Visual Studio

Den kraftfulla och flexibla miljön för att utveckla program i molnet

Meddelanden

Ladda ned Visual Studio 2019 och ta del av de senaste förbättringarna för Azure-utveckling

  • Publicera till Azure-förbättringar för .NET Core: Ange App Service på Linux som mål och överför din egen :NET Core-version
  • Produktionsdiagnostik: starta SnapShot-felsökning utan att påverka live-tjänsten direkt från felsökningsmenyn och utlös Profiler för prestanda ”på begäran”
  • Verktyg för anslutna tjänster: Cognitive Services-tillägg och Key Vault-ansluten tjänst

Förstklassig Integrated Development Environment (IDE)

Utveckla Azure-program lokalt

Distribuera snabbt appar till Azure

Diagnosticera och felsök under produktionen

Öka produktiviteten med förstklassiga Visual Studio IDE

Utveckla appar för Azure, eller för Android, iOS, IoT, Windows eller webben. Skriv kod snabbt och hitta API:er med IntelliSense. Skapa högkvalitativ kod som är enkel att underhålla med stilregler och inbyggd testning. Navigera effektivt i koden med Go To All (hitta alla) och andra inbyggda sökfunktioner. Hitta och rätta till buggar med förstklassiga felsökningsverktyg som fungerar i flera språk, både lokalt och med fjärrfunktion.

Bygg Azure-appar lokalt utan att logga in i Azure

Kör och felsök Azure Functions och webbappar från arbetsstationen. Dra nytta av Azure Storage-emulatorn och Cosmos DB-emulatorn när du utvecklar appar lokalt, och rikta dem sedan enkelt mot Azure när du är redo att distribuera. Du kan till och med utveckla lokalt för avancerade scenarier som Docker-behållare och Service Fabric-tillämpningar.

Skapa, distribuera och köra Azure-tjänster direkt från en IDE

Skapa, publicera och felsök enkelt program i Azure App Service, Azure Virtual Machines eller Azure Kubernetes Service (AKS). Dra nytta av kraftfulla diagnostikverktyg som Snapshot Debugger och Azure Monitor för att identifiera och åtgärda problem. Skapa, visa och hantera Azure-resurser med Cloud Explorer. Allt inom Microsoft Visual Studio.

Kunder som använder Visual Studio

Relaterade produkter och tjänster

App Service

Skapa snabbt kraftfulla molnappar för webben och mobilen

Lagringskonton

Hållbar molnlagring med hög tillgänglighet och stora skalningsmöjligheter

Azure SQL Database

Hanterad, intelligent SQL i molnet

Visual Studio