Pris för Azure Storage

Pålitlig, ekonomisk molnlagring för stora och små datamängder.

Azure har fem typer av lagring – blobar, filer, diskar, tabeller och köer. Se hur de fungerar

Din totalkostnad beror på hur mycket du lagrar, volymen och typen för lagringstransaktionerna och utgående dataöverföringar, samt vilket alternativ för dataredundans du väljer. Se hur de står sig mot varandra i avsnittet ”Alternativ för dataredundans”.

Bloblagringskonton

Blockblob-lagring används för direktuppspelning och lagring av dokument, video, bilder, säkerhetskopior och annan ostrukturerad text eller binära data. Nedan visas priserna för dedikerade bloblagringskonton med åtkomstnivåerna Frekvent och Lågfrekvent. Tilläggsblobar debiteras också som blockblobar

Läs mer

Lagringspriser

Detta är kostnaderna för att lagra data i blockblobar. Priserna som visas nedan är de månatliga kostnaderna per GB med data som lagras. Dessa priser varierar beroende på åtkomstnivå för blockbloblagringen (för frekvent åtkomst eller för lågfrekvent åtkomst) och det redundansalternativ du väljer, samt den mängd data som lagras.

LRS – LÅGFREKVENT LRS – FREKVENT GRS – LÅGFREKVENT GRS – FREKVENT RAGRS – LÅGFREKVENT RAGRS – FREKVENT
Första 50 TB/månad $- $- $- $- $- $-
Efterföljande 450 TB/månad $- $- $- $- $- $-
Över 500 TB/månad $- $- $- $- $- $-

Åtkomstpriser

Detta är kostnaderna för HTTP-åtgärder mot dina blockblobdata, samt kostnaden för att hämta data från eller skriva data till dina blockblobar. Dessa priser varierar beroende på åtkomstnivå för blockblob-lagringen (för frekvent åtkomst eller för lågfrekvent åtkomst) och det redundansalternativ du väljer.

LRS – LÅGFREKVENT LRS – FREKVENT GRS – LÅGFREKVENT GRS – FREKVENT RAGRS – LÅGFREKVENT RAGRS – FREKVENT
Åtgärderna Placera blob/block, Lista, Skapa behållare
(per 10 000)
$- $- $- $- $- $-
Alla övriga åtgärder utom Ta bort, som är kostnadsfritt
(per 10 000)
$- $- $- $- $- $-
Datahämtning (per GB) $- Kostnadsfri $- Kostnadsfri $- Kostnadsfri
Dataskrivning (per GB) $- Kostnadsfri $- Kostnadsfri $- Kostnadsfri
Överföring av geo-replikeringsdata (per GB) Gäller inte Gäller inte $- $- $- $-

Om du vill se priserna för blockblob-lagring för lagringskonton med generellt syfte kan du klicka här.

Sidblob-priserna är desamma som standarddiskpriserna och anges här.

Blob-lagringskonton med åtkomstnivåerna frekvent och lågfrekvent är inte tillgängliga i denna region än, men de kommer snart. Nedan ser du priser för blockblobbar i lagringskonton med generellt syfte i denna region.

Bloblagringskonton

Blockblob-lagring används för direktuppspelning och lagring av dokument, video, bilder, säkerhetskopior och annan ostrukturerad text eller binära data. Tilläggsblobar debiteras också som blockblobar

Läs mer

Lagringspriser

Lagringskapacitet LRS ZRS GRS RA-GRS
Första 1 TB/månad $- per GB $- per GB $- per GB $- per GB
Nästa 49 TB (1 till 50 TB) /månad $- per GB $- per GB $- per GB $- per GB
Nästa 450 TB (50 till 500 TB) /månad $- per GB $- per GB $- per GB $- per GB
Nästa 500 TB (500 till 1 000 TB) /månad $- per GB $- per GB $- per GB $- per GB
Nästa 4 000 TB (1 000 till 5 000 TB) /månad $- per GB $- per GB $- per GB $- per GB

Åtkomstpriser

Vi debiterar $- per 10 000 transaktioner för blockblob-objekt. Alla typer av åtgärder gentemot lagringskontot räknas som transaktioner, inklusive läsningar, skrivningar och borttagningar.

Import/Export

Överför stora datamängder från Azure med hjälp av hårddiskar. Läs mer

Alternativ för dataredundans

Lokalt redundant lagring (LRS) Gör flera synkrona kopior av dina data inom ett och samma datacenter
Zonredundant lagring (ZRS) Lagrar tre kopior av data på flera datacenter i en eller flera regioner. Endast för blockblob-objekt.
Geografiskt redundant lagring (GRS) Samma som LRS plus flera asynkrona kopior till ett andra datacenter hundratal kilometer bort
Läsåtkomst till geografiskt redundant lagring (RA-GRS) Samma som GRS, plus läsåtkomst till det sekundära datacentret

Mer information om redundansalternativ och hur de kan användas för hög tillgänglighet finns på sidan om Azure Storage-replikering. Tänk på att det är inte alla redundanstyper som är tillgängliga för alla lagringstyper.

Support och serviceavtal

  • Kostnadsfri support för fakturering och prenumeration.
  • Flexibla supportavtal från $29.0/månad. Leta efter ett avtal
  • Garanterad tillgänglighet på minst 99,9 % (förhandsversionstjänster omfattas inte). Läs serviceavtalet

Vanliga frågor och svar

Allmänt

Blob-lagring

Disklagring

Resurser

Calculator

Kalkylator

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Frequently Asked Questions

Vanliga frågor om köp

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Product Details

Produktinformation

Lär dig mer om Storage

Documentation

Dokumentation

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Registrera dig nu och få $200 i Azure-kredit

Kom igång nu