Hoppa över navigering

Azure Advisor

Din kostnadsfria, personanpassade guide till bästa praxis för Azure

Få ut det mesta möjliga av Azure

Optimera snabbt och enkelt dina Azure-distributioner. Azure Advisor analyserar dina konfigurationer och din användningstelemetri. Därefter erbjuds du personliga, praktiska rekommendationer som hjälper dig att optimera dina Azure-resurser för tillförlitlighet, säkerhet, verksamhetsutveckling, prestanda och kostnad.

Bästa praxis för att optimera dina Azure-arbetsbelastningar

Stegvis vägledning och snabbåtgärder för snabb reparation

Molnpoäng för att utvärdera hur välstrukturerade dina arbetsbelastningar är

Aviseringar för att informera dig om nya och tillgängliga rekommendationer

Optimera dina distributioner med personanpassade rekommendationer

Advisor tillhandahåller relevanta metodtips som hjälper dig att förbättra tillförlitlighet, säkerhet och prestanda, uppnå verksamhetsutveckling och minska kostnaderna. Konfigurera Advisor för att rikta in dig på specifika prenumerationer och resursgrupper för att fokusera på kritiska optimeringar. Få åtkomst till Advisor via Azure Portal, Azure-kommandoradsgränssnitt (CLI) eller Advisor-API. Eller konfigurera aviseringar för att meddela dig automatiskt om nya rekommendationer.

Se hur du kommer igång

Vidta snabbt och enkelt åtgärder

Advisor har utformats för att hjälpa dig att spara tid på molnoptimering. Rekommendationstjänsten innehåller förslag på åtgärder som du kan vidta direkt, skjuta upp eller stänga. Advisor-snabbkorrigering gör skaloptimeringen snabbare och enklare genom att användarna kan åtgärda rekommendationer för flera resurser samtidigt och med bara några klick. Rekommendationer prioriteras enligt vår bedömning av vad som är viktigast i din miljö och du kan dela dem med ditt team eller med intressenter.

Visa och vidta åtgärder utifrån dina Azure Advisor-rekommendationer nu

Utvärdera hur väl dina arbetsbelastningar följer regelverk

Se hur bra dina Azure-arbetsbelastningar följer regelverk, utvärdera hur mycket du kan tjäna på att åtgärda problem och prioritera de rekommendationer som ger mest effekt när det gäller att optimera distributioner med nya Azure Advisor Score. Med Advisor Score kan du få ut mesta möjliga av din Azure-investering på en central instrumentpanel, där du kan övervaka, arbeta med och spåra framstegen mot att optimera kostnaderna, säkerheten, tillförlitligheten, driften och prestandan hos dina Azure-resurser.

Läs mer om Advisor Score

Få alla dina optimeringsrekommendationer på samma ställe

Azure erbjuder många tjänster som också ger rekommendationer, till exempel Azure Security Center, Azure Cost Management, Azure SQL DB Advisor, Azure App Service. Advisor hämtar rekommendationer från alla de här tjänsterna så att du lätt har koll och kan vidta åtgärder från en enda plats.

Utforska kostnadsoptimering och andra rekommendationskategorier

Få utbildning i Azure Advisor

Gå den här kostnadsfria Microsoft Learn-kursen och lär dig hur du optimerar dina Azure-arbetsbelastningar, minskar kostnaderna, ökar tillförlitligheten, ökar prestanda och förbättrar säkerheten med hjälp av Advisor.

Azure Advisor är kostnadsfritt

Azure Advisor är tillgängligt utan extra kostnad. Dock kan vissa rekommendationer medföra avgifter vid åtgärd. Till exempel kan aktivering av säkerhetskopiering av virtuell dator medföra avgifter för säkerhetskopiorna. Syftet med Advisor är att hjälpa dig hitta kostnadseffektivitet i molnet samtidigt som du följer Azure-rekommendationerna.

Kom igång med tre steg

Skapa ett kostnadsfritt Azure-konto nu om du inte redan har ett.

Gå till Azure Advisor via Azure-portalen.

Dokumentation och utbildningsresurser

Dokumentation

Lär dig hur du kommer igång med Advisor. Utforska de fem Advisor-kategorierna för molnoptimering: tillförlitlighet, säkerhet, prestanda, operativ utmärkthet och kostnad. Ta reda på hur du använder Advisor programmatiskt via Advisor REST API, kommandoraden (CLI) och PowerShell.

Visa all dokumentation om Advisor

Utbildning

Gå vår kostnadsfria Microsoft Learn-kurs och upptäck hur du kan optimera din användning av Azure-arbetsbelastningar, minska kostnaderna, öka effektiviteten och förbättra säkerheten med hjälp av Advisor.

Gå utbildningen

Frågor och feedback

Hjälp oss att skapa den bästa upplevelsen för molnoptimering åt dig.

Azure Well-Architected

Utforma, skapa och underhålla välstrukturerade molnarbetsbelastningar— som är optimerade för att uppfylla dina pågående affärsbehov. Välstrukturerade arbetsbelastningar optimeras av säkerhet, tillförlitlighet, prestandaeffektivitet, driftseffektivitet och kostnadsoptimering. Använd Advisor och Advisor Score för att identifiera arbetsbelastningar i produktion för att implementera eller underhålla välstrukturerade principer.

Läs mer
  • Advisor är tillgängligt i alla Azure-regioner.
  • Eftersom Azure Advisor är en kostnadsfri tjänst finns det inget serviceavtal.
  • Logga in på Azure-portalen och välj Advisor i navigeringsmenyn eller menyn Alla tjänster. Du kan även gå till tjänsten via Advisor REST API, kommandoraden (CLI) eller PowerShell.
  • Du kan komma åt Azure Advisor-rekommendationer som ägare, deltagare eller läsare för en prenumeration.
  • Du kan konfigurera Advisor till att visa rekommendationer för specifika prenumerationer eller resursgrupper samt finjustera vissa rekommendationer. Läs mer.
  • Advisor för Azure Government erbjuder något annorlunda rekommendationer. Läs mer.
  • Azures kundaktivering erbjuder en omfattande uppsättning beprövade verktyg, vägledning och resurser som ger dig en tydlig väg för din molnresa. Utforska vad som är tillgängligt.

Optimera dina arbetsbelastningar med Azure Advisor

Få dina rekommendationer
Kan vi hjälpa dig?