Hoppa till huvudinnehåll

Virtuella Spot-datorer i Azure

Få tillgång till oanvänd Azure-beräkningskapacitet i stor skala och till låg kostnad

Skalbar beräkningskapacitet med stora rabatter för arbetsbelastningar som kan avbrytas

Köp oanvänd beräkningskapacitet med stora kostnadsbesparingar med Spot Virtual Machines. Distribuera arbetsbelastningar som kan hantera avbrott och som inte behöver slutföras inom en viss tid. Kör arbetsbelastningar för utveckling, testning, kvalitetssäkring, avancerad analys, stordata, maskininlärning och AI, batchjobb, rendering och transkodning av videor, grafik och bilder till en mycket låg kostnad.

Köp oanvänd Azure-beräkningskapacitet med stora rabatter för att köra arbetsbelastningar som kan avbrytas

Välj ett högsta pris för att köra dina arbetsbelastningar

Kontrollera prishistoriken och borttagningsfrekvensen för de virtuella datorer för oanvänd kapacitet som du väljer i Microsoft Azure-portalen

Kör arbetsbelastningar som kan hantera avbrott i stor skala på en mängd olika virtuella datorer med Azure Virtual Machine Scale Sets

Få mer moln till en lägre kostnad

Med Spot Virtual Machines etablerar du oanvänd Azure-beräkningskapacitet med rabatter på upp till 90 procent jämfört med betala per användning-priser.* Betala endast upp till det högsta pris som du anger i förväg (valfritt). Instanser för Spot Virtual Machines passar perfekt för arbetsbelastningar som kan avbrytas, vilket ger skalbarhet samtidigt som kostnaderna sänks. Få särskilda Azure-priser och fördelar när du kör Windows Server-arbetsbelastningar på Spot Virtual Machines.

*Faktiska rabatter kan variera beroende på vilken region, virtuell dator och Azure-beräkningskapacitet som är tillgänglig när arbetsbelastningen distribueras.

Välj en dator som passar din budget ur ett brett utbud av virtuella datorer

Prissättningen för Spot Virtual Machines kan ändras vid behov och varierar beroende på tillgänglig kapacitet. Arbetsbelastningar tas bort när:

 • Priset är högre än det maximala pris som du har samtyckt till att betala.
 • Azure inte längre har tillgänglig beräkningskapacitet och måste allokera om sina resurser.

Hämta prissättning för Spot Virtual Machines för ett brett utbud av virtuella datorer och VM-skalningsuppsättningar. Visa prishistoriken och borttagningshastigheten för de Spot Virtual Machines som du väljer.

Läs mer

Kör rekommenderade arbetsbelastningar

För Virtuella datorer på plats kör du bara program som kan hantera avbrott och som inte behöver slutföras inom en viss tidsram.

Virtuella platsdatorer passar för följande typer av arbetsbelastningar:

 • Dev/Test-miljöer, inklusive arbetsbelastningar för kontinuerlig integration och kontinuerlig leverans (CI/CD).
 • Välj högpresterande beräkningsscenarier, batchbearbetningsjobb eller visuella rapportåtergivningsprogram.
 • Stordata, analys, containerbaserade och storskaliga tillståndslösa program.

Väj rätt virtuell dator för oanvänd kapacitet för din arbetsbelastning

Se hur Spot Virtual Machines fungerar

Översikt över Spot Virtual Machines

Titta på den här videon och se hur du använder Spot Virtual Machines, hur du anger ett maxpris i förväg och hur du kommer åt prishistoriken och borttagningsfrekvensen för de virtuella datorer som du väljer.

Få ut mesta möjliga av Azure och minska dina molnkostnader

Med Azure-reservationer, Spot Virtual Machines, Azure Hybrid-förmån, förbetalda Linux-planer och andra plattformsfunktioner kan du ofta minska dina molnkostnader rejält. Lär dig hur du kan maximera avkastningen på din Azure-investering.

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

 • Microsoft investerar över USD 1 miljard varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.

 • Vi sysselsätter fler än 3,500 säkerhetsexperter som arbetar helt och hållet med din datasäkerhet och sekretess.

 • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Optimera kostnader med Spot Virtual Machines

Köp oanvänd beräkningskapacitet med stor rabatt, upp till 90 procent jämfört med användningsbaserad betalning.*

Om din arbetsbelastning kan hantera avbrott, och har en flexibel körningstid, kan Spot Virtual Machines avsevärt minska kostnaden för att köra arbetsbelastningen i Azure. Kör dina arbetsbelastningar på virtuella Azure-datorer eller VM Scale Sets.

*Faktiska rabatter kan variera beroende på region, VM-typ och Azure-beräkningskapacitet som är tillgänglig när arbetsbelastningen distribueras.

Resurser och dokumentation för Spot Virtual Machines

Dokumentation om Spot Virtual Machines

Läs spot-Virtual Machines overview.

Distribuera en virtuell dator med oanvänd kapacitet i Azure Portal eller med Azure PowerShell, Azure CLI, eller Azure Resource Manager mallar.

Hitta den bästa virtuella datorn för din arbetsbelastning med väljasre för VM.

Hitta den mesta kostnadseffektiva virtuella spot-datorn för din arbetsbelastning.

Spot Virtual Machines för Virtual Machine Scale Sets

Läs spot-Virtual Machines för skalningsuppsättningar översikt.

Distribuera en virtuell dator med oanvänd kapacitet i skalningsuppsättningar i Azure-portalen eller med Azure CLI, Azure PowerShell eller Azure Resource Manager mallar.

Uppdateringar, bloggar och meddelanden om Spot Virtual Machines

Vanliga frågor och svar om Spot Virtual Machines

 • Spot Virtual Machines är nu tillgänglig för kunder som köper tjänsten via webben eller en Microsoft-representant. Spot Virtual Machines är även tillgänglig med Azure Virtual Machine Scale Sets.
 • Arbetslaster avlägsnas när Azure inte längre har tillgänglig beräkningskapacitet och måste allokera om sina resurser.

  Arbetslaster tas också bort när det aktuella priset överskrider det högsta pris som du gick med på att betala innan de virtuella datorerna för oanvänd kapacitet allokerades.

  Yttligare, när du prenumererar på schemalagda händelser får du ett meddelande 30 sekunder innan arbetsbelastningen tas bort. Mer information finns i dokumentation.

 • Förhandsversionen av virtuella Azure-datorer med låg prioritet i skalningsuppsättningar har avbrutits och drogs tillbaka den 3 februari 2020. Spot Virtual Machines har ersatt virtuella Azure-datorer med låg prioritet och har nya funktioner som till exempel variabel prissättning. Spot Virtual Machines-prissättning är tillgängligt för både enskilda virtuella datorer och VM Scale Sets.
 • För att garantera transparens i prissättningen för Spot Virtual Machines i alla Azure-regioner och en rättvis allokering av tillgänglig beräkningskapacitet ska alla kunder ange sina maxpriser i amerikanska dollar. Du kan betala din Azure-faktura med någon av de lokala valutor som stöds nedan.

  USA – Dollar ($), USD
  Eurozonen – Euro (€), EUR
  Schweiz – Franc (chf), CHF
  Australien – Dollar ($), AUD
  Danmark – Krone (kr), DKK
  Canada – Dollar ($), CAD
  Japan – Yen (¥), JPY
  Korea – Won (₩), KRW
  Nya Zeeland – Dollar ($), NZD
  Norge – Krone (kr), NOK
  Ryssland – Rubel (руб), RUB
  Sverige – Krona (kr), SEK
  Taiwan – Dollar (NT$), TWD
  Storbritannien – Pund (£), GBP
  Indien – Rupee (₹), INR
  Brasilien – Real (R$), BRL
 • Beteendet för en avlägsnad virtuell dator för oanvänd kapacitet beror på vilken borttagningsprincip du väljer.

  Om borttagningsprincipen är inställd på Frigör frigörs endast den virtuella datorn och inga avgifter för virtuella datorer tillkommer. Men andra resurser, till exempel disk eller nätverk, fortsätt att köra och påföra avgifter.

  Om borttagningsprincipen är inställd på Ta bort tas den virtuella datorn och alla associerade resurser bort.

  Om den virtuella spot-datorn tas bort på grund av kapacitet och är en del av en skalningsuppsättning försöker Azure återställa den avlägsnade virtuella datorn för att upprätthålla ett målinstansantal. Läs mer.

 • Om borttagningsprincipen är inställd på Allokera tas inga data som lagras på disklagring bort. Alla temporära data som är lokala för den virtuella datorn tas dock bort.

  Om borttagningsprincipen är inställd på Ta bort tas data som lagras på lokala diskar och på eventuell ansluten beständig disklagring bort.

 • Det finns ingen garanterad minsta körningstid för en virtuell Spot-dator. Allokeringen baseras på tillgänglig oanvänd kapacitet.
 • Om borttagningsprincipen är inställd på Frigör startar du manuellt om den virtuella datorn antingen i Azure Portal eller med hjälp av ett kommandoradsgränssnitt, till exempel Azure PowerShell.

  Beroende på den tillgängliga Azure-kapaciteten, kan den virtuella datorn allokeras om. Virtuella datorer med enkel oanvänd kapacitet frigörs alltid av Azure.

  Om den virtuella datorn för oanvänd kapacitet avlägsnas på grund av kapacitet och ingår i en skalningsuppsättning försöker Azure återställa den avlägsnade virtuella datorn för att upprätthålla ett målinstansantal. Läs mer.

 • Spot Virtual Machines-prissättning är tillgängligt för de flesta virtuella Azure-datorer, förutom virtuella datorer med undertryckta kärnor, virtuella datorer som ingår i kampanjer och burstbara virtuella datorer (B-serien).
 • Ja. Det finns dock två viktiga skillnader. För det första kan virtuella Spot-datorer tas bort, men de ger dig tillgång till oanvänd Azure-beräkningskapacitet (VM) med stora rabatter jämfört med priserna vid användningsbaserad betalning. Och till skillnad från vanliga virtuella datorer finns det inget serviceavtal (SLA) för virtuella Spot-datorer. Mer information finns i produktvillkoren.
 • Kör arbetsbelastningar som kan avbrytas och som inte behöver slutföras inom en angiven tidsperiod.
 • Nej. Du kan bara välja Spot-prissättning när du skapar en skalningsuppsättning.
 • Nej. Det här alternativet stöds inte just nu.
 • Virtuella Spot-datorer har en separat kvotpool, som virtuella datorer med användningsbaserad betalning. Läs mer.
 • Ja. Använd processen för standardkvotökning – samma som du använder för virtuella datorer som du betalar per användning – för att skicka en begäran om att öka din kvot för virtuella Spot-datorer. Läs mer.
 • Information om tillgängligheten för Spot Virtual Machines i olika Azure-kanaler, inklusive molntjänstleverantörer (CSP:er), finns i dokumentationen. Besök Partnercenter och kontakta Microsoft-partnerns kontochef om du har några ytterligare frågor.
 • Virtuella spotdatorer stöds bara för virtualMachineConfiguration-pooler och inte cloudServiceConfiguration-pooler. Läs mer om spot virtuella datorer i Batch.
 • Ja, den här funktionen är tillgänglig för kunden i Azure Portal.
 • Virtuella datorer för oanvänd kapacitet (spot) har redan rabatterat pris och dessutom varierade kostnader. Därför tillkommer ingen extra rabatt för dem enligt Enterprise-avtalet (EA) och de faktureras enligt betala per användning-taxa.

Nu kan du konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto

Kan vi hjälpa dig?