Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Containertjänster

Få snabbare utveckling av containerbaserade program utan att kompromissa med säkerheten.

Sänk kostnaderna genom att migrera dina befintliga program med Lift and Shift till containrar, och skapa mikrotjänstprogram för att snabbare leverera värde till dina användare. Använd utvecklings- och CI/CD-verktyg genom hela processen för att utveckla, uppdatera och distribuera dina containerbaserade program. Hantera containrar i stor skala med en fullständigt hanterad Kubernetes-tjänst för containerhantering och orkestrering som kan integreras med Azure Active Directory. Oavsett var du befinner dig i din appmodernisering får du snabbare utveckling av containerbaserade program samtidigt som du uppfyller dina säkerhetskrav.

Hitta rätt Azure-tjänst för dina containrar

Om du vill Använd
Distribuera och skala containrar på hanterad Kubernetes Azure Kubernetes Service (AKS)
Distribuera och skala containrar på hanterad Red Hat OpenShift Azure Red Hat OpenShift
Skapa och distribuera moderna appar och mikrotjänster med serverlösa containrar Azure Container Apps
Kör händelsebaserad, serverlös kod med en heltäckande utvecklingsupplevelse Azure Functions
Kör containerbaserade webbappar på Windows och Linux Web App for Containers
Starta containrar med hypervisor-isolering Azure Container Instances
Distribuera och hantera skalbara, distribuerade appar som alltid är igång Azure Service Fabric
Skapa, lagra, skydda och replikera containeravbildningar och artefakter Azure Container Registry

Kunderna åstadkommer fantastiska saker med Azure-containerprodukter

Maersk använder molnet för att driva på utvecklingen av containerbaserade lösningar som skapats med Kubernetes


"Vi vill fokusera på att använda containrar som ett sätt att paketera och köra vår kod i molnet, inte fokusera på den programvara som krävs för att bygga och köra containrarna. Med Kubernetes på Azure uppnår vi våra mål för effektiv programvaruutveckling."

Rasmus Hald, Head of Cloud Architecture

Procter & Gamble

Nobelprisets webbplats får fantastisk skala och flexibilitet med Linux

"Med Linux på Azure App Service kan vi bli produktionsklara utan att behöva oroa oss för att underhålla infrastrukturen och kan säkert autoskala vår webbplats för Nobelpriset för höga, globala trafikbelastningar."

Hans Mehlin, Chief Technology Officer/Chief Information Officer

GE
Tillbaka till flikar