Hoppa över navigering

Priser för Block Blob

Skaffa ett kostnadsfritt Azure-konto och få $200-kredit i 30 dagar samt 12 månaders kostnadsfri tillgång till Storage.

Block Blob storage is used for streaming and storing documents, videos, pictures, backups, and other unstructured text or binary data.

Total cost of Block Blob storage depends on:

 • Volume of data stored per month.
 • Quantity and types of operations performed, along with any data transfer costs.
 • Data redundancy option selected.

Utforska lagringsalternativ

Utforska lagringsalternativ för Azure Block Blob, inklusive typer av konton och redundans. Läs mer om typer av konton och redundans.

Vanliga frågor och svar

 • Ett Blob Storage-konto är specialiserat för att lagra data som blobar, och det gör det möjligt för användarna att ange en åtkomstnivå baserat på åtkomstfrekvensen för data i det kontot. Lagringskonton av typen generell användning kan användas för att lagra både blobar och filer, diskar, tabeller och köer.

 • Nej. Block Blob-priser för lagringskonton av typen generell användning har inte ändrats.

 • Om du ser ”Hot” (frekvent), ”Cool”(lågfrekvent) eller ”Archive” (arkiv) i resursnamnet innebär det att avgiften är kopplad till Blob Storage-konton. Om du till exempel ser ”Standard IO – Cool Block Blob (GB)” innebär det att du använder och debiteras för Blob Storage- eller Generell användning v2-konton. “Standard IO – Block Blob (GB)” är mätaren som är kopplad till användningen av blockblob-objekt i konton av typen Generell användning.

 • Premium* Blob Storage is available only to the premium block blob storage account type and is best suited for IO intensive workloads that require low and consistent storage latency.

  Storage GB pricing increases from Archive to Cool, from Cool to Hot, and from Hot to Premium. And the cost of transactions increases, conversely, from Premium to Hot, from Hot to Cool, and from Cool to Archive. Archive and Cool tiers should be used for rarely and infrequently accessed data, respectively. The Cool tier has a lower availability SLA than the Hot tier.

  Please note you can set the access tier of a blob as Hot, Cool, or Archive in Blob Storage and General Purpose v2 accounts. At present you cannot tier data from Premium into Hot, Cool or Archive and you cannot tier data from Hot, Cool or Archive to Premium. We are working on supporting object tiering for Premium in the future.

 • Du debiteras för både läsåtgärder per 10,000 blob-objekt och för datahämtning per GB när du ändrar ditt Blob Storage- eller GPv2-konto från lågfrekvent till frekvent. Om du till exempel har 10,000 blob-objekt som motsvarar 100 GB data i ett Blob Storage-konto eller ett GPv2-konto och du ändrar från lågfrekvent till frekvent så debiteras du 10,000 x ($-/10,000) + 100 × $- = $- för datahämtningen.

 • I Generell användning v2-konton debiteras du bara för skrivåtgärder (per 10 000). Ingen avgift utgår för sådana åtgärder i Blob Storage-konton.

 • När du skriver data till GRS-konton replikeras dessa data till en annan Azure-region. Avgiften för överföring av geo-replikeringsdata är bandbreddskostnaden för att replikera dessa data till en annan Azure-region.

 • Du kan inte läsa en blob direkt från arkivlagringsnivån. Om du vill läsa en blob i arkivet måste du först ändra nivån till frekvent eller lågfrekvent lagring. Att hämta och läsa en enskild blob på 1,000 GB från arkivlagring, som lagrats på arkivnivån i 90 dagar, skulle medföra följande avgifter:

  Datahämtning (per GB) från arkiv: $-/GB-månad x 1 000 GB = $-

  Extraheringsåtgärd (SetBlobTier arkiv till frekvent): $-/10 k = $-

  Avgift för tidig borttagning: (180–90 dagar)/30 dagar x $-/GB-månad x 1 000 = $-

  Läsåtgärd för blob från frekvent = $-/10 k = $-

  Totalt = $- + $- + $- + $- = $-

 • Prissättningen för Blob Storage-konton och konton för generell användning v2 är identiska för blockblob-lagring, förutom dataskrivning (per GB) och avgifter för tidig borttagning på den lågfrekventa nivån. Blob Storage-konton debiteras för dataskrivning på lågfrekvent nivå (per GB), men inte för tidig borttagning på lågfrekvent nivå. Konton för generell användning v2 debiteras å andra sidan för tidig borttagning på lågfrekvent nivå, men inte för dataskrivning på lågfrekvent nivå (per GB).

 • En engångsavgift som motsvarar summan av alla data multiplicerat med avgiften för geo-replikering tas ut i den primära regionen. För data som lagras på arkivnivån tas även en avgift ut för att läsa alla data (både läsningsåtgärder per 10,000 blobar och datahämtning per GB) från den primära regionen och för att skriva alla data (skrivningsåtgärder per 10,000) till den sekundära regionen.

 • At present you cannot tier data from Premium into Hot, Cool or Archive and you cannot tier data from Hot, Cool or Archive to Premium. We are working on supporting object tiering for Premium in the future.

  To move data, you can synchronously copy blobs from using the new Put Block From URL API (sample code)or a version of AzCopy that supports this API. Put Block From URL synchronously copies data server side, which means that the data has finished copying when the call completes and all data movement happens inside the Azure Storage.

Support och serviceavtal

 • Gratis support för fakturering och prenumeration.
 • Flexibla supportavtal från $29/månad. Leta efter ett avtal.
 • Garanterad tillgänglighet på minst 99,9 procent (förhandsversionstjänster omfattas inte). Läs serviceavtalet.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Storage

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad