Hoppa över navigering

Priser för Azure Backup

Simplify data protection and protect against ransomware

Azure Backup är en Azure-baserad tjänst som du använder för att säkerhetskopiera (eller skydda) och återställa data i Microsoft-molnet.

Utforska prisalternativ

Använd filter för att anpassa prisalternativ efter dina behov.

Prices are estimates only and are not intended as actual price quotes. Actual pricing may vary depending on the type of agreement entered with Microsoft, date of purchase, and the currency exchange rate. Prices are calculated based on US dollars and converted using Thomson Reuters benchmark rates refreshed on the first day of each calendar month. Sign in to the Azure pricing calculator to see pricing based on your current program/offer with Microsoft. Contact an Azure sales specialist for more information on pricing or to request a price quote. See frequently asked questions about Azure pricing.

Säkerhetskopiering för virtuella Azur-datorer och lokala servrar

Priserna nedan gäller vid användning av någon av följande komponenter för säkerhetskopiering av dina virtuella datorer eller fysiska servrar: Azure Backup för virtuella IaaS-datorer, Azure Backup-agent (MARS), System Center DPM eller Microsoft Azure Backup Server (MABS).

Den säkerhetskopierade datamängden påverkar priset för Azure Backup per skyddad instans före komprimering och kryptering.

 • För virtuella datorer baseras storleksberäkningen på den faktiska (utnyttjade) VM-storleken. Detta är summan av alla data på den virtuella datorn, borträknat tillfällig lagring.
 • Vid säkerhetskopiering är det storleken på filerna och mapparna som konfigurerats för säkerhetskopiering som bestämmer datamängden.
 • Vid säkerhetskopiering av SQL Server är det storleken på databaserna som konfigurerats för säkerhetskopiering som bestämmer datamängden.

Du kan välja mellan lokalt redundant lagring (LRS), zonredundant lagring (ZRS) Förhandsversion eller geo-redundant lagring (GRS) för dina säkerhetskopior. Om du aktiverar återställning i flera regioner uppgraderar vi din lagringsenhet för säkerhetskopior från GRS till RA-GRS (geo-redundant lagring med läsbehörighet). Lagring debiteras separat och ingår inte i kostnaden för skyddade instanser i Azure Backup.

Storlek per instans Pris per månad för Azure Backup
Instansen < eller = 50 GB $- + förbrukat lagringsutrymme
Instansen är > 50 GB men < eller = 500 GB $- + förbrukat lagringsutrymme
Instansen är > 500 GB $- per steg om 500 GB + förbrukat lagringsutrymme

Exempel: Om du har 1,2 TB data på en instans blir kostnaden $- plus kostnaden för förbrukat lagringsutrymme. Du debiteras $- för vart och ett av de två stegen om 500 GB och $- för resterande 200 GB data.

Lagringsenhet för säkerhetskopior

Backup Storage är en tillförlitlig uppsättning lagringskonton med automatisk skalning som hanteras av Azure Backup och som isoleras från klientorganisationer för att ge ytterligare skydd. Lagring debiteras separat och ingår inte i kostnaden för skyddade instanser i Azure Backup.

Som standard hamnar alla säkerhetskopierade data som skyddas av Azure Backup i standardnivån. Om du vill kan du flytta säkerhetskopior med långsiktig kvarhållning (månatliga och årliga säkerhetskopior med längre kvarhållning än 6 månader) till arkivnivån. Läs mer.

På standardnivån kan du välja mellan lokalt redundant lagring (LRS), zonredundant lagring (ZRS) Förhandsversion eller geo-redundant lagring (GRS) för dina säkerhetskopior. Om du aktiverar återställning i flera regioner uppgraderar vi din lagringsenhet för säkerhetskopior från GRS till RA-GRS (geo-redundant lagring med läsbehörighet).

Du kan flytta säkerhetskopierade data till arkivnivån via en princip1 eller genom att köra särskilda PowerShell-kommandon för valda säkerhetskopior.

Standard-nivå Arkivnivå
LRS $- per GB $- per GB
ZRSFörhandsversion $- per GB Gäller inte
GRS $- per GB $- per GB
RA-GRS $- per GB $- per GB
1Tillgänglig för säkerhetskopiering av Azure PostgreSQL idag

Tidig borttagning

Utöver avgiften per GB och per månad gäller en tidig borttagningsperiod på 180 dagar för alla säkerhetskopierade data som flyttas till arkivnivån. Den här avgiften tas ut i förväg. Om du till exempel flyttar en säkerhetskopia till arkivnivån och sedan väljer ett stoppa skyddet och ta bort data på den associerade datakällan debiteras du en avgift för tidig borttagning för 135 (180 minus 45) dagar för lagring av säkerhetskopior på arkivnivå.

Extrahering

Det är kostnadsfritt att återställa från standardnivån av Backup Storage och inga kostnader för transaktioner eller utgående trafik tillkommer. Men när du återställer data från arkivnivån debiteras en engångsavgift för datahämtning. Avgifterna är samma som datahämtningsavgifterna för Azure Blob Storage. Läs mer.

Säkerhetskopiering för SQL Server på virtuella Azure-datorer

Mängden säkerhetskopierade data före komprimering och kryptering avgör prissättningen för användning av Azure Backup för SQL Server på virtuella Azure-datorer.

 • Vid säkerhetskopiering av SQL Server som körs på en virtuell Azure-dator avgör storleken på de databaser som konfigurerats för säkerhetskopiering storleken på varje instans.
 • Vid säkerhetskopiering av tillgänglighetsgrupper för SQL Server avgör storleken på de databaser som konfigurerats för säkerhetskopiering på en tillgänglighetsgrupp storleken på varje instans.

Du kan välja mellan lokalt redundant lagring (LRS), zonredundant lagring (ZRS) Förhandsversion eller geo-redundant lagring (GRS) för dina säkerhetskopior. Lagring debiteras separat och ingår inte i kostnaden för skyddade instanser i Azure Backup.

Storlek per instans Pris per månad för Azure Backup
Instansen < eller = 500 GB $- + förbrukat lagringsutrymme
Instansen är > 500 GB $- per steg om 500 GB + förbrukat lagringsutrymme

Exempel: Om du har 1,2 TB data på en instans blir kostnaden $- plus kostnaden för förbrukat lagringsutrymme. Du debiteras $- för två steg om 500 GB och $- för resterande 200 GB data.

Lagringsenhet för säkerhetskopior

Azure Backup använder Blob-lagring för att lagra dina säkerhetskopior. Du kan välja mellan lokalt redundant lagring (LRS), zonredundant lagring (ZRS) Förhandsversion eller geo-redundant lagring (GRS) för dina säkerhetskopior. Lagring debiteras separat och ingår inte i kostnaden för skyddade instanser i Azure Backup.

LRS ZRS GRS RA-GRS
Lagring i GB/månad $- per GB $- per GB $- per GB $- per GB

Säkerhetskopiering för SAP HANA på virtuella Azure-datorer

Mängden säkerhetskopierade data före komprimering och kryptering avgör prissättningen för användning av Azure Backup SAP HANA DB på virtuella Azure-datorer. För närvarande stöds säkerhetskopiering enbart för storskalig distribution, d.v.s. SAP HANA-server på en enda virtuell Azure-dator.

Du kan välja mellan lokalt redundant lagring (LRS), zonredundant lagring (ZRS) Förhandsversion eller geo-redundant lagring (GRS) för dina säkerhetskopior. Både LRS och GRS klassas som Block Blob Storage. Lagring debiteras separat och ingår inte i kostnaden för Azure Backup.

Storlek per instans Pris per månad för Azure Backup
Instansen < eller = 500 GB $- + förbrukat lagringsutrymme
Instansen > 500 GB $- per steg om 500 GB + förbrukat lagringsutrymme

Exempel: Om du har 1,2 TB data på en instans blir kostnaden $- plus kostnaden för förbrukat lagringsutrymme. Du debiteras $- för vart och ett av de två stegen om 500 GB och $- för resterande 200 GB data.

Lagringsenhet för säkerhetskopior

Azure Backup använder Block Blob-lagring för att säkerhetskopiera dina instanser. Du kan välja mellan lokalt redundant lagring (LRS), zonredundant lagring (ZRS) Förhandsversion eller geo-redundant lagring (GRS) för dina säkerhetskopior. Både LRS och GRS klassas som Block Blob Storage.

LRS ZRS GRS RA-GRS
Lagring i GB/månad $- per GB $- per GB $- per GB $- per GB

Säkerhetskopiering för Azure Files

Azure Backup erbjuder en lösning för ögonblicksbildhantering för att skydda Azure Files. Ögonblicksbilddata som skapats av Azure Backup finns i ditt lagringskonto och debiteras avgifter för ögonblicksbilder. Dessa data flyttas inte till ett Recovery Services-valv.

En Azure Files-skyddad instans definieras som det lagringskonto som innehåller säkerhetskopierade Azure Files-resurser.

 • Den sammanlagda storleken på alla säkerhetskopierade Azure-filresurser i ett lagringskonto fastställer instansstorleken när du använder ögonblicksbildshantering för Azure Files.
 • Azure Backup använder ögonblicksbilder av Azure-filresurser för att skapa återställningspunkter.
Storlek per instans Pris per månad för Azure Backup
Instansen är > 250 GB $-
Instansen < eller = 250 GB 60 % av månadspriset för skyddade instanser i Azure Files

Priser och köpalternativ för Azure

Kontakta oss direkt

Få en genomgång av priser för Azure. Förstå prissättningen för din molnlösning, läs mer om kostnadsoptimering och begär ett anpassat förslag.

Prata med en säljare

Se köpalternativ

Köp Azure-tjänster via Azure-webbplatsen, din Microsoft-representant eller en Azure-partner.

Utforska dina alternativ

Ytterligare resurser

Information om Azure Backup

Läs mer om funktioner och egenskaper för Azure Backup.

Priskalkylator

Beräkna din förväntade månadskostnad för användning av valfri kombination av Azure-produkter.

SLA

Granska serviceavtalet för den här produkten.

Dokumentation

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser för Azure Backup.

Vanliga frågor och svar

Översikt på hög nivå

 • Den nya prismodellen för Azure Backup består av två komponenter:

  • Skyddade instanser: Detta är den primära faktureringsenheten för Azure Backup. Kunderna betalar för antalet instanser som skyddas med Azures säkerhetskopieringstjänst
  • Lagring: Kunderna kan välja mellan lokalt redundant lagring (LRS) och geo-redundant lagring (GRS) för säkerhetskopieringsvalvet. Nettopriset för lagring beror på mängden data som lagras med tjänsten.

  Dessa två komponenter visas som separata rader på månadsfakturan för Azure.

 • En skyddad instans är en dator, en fysisk eller virtuell server som du använder för att konfigurera säkerhetskopieringen till Azure. Instansen skyddas när du har konfigurerat en säkerhetskopieringspolicy för datorn, servern eller databasen och gjort en säkerhetskopia av dina data. Alla efterföljande säkerhetskopior av data påverkar mängden förbrukat lagringsutrymme, men antalet säkerhetskopior påverkar inte antalet skyddade instanser. Ofta förekommande exempel på skyddade instanser är virtuella datorer, programservrar och persondatorer som kör operativsystemet Windows. Exempel:

  • En virtuell dator som kör en infrastruktur för Hyper-V- eller Azure IaaS-hypervisor-program. Gästoperativsystemet för dessa virtuella datorer är Windows Server eller Linux.
  • En programserver med en fysisk eller virtuell dator som kör Windows Server och arbetsbelastningar med data som ska säkerhetskopieras. Vanliga arbetsbelastningar är Microsoft SQL Server, Microsoft Exchange-server, Microsoft SharePoint-server, Microsoft Dynamics och filserverrollen på Windows Server. För att kunna säkerhetskopiera och skydda arbetsbelastningarna behöver du ha Azure Backup Server eller System Center Data Protection Manager (DPM).
  • En persondator som kör operativsystemet Windows.
  • SQL Server inklusive alla databaser på servern.

  Om du väljer att säkerhetskopiera en virtuell dator med infrastruktur för hypervisor-program och en tillhörande gästarbetsbelastning kommer hypervisor-programmet och gästarbetsbelastningen att behandlas som separata skyddade instanser med separat debitering.

 • Nej, från ett faktureringsperspektiv klassificeras instanser i tre kategorier utifrån storleken på instansen. Priset per skyddad instans beror på hur instansen kategoriseras i pristabellen ovan. Observera att priserna i tabellen ovan inte inkluderar lagring, utan det är en separat kostnad.

 • Kunderna kommer inte att debiteras för återställningsåtgärder eller utgående nätverksbandbredd (egress) som är kopplad till återställningsåtgärder.

 • De nya priserna gäller för alla Azure Backup-kunder.

Skyddade instanser

 • Nej, användningen fördelas proportionellt utifrån antalet dagar i månaden då instansen har skyddats.

 • Alla data som lagras med Azure Backup debiteras enligt de avgifter för lagring av säkerhetskopiering som listas ovan, under den period som informationen lagras med Azure Backup. Men längre kvarhållning påverkar inte det programvarupris du betalar för skyddade instanser. Observera att du måste ha den senaste Azure Backup-agenten installerad på datorn för att garantera detta beteende.

 • Så länge du sparar dina data med Azure Backup fortsätter du att betala för både Skyddade instanser och Storage. Din faktura för Skyddade instanser baseras på storleken från den senaste framgångsrika säkerhetskopieringen innan du bestämde dig för att avsluta skyddet. Din Storage-faktura baseras på den totala mängden data som är lagrade i säkerhetskopieringvalvet för instansen.

  Som exempel utgår vi från säkerhetskopiering av en virtuell dator på 100 GB. Avgiften för den skyddade instansen är $- per månad. Varje dag läggs 1 GB data till och dina data sparas i 120 dagar, och du debiteras separat för denna lagring. Om du efter en månad bestämmer dig för att avsluta skyddet av den virtuella datorn men spara dina data i Azure Backup, debiteras du $- per månad tills du uttryckligen tar bort dina säkerhetskopierade data.

 • Ja, Azure Backup-agenten måste uppgraderas till den senaste versionen för att de nya priserna ska gälla. Om du använder en äldre agent har det negativ inverkan på storleken för skyddade instanser som faktureras.

 • De nya priserna gäller för alla Azure Backup-kunder.

Lagringskostnader för säkerhetskopiering

 • Alla data som lagras med Azure Backup debiteras enligt de avgifter för lagring av säkerhetskopiering som listas ovan.

 • Det beror på vilket lagringsalternativ som valts för säkerhetskopieringsvalvet. Lagringsvalet för säkerhetskopieringsvalvet är: Lokalt redundant lagring (LRS) eller geo-redundant lagring (GRS).

 • Ja. Säkerhetskopieringsdata i varje valv faktureras till gällande LRS- eller GRS-blockblobavgifter för den region där valvet finns. Kunden har fullständig kontroll över Azure Storage-fakturan med de valvalternativ som väljs.

 • Den totala mängden säkerhetskopieringsdata i Azure Backup (”serverdelsstorleken”) för en specifik skyddad instans kan ändras beroende på följande faktorer:

  • Bevarandeperiod för säkerhetskopierade data
  • Nettoomsättning som lagras vid varje återställningspunkt
  • Komprimeringsnivå som uppnås för säkerhetskopierade data
  • Frekvens för schemalagda säkerhetskopieringsjobb
  • Eventuella associerade metadata för säkerhetskopia
 • Instrumentpanelsidan för säkerhetskopieringsvalvet visar totala data från den dator som är registrerad för valvet. Där visas även lagringstypen som används för säkerhetskopieringsvalvet.

 • Precis som med de nuvarande priserna behöver du inte betala för lagringstransaktioner med Azure Backup. De ingår som en del av det programvarupris du betalar.

Nätverkskostnader

 • ExpressRoute-avgifter omfattas inte av Azure Backup. Kunden fortsätter att betala för Azure Backup separat och för ExpressRoute utifrån den porthastighet som har valts.

Exempel

 • Primär dator Arbetsbelastning Storlek på skyddad instans Fakturerat belopp*
  1 Windows-värd Windows Server 2012 (säkerhetskopiering av filer/mappar) 300 GB $-/månad
  3 Windows-värdar Microsoft Exchange
  Microsoft Exchange
  Microsoft Exchange
  600 GB
  1 300 GB
  400 GB
  $-/månad
  $-/månad
  $-/månad
  1 Windows-klientdator Windows 8.1 (säkerhetskopiering av filer/mappar) 25 GB $-/månad
  1 virtuell Hyper-V-dator Säkerhetskopiering av virtuell dator 30 GB $-/månad
  1 virtuell Azure IaaS-dator Säkerhetskopiering av virtuell dator 250 GB $-/månad
  1 Windows-gästdator Windows Server 2012 (säkerhetskopiering av filer/mappar) 120 GB $-/månad
  1 Windows-gästdator Microsoft SQL Server, fristående 600 GB $-/månad
  3 Windows-gästdatorer Microsoft SQL Server-kluster:
  • Dator 1: 50 databaser
  • Dator 2: 75 databaser
  • Dator 3: 20 databaser
  70 GB
  80 GB
  15 GB
  $-/månad +
  $-/månad +
  $-/månad

  OBS! Om databaserna flyttas runt i klustret används storleken vid säkerhetskopieringstillfället för beräkningar.

  5 Windows-gästdatorer Fullständig SharePoint-servergrupp med frontend, innehåll i databaser med mera… 1 300 GB $-/månad (storlek på SharePoint-servergrupp > 1000 GB och < 1500 GB)

  OBS! En SharePoint-servergrupp är en särskild enhet och faktureras utifrån skyddade datas totala storlek i servergruppen.

  *Azure Storage faktureras utöver detta utifrån säkerhetskopieringsalternativ
 • För att skydda 250 GB med SQL Server-databaser i Azure Backup hanteras SQL Server som en skyddad instans. Eftersom den skyddade instansen är större än 50 GB men mindre än 500 GB blir priset $- per månad. Om den virtuella datorn också säkerhetskopieras till Azure Backup räknas den som ytterligare en skyddad instans. Eftersom storleken på den virtuella datorn är mellan 50 GB och 500 GB är också priset $- per månad.

  Säkerhetskopiering av virtuella datorer och säkerhetskopiering av gästarbetsbelastning debiteras oberoende av varandra.

 • Ja, när du använder MAB-servern för att säkerhetskopiera data lokalt debiteras du ändå enligt tjänstavgiften för säkerhetskopiering per instans. Men eftersom dessa data endast säkerhetskopieras lokalt tillkommer inga avgifter för Azure Storage.

Prata med en säljare för att få en genomgång av Azure-priser. Förstå prissättningen av din molnlösning.

Få kostnadsfria molntjänster och en kredit på $200 för att utforska Azure i 30 dagar.

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator