Priser för Virtual Network

Azure Virtual Network är kostnadsfritt. I varje prenumeration kan du skapa upp till 50 virtuella nätverk över alla regioner.

Offentliga IP-adresser och reserverade IP-adresser som används i tjänster i ett virtuellt nätverk debiteras.

Nätverkstillämpningar som VPN Gateway och Application Gateway som körs i ett virtuellt nätverk debiteras också.

VNET-peering

VNET-peering länkar virtuella nätverk och gör så att du kan dirigera trafik mellan dem med hjälp av privata IP-adresser. Inkommande och utgående trafik debiteras åt båda hållen av de peerkopplade nätverken.

VNET-peering inom samma region

Inkommande dataöverföring $- per GB
Utgående dataöverföring $- per GB

Global VNET-peering

Zon 1 Zon 2 Zon 3 US Gov
Inkommande dataöverföring $- per GB $- per GB $- per GB $- per GB
Utgående dataöverföring $- per GB $- per GB $- per GB $- per GB

*Priserna för global VNET-peering baseras på en zonstruktur. Om data exempelvis överförs från ett virtuellt nätverk i zon 1 till ett virtuellt nätverk i zon 2 debiteras kunder enligt taxan för utgående dataöverföring för zon 1 och enligt taxan för inkommande dataöverföring för zon 2.

Virtual Network TAP förhandsversion

Virtual Network TAP är en funktion som gör att kunder kan aktivera spegling av nätverkstrafik för virtuella datorer på en paketinsamlare.

Globalt US Gov
VTAP $- per timme $- per timme

*Timavgiften är per IP-slutpunkt i ett virtuellt nätverk som aktiverats med Virtual Network TAP. Halva priset för den offentliga förhandsversionen.

NAT Gateway

NAT Gateway är en ny toppnivåresurs som gör det möjligt för kunder att förenkla den utgående anslutningen för ett virtuellt nätverk på nivån per undernät. Kunder kan välja att deklarera en eller flera IP-adresser på klientdelen och välja enskilda undernät i ett enda virtuellt nätverk. NAT Gateway ersätter standardmålet för Internet i det virtuella nätverkets routningstabell för de undernät som identifieras av kunden och börjar hantera utgående SNAT-flöden för alla utgående flöden från de valda undernäten.

Faktureringen startar när resursen skapas.

Kurs
Resurstimmar $- per timme
Bearbetade data $- per GB

IP-adresser

Offentliga IP-adresser och reserverade IP-adresser kan användas i tjänster som körs i ett virtuellt nätverk. De medför en liten avgift som beskrivs här

VPN-gatewayer

Ett virtuellt nätverk kan ha en eller flera VPN-gatewayer som kan ansluta till lokala nätverk eller andra virtuella nätverk i Azure. VPN Gateway debiteras enligt informationen här

Support och serviceavtal

 • Vi ger teknisk support för alla Azure-tjänster som är allmänt tillgängliga via supporten för Azure, från $29 per månad.

Vanliga frågor och svar

 • För global VNET-peering varierar priserna beroende på vilken zon dina virtuella nätverk finns i.

 • Nej, ingen avgift tillkommer för dataöverföring inom ett virtuellt nätverk.

 • Nej, du betalar för andra resurser som vanligt. Varken VNET-peering eller global VNET-peering medför beräkningskostnader.

 • VNET-peering debiteras baserat på överföringen av ingående och utgående data från ett virtuellt nätverk till ett annat.

  Global peering, precis som VNET-peering, debiteras baserat på överföringen av ingående och utgående data. Priserna varierar dock beroende på vilken zon regionen finns i.

 • A sub-region is the lowest level geo-location that you may select to deploy your applications and associated data. For data transfers (except CDN), the following regions correspond to Zone 1, Zone 2, and Zone 3:

  Zon 1—Australia Central, Australia Central 2, Canada Central, Canada East, USA, centrala, USA, östra, USA, östra 2, Frankrike, centrala, Frankrike, södra, Tyskland, norra (offentligt), Tyskland, västra centrala (offentligt), USA, norra centrala, Europa, norra, Norge, östra, Norge, västra, USA, södra centrala, Schweiz, norra, Schweiz, västra, Storbritannien, södra, Storbritannien, västra, West Central US, Europa, västra, USA, västra, West US 2

  Zon 2—Australia East, Australia Southeast, Indien, centrala, Asien, östra, Japan, östra, Japan, västra, Sydkorea, centrala, Sydkorea, södra, Sydostasien, Indien, södra, Indien, västra

  Zon 3—Brasilien, södra, Sydafrika, norra, Sydafrika, västra, Förenade Arabemiraten, centrala, Förenade Arabemiraten, norra

  US Gov—US Gov, Arizona, US Gov, Texas, USA Gov Virginia

Resurser

Beräkna månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Virtual Network

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad