Hoppa över navigering

Azure Red Hat OpenShift

Fullständigt hanterad OpenShift-tjänst som drivs tillsammans med Red Hat

Skapa, distribuera och skala appar på OpenShift med tillförsikt

Azure Red Hat OpenShift tillhandahåller fullständigt hanterade OpenShift-kluster med hög tillgänglighet på begäran som övervakas och drivs gemensamt av Microsoft och Red Hat. Kubernetes är själva kärnan i Red Hat OpenShift. OpenShift ger mervärdesfunktioner som kompletterar Kubernetes och gör det till en nyckelfärdig conainerplattform (PaaS) med en klart förbättrad upplevelse för utvecklare och användare.

Fullständigt hanterade offentliga och privata kluster med hög tillgänglighet, automatiserade åtgärder och trådlösa plattformsuppgraderingar

Byggd ovanpå överordnad Kubernetes och paketerad med viktiga funktioner för enhetliga åtgärder som en komplett plattform

Gemensam teknik, drift och support från Microsoft och Red Hat med flera efterlevnadscertifieringar

Kluster som distribueras i Azure och faktureras på din prenumeration i fler än 20 regioner runt om i världen

Fokusera på det som är viktigt

Dra nytta av det förbättrade användargränssnittet för programtopologi och programversioner i webbkonsolen och skapa, distribuera, konfigurera och visualisera containerbaserade program och klusterresurser på ett enklare sätt.

Etablera programstackar på begäran med självbetjäning

Hämta din kod från en Git-lagringsplats eller en befintlig containeravbildning och skapa den med S2I-versioner (source-to-image), eller distribuera lösningar från utvecklarkatalogen som OpenShift Service Mesh, OpenShift Serverless eller Knative.

Använd inbyggd CI/CD

Automatisera skapande, testning och distribution av program med OpenShift Pipelines, ett serverlöst CI/CD-system (Continuous Integration/Continuous Deployment) som är utformat för att skala. Skapa en pipeline med GitHub Actions eller använd en egen.

Prova den snabba molnutvecklingsupplevelsen

Med Red Hat CodeReady Workspaces, en samarbetsvänlig och fullständigt containerbaserad IDE som körs ovanpå OpenShift, får du en enhetlig och säkrare upplevelse för utveckling av molnprogram som inte kräver någon konfiguration.

Leverera program med mindre driftskomplexitet

Skapa offentliga och privata kluster på några få minuter

Distribuera ett Azure Red Hat OpenShift-kluster över flera Azure-tillgänglighetszoner (där detta stöds). Azure Red Hat OpenShift drivs och stöds gemensamt av Microsoft och Red Hat med ett serviceavtal med 99,95 procent tillgänglighet.

Kontrollera åtkomsten för användare och projekt

Konfigurera användare, projekt och kvoter. Granska klusterkapaciteten och -användningen och övervaka distributioner med administratörsperspektivet i webbkonsolen.

Upptäck operatorer från Kubernetes-communityn och Red Hat-partner

Installera enkelt operatorer i dina kluster för att få ytterligare tillägg och delade tjänster som AI, maskininlärning, programkörning, data, dokumentarkiv, övervakningsloggning och -insikter, säkerhet och meddelandetjänster.

Automatisera driften med trådlösa klusteruppdateringar

Tillämpa viktiga korrigeringsuppdateringar automatiskt för kluster i Azure Red Hat OpenShift utan att dina distribuerade program påverkas.

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

  • Microsoft investerar över USD 1 miljard varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.

  • Vi sysselsätter fler än 3,500 säkerhetsexperter som arbetar helt och hållet med din datasäkerhet och sekretess.

  • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Flexibel på begäran-prissättning

Azure Red Hat OpenShift tar betalt för de virtuella datorer som etablerats i klustren och OpenShift-licenser baserat på den valda virtuella datorinstansen. Distribuera ett kluster med priser på begäran eller köp reserverade instanser av OpenShift-arbetsnoder, beroende på vilket som bäst uppfyller behoven för din arbetsbelastning och ditt företag.

Våra kunder åstadkommer fantastiska saker i Azure Red Hat OpenShift

Uppdateringar, bloggar och meddelanden för Azure Red Hat

Vanliga frågor om Azure Red Hat OpenShift

  • Allt du behöver för att distribuera och hantera containrar ingår i Azure Red Hat OpenShift, inklusive funktioner för containerhantering, automation (operatorer), nätverk, belastningsutjämning, Service Mesh, CI/CD, brandvägg, övervakning, register, autentisering och auktorisering. Dessa komponenter testas tillsammans för att fungera enhetligt som en komplett plattform. Automatiserade klusteråtgärder, inklusive trådlösa plattformsuppgraderingar, förbättrar Kubernetes-upplevelsen.
  • Det är enkelt att byta till Red Hat OpenShift eftersom det är skapat utifrån bekanta överordnade Kubernetes-projekt. Byt snabbt och med minimalt avbrott till ditt sätt att programmera med de språk, ramverk och databaser du föredrar. Förenkla din agila utveckling med inbäddad CI/CD, containerkatalog och avbildningsströmmar, eller använd din befintliga pipeline.
  • Nej, du behöver inte teckna avtal med Red Hat. Fakturering för Azure Red Hat OpenShift faller under Azure-betaltjänster.
  • Begär support i Azure-portalen. Microsofts och Red Hats tekniker kommer att sortera och hantera din begäran.
  • Mer information hittar du på sidan med produkttillgänglighet per region.
  • Azure Red Hat OpenShift tillhandahåller ett serviceavtal med 99,95 procents tillgänglighet. Mer information finns på serviceavtalssidan.

Kontakta säljavdelningen

Vi kan hjälpa dig att komma igång med Azure Red Hat OpenShift. Berätta lite om dig själv så hör en medlem i Azure-teamet av sig.

Alla fält markerade med * måste fyllas i

Redo när du är – skapa ett kluster idag

Kom igång

Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, Shadowman-logotypen och OpenShift är varumärken som tillhör Red Hat, Inc. och är registrerade i USA och andra länder.

Kan vi hjälpa dig?