Pris för Azure Storage

Pålitlig, ekonomisk molnlagring för stora och små datamängder.

Azure har fem typer av lagring – blobar, filer, diskar, tabeller och köer. Se hur de fungerar

Din totalkostnad beror på hur mycket du lagrar, volymen och typen för lagringstransaktionerna och utgående dataöverföringar, samt vilket alternativ för dataredundans du väljer. Här är skillnaderna:

Lokalt redundant lagring (LRS) Zonredundant lagring (ZRS) Geografiskt redundant lagring (GRS) Läsåtkomst till geografiskt redundant lagring (RA-GRS)
Gör flera synkrona kopior av dina data inom ett och samma datacenter Lagrar tre kopior av data på flera datacenter i en eller flera regioner. Endast för blockblob-objekt. Samma som LRS plus flera asynkrona kopior till ett andra datacenter hundratal kilometer bort Samma som GRS, plus läsåtkomst till det sekundära datacentret

Mer information om redundansalternativ och hur de kan användas för hög tillgänglighet finns på sidan om Azure Storage-replikering. Tänk på att det är inte alla redundanstyper som är tillgängliga för alla lagringstyper.

Bloblagringskonton

Blockblob-lagring används för direktuppspelning och lagring av dokument, video, bilder, säkerhetskopior och annan ostrukturerad text eller binära data. Nedan visas priserna för dedikerade bloblagringskonton med åtkomstnivåerna Frekvent och Lågfrekvent. Tilläggsblobar debiteras också som blockblobar

Läs mer

Lagringspriser

Detta är kostnaderna för att lagra data i blockblobar. Priserna som visas nedan är de månatliga kostnaderna per GB med data som lagras. Dessa priser varierar beroende på åtkomstnivå för blockbloblagringen (för frekvent åtkomst eller för lågfrekvent åtkomst) och det redundansalternativ du väljer, samt den mängd data som lagras.

LRS GRS RA-GRS
Lågfrekvent Frekvent Lågfrekvent Frekvent Lågfrekvent Frekvent
Första 1 TB/månad $0.01 $0.024 $0.02 $0.048 $0.025 $0.061
Efterföljande 450 TB/månad $0.01 $0.02316 $0.02 $0.04632 $0.025 $0.05887
Över 500 TB/månad $0.01 $0.02232 $0.02 $0.04464 $0.025 $0.05673

Åtkomstpriser

Detta är kostnaderna för HTTP-åtgärder mot dina blockblobdata, samt kostnaden för att hämta data från eller skriva data till dina blockblobar. Dessa priser varierar beroende på åtkomstnivå för blockblob-lagringen (för frekvent åtkomst eller för lågfrekvent åtkomst) och det redundansalternativ du väljer.

LRS GRS och RA-GRS
Lågfrekvent Frekvent Lågfrekvent Frekvent
Åtgärderna Placera blob/block, Lista, Skapa behållare (per 10 000) $0.1 $0.05 $0.2 $0.1
Alla övriga åtgärder utom Ta bort, som är kostnadsfritt (per 10 000) $0.01 $0.004 $0.01 $0.004
Datahämtning (per GB) $0.01 Kostnadsfri $0.01 Kostnadsfri
Dataskrivning (per GB) $0.0025 Kostnadsfri $0.005 Kostnadsfri
Överföring av geo-replikeringsdata (per GB) Gäller inte Gäller inte $0.02 $0.02

Om du vill se priserna för blockblob-lagring för lagringskonton med generellt syfte kan du klicka här.

Sidblob-priserna är desamma som standarddiskpriserna och anges här.

Blob-lagringskonton med åtkomstnivåerna frekvent och lågfrekvent är inte tillgängliga i denna region än, men de kommer snart. Nedan ser du priser för blockblobbar i lagringskonton med generellt syfte i denna region.

Bloblagringskonton

Blockblob-lagring används för direktuppspelning och lagring av dokument, video, bilder, säkerhetskopior och annan ostrukturerad text eller binära data. Tilläggsblobar debiteras också som blockblobar

Läs mer

Lagringspriser

Lagringskapacitet LRS ZRS GRS RA-GRS
Första 1 TB/månad $0.024 per GB $0.03 per GB $0.048 per GB $0.061 per GB
Nästa 49 TB (1 till 50 TB) /månad $0.0236 per GB $0.0295 per GB $0.0472 per GB $0.0599 per GB
Nästa 450 TB (50 till 500 TB) /månad $0.0232 per GB $0.029 per GB $0.0464 per GB $0.0589 per GB
Nästa 500 TB (500 till 1 000 TB) /månad $0.0228 per GB $0.0285 per GB $0.0456 per GB $0.0579 per GB
Nästa 4 000 TB (1 000 till 5 000 TB) /månad $0.0224 per GB $0.028 per GB $0.0448 per GB $0.0569 per GB

Åtkomstpriser

Vi debiterar $0.0036 per 100 000 transaktioner för blockblob-objekt. Transaktioner omfattar både läs- och skrivåtgärder till lagringsutrymmet.

Import/Export

Överför stora datamängder från Azure med hjälp av hårddiskar. Läs mer

Support och serviceavtal

  • Gratis support för fakturering och prenumeration.
  • Flexibla supportavtal från $29.0/månad. Leta efter ett avtal
  • Garanterad tillgänglighet på minst 99,9 % (förhandsversionstjänster omfattas inte). Läs serviceavtalet

Vanliga frågor och svar

Allmänt

Blob-lagring

Disklagring

Resurser

Registrera dig nu och få $200 i Azure-kredit

Kom igång nu