Priser för VPN Gateway

Med Azure VPN Gateway är det möjligt att upprätta säker anslutning mellan olika platser mellan det virtuella nätverket i Azure och lokal IT-infrastruktur.

VPN-gatewayer

Det kostar inget att konfigurera ett virtuellt nätverk. Vi tar dock betalt för den VPN-gateway som ansluter till lokala nätverk och till andra virtuella nätverk i Azure. Denna kostnad är baserad på mängden tid som gatewayen är upprättad och tillgänglig.

Typ av VPN Gateway Pris Bandbredd S2S-tunnlar P2S-tunnlar
Basic $- 100 Mbit/s Max. 10
1–10: Ingår
Max. 128
1–128: Ingår
VpnGw1 $- 650 Mbit/s Max. 30
1–10: Ingår
11-30: $-/timme per tunnel
Max. 250
1–128: Ingår
129-250: $-/timme per anslutning
VpnGw2 $- 1 Gbit/s Max. 30
1–10: Ingår
11-30: $-/timme per tunnel
Max. 500
1–128: Ingår
129-500: $-/timme per anslutning
VpnGw3 $- 1.25 Gbit/s Max. 30
1–10: Ingår
11-30: $-/timme per tunnel
Max. 1000
1–128: Ingår
129-1000: $-/timme per anslutning
VpnGw4 $- 5 Gbit/s Max. 30
1–10: Ingår
11-30: $-/timme per tunnel
Max. 5000
1–128: Ingår
129-5000: $-/timme per anslutning
VpnGw5 $- 10 Gbit/s Max. 30
1–10: Ingår
11-30: $-/timme per tunnel
Max. 10000
1–128: Ingår
129-10000: $-/timme per anslutning

De beräknade månadspriserna baseras på 730 timmars användning per månad.

Teknisk information och uppgifter om begränsningar för olika VPN Gateways finns på MSDN-sidan om VPN-gateways. Avgifter för intervirtuella nätverk rabatteras nu enligt nedan (debiterades tidigare enligt standardtaxor för dataöverföring).

Inkommande dataöverföringar mellan intervirtuella nätverk

(d.v.s. data som går in i Azures datacenter mellan två virtuella nätverk) – Kostnadsfri

Utgående dataöverföringar mellan intervirtuella nätverk

(d.v.s. data som går ut från Azures datacenter mellan två virtuella nätverk)

Från Zon 1* – $0.035 per GB

Från Zon 2* – $0.09 per GB

Från Zon 3* – $0.16 per GB

* Information om zoner finns i Vanliga frågor och svar nedan.

Utgående dataöverföringar via P2S (point-to-site) VPN-nätverk

(d.v.s. utgående data från Azure Virtual Network via P2S VPN-nätverk)

Data som överförs från virtuella Azure-nätverk via P2S VPN-nätverk debiteras standardtaxa för dataöverföring.

Tillgänglighetszoner

Som med hela Azure gör vi ständiga innovationer, uppgraderingar och finjusteringar av våra virtuella nätverksgatewayer för att öka tillförlitligheten och tillgängligheten. Genom att lägga till stöd för Azure-tillgänglighetszoner för vi in ökad återhämtningsförmåga, skalbarhet och högre tillgänglighet i virtuella nätverksgatewayer. Du kan distribuera VPN- och ExpressRoute-gatewayer i Azure-tillgänglighetszoner genom att använda de nya zonredundanta gateway-SKU:erna. Detta separerar dem fysiskt och logiskt i olika tillgänglighetszoner som skyddar din lokala nätverksanslutning till Azure från fel på zonnivå.

VPN-gatewayer*

(Bandbreddströskelvärden förblir samma för zonredundanta gatewayer)

Typ av VPN Gateway Pris Bandbredd S2S-tunnlar P2S-tunnlar
VpnGw1AZ $- 650 Mbit/s Max. 30
1–10: Ingår
11-30: $-/timme per tunnel
Max. 128
1–128: Ingår
VpnGw2AZ $- 1 Gbit/s Max. 30
1–10: Ingår
11-30: $-/timme per tunnel
Max. 128
1–128: Ingår
VpnGw3AZ $- 3 Gbit/s Max. 30
1–10: Ingår
11-30: $-/timme per tunnel
Max. 128
1–128: Ingår
VpnGw4AZ $- 6 Gbit/s Max. 30
1–10: Ingår
11-30: $-/timme per tunnel
Max. 128
1–128: Ingår
VpnGw5AZ $- 10 Gbit/s Max. 30
1–10: Ingår
11-30: $-/timme per tunnel
Max. 128
1–128: Ingår

* VpnGw1AZ, VpnGw2AZ, VpnGw3AZ, VpnGw4AZ och VpnGw5AZ är de zonelastiska versionerna av VpnGw1, VpnGw2, VpnGw3, VpnGw4 och VpnGw5.

De beräknade månadspriserna baseras på 730 timmars användning per månad.

Support och serviceavtal

 • Vi ger teknisk support för alla Azure-tjänster som är allmänt tillgängliga, inklusive VPN Gateway, via supporten för Azure, från $29/månad. Support för fakturering och prenumerationshantering ges utan kostnad.
 • Serviceavtal (SLA) – Mer information om serviceavtal finns på sidan om serviceavtal.

Vanliga frågor och svar

 • Ja. En del av en timme debiteras som en hel timme.

 • Ja. Dataöverföring mellan två virtuella nätverk debiteras enligt de taxor för intervirtuella nätverk som anges ovan. Annan dataöverföring via VPN-anslutningar till dina egna anläggningar eller till Internet i allmänhet debiteras separat till normal taxa för dataöverföring.

 • En underregion är den lägsta geografiska nivån du kan välja när du distribuerar program och data. För dataöverföringar (förutom CDN) motsvarar följande regioner zon 1, zon 2 och zon 3:

  • Zon 1: USA, västra; USA, östra; USA, norra centrala; USA, södra centrala; Europa, västra; Europa, norra; Frankrike, centrala och Frankrike, södra
  • Zon 2 – Östra stillahavsområdet i Asien, sydöstra stillahavsområdet i Asien, östra Japan, västra Japan, södra Indien, västra Indien, centrala Indien
  • Zon 3 – Brasilien, södra
 • Avgifter för intervirtuella nätverk baseras på källzonen, i likhet med standardavgifter för dataöverföring. Om data exempelvis överförs från ett virtuellt nätverk i USA, västra (zon 1) till ett virtuellt nätverk i Asien och Stillahavsområdet, östra (zon 2) baseras debiteringen på taxan i zon 1.

 • Nej. Endast data som överförs mellan två olika regioner kommer att debiteras, förutom via P2S VPN-nätverk.

Resurser

Beräkna månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om VPN Gateway

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad