Pris för Azure Queue Storage

Queues är en tillförlitlig meddelandelösning för dina appar, och används normalt till att lagra meddelanden som ska bearbetas asynkront. Queue-meddelanden kan vara upp till 64 kB stora och Queues kan innehålla miljontals meddelanden.

Läs mer

Utforska lagringsalternativ

Utforska Queues-lagringsalternativ för Generell användning v2 och Generell användning v1. Läs mer om respektive i lagringsöversikten.

GZRS (Geo Zone Redundant Storage) är det nya replikeringsalternativet som utformats för objektbeständighet på minst 16:9 under ett givet år genom synkron replikering av data i tre zoner i den primära regionen (t.ex. ZRS) och genom asynkron replikering till en annan region inom samma geografiska område i en enskild zon (t.ex. LRS). När GZRS används är dina data skyddade i händelse av ett avbrott på ett datacenter, i en zon eller i en hel region eller i händelse av en katastrof som gör att det inte går att återställa regionen. Mer information finns i blogginlägget om tillkännagivanden eller i relaterad dokumentation.

Priserna för GZRS är de rabatterade priserna för förhandsversionen. De kommer att ändras vid övergången till en allmänt tillgänglig version.

Priser för datalagring

Åtgärder och priser för dataöverföring

Support och serviceavtal

  • Gratis support för fakturering och prenumeration.
  • Flexibla supportavtal från $29/månad. Leta efter ett avtal.
  • Garanterad tillgänglighet på minst 99,9 procent (förhandsversionstjänster omfattas inte). Läs serviceavtalet.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Lagringskonton

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad