Trace Id is missing
Hoppa till huvudinnehåll

Data Lake Analytics

Azure Data Lake Analytics är en tjänst på begäran som gör det enklare att analysera stordata

Utveckla enkelt och kör massiva parallella datatransformeringar och databearbetningsprogram i U-SQL, R, Python och .NET mot flera petabyte data. Utan någon infrastruktur som kräver hantering kan du bearbeta data på begäran, skala direkt och endast betala per jobb.

Kom igång på några sekunder, skala direkt och betala per jobb

Bearbeta stordatajobb på några sekunder med Azure Data Lake Analytics. Du slipper bekymra dig om infrastrukturen eftersom det inte finns några servrar, virtuella datorer eller kluster att vänta på, hantera eller finjustera. Skala processorkraften direkt (detta mäts i analysenheter (AU) i Azure Data Lake Analytics, från en till tusentals analysenheter för varje jobb). Du betalar bara för bearbetningen du använder per jobb.

Utveckla massiva parallella program med enkelhet

U-SQL är ett enkelt, utökningsbart språk med lättbegriplig kod. Du skriver koden en gång så parallelliseras den automatiskt i den grad du behöver. Bearbeta flera petabyte data för olika arbetsbelastningskategorier, t.ex. frågekörning, ETL, analyser, maskininlärning, maskinöversättning, bildbearbetning och attitydanalyser genom att utnyttja befintliga bibliotek skrivna i .NET-språk, R eller Python. Titta gärna på videon om U-SQL-frågekörning för Azure Data Lake där vi identifierar typen av objekt i en miljon bilder med hjälp av ett inbyggt kognitivt U-SQL-bibliotek.

Felsök och optimera dina stordataprogram på ett enkelt sätt

Att felsöka molndistribuerade program är lika enkelt som att felsöka ett program i en lokal miljö. Vår körningsmiljö analyserar aktivt dina program medan de körs och ger dig rekommendationer för att förbättra prestanda och minska kostnaderna. Om du till exempel begär 1 000 analysenheter (AU) för ditt program och du endast behöver 50 analysenheter rekommenderar systemet att du endast använder 50 analysenheter, vilket minskar kostnaderna med 95 procent.

Virtualisera dina analyser

Agera utifrån alla dina data med optimerad datavirtualisering för relationella källor som Azure SQL Database och Azure Synapse Analytics. Dina frågor optimeras automatiskt genom att bearbetningen flyttas nära källdata, utan dataflyttning, vilket maximerar prestanda och minimerar svarstiderna.

Säkerhet, granskning och support i företagsklass

Utöka den lokala säkerheten och styrningskontroller till molnet och uppfyll dina säkerhets- och efterlevnadskrav. Enkel inloggning (SSO), multifaktorautentisering och sömlös hantering av flera miljoner identiteter finns inbyggt via Microsoft Entra ID (tidigare Azure Active Directory). Rollbaserad åtkomstkontroll och möjligheten att granska alla bearbetnings- och hanteringsåtgärder är aktiverat som standard. Vi garanterar ett SLA i företagsklass med 99,9 % tillgänglighet och support dygnet runt alla dagar i veckan för din stordatalösning.

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

Kom igång med ett kostnadsfritt Azure-konto

1

Börja använda kostnadsfritt. Få 200 USD i kredit att använda inom 30 dagar. Så länge krediten gäller har du gratis tillgång till många av våra populära tjänster, samt obegränsad tillgång till fler än 55 andra tjänster som alltid är kostnadsfria.

2

När krediten upphör kan du fortsätta att använda tjänsterna genom användningsbaserad prissättning. Betala bara om du använder mer än de kostnadsfria månadsvolymerna.

3

Efter 12 månader fortsätter du att ha tillgång till mer än 55 tjänster som alltid är kostnadsfria – och du behöver bara betala för det du använder utöver de kostnadsfria månadsvolymerna.

Prova Data Lake Analytics kostnadsfritt

Prova Azure kostnadsfritt