Hoppa till huvudinnehåll

Priser för VPN Gateway

Etablera säker anslutning mellan olika platser

Med Azure VPN Gateway är det möjligt att upprätta säker anslutning mellan olika platser mellan det virtuella nätverket i Azure och lokal IT-infrastruktur.

Utforska prisalternativ

Använd filter för att anpassa prisalternativ efter dina behov.

Priserna är endast uppskattningar och är inte avsedda som faktiska priscitat. Den faktiska prissättningen kan variera beroende på vilken typ av avtal som ingås med Microsoft, inköpsdatum och växelkursen. Priserna beräknas baserat på amerikanska dollar och konverteras med London stängningskurs som registreras under de två arbetsdagarna före den sista arbetsdagen i föregående månads slut. Om de två arbetsdagarna före slutet av månaden infaller på en helgdag på större marknader är prisinställningsdagen vanligtvis dagen omedelbart före de två arbetsdagarna. Den här avgiften gäller för alla transaktioner under den kommande månaden. Logga in på priskalkylatorn för Azure för att se priser baserat på ditt aktuella program/erbjudande hos Microsoft. Kontakta en Azure försäljningsspecialist för mer information om prissättning eller för att begära en prisoffert. Se vanliga frågor och svar om Prissättning för Azure.

VPN-gatewayer

Det kostar inget att konfigurera ett virtuellt nätverk. Vi tar dock betalt för den VPN-gateway som ansluter till lokala nätverk och till andra virtuella nätverk i Azure. Denna kostnad är baserad på mängden tid som gatewayen är upprättad och tillgänglig.

Typ av VPN Gateway Pris Bandbredd S2S-tunnlar P2S-tunnlar
Basic $- 100 Mbit/s Max. 10
1–10: Ingår
Max. 128
1–128: Ingår
VpnGw1 $- 650 Mbit/s Max. 30
1–10: Ingår
11-30: $-/timme per tunnel
Max. 250
1–128: Ingår
129-250: $-/timme per anslutning
VpnGw2 $- 1 Gbit/s Max. 30
1–10: Ingår
11-30: $-/timme per tunnel
Max. 500
1–128: Ingår
129-500: $-/timme per anslutning
VpnGw3 $- 1.25 Gbit/s Max. 30
1–10: Ingår
11-30: $-/timme per tunnel
Max. 1 000
1–128: Ingår
129-1 000: $-/timme per anslutning
VpnGw4 $- 5 Gbit/s Max. 100
1–10: Ingår
11-100: $-/timme per tunnel
Max. 5 000
1–128: Ingår
129-5 000: $-/timme per anslutning
VpnGw5 $- 10 Gbit/s Max. 100
1–10: Ingår
11-100: $-/timme per tunnel
Max. 10 000
1–128: Ingår
129-10 000: $-/timme per anslutning
De beräknade månadspriserna baseras på 730 timmars användning per månad.

Teknisk information och uppgifter om begränsningar för olika VPN Gateways finns på MSDN-sidan om VPN-gateways. Avgifter för intervirtuella nätverk rabatteras nu enligt nedan (debiterades tidigare enligt standardtaxor för dataöverföring).

Dataöverföringar

Typ Exempel Pris
Inkommande mellan virtuella nätverk Inkommande data i Azures datacenter mellan två virtuella nätverk Kostnadsfri
Utgående mellan virtuella nätverk Utgående data från Azures datacenter mellan två virtuella nätverk

Från Zon 1* – $0.035 per GB

Från Zon 2* – $0.09 per GB

Från Zon 3* – $0.16 per GB

Utgående P2S (point-to-site) VPN-nätverk Utgående data från Azure Virtual Network via P2S VPN-nätverk Data som överförs från virtuella Azure-nätverk via P2S VPN-nätverk debiteras standardtaxa för dataöverföring.

VPN-gatewayer – Tillgänglighetszoner

Som med hela Azure gör vi ständiga innovationer, uppgraderingar och finjusteringar av våra virtuella nätverksgatewayer för att öka tillförlitligheten och tillgängligheten. Genom att lägga till stöd för Azure-tillgänglighetszoner för vi in ökad återhämtningsförmåga, skalbarhet och högre tillgänglighet i virtuella nätverksgatewayer. Du kan distribuera VPN- och ExpressRoute-gatewayer i Azure-tillgänglighetszoner genom att använda de nya zonredundanta gateway-SKU:erna. Detta separerar dem fysiskt och logiskt i olika tillgänglighetszoner som skyddar din lokala nätverksanslutning till Azure från fel på zonnivå. Bandbreddströskelvärden förblir samma för zonredundanta gatewayer.

Typ av VPN Gateway Pris Bandbredd S2S-tunnlar P2S-tunnlar
VpnGw1AZ $- 650 Mbit/s Max. 30
1–10: Ingår
11-30: $-/timme per tunnel
Max. 250
1–128: Ingår
VpnGw2AZ $- 1 Gbit/s Max. 30
1–10: Ingår
11-30: $-/timme per tunnel
Max. 500
1–128: Ingår
VpnGw3AZ $- 3 Gbit/s Max. 30
1–10: Ingår
11-30: $-/timme per tunnel
Max. 1 000
1–128: Ingår
VpnGw4AZ $- 6 Gbit/s Max. 100
1–10: Ingår
11-100: $-/timme per tunnel
Max. 5 000
1–128: Ingår
VpnGw5AZ $- 10 Gbit/s Max. 100
1–10: Ingår
11-100: $-/timme per tunnel
Max. 10 000
1–128: Ingår

* VpnGw1AZ, VpnGw2AZ, VpnGw3AZ, VpnGw4AZ och VpnGw5AZ är de zonelastiska versionerna av VpnGw1, VpnGw2, VpnGw3, VpnGw4 och VpnGw5.

De beräknade månadspriserna baseras på 730 timmars användning per månad.

Priser och köpalternativ för Azure

Kontakta oss direkt

Få en genomgång av priser för Azure. Förstå prissättningen för din molnlösning, läs mer om kostnadsoptimering och begär ett anpassat förslag.

Prata med en säljare

Se köpalternativ

Köp Azure-tjänster via Azure-webbplatsen, din Microsoft-representant eller en Azure-partner.

Utforska dina alternativ

Ytterligare resurser

VPN Gateway

Läs mer om funktioner och egenskaper för VPN Gateway.

Priskalkylator

Beräkna din förväntade månadskostnad för användning av valfri kombination av Azure-produkter.

SLA

Granska serviceavtalet för VPN Gateway.

Dokumentation

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser för VPN Gateway.

Vanliga frågor och svar

 • Ja. En del av en timme debiteras som en hel timme.

 • Ja. Dataöverföring mellan två virtuella nätverk debiteras enligt de taxor för intervirtuella nätverk som anges ovan. Annan dataöverföring via VPN-anslutningar till dina egna anläggningar eller till Internet i allmänhet debiteras separat till normal taxa för dataöverföring.

 • En underregion är den lägsta geografiska nivån du kan välja när du distribuerar program och data. För dataöverföringar (förutom CDN) motsvarar följande regioner zon 1, zon 2 och zon 3:

  • Zon 1: USA, västra; USA, östra; USA, norra centrala; USA, södra centrala; Europa, västra; Europa, norra; Frankrike, centrala och Frankrike, södra
  • Zon 2 – Östra stillahavsområdet i Asien, sydöstra stillahavsområdet i Asien, östra Japan, västra Japan, södra Indien, västra Indien, centrala Indien
  • Zon 3 – Brasilien, södra
 • Avgifter för intervirtuella nätverk baseras på källzonen, i likhet med standardavgifter för dataöverföring. Om data exempelvis överförs från ett virtuellt nätverk i USA, västra (zon 1) till ett virtuellt nätverk i Asien och Stillahavsområdet, östra (zon 2) baseras debiteringen på taxan i zon 1.

 • Nej. Endast data som överförs mellan två olika regioner kommer att debiteras, förutom via P2S VPN-nätverk.

Prata med en säljare för att få en genomgång av Azure-priser. Förstå prissättningen av din molnlösning.

Få kostnadsfria molntjänster och en kredit på $200 för att utforska Azure i 30 dagar.

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator
Kan vi hjälpa dig?