Visual Studio

Integrated Development Environment (IDE) är utformad för att skapa kraftfulla, skalbara program för Azure

IDE som utformats för molnlösningar

Utveckla, felsök och övervaka molnprogram lokalt, och distribuera dem till produktion med kraftfulla integreringsverktyg. Använd en mängd funktioner för att snabbt och effektivt skapa mycket säkra program som optimerats för molnet.

Lokala emulatorer och integreringsverktyg för att skapa, köra och felsöka molnappar direkt från IDE (Integrated Development Environment)

Azure Monitor-integration för att automatiskt identifiera prestandaavvikelser och få insikter om användarnas beteenden

Inbyggd Cloud Explorer som hjälper till att förbättra produktiviteten och minska kontextbyten

Snapshot Debugger för att enkelt identifiera och åtgärda ohanterade undantag som uppstår i produktion

Utveckla molnprogram lokalt

Arbeta med era molnappar lokalt utan att behöva logga in på Azure. Installera bara Azure Storage, CosmosDB, SQL eller Azure Functions-emulatorer, verktyg eller runtimes. Förenkla körning och felsökning av serverlösa program med Azure Functions genom att agera vid händelser i produktion, i realtid. När dina program är klara att distribueras kan du enkelt rikta dem till molnet utan att lämna IDE.

Läs mer

Insiktsfull övervakning och diagnostik

Hitta och lös prestandaproblem och fel enklare i produktion. Azure Monitor (tidigare Application Insights) i Visual Studio hjälper dig att identifiera beroendefel och felsöka långsamma prestanda med interaktiva förslag direkt i IDE med hjälp av CodeLens-tips.

Få information

Åtgärda enkelt problem i produktion

Reagera snabbt på buggar och problem i produktionen samtidigt som du skapar robusta program. Med Snapshot Debugger kan du hitta och åtgärda ohanterade undantag och replikera de steg som orsakade kodfelet, med samma realtidsdata, utan behov av felsökningssymboler eller ytterligare instrumentation. Ta bara den senaste felsökningsögonblicksbilden från Application Insights och använd Snapshot Debugger för att åtgärda problemkoden med precision.

Läs mer

Felsök efter distribution med hjälp av inbyggda verktyg

Hitta och lös enkelt buggar och prestandaproblem i dina molnappar med hjälp av Snapshot Debugger och andra kraftfulla verktyg. Använd IntelliTrace för att spåra och registrera din kods körningshistorik, oavsett om programmet körs lokalt eller i Azure. Stega igenom kodkörningen och upprepa åtgärder med hjälp av Travel Debugging.

Publicera och testa snabbt på Azure

Oavsett om du bygger en webbapp eller ett webbjobb, en komplex arbetsflödesinitierare med Azure Logic Apps eller en serverlös lösning med Azure Functions, distribuerar du koden direkt från Visual Studio till Azure med hjälp av den kraftfulla, integrerade Cloud Explorer och Publiceringsguiden. Välj rätt Azure-prenumeration, skapa resurser, distribuera databaser och skicka din kod till molnet i några få steg.

En helt annan produktivitet för utvecklare

Utveckla i stor skala och utöka dina företagsprojekt genom att utnyttja öppen källkod, community och bästa praxis på GitHub. Skapa och publicera lagringsplatser, hantera pull-begäranden på GitHub och granska källkod direkt i Visual Studio. Köp Visual Studio och GitHub Enterprise tillsammans till ett lågt pris.

Bygg på branschledande Azure-säkerhet

  • Microsoft investerar över en miljard USD varje år på forskning om och utveckling av cybersäkerhet.

  • Vi sysselsätter fler än 3 500 säkerhetsexperter som arbetar helt och hållet med din datasäkerhet och sekretess.

  • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Välj den prenumeration som passar dig bäst:

  • Få tillgång till utvecklarverktyg, molntjänster, programvara, support och utbildning – ett komplett paket för att skapa nästa fantastiska app för valfri plattform.
  • Börja med den kostnadsfria versionen Visual Studio Community och se hur dina team kan dra nytta av en Visual Studio Professional- eller Visual Studio Enterprise-prenumeration.

Kunder som använder Visual Studio

Kom igång redan idag

Skapa ditt kostnadsfria Azure-konto och aktivera din månadskredit.

Utforska Visual Studio- funktioner och-förmåner – och ladda ned Visual Studio.

Få tips om hur du maximerar produktiviteten när du använder Visual Studio för att utveckla för Azure.

Utvecklarresurser

Skapa molnaktiverade appar

Läs om hur du skapar moderna webbprogram med ASP.NET Core och Azure.

Ladda ned kostnadsfri e-bok

Kom igång med Azure-utveckling

Skapa och distribuera dina program till Azure eller till mellanlagrings- eller produktionsmiljöer med Visual Studio.

Börja utveckla

Exempel och självstudier

Få tillgång till en bred samling exempel och självstudier för utvecklare på alla nivåer.

Gå till kodexempel och självstudier

Utveckla appar med Azure

Få till gång till de verktyg och funktioner med öppen källkod du behöver för att skapa och distribuera moderna webbprogram till Azure.

Azure för .NET-utvecklare

.NET med Visual Studio fungerar bättre tillsammans med Azure. Skapa och distribuera .NET- och .NET Core-program till Azure.

Mobilappar och spel

Skapa molnbaserade mobilprogram och spel för olika plattformar för iOS, Android, Windows och MacOS, med Xamarin, .NET och Unity.

Visual Studio-bloggen

Vanliga frågor om Visual Studio

  • Installationsprogrammet för Visual Studio hjälper dig att välja rätt arbetsbelastningar och språk och hjälper dig att installera de verktyg, paket och SDK:er som krävd för dina val. Se en checklista att kontrollera före installation.
  • Du kan köpa Visual Studio Professional här.
  • Se lägsta systemkrav – inklusive operativsystem, maskinvara och vilka språk som stöds – för produktfamiljen Visual Studio 2019.

Kom igång med Visual Studio

Hämta nu