Priser för Azure Backup

Enkel och pålitlig, molnintegrerad säkerhetskopiering

Utforska alternativ för säkerhetskopiering

Azure Backup är en Azure-baserad tjänst som du använder för att säkerhetskopiera (eller skydda) och återställa data i Microsoft-molnet.

I Azure Backup ingår följande alternativ:

Säkerhetskopiering för virtuella Azur-datorer och lokala servrar

Priserna nedan gäller vid användning av någon av följande komponenter för säkerhetskopiering av dina virtuella datorer eller fysiska servrar: Azure Backup för virtuella IaaS-datorer, Azure Backup-agent (MARS), System Center DPM eller Microsoft Azure Backup Server (MABS).

Den säkerhetskopierade datamängden påverkar priset för Azure Backup per skyddad instans före komprimering och kryptering.

 • För virtuella datorer baseras storleksberäkningen på den faktiska (utnyttjade) VM-storleken. Detta är summan av alla data på den virtuella datorn, borträknat tillfällig lagring.
 • Vid säkerhetskopiering är det storleken på filerna och mapparna som konfigurerats för säkerhetskopiering som bestämmer datamängden.
 • Vid säkerhetskopiering av SQL Server är det storleken på databaserna som konfigurerats för säkerhetskopiering som bestämmer datamängden.

Du kan välja mellan lokalt redundant lagring (LRS) eller geo-redundant lagring (GRS). Både LRS och GRS klassas som Block Blob Storage. Lagring debiteras separat och ingår inte i kostnaden för Azure Backup.

Storlek per instans Pris per månad för Azure Backup
Instansen < eller = 50 GB $- + förbrukat lagringsutrymme
Instansen är > 50 GB men < eller = 500 GB $- + förbrukat lagringsutrymme
Instansen > 500 GB $- per steg om 500 GB + förbrukat lagringsutrymme

Exempel: Om du har 1,2 TB data på en instans blir kostnaden $- plus kostnaden för förbrukat lagringsutrymme. Du debiteras $- för två steg om 500 GB och $- för resterande 200 GB data.

Lagringsenhet för säkerhetskopior

Azure Backup använder Block Blob-lagring för att säkerhetskopiera dina instanser. Du kan välja mellan lokalt redundant lagring (LRS) eller geo-redundant lagring (GRS). Både LRS och GRS klassas som Block Blob Storage.

LRS GRS RA-GRS
Lagring i GB/månad $- per GB $- per GB $- per GB

Säkerhetskopiering för SQL Server på virtuella Azure-datorer

Mängden säkerhetskopierade data före komprimering och kryptering avgör prissättningen för användning av Azure Backup för SQL Server på virtuella Azure-datorer.

 • Vid säkerhetskopiering av SQL Server som körs på en virtuell Azure-dator avgör storleken på de databaser som konfigurerats för säkerhetskopiering storleken på varje instans.
 • Vid säkerhetskopiering av tillgänglighetsgrupper för SQL Server avgör storleken på de databaser som konfigurerats för säkerhetskopiering på en tillgänglighetsgrupp storleken på varje instans.

Du kan välja mellan lokalt redundant lagring (LRS) eller geo-redundant lagring (GRS). Både LRS och GRS klassas som Block Blob Storage. Lagring debiteras separat och ingår inte i kostnaden för Azure Backup.

Storlek per instans Pris per månad för Azure Backup
Instansen < eller = 500 GB $- + förbrukat lagringsutrymme
Instansen > 500 GB $- per steg om 500 GB + förbrukat lagringsutrymme

Exempel: Om du har 1,2 TB data på en instans blir kostnaden $- plus kostnaden för förbrukat lagringsutrymme. Du debiteras $- för två steg om 500 GB och $- för resterande 200 GB data.

Lagringsenhet för säkerhetskopior

Azure Backup använder Block Blob-lagring för att säkerhetskopiera dina instanser. Du kan välja mellan lokalt redundant lagring (LRS) eller geo-redundant lagring (GRS). Både LRS och GRS klassas som Block Blob Storage.

LRS GRS RA-GRS
Lagring i GB/månad $- per GB $- per GB $- per GB

Säkerhetskopiering för SAP HANA på virtuella Azure-datorer

Mängden säkerhetskopierade data före komprimering och kryptering avgör prissättningen för användning av Azure Backup SAP HANA DB på virtuella Azure-datorer. För närvarande stöds säkerhetskopiering enbart för storskalig distribution, d.v.s. SAP HANA-server på en enda virtuell Azure-dator.

Du kan välja mellan lokalt redundant lagring (LRS) eller geo-redundant lagring (GRS). Både LRS och GRS klassas som Block Blob Storage. Lagring debiteras separat och ingår inte i kostnaden för Azure Backup.

Storlek per instans Pris per månad för Azure Backup
Instansen < eller = 500 GB $- + förbrukat lagringsutrymme
Instansen > 500 GB $- per steg om 500 GB + förbrukat lagringsutrymme

Exempel: Om du har 1,2 TB data på en instans blir kostnaden $- plus kostnaden för förbrukat lagringsutrymme. Du debiteras $- för två steg om 500 GB och $- för resterande 200 GB data.

Lagringsenhet för säkerhetskopior

Azure Backup använder Block Blob-lagring för att säkerhetskopiera dina instanser. Du kan välja mellan lokalt redundant lagring (LRS) eller geo-redundant lagring (GRS). Både LRS och GRS klassas som Block Blob Storage.

LRS GRS
Lagring i GB/månad $- per GB $- per GB

Säkerhetskopiering för Azure Files

När du säkerhetskopierar Azure Files definieras en instans som det lagringskonto som innehåller säkerhetskopierade Azure Files-resurser.

 • Den sammanlagda storleken på alla säkerhetskopierade Azure-filresurser i ett lagringskonto fastställer instansstorleken när du använder säkerhetskopiering för Azure Files.
 • Azure Backup använder ögonblicksbilder av Azure-filresurser för att skapa återställningspunkter. Lagringskostnader för ögonblicksbilder faktureras tillsammans med din Azure Files-användning.
Storlek per instans Pris per månad för Azure Backup
Instansen är > 50 GB men < eller = 500 GB $-
Instansen > 500 GB $- för varje 500 GB-ökning
Instansen < eller = 50 GB 60 % av priset per månad för Azure Backup

Support och serviceavtal

 • Vi ger teknisk support för alla Azure-tjänster som är allmänt tillgängliga, inklusive Backup, via supporten för Azure, från $29/månad. Support för fakturering och prenumerationshantering ges utan kostnad.
 • Vi garanterar tillgänglighet på minst 99,9 % för säkerhetskopierings- och återställningsfunktionen i tjänsten Azure Backup. Tillgängligheten beräknas under en 30-dagarscykel.

Priser för Azure Backup – Vanliga frågor och svar

Översikt på hög nivå

 • Den nya prismodellen för Azure Backup består av två komponenter:

  • Skyddade instanser: Detta är den primära faktureringsenheten för Azure Backup. Kunderna betalar för antalet instanser som skyddas med Azures säkerhetskopieringstjänst
  • Lagring: Kunderna kan välja mellan lokalt redundant lagring (LRS) och geo-redundant lagring (GRS) för säkerhetskopieringsvalvet. Nettopriset för lagring beror på mängden data som lagras med tjänsten.

  Dessa två komponenter visas som separata rader på månadsfakturan för Azure.

 • En skyddad instans är en dator, en fysisk eller virtuell server som du använder för att konfigurera säkerhetskopieringen till Azure. Instansen skyddas när du har konfigurerat en säkerhetskopieringspolicy för datorn, servern eller databasen och gjort en säkerhetskopia av dina data. Alla efterföljande säkerhetskopior av data påverkar mängden förbrukat lagringsutrymme, men antalet säkerhetskopior påverkar inte antalet skyddade instanser. Ofta förekommande exempel på skyddade instanser är virtuella datorer, programservrar och persondatorer som kör operativsystemet Windows. Exempel:

  • En virtuell dator som kör en infrastruktur för Hyper-V- eller Azure IaaS-hypervisor-program. Gästoperativsystemet för dessa virtuella datorer är Windows Server eller Linux.
  • En programserver med en fysisk eller virtuell dator som kör Windows Server och arbetsbelastningar med data som ska säkerhetskopieras. Vanliga arbetsbelastningar är Microsoft SQL Server, Microsoft Exchange-server, Microsoft SharePoint-server, Microsoft Dynamics och filserverrollen på Windows Server. För att kunna säkerhetskopiera och skydda arbetsbelastningarna behöver du ha Azure Backup Server eller System Center Data Protection Manager (DPM).
  • En persondator som kör operativsystemet Windows.
  • SQL Server inklusive alla databaser på servern.

  Om du väljer att säkerhetskopiera en virtuell dator med infrastruktur för hypervisor-program och en tillhörande gästarbetsbelastning kommer hypervisor-programmet och gästarbetsbelastningen att behandlas som separata skyddade instanser med separat debitering.

 • Nej, från ett faktureringsperspektiv klassificeras instanser i tre kategorier utifrån storleken på instansen. Priset per skyddad instans beror på hur instansen kategoriseras i pristabellen ovan. Observera att priserna i tabellen ovan inte inkluderar lagring, utan det är en separat kostnad.

 • Kunderna kommer inte att debiteras för återställningsåtgärder eller utgående nätverksbandbredd (egress) som är kopplad till återställningsåtgärder.

 • De nya priserna gäller för alla Azure Backup-kunder.

Skyddade instanser

 • Nej, användningen fördelas proportionellt utifrån antalet dagar i månaden då instansen har skyddats.

 • Alla data som lagras med Azure Backup debiteras enligt de avgifter för lagring av säkerhetskopiering som listas ovan, under den period som informationen lagras med Azure Backup. Men längre kvarhållning påverkar inte det programvarupris du betalar för skyddade instanser. Observera att du måste ha den senaste Azure Backup-agenten installerad på datorn för att garantera detta beteende.

 • Så länge du sparar dina data med Azure Backup fortsätter du att betala för både Skyddade instanser och Storage. Din faktura för Skyddade instanser baseras på storleken från den senaste framgångsrika säkerhetskopieringen innan du bestämde dig för att avsluta skyddet. Din Storage-faktura baseras på den totala mängden data som är lagrade i säkerhetskopieringvalvet för instansen.

  Som exempel utgår vi från säkerhetskopiering av en virtuell dator på 100 GB. Avgiften för den skyddade instansen är $- per månad. Varje dag läggs 1 GB data till och dina data sparas i 120 dagar, och du debiteras separat för denna lagring. Om du efter en månad bestämmer dig för att avsluta skyddet av den virtuella datorn men spara dina data i Azure Backup, debiteras du $- per månad tills du uttryckligen tar bort dina säkerhetskopierade data.

 • Ja, Azure Backup-agenten måste uppgraderas till den senaste versionen för att de nya priserna ska gälla. Om du använder en äldre agent har det negativ inverkan på storleken för skyddade instanser som faktureras.

 • De nya priserna gäller för alla Azure Backup-kunder.

Lagringskostnader för säkerhetskopiering

 • Alla data som lagras med Azure Backup debiteras enligt de avgifter för lagring av säkerhetskopiering som listas ovan.

 • Det beror på vilket lagringsalternativ som valts för säkerhetskopieringsvalvet. Lagringsvalet för säkerhetskopieringsvalvet är: Lokalt redundant lagring (LRS) eller geo-redundant lagring (GRS).

 • Ja. Säkerhetskopieringsdata i varje valv faktureras till gällande LRS- eller GRS-blockblobavgifter för den region där valvet finns. Kunden har fullständig kontroll över Azure Storage-fakturan med de valvalternativ som väljs.

 • Den totala mängden säkerhetskopieringsdata i Azure Backup (”serverdelsstorleken”) för en specifik skyddad instans kan ändras beroende på följande faktorer:

  • Bevarandeperiod för säkerhetskopierade data
  • Nettoomsättning som lagras vid varje återställningspunkt
  • Komprimeringsnivå som uppnås för säkerhetskopierade data
  • Frekvens för schemalagda säkerhetskopieringsjobb
  • Eventuella associerade metadata för säkerhetskopia
 • Instrumentpanelsidan för säkerhetskopieringsvalvet visar totala data från den dator som är registrerad för valvet. Där visas även lagringstypen som används för säkerhetskopieringsvalvet.

 • Precis som med de nuvarande priserna behöver du inte betala för lagringstransaktioner med Azure Backup. De ingår som en del av det programvarupris du betalar.

Nätverkskostnader

 • ExpressRoute-avgifter omfattas inte av Azure Backup. Kunden fortsätter att betala för Azure Backup separat och för ExpressRoute utifrån den porthastighet som har valts.

Exempel

 • Primär dator Arbetsbelastning Storlek på skyddad instans Fakturerat belopp*
  1 Windows-värd Windows Server 2012 (säkerhetskopiering av filer/mappar) 300 GB $-/månad
  3 Windows-värdar Microsoft Exchange
  Microsoft Exchange
  Microsoft Exchange
  600 GB
  1 300 GB
  400 GB
  $-/månad
  $-/månad
  $-/månad
  1 Windows-klientdator Windows 8.1 (säkerhetskopiering av filer/mappar) 25 GB $-/månad
  1 virtuell Hyper-V-dator Säkerhetskopiering av virtuell dator 30 GB $-/månad
  1 virtuell Azure IaaS-dator Säkerhetskopiering av virtuell dator 250 GB $-/månad
  1 Windows-gästdator Windows Server 2012 (säkerhetskopiering av filer/mappar) 120 GB $-/månad
  1 Windows-gästdator Microsoft SQL Server, fristående 600 GB $-/månad
  3 Windows-gästdatorer Microsoft SQL Server-kluster:
  • Dator 1: 50 databaser
  • Dator 2: 75 databaser
  • Dator 3: 20 databaser
  70 GB
  80 GB
  15 GB
  $-/månad +
  $-/månad +
  $-/månad

  OBS! Om databaserna flyttas runt i klustret används storleken vid säkerhetskopieringstillfället för beräkningar.

  5 Windows-gästdatorer Fullständig SharePoint-servergrupp med frontend, innehåll i databaser med mera… 1 300 GB $-/månad (storlek på SharePoint-servergrupp > 1000 GB och < 1500 GB)

  OBS! En SharePoint-servergrupp är en särskild enhet och faktureras utifrån skyddade datas totala storlek i servergruppen.

  *Azure Storage faktureras utöver detta utifrån säkerhetskopieringsalternativ
 • För att skydda 250 GB med SQL Server-databaser i Azure Backup hanteras SQL Server som en skyddad instans. Eftersom den skyddade instansen är större än 50 GB men mindre än 500 GB blir priset $- per månad. Om den virtuella datorn också säkerhetskopieras till Azure Backup räknas den som ytterligare en skyddad instans. Eftersom storleken på den virtuella datorn är mellan 50 GB och 500 GB är också priset $- per månad.

  Säkerhetskopiering av virtuella datorer och säkerhetskopiering av gästarbetsbelastning debiteras oberoende av varandra.

 • Ja, när du använder MAB-servern för att säkerhetskopiera data lokalt debiteras du ändå enligt tjänstavgiften för säkerhetskopiering per instans. Men eftersom dessa data endast säkerhetskopieras lokalt tillkommer inga avgifter för Azure Storage.

Resurser

Beräkna månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Azure Backup

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Säkerhetskopiera 1 000 GB data kostnadsfritt