Trace Id is missing
Hoppa till huvudinnehåll

Azure Advisor

Din kostnadsfria, personanpassade guide till bästa praxis för Azure.

Optimera molninvesteringar med förtroende

Gör mer med mindre. Minska kostnaderna och öka effektiviteten i dina molninvesteringar. Azure Advisor erbjuder praktiska rekommendationer som hjälper dig att optimera dina Azure-resurser för tillförlitlighet, säkerhet, verksamhetsutveckling, prestanda och kostnad.

Bästa praxis för att optimera dina Azure-arbetsbelastningar

Stegvis vägledning och snabbåtgärder för snabb reparation

Molnpoäng för att utvärdera hur välstrukturerade dina arbetsbelastningar är

Aviseringar för att informera dig om nya och tillgängliga rekommendationer

Optimera dina distributioner med personanpassade Azure-rekommendationer

Advisor ger relevanta metodtips som hjälper dig att förbättra tillförlitlighetsäkerhet och prestanda, få verksamhetsutveckling samt minska kostnaderna.Konfigurera Advisor till att rikta in sig på specifika prenumerationer och resursgrupper i syfte att fokusera på kritiskt viktiga optimeringar. Gå till Advisor via Azure-portalenAzure-kommandoradsgränssnittet (CLI), eller Advisor API. Eller så kan du konfigurera aviseringar så att du får meddelanden om nya rekommendationer automatiskt.

En översikt över ett konto i Azure Advisor.
En Advisor-rekommendation om att stänga av eller ändra storlek på en virtuell dator.

Vidta åtgärder snabbt och enkelt

Advisor är utformat för att hjälpa dig spara tid på molnoptimering. Rekommendationstjänsten omfattar föreslagna åtgärder som du kan  vidta direktsenarelägga eller ignorera. Med Advisor-snabbkorrigeringen  kan du snabbare och enklare optimera i stor skala genom att göra det möjligt för användae att åtgärda rekommendationer för flera resurser samtidigt och med bara några få klick. Azure-rekommendationer prioriteras utifrån vår bästa bedömning av vad som är viktigt för din miljö, och du kan  dela dem med ditt team eller dina intressenter.

Utvärdera hur väl dina arbetsbelastningar följer regelverk

Se hur bra dina arbetsbelastningar följer Azure-regelverk, utvärdera hur mycket du kan tjäna på att åtgärda problem och prioritera de rekommendationer som ger mest effekt när det gäller att optimera distributioner med nya Azure Advisor Score. Med Advisor Score kan du få ut mesta möjliga av din Azure-investering på en central instrumentpanel, där du kan övervaka, arbeta med och spåra framstegen mot att optimera kostnaderna, säkerheten, tillförlitligheten, driften och prestandan hos dina Azure-resurser.

En Advisor Score-uppdelning i Azure Advisor.

Få alla dina optimeringsrekommendationer på samma ställe

Azure erbjuder många tjänster som ger rekommendationer, däribland Azure Security CenterAzure Cost ManagementAzure SQL DB AdvisorAzure App Service och fler. Advisor hämtar rekommendationer från alla dessa tjänster så att du enklare kan gå igenom dem och vidta åtgärder från ett och samma ställe.

Få utbildning i Azure Advisor

Gå den här kostnadsfria Microsoft Learn-kursen och lär dig hur du optimerar dina Azure-arbetsbelastningar, minskar kostnaderna, ökar tillförlitligheten, ökar prestanda och förbättrar säkerheten med hjälp av Advisor.

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

Kom igång med ett kostnadsfritt Azure-konto

1

Börja använda kostnadsfritt. Få 200 USD i kredit att använda inom 30 dagar. Så länge krediten gäller har du gratis tillgång till många av våra populära tjänster, samt obegränsad tillgång till fler än 55 andra tjänster som alltid är kostnadsfria.

2

När krediten upphör kan du fortsätta att använda tjänsterna genom användningsbaserad prissättning. Betala bara om du använder mer än de kostnadsfria månadsvolymerna.

3

Efter 12 månader kommer du att ha fortsatt tillgång till fler än 55 tjänster som alltid är kostnadsfria – och du behöver bara betala för det du använder utöver de kostnadsfria månadsvolymerna.

Dokumentation och utbildningsresurser

Dokumentation

Lär dig hur du kommer igång med Advisor. Utforska de fem Advisor-kategorierna för molnoptimering: tillförlitlighet, säkerhet, prestanda, operativ utmärkthet och kostnad. Ta reda på hur du använder Advisor programmatiskt via Advisor REST API, kommandoraden (CLI) och PowerShell.

Utbildning

Gå vår kostnadsfria Microsoft Learn-kurs och upptäck hur du kan optimera din användning av Azure-arbetsbelastningar, minska kostnaderna, öka effektiviteten och förbättra säkerheten med hjälp av Advisor.

Dokumentation och utbildningsresurser

Frågor och feedback

Hjälp oss att skapa den bästa upplevelsen för molnoptimering åt dig.

Dela på Advisor-forumet

Azure Well-Architected

Utforma, skapa och underhåll välstrukturerade molnarbetsbelastningar som är optimerade för att uppfylla behoven för din verksamhet. Välstrukturerade arbetsbelastningar optimeras genom säkerhet, tillförlitlighet, prestandaeffektivitet, driftseffektivitet och kostnadsoptimering. Använd Advisor och Advisor-poäng för att identifiera arbetsbelastningar i produktion för att implementera eller underhålla välstrukturerade principer.

  • Advisor är tillgängligt i alla  Azure-regioner.

  • Eftersom Azure Advisor är en kostnadsfri tjänst finns det inget serviceavtal.

  • Logga in på  Azure-portalen och välj Advisor i navigeringsmenyn eller menyn lla tjänster . Du kan även gå till tjänsten via Advisor  REST APIkommandoraden (CLI), och PowerShell.

  • Du kan komma åt Azure Advisor-rekommendationer som ägare, deltagare eller läsare för en prenumeration.

  • Du kan konfigurera Advisor till att visa rekommendationer för specifika prenumerationer eller resursgrupper samt finjustera vissa rekommendationer. Mer information.

  • Advisor för Azure Government erbjuder något annorlunda rekommendationer. Mer information.

  • Azures kundaktivering erbjuder en omfattande uppsättning beprövade verktyg, vägledning och resurser som ger dig en tydlig väg för din molnresa. Utforska vad som är tillgängligt.

Optimera dina arbetsbelastningar med Azure Advisor