läsa alla data (både läsningsåtgärder per 10,000 blobar och datahämtning per GB) från den primära regionen och för att skriva alla data (skrivningsåtgärder per 10,000) till den sekundära regionen.

Support och serviceavtal

 • Gratis support för fakturering och prenumeration.
 • Flexibla supportavtal från $29/månad. Leta efter ett avtal.
 • Garanterad tillgänglighet på minst 99,9 procent (förhandsversionstjänster omfattas inte). Läs serviceavtalet.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Storage

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad