Priser för Azure Remote Rendering

Rendera interaktivt 3D-innehåll av hög kvalitet och strömma det till dina enheter i realtid

Med Azure Remote Rendering kan du ta 3D-innehåll av hög kvalitet och interaktiva upplevelser till gränsenheter, till exempel HoloLens 2. Tjänsten utnyttjar bearbetningskraften i Azure för att rendera komplexa modeller i molnet och strömma dem i realtid till enheter, så att användarna kan interagera med otroligt detaljrikt 3D-innehåll.

Prisinformation

Remote Rendering is now generally available. Pricing shown below is preview pricing and will continue until April 30, 2021.

Åtgärd Pris Information
Standard Remote Rendering $-/timme Standard Remote Rendering ger grafikbehandling på minst 8 teraflops och möjlighet att rendera scener på upp till 20 miljoner polygoner.
Premium Remote Rendering $-/timme För större scener erbjuder Premium Remote Rendering grafikbehandling på minst 42 teraflops och möjlighet att rendera scener på upp till hundratals miljoner polygoner eller mer.
Tillgångskonvertering 100 kostnadsfria transaktioner per månad
$-/tillgång
Tillgångskonvertering krävs en gång för varje 3D-modell som du vill rendera. Med den här processen konverteras din FBX- eller GLTF-källfil till ett format som är optimerat för fjärrendering.

Du debiteras för Azure Remote Rendering när du allokerar en renderingsserver för användning genom att skapa en session. Du debiteras för den tid som servern är allokerad. Delar av timmar faktureras enligt priset för deltimmar.

Teraflopvärdena baseras på GPU-tillverkarens rapporterade prestanda.

Priserna för förhandsversionen är kraftigt rabatterade. Priserna för allmän tillgänglighet tillkännages senare. Du får ett meddelande om prisändringar 30 dagar i förväg.

Frequently asked questions

  • När du skapar en session i Azure Remote Rendering blir en renderingsserver tillgänglig för dina behov. Du debiteras för rendering från den tidpunkt då servern blir tillgänglig tills att du kopplar från den. Delar av timmar debiteras enligt priset för deltimmar. Du debiteras också enligt en standardtaxa för tillgångskonvertering för varje tillgång som du konverterar. Detta görs bara en gång per tillgång, inte varje gång du renderar tillgången.
  • När ditt program ansluter till Azure Remote Rendering väljer det vilken server som ska användas. Som programutvecklare kan du välja att hårdkoda ditt val av server, låta användaren välja eller skapa anpassad logik för att dynamiskt välja en server utifrån dina behov (till exempel beroende på 3D-modellens storlek).
  • Det maximala antalet polygoner som du kan rendera beror på ditt innehåll. Det kan påverkas av polygonernas storlek i dina modeller, och av dina texturer och material samt andra effekter i scenen, till exempel transparens. Standard Remote Rendering har en maximal scenstorlek på 20 miljoner polygoner. Premium Remote Rendering har inte en fast gräns, men prestandan kan försämras om innehållets storlek överskrider tjänstens renderingskapacitet.
  • Du kan använda 3D-modeller i FBX- och GLTF-format i Azure Remote Rendering, men modellerna behöver konverteras till ArrAsset-format innan de kan renderas med Azure Remote Rendering.
  • När du väljer Standard Remote Rendering eller Premium Remote Rendering används en eller flera GPU:er för att rendera ditt innehåll. Värdet i teraflop som anges ovan representerar lägsta värdet i teraflop med en decimal för alla GPU:er som allokeras för att rendera ditt innehåll. Vilken specifik maskinvara som används för renderingen kan variera beroende på tillgänglighet, men den kommer att uppfylla eller överskrida de definierade egenskaperna för minsta prestanda.
  • Varje enhet ansluts till en egen instans av Azure Remote Rendering och medför en separat avgift.

Resurser

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Azure Remote Rendering

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Prata med en säljare för att få en genomgång av Azure-priser. Förstå prissättningen av din molnlösning.

Få kostnadsfria molntjänster och en kredit på $200 för att utforska Azure i 30 dagar.