Hoppa över navigering

Priser för Language Service

Add natural language capabilities with a single API call

Branschledande språkfunktioner som gör att du kan bygga in konversationsgränssnitt i program, identifiera viktiga termer och fraser, förstå sentiment och mycket annat. Kommentera, träna, utvärdera och distribuera anpassningsbara modeller i Language Studio utan erfarenhet av maskininlärning.
I Textanalys för hälsa används bearbetning av naturliga språk för att hitta och märka information i ostrukturerade kliniska dokument.

Utforska prisalternativ

Använd filter för att anpassa prisalternativ efter dina behov.

Prices are estimates only and are not intended as actual price quotes. Actual pricing may vary depending on the type of agreement entered with Microsoft, date of purchase, and the currency exchange rate. Prices are calculated based on US dollars and converted using Thomson Reuters benchmark rates refreshed on the first day of each calendar month. Sign in to the Azure pricing calculator to see pricing based on your current program/offer with Microsoft. Contact an Azure sales specialist for more information on pricing or to request a price quote. See frequently asked questions about Azure pricing.

Tjänsten Språk kan köpas på olika nivåer.

Textposter motsvarar det antal 1 000 tecken långa enheter inom ett dokument som tillhandahålls som indata i en språktjänstbegäran.

Instans Funktioner Pris
Kostnadsfri - Webb/Container Attitydanalys (och åsiktsutvinning)
Extraktion av nyckelfraser
Språkspårning
Igenkänning av namngiven entitet (inte tillgänglig i container)
5,000 textposter utan kostnad per månad
Standard - Webb/Container Attitydanalys (och åsiktsutvinning)
Extraktion av nyckelfraser
Språkspårning
Igenkänning av namngiven entitet (inte tillgänglig i container)
0–500 000 textposter — $- per 1 000 textposter
0,5–2,5 M textposter — $- per 1 000 textposter
2,5–10,0 M textposter — $- per 1 000 textposter
10 M+ textposter — $- per 1 000 textposter
Textanalys för hälso- och sjukvården $- per 1 000 textposter
Frågor och svar* Kostnadsfri**
Anpassad textklassificering (förhandsversion) Kostnadsfri**
Igenkänning av namngivna entiteter i text (förhandsversion) Kostnadsfri**
Sammanfattning av extrahering (förhandsversion) Kostnadsfri
Språkförståelse (förhandsversion) Kostnadsfri

*Vissa funktioner, till exempel anpassade frågor och svar, kräver beroende resurser. När du väljer anpassade frågor och svar distribueras även Azure Cognitive Search-resurser i din prenumeration.

**Question answering, custom text classification, and custom entity recognition to be charged starting on December 3, 2021.

Åtagandenivåer

This pricing is limited access. Apply here.

Instans Funktioner Pris (per månad) Överanvändning
Azure – standard Sentiment analysis (and opinion mining) Key phrase extraction Language detection Named entity recognition $- per 1M textposter
$- per 3M textposter
$- per 10M textposter
$- per 1 000 textposter
$- per 1 000 textposter
$- per 1 000 textposter
Ansluten container – standard Sentiment analysis (and opinion mining) Key phrase extraction Language detection $- per 1M textposter
$- per 3M textposter
$- per 10M textposter
$- per 1 000 textposter
$- per 1 000 textposter
$- per 1 000 textposter

Priser och köpalternativ för Azure

Kontakta oss direkt

Få en genomgång av priser för Azure. Förstå prissättningen för din molnlösning, läs mer om kostnadsoptimering och begär ett anpassat förslag.

Prata med en säljare

Se köpalternativ

Köp Azure-tjänster via Azure-webbplatsen, din Microsoft-representant eller en Azure-partner.

Utforska dina alternativ

Ytterligare resurser

Information om Language Service

Läs mer om funktioner och egenskaper för Language Service.

Priskalkylator

Beräkna din förväntade månadskostnad för användning av valfri kombination av Azure-produkter.

Dokumentation

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser för Language Service.

Vanliga frågor och svar

  • På S-nivån debiteras tjänsten endast för den mängd textposter som skickas till tjänsten.
  • En textpost på S-nivån innehåller upp till 1,000 tecken enligt mätningen av StringInfo.LengthInTextElements. Om ett indatadokument som skickas till API:et för Språk innehåller fler än 1,000 tecken räknas det som en textpost för varje enhet med 1,000 tecken. Om ett indatadokument som skickas till API:et till exempel innehåller 7,500 tecken räknas det som 8 textposter. Om ett indatadokument som skickas till API:et innehåller 500 tecken räknas det som 1 textpost. Om två dokument skickas, ett med 500 tecken och ett med 1,200 tecken, debiteras tjänsten för totalt tre textposter: en post för dokumentet med 500 tecken och två textposter för dokumentet med 1,200 tecken. Du kan kontrollera din användning av textposter i Textanalys-resursen i Azure-portalen under Övervakning > Mått > Bearbetade textposter.
  • Användningen är begränsad om transaktionsgränsen nås på den kostnadsfria nivån. Kunder kan inte överförbruka på den kostnadsfria nivån.
  • Om ett API-anrop exempelvis utför både attitydanalys och extrahering av nyckelfraser i 1,000 dokument motsvarar det 2,000 transaktioner (2 × 1,000 dokument). Den maximala storleken på ett enskilt dokument är 5,120 tecken enligt mätningen av StringInfo.LengthInTextElements. Om ett dokument har mer än 5,120 tecken bearbetar vi inte det specifika dokumentet och visar ett fel som anger att dokumentet är ogiltigt. Om en förfrågan har flera dokument bearbetar vi alla dokument som innehåller mindre än 5,120 tecken. S0-S4-nivåerna har blivit inaktuella. Migreringsguide.
  • Standardpriset (S-instans) är ett textpostbaserat pris och gör att du kan använda de senaste funktionerna i Textanalys. Det är mer kostnadseffektivt än det transaktionsbaserade priset. Pris nivåerna S0–S4 är nu föråldrade och du uppmanas att byta till nivå S. Migreringsguide
  • Språkförståelsefunktionen är kostnadsfri i den offentliga förhandsversionen. Om du använder orkestrerings-API:et och det anropar klassisk LUIS eller anpassade frågor och svar får du dem fortfarande kostnadsfritt med begränsade transaktioner tills funktionen är allmänt tillgänglig.

Prata med en säljare för att få en genomgång av Azure-priser. Förstå prissättningen av din molnlösning.

Få kostnadsfria molntjänster och en kredit på $200 för att utforska Azure i 30 dagar.

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator