Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Azure Spot Virtual Machines

Få tillgång till oanvänd Azure-beräkningskapacitet i stor skala och till låg kostnad.

Skalbar beräkningskapacitet med stora rabatter för arbetsbelastningar som kan avbrytas

Köp oanvänd beräkningskapacitet med stora kostnadsbesparingar med Spot Virtual Machines. Distribuera arbetsbelastningar som kan hantera avbrott och som inte behöver slutföras inom en viss tid. Kör arbetsbelastningar för utveckling, testning, kvalitetssäkring, avancerad analys, stordata, maskininlärning och AI, batchjobb, rendering och transkodning av videor, grafik och bilder till en mycket låg kostnad. Köp en virtuell dator för oanvänd kapacitet.

Köp oanvänd Azure-beräkningskapacitet med stora rabatter för att köra arbetsbelastningar som kan avbrytas.

Välj ett högsta pris för att köra dina arbetsbelastningar.

Kontrollera prishistoriken och borttagningsfrekvensen för de virtuella datorer för oanvänd kapacitet som du väljer i Microsoft Azure-portalen.

Kör arbetsbelastningar som kan hantera avbrott i stor skala på en mängd olika virtuella datorer med Azure Virtual Machine Scale Sets.

Få mer moln till en lägre kostnad

Med Spot Virtual Machines kan du dra nytta av oanvänd Azure-beräkningskapacitet med stora rabatter – upp till 90 procent jämfört med priset för användningsbaserad betalning.* Betala endast upp till ett maxpris som du har angett i förväg (valfritt). Instanser av virtuella datorer för oanvänd kapacitet passar utmärkt för arbetsbelastningar som kan avbrytas. De ger skalbarhet och minskar samtidigt kostnaderna. Få särskilda Azure-priser och förmåner när du kör Windows Server-arbetsbelastningar på virtuella datorer för oanvänd kapacitet.

*Faktiska rabatter kan variera beroende på region, VM-typ och Azure-beräkningskapacitet som är tillgänglig när arbetsbelastningen distribueras.

Välj en dator som passar din budget ur ett brett utbud av virtuella datorer

Priserna för Spot Virtual Machines ändras kan ändras efter behov och varierar beroende på tillgänglig kapacitet. Arbetsbelastningar tas bort när:

 • Priset är högre än det maxpris som du har godkänt.
 • Azure inte längre har tillgänglig beräkningskapacitet och måste allokera om dess resurser.

Dra nytta av Spot Virtual Machines-prissättning för en mängd virtuella datorer och Virtual Machine Scale Sets. Visa prishistoriken och borttagningsfrekvensen för de virtuella Spot-datorer som du väljer.

Kör rekommenderade arbetsbelastningar

I Spot Virtual Machines bör du endast köra program som kan hantera avbrott och som har en flexibel körningstid.

Virtuella punktdatorer passar utmärkt för följande typer av arbetsbelastningar:

 • Utvecklings-/testmiljöer, däribland arbetsbelastningar för kontinuerlig integrering och kontinuerlig leverans (CI/CD).
 • Vissa scenarier med högprestandaberäkning, batchbearbetningsjobb eller tillämpningar för visuell rendering.
 • Stordata, analys, containerbaserade och tillståndslösa program i stor skala.

Se hur Spot Virtual Machines fungerar

Översikt över Spot Virtual Machines

Översikt över Spot Virtual Machines

Titta på den här videon och se hur du använder Spot Virtual Machines, hur du anger ett maxpris i förväg och hur du kommer åt prishistoriken och borttagningsfrekvensen för de virtuella datorer som du väljer.

Få ut mesta möjliga av Azure och minska dina molnkostnader

Få ut mesta möjliga av Azure och minska dina molnkostnader

Med Azure-reservationer, Spot Virtual Machines, Azure Hybrid-förmån, förbetalda Linux-planer och andra plattformsfunktioner kan du ofta minska dina molnkostnader rejält. Lär dig hur du kan maximera avkastningen på din Azure-investering.

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

Kom igång med ett kostnadsfritt Azure-konto

1

Börja använda kostnadsfritt. Få 200 USD i kredit att använda inom 30 dagar. Så länge krediten gäller har du gratis tillgång till många av våra populära tjänster, samt obegränsad tillgång till fler än 55 andra tjänster som alltid är kostnadsfria.

2

När krediten upphör kan du fortsätta att använda tjänsterna genom användningsbaserad prissättning. Betala bara om du använder mer än de kostnadsfria månadsvolymerna.

3

Efter 12 månader kommer du att ha fortsatt tillgång till fler än 55 tjänster som alltid är kostnadsfria – och du behöver bara betala för det du använder utöver de kostnadsfria månadsvolymerna.

Resurser och dokumentation för Spot Virtual Machines

Dokumentation om Spot Virtual Machines

Läs översikten över Spot Virtual Machines.

Distribuera en virtuell dator för oanvänd kapacitet i Azure-portalen eller med Azure PowerShell, Azure CLI eller Azure Resource Manager-mallar.

Hitta den bästa virtuella datorn för din arbetsbelastning med väljaren för virtuella datorer.

Hitta den mest kostnadseffektiva virtuella datorn för oanvänd kapacitet för din arbetsbelastning.

Spot Virtual Machines för Virtual Machine Scale Sets

Läs översikten över Spot Virtual Machines för Virtual Machine Scale Sets.

Distribuera en virtuell dator för oanvänd kapacitet i skalningsuppsättningar i Azure-portalen eller med Azure CLI, Azure PowerShell eller Azure Resource Manager-mallar.

Vanliga frågor och svar om Spot Virtual Machines

 • Spot Virtual Machines är nu tillgänglig för kunder som köper tjänsten via webben eller en Microsoft-representant. Spot Virtual Machines är även tillgänglig med Azure Virtual Machine Scale Sets.

 • Arbetsbelastningar avlägsnas när Azure inte längre har tillgänglig beräkningskapacitet och måste allokera om dess resurser.

  Arbetsbelastningar tas också bort när det aktuella priset överstiger det maxpris som du godkände innan de virtuella Spot-datorerna allokerades.

  När du prenumererar på schemalagda händelser får du dessutom ett meddelande 30 sekunder innan din arbetsbelastning avlägsnas. Se dokumentationen för mer information.

 • Förhandsversionen av virtuella Azure-datorer med låg prioritet i skalningsuppsättningar har avbrutits och drogs tillbaka den 3 februari 2020. Spot Virtual Machines har ersatt virtuella Azure-datorer med låg prioritet och har nya funktioner som till exempel variabel prissättning. Spot Virtual Machines-prissättning är tillgängligt för både enskilda virtuella datorer och VM Scale Sets.

 • För att garantera transparens i prissättningen för Spot Virtual Machines i alla Azure-regioner och en rättvis allokering av tillgänglig beräkningskapacitet ska alla kunder ange sina maxpriser i amerikanska dollar. Du kan betala din Azure-faktura med någon av de lokala valutor som stöds nedan.

  USA – Dollar ($), USD

  Eurozonen – Euro (€), EUR

  Schweiz – Franc (chf), CHF

  Australien – Dollar ($), AUD

  Danmark – Krone (kr), DKK

  Canada – Dollar ($), CAD

  Japan – Yen (¥), JPY

  Korea – Won (₩), KRW

  Nya Zeeland – Dollar ($), NZD

  Norge – Krone (kr), NOK

  Ryssland – Rubel (руб), RUB

  Sverige – Krona (kr), SEK

  Taiwan – Dollar (NT$), TWD

  Storbritannien – Pund (£), GBP

  Indien – Rupee (₹), INR

  Brasilien – Real (R$), BRL

 • Hur en borttagen virtuell dator beter sig beror på vilken borttagningsprincip du väljer.

  Om borttagningsprincipen är inställd på Frigör frigörs bara den virtuella datorn, och inga VM-relaterade avgifter tillkommer. Andra resurser som till exempel disk- och nätverksresurser fortsätter dock att köras, vilket medför kostnader.

  Om borttagningsprincipen är inställd på Ta bort tas den virtuella datorn och alla tillhörande resurser bort.

  Om din virtuella Spot-dator tas bort av kapacitetsskäl och den ingår i en skalningsuppsättning, försöker Azure återställa den borttagna virtuella datorn för att upprätthålla antalet målinstanser. Mer information.

 • Om borttagningsprincipen är inställd på Frigör tas inte data bort som lagrats med disklagring. Alla temporära data som är lokala för den virtuella datorn tas dock bort.

  Om borttagningsprincipen är inställd på Ta bort tas data bort som lagras på lokala diskar och på ansluten, permanent disklagring.

 • Det finns ingen garanterad minsta körningstid för en virtuell Spot-dator. Allokeringen baseras på tillgänglig oanvänd kapacitet.

 • Om borttagningsprincipen är inställd på Frigör startar du om den virtuella datorn manuellt, antingen på Azure-portalen eller med ett kommandoradsgränssnitt som Azure PowerShell.

  Den virtuella datorn kan allokeras om beroende på tillgänglig Azure-kapacitet. Enskilda virtuella Spot-datorer frigörs alltid av Azure.

  Om din virtuella Spot-dator tas bort av kapacitetsskäl och den ingår i en skalningsuppsättning, försöker Azure återställa den borttagna virtuella datorn för att upprätthålla antalet målinstanser. Mer information.

 • Spot Virtual Machines-prissättning är tillgängligt för de flesta virtuella Azure-datorer, förutom virtuella datorer med undertryckta kärnor, virtuella datorer som ingår i kampanjer och burstbara virtuella datorer (B-serien).

 • Ja. Det finns dock två viktiga skillnader. För det första kan virtuella Spot-datorer tas bort, men de ger dig tillgång till oanvänd Azure-beräkningskapacitet (VM) med stora rabatter jämfört med priserna vid användningsbaserad betalning. Och till skillnad från vanliga virtuella datorer finns det inget serviceavtal (SLA) för virtuella Spot-datorer. Mer information finns i produktvillkoren.

 • Kör arbetsbelastningar som kan avbrytas och som inte behöver slutföras inom en angiven tidsperiod.

 • Nej. Du kan bara välja Spot-prissättning när du skapar en skalningsuppsättning.

 • Nej. Det här alternativet stöds inte just nu.

 • Virtuella Spot-datorer har en separat kvotpool, som virtuella datorer med användningsbaserad betalning. Mer information.

 • Ja. Använd processen för standardkvotökning – samma som du använder för virtuella datorer som du betalar per användning – för att skicka en begäran om att öka din kvot för virtuella Spot-datorer. Mer information.

 • Information om tillgängligheten för Spot Virtual Machines i olika Azure-kanaler, inklusive molntjänstleverantörer (CSP:er), finns i dokumentationen. Besök Partnercenter och kontakta Microsoft-partnerns kontochef om du har några ytterligare frågor.

 • Virtuella Spot-datorer kommer endast att stödjas för 'virtualMachineConfiguration'-pooler och inte för 'cloudServiceConfiguration'-pooler. Läs mer om virtuella Spot-datorer på Batch.

 • Ja, den här funktionen är tillgänglig för kunden i Azure Portal.

 • Virtuella spot-datorer har redan rabatterat pris och kostnaden för de här virtuella datorerna varierar också till sin natur. Därför finns det ingen ytterligare rabatt för dessa virtuella datorer enligt Enterprise-avtalet (EA) och faktureras enligt PayG-priser.

Nu kan du ställa in ditt kostnadsfria Azure-konto