Notification Hubs priser

Azure Meddelandehubbar ger en mycket skalbar push-meddelandeinfrastruktur för flera plattformar så att du kan välja att sända push-meddelanden till miljontals användare samtidigt eller skräddarsy meddelanden till enskilda användare. Du kan använda meddelandehubbar med vilken ansluten mobilapp som helst – oavsett om den är byggd på Azure Virtual Machines, Cloud Services, Web Sites eller Mobile Services.

Prisinformation

Det finns tre nivåer av meddelandehubbar: Kostnadsfri, Basic och Standard. Grundpris och kvoter tillämpas på namnområdesnivå. Push-meddelanden som överstiger det antal som ingår läggs till på prenumerationsnivån för varje nivå.

Kostnadsfri Basic Standard
Grundpris per namnområde Kostnadsfri $-/mån $-/mån
Antal push-meddelanden som ingår per prenumeration per nivå 1 Million 10 Million 10 Million
Ytterligare push-meddelanden per prenumeration per nivå (pris per miljon push-meddelanden)
10 miljoner – 100 miljoner Inte tillgänglig $- $-
Över 100 miljon Inte tillgänglig $- $-
Namnområden per nivå 100 100 Unlimited 1
Hubbar per namnområde 100 100 100 2
Aktiva enheter per namnområde 500 200 000 10 000 000 3
Plattformsoberoende push-meddelanden till enskilda enheter
Variabler för push-meddelanden
Telemetri Begränsad Begränsad Omfattande 4
Målgrupp som kan tillfrågas (registreringsfrågor)
Schemalagda push-meddelanden
Massimport
Flera klienter
SLA Ingen Omfattas Omfattas
1Som standard begränsar vi prenumerationer till 10 standardnamnområden. Kontakta oss för att höja gränsen vid behov.
2På begäran kan vi öka gränsen på 100 hubbar per standardnamnområde, men vi rekommenderar inte att det görs, för att undvika tjänsteavbrott när kvoter genomdrivs på namnområdesnivå.
3Om antalet aktiva enheter i namnområdet förväntas överstiga 10 miljoner kan du kontakta oss så att vi kan hjälpa dig att effektivt skala ytterligare.
4Standardnamnområden har åtkomst till telemetri per meddelande och feedback om Push Notification Services

Support och serviceavtal

 • Vi ger teknisk support för alla Azure-tjänster som är allmänt tillgängliga, inklusive Notification Hubs, via supporten för Azure, från $29/månad.
 • För Basic- och Standard-nivåerna för Notification Hub garanterar vi att minst 99,9 % av tiden kommer korrekt konfigurerade program att kunna skicka meddelanden eller utföra registreringshanteringsåtgärder avseende en Notification Hub som är distribuerad på Basic- eller Standard-nivån för Notification Hub. Mer information om serviceavtal finns på sidan om serviceavtal.

Vanliga frågor och svar

 • Med en Azure-prenumeration kan du organisera åtkomsten till molntjänstresurser, där Notification Hubs är en resurs. Ett namnområde är en grupperingsmekanism som kan innehålla flera notification hubs och finns i en region. En hubb är en motor som förenklar push-meddelanden och skickar meddelanden till plattforms oberoende appar i Notification Hubs.

 • Push-meddelanden inkluderar alla meddelanden som levereras till plattformarnas meddelandetjänster (till exempel Windows Notification Service, Apple Push Notification Service, Google Cloud Messaging och Microsoft Push Notification Service).

 • Varken Basic- eller Standard-nivån kräver automatisk skalning. Kunderna kan använda obegränsat antal Push-meddelanden till publicerat pris.

 • Det finns inga dagliga kvoter för push-meddelanden.

 • Aktiva enheter är enheter som får aviseringar, och definieras som unika registrerings-ID för enheter med Google Cloud Messaging eller Amazon Device Messaging, kanal-URI (Uniform Resource Identifier) för enheter som använder Windows-meddelandetjänsten eller Microsofts push-meddelandetjänst.

 • Alla nya registreringar mot hubbar i ett namnområde vars kvot för aktiva enheter uppnås avbryts.

 • Gå till hanteringsportalen, ServiceBus och klicka på namnområdet och sedan på din Notification Hub. Under skalningsfliken kan du ändra tjänstnivån för Notification Hubs.

 • 1. Prenumerationen har två Basic-namnområden och skickar 5 respektive 9 miljoner push-meddelanden med dem. Prenumerationen debiteras $24 för månaden. $20 kommer från basavgifterna för de två namnområdena. Eftersom push-meddelanden räknas samman på prenumerationsnivå för varje nivå har prenumerationen skickat totalt 14 miljoner push-meddelanden på Basic-nivå. Överskottet på 4 miljoner debiteras med $4.

  2. Prenumerationen har ett Kostnadsfri-, ett Basic-och ett Standard-namnområde, och dessa tre skickar 2, 10 respektive 10 miljoner push-meddelanden. Kostnadsfri-namnområdet överskrider 500 aktiva enheter – prenumerationen debiteras $210. Nya enhetsregistreringar avbryts och bara 1 miljon av de 2 miljoner push-meddelandena har gått igenom för Kostnadsfri-namnområdet. Basic-namnområdet debiteras $10 och Standard-namnområdet debiteras $200 eftersom det inte fanns något överskott.

Resources

Estimate your monthly costs for Azure services

Review Azure pricing frequently asked questions

Learn more about Notification Hubs

Review technical tutorials, videos, and more resources

Learn and build with $200 in credit, and keep going for free

Free account