Hoppa över navigering

Virtual Network priser

Azure Virtual Network är kostnadsfritt. I varje prenumeration kan du skapa upp till 50 virtuella nätverk över alla regioner.

Offentliga IP-adresser och reserverade IP-adresser som används i tjänster i ett virtuellt nätverk debiteras.

Nätverkstillämpningar som VPN Gateway och Application Gateway som körs i ett virtuellt nätverk debiteras också.

VNET-peering

VNET-peering länkar virtuella nätverk och gör så att du kan dirigera trafik mellan dem med hjälp av privata IP-adresser. Inkommande och utgående trafik debiteras åt båda hållen av de peerkopplade nätverken.

VNET-peering inom samma region

Inkommande dataöverföring $- per GB
Utgående dataöverföring $- per GB

Global VNET-peering1

Zon 1 Zon 2 Zon 3 Tyskland (förvaltning) USA-förvaltad region
Inkommande dataöverföring $- per GB $- per GB $- per GB $- per GB $- per GB
Utgående dataöverföring $- per GB $- per GB $- per GB $- per GB $- per GB

1Priserna ovan gäller för allmän tillgänglighet för zon 1, 2 och 3 och börjar gälla den 1 januari 2018. Användning före 1 juni 2018 debiteras motsvarande 50 %.

*Priserna för global VNET-peering baseras på en zonstruktur. Om data exempelvis överförs från ett virtuellt nätverk i zon 1 till ett virtuellt nätverk i zon 2 debiteras kunder enligt taxan för utgående dataöverföring för zon 1 och enligt taxan för inkommande dataöverföring för zon 2.

Virtual Network TAP förhandsversion

Virtual Network TAP är en funktion som gör att kunder kan aktivera spegling av nätverkstrafik för virtuella datorer på en paketinsamlare.

Globalt USA-förvaltad region
VTAP $- per timme $- per timme

*Timavgiften är per IP-slutpunkt i ett virtuellt nätverk som aktiverats med Virtual Network TAP. Priserna för den offentliga förhandsversionen har 50 % rabatt.

IP-adresser

Offentliga IP-adresser och reserverade IP-adresser kan användas i tjänster som körs i ett virtuellt nätverk. De medför en liten avgift som beskrivs här

VPN-gatewayer

Ett virtuellt nätverk kan ha en eller flera VPN-gatewayer som kan ansluta till lokala nätverk eller andra virtuella nätverk i Azure. VPN Gateway debiteras enligt informationen här

Support och serviceavtal

 • Vi ger teknisk support för alla Azure-tjänster som är allmänt tillgängliga via supporten för Azure, från $29 per månad.

Vanliga frågor och svar

 • För global VNET-peering varierar priserna beroende på vilken zon dina virtuella nätverk finns i.

 • Nej, ingen avgift tillkommer för dataöverföring inom ett virtuellt nätverk.

 • Nej, du betalar för andra resurser som vanligt. Varken VNET-peering eller global VNET-peering medför beräkningskostnader.

 • VNET-peering debiteras baserat på överföringen av ingående och utgående data från ett virtuellt nätverk till ett annat.

  Global peering, precis som VNET-peering, debiteras baserat på överföringen av ingående och utgående data. Priserna varierar dock beroende på vilken zon regionen finns i.

 • En underregion är den lägsta geografiska nivån du kan välja när du distribuerar program och data. För dataöverföringar (förutom CDN) motsvarar följande regioner zon 1, zon 2 och zon 3:

  Zon 1—Östra USA, Östra USA 2, Centrala USA, Norra centrala USA, Södra centrala USA, USA, västra centrala, Västra USA, USA, västra 2, Östra Kanada, Centrala Kanada, Nordeuropa, Västeuropa, Storbritannien, västra, Storbritannien, södra, Centrala Frankrike, Södra Frankrike

  Zon 2—Sydostasien, Östasien, Östra Australien, Sydöstra Australien, Centrala Indien, Västra Indien, Södra Indien, Östra Japan, Västra Japan, Centrala Korea, Södra Korea, Australien, centrala, Centrala Australien 2, Sydafrika, norra, Sydafrika, västra

  Zon 3—Södra Brasilien

  Tyskland (förvaltning)—Centrala Tyskland, Nordöstra Tyskland

  USA-förvaltad region—Arizona (USA-förvaltad region), USA Gov Iowa, Texas (USA-förvaltad region), USA Gov Virginia, US DoD, centrala, USA DoD östra

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Virtual Network

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad