Virtual Network priser

Azure Virtual Network är kostnadsfritt. I varje prenumeration kan du skapa upp till 50 virtuella nätverk över alla regioner.

Offentliga IP-adresser och reserverade IP-adresser som används i tjänster i ett virtuellt nätverk debiteras.

Nätverkstillämpningar som VPN-gateway och Application Gateway som körs i ett virtuellt nätverk debiteras också.

VNET-peering

VNET-peering länkar två virtuella nätverk i samma region och gör så att du kan dirigera trafik mellan dem med hjälp av privata IP-adresser. Inkommande och utgående trafik debiteras åt båda hållen av de peerkopplade nätverken.

VNET-peering inom samma region

Inkommande dataöverföring $- per GB
Utgående dataöverföring $- per GB

Global VNET-peering1

Zon 1 Zon 2 Zon 3
Inkommande dataöverföring $- per GB $- per GB $- per GB
Utgående dataöverföring $- per GB $- per GB $- per GB

*Priserna för global VNET-peering baseras på en zonstruktur. Om data exempelvis överförs från ett virtuellt nätverk i zon 1 till ett virtuellt nätverk i zon 2 debiteras kunder enligt taxan för utgående dataöverföring för zon 1 och enligt taxan för inkommande dataöverföring för zon 2

1Global VNET-peering faktureras med 50 % av listpriserna under förhandsperioden.

IP-adresser

Offentliga IP-adresser och reserverade IP-adresser kan användas i tjänster som körs i ett virtuellt nätverk. De medför en liten avgift som beskrivs här

VPN-gatewayer

Ett virtuellt nätverk kan ha en eller flera VPN-gatewayer som kan ansluta till lokala nätverk eller andra virtuella nätverk i Azure. VPN-gateway debiteras enligt informationen här

Support och serviceavtal

 • Vi ger teknisk support för alla Azure-tjänster som är allmänt tillgängliga via supporten för Azure, från $29 per månad.

Vanliga frågor och svar

 • För global VNET-peering varierar priserna beroende på vilken zon dina virtuella nätverk finns i.

 • Nej, ingen avgift tillkommer för dataöverföring inom ett virtuellt nätverk.

 • Nej, du betalar för andra resurser som vanligt. Varken VNET-peering eller global VNET-peering medför beräkningskostnader.

 • VNET-peering debiteras baserat på överföringen av ingående och utgående data från ett virtuellt nätverk till ett annat.

  Global peering, precis som VNET-peering, debiteras baserat på överföringen av ingående och utgående data. Priserna varierar dock beroende på vilken zon regionen finns i.

 • En underregion är den lägsta geografiska nivån du kan välja när du distribuerar program och data. För dataöverföringar (förutom CDN) motsvarar följande regioner zon 1, zon 2 och zon 3:

  Zon 1 – USA, östra; USA, östra 2; USA, centrala; USA, norra centrala; USA, södra centrala; USA, västra centrala; USA, västra; USA, västra 2; Kanada, östra; Kanada, centrala; Europa, norra; Europa, västra; Storbritannien, västra; Storbritannien, södra; Frankrike, centrala; Frankrike, södra

  Zon 2 – Asien, sydöstra; Asien, östra; Australien, östra; Australien, sydöstra; Indien, centrala; Indien, västra; Indien, södra; Japan, östra; Japan, västra; Korea, centrala; Korea, södra; Australien, centrala 1; Australien, centrala 2; Sydafrika, västra; Sydafrika, norra

  Zon 3 – Södra Brasilien

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Virtual Network

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad

Kostnadsfritt konto