Priser för Azure Open Datasets

Azure Open Datasets är en samling med ML-klara datamängder från den öppna och offentliga domänen som finns på Azure. Lär dig mer om Azure Open Datasets på översiktssidan.

Prisinformation

Microsoft betalar för lagringskostnaderna som hör ihop med värdhantering av Azure Open Datasets. Lagringen är alltid kostnadsfri, men utgående kostnader som är kopplade till läsning av stora datamängder kan debiteras Azure-prenumerationen som har åtkomst till data. De flesta datamängder är kostnadsfria att nå. Om några utgående kostnader är tillämpliga nämns de på översiktssidan över Open Datasets.

Vanliga frågor och svar

  • Utgående kostnader innebär kostnaden för att läsa data från Azure Blob Storage, som vanligtvis inkluderar läsåtgärder och nätverksbandbredd för data som lämnar Azure-regionen. Mer information finns på sidan för lagringspriser i Azure.
  • Din Azure-prenumeration debiteras för beräkning som virtuella datorinstanser och andra tjänster som Azure Machine Learning som används med Azure Open Datasets.
  • Datamängder lagras i Azure Blob Storage. Lagringsplatsen är specifik för varje datamängd och omnämns på översiktssidan för datamängder. Allokering av beräkningsresurser i samma region rekommenderas för låglatensåtkomst till data.
  • Microsoft har ingen kontroll över kvaliteten eller tillgängligheten för den ursprungliga datakällan. Det finns således inget serviceavtal eller tillgänglighetsgaranti för datamängderna.

Resurser

Beräkna månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Azure Open Datasets

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad