Notification Hubs priser

Azure Notification Hubs ger en mycket skalbar push-meddelandeinfrastruktur för flera plattformar så att du kan välja att sända push-meddelanden till miljontals användare samtidigt eller skräddarsy meddelanden till enskilda användare. Du kan använda meddelandehubbar med vilken ansluten mobilapp som helst – oavsett om den är byggd på Azure Virtual Machines, Cloud Services, Web Sites eller Mobile Services.

Prisinformation

Det finns tre nivåer av Notification Hubs: Kostnadsfri, Basic och Standard. Grundpris och kvoter tillämpas på namnområdesnivå. Push-meddelanden som överstiger det antal som ingår läggs till på prenumerationsnivån för varje nivå.

Kostnadsfri Basic Standard
Grundpris per namnområde Kostnadsfri $-/månad $-/månad
Antal push-meddelanden som ingår per prenumeration per nivå 1 miljoner 10 miljoner 10 miljoner
Ytterligare push-meddelanden per prenumeration per nivå (pris per miljon push-meddelanden)
10 till 100 miljoner Inte tillgänglig $- $-
Över 100 miljoner Inte tillgänglig $- $-
Namnområden per nivå 100 100 Unlimited 1
Hubbar per namnområde 100 100 100 2
Aktiva enheter per namnområde 500 200 000 10 000 000
Plattformsoberoende push-meddelanden till enskilda enheter Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Variabler för push-meddelanden Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Telemetri Begränsad Begränsad Omfattande 3
Målgrupp som kan tillfrågas (registreringsfrågor) Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Schemalagda push-meddelanden ‐ ‐ ‐ ‐ Tillgänglig
Massimport ‐ ‐ ‐ ‐ Tillgänglig
Flera klienter ‐ ‐ ‐ ‐ Tillgänglig
SLA Ingen Omfattas Omfattas
1Som standard begränsar vi prenumerationer till tio standardnamnområden. Kontakta oss för att höja gränsen vid behov.
2På begäran kan vi öka gränsen på 100 hubbar per standardnamnområde, men vi rekommenderar inte att det görs, för att undvika tjänsteavbrott när kvoter genomdrivs på namnområdesnivå.
3Standardnamnområden har åtkomst till telemetri per meddelande och feedback om push-meddelandetjänster.

Support och serviceavtal

 • Vi ger teknisk support för alla Azure-tjänster som är allmänt tillgängliga, inklusive Notification Hubs, via supporten för Azure, från $29 per månad.
 • För Basic- och Standard-nivåerna för Notification Hubs garanterar vi att korrekt konfigurerade program minst 99,9 % av tiden kommer att kunna skicka meddelanden eller utföra registreringshanteringsåtgärder avseende en Notification Hub som är distribuerad på Basic- eller Standard-nivån för Notification Hub. Läs mer om vårt serviceavtal.

Vanliga frågor och svar

 • Med en Azure-prenumeration kan du organisera åtkomsten till molntjänstresurser, där Notification Hubs är en resurs. Ett namnområde är en grupperingsmekanism som kan innehålla flera Notification Hubs och finns i en region. En hubb är en motor som förenklar push-meddelanden och skickar meddelanden till plattforms oberoende appar i Notification Hubs.

 • Push-meddelanden inkluderar alla meddelanden som levereras till plattformarnas meddelandetjänster (till exempel Windows Notification Service, Apple Push Notification Service, Google Cloud Messaging och Microsoft Push Notification Service).

 • Varken Basic- eller Standard-nivån kräver automatisk skalning. Kunderna kan använda ett obegränsat antal push-meddelanden till publicerat pris.

 • Det finns inga dagliga kvoter för push-meddelanden.

 • Aktiva enheter är enheter som är berättigade att ta emot meddelanden. De definieras som unika registrerings-ID för enheter med Google Cloud Messaging eller Amazon Device Messaging, kanal-URI (Uniform Resource Identifier) för enheter som använder Windows Notification Service eller Microsofts push-meddelandetjänst, eller enheter som använder Apples push-meddelandetjänst.

 • Alla nya registreringar mot hubbar i ett namnområde vars kvot för aktiva enheter uppnås avbryts.

 • Gå till hanteringsportalen ServiceBus och klicka på namnområdet, klicka sedan på Notification Hubs. Under skalningsfliken kan du ändra tjänstnivån för Notification Hubs.

 • 1. Prenumerationen har två grundläggande namnområden som skickar 5 miljoner respektive 9 miljoner push-meddelanden. Prenumerationen debiteras $24 för månaden. $20 kommer från basavgifterna för de två namnområdena. Eftersom push-meddelanden räknas samman på prenumerationsnivå för varje nivå har prenumerationen skickat totalt 14 miljoner push-meddelanden på Basic-nivå. Överskottet på 4 miljoner debiteras med $4.

  2. Prenumerationen har ett Kostnadsfri-, ett Basic-och ett Standard-namnområde och dessa tre skickar 2, 10 respektive 10 miljoner push-meddelanden. Det kostnadsfria namnområdet överskrider 500 aktiva enheter. Prenumerationen debiteras $210. Nya enhetsregistreringar avbryts och endast 1 miljon av de 2 miljoner push-meddelandena har gått igenom för det kostnadsfria namnområdet. Basic-namnområdet debiteras $10 och Standard-namnområdet debiteras $200 eftersom det inte fanns något överskott.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Notification Hubs

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad