Hoppa över navigering

Priser för Azure Databricks

Utforma AI med Apache Spark™-baserad analys

Azure Databricks har utformats i ett samarbete mellan Microsoft och skaparna av Apache Spark. Här kombineras det bästa av Databricks och Azure för att hjälpa kunderna att öka innovationstakten genom att möjliggöra datateknik med en analysplattform med hög kapacitet som är optimerad för Azure. Här ingår direkt tillgänglig integrering med Azure Active Directory, interna dataanslutningsappar, integrerad fakturering och efterlevnad (kommer snart). Installation med en klickning, effektiva arbetsflöden och en interaktiv arbetsyta möjliggör samarbete mellan datatekniker, ingenjörer och affärsanalytiker.

Utforska prisalternativ

Använd filter för att anpassa prisalternativ efter dina behov.

Prices are estimates only and are not intended as actual price quotes. Actual pricing may vary depending on the type of agreement entered with Microsoft, date of purchase, and the currency exchange rate. Prices are calculated based on US dollars and converted using Thomson Reuters benchmark rates refreshed on the first day of each calendar month. Sign in to the Azure pricing calculator to see pricing based on your current program/offer with Microsoft. Contact an Azure sales specialist for more information on pricing or to request a price quote. See frequently asked questions about Azure pricing.

Funktioner på standardnivå

Funktion Universalberäkning Jobs Compute Jobs Light Compute
Interaktiva arbetsbelastningar för att samarbeta med dataanalyser i anteckningsböcker Automatiserade arbetsbelastningar för att köra snabba och stabila jobb via API eller UI Automatiserade arbetsbelastningar för att köra stabila jobb via API eller användargränssnitt
Apache Spark on Databricks-plattformen Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Schemaläggning av jobb med bibliotek Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Schemaläggning av jobb med notebook-filer Tillgänglig Tillgänglig Inte tillgänglig
Autopilotkluster Tillgänglig Tillgänglig Inte tillgänglig
Databricks Runtime för ML Tillgänglig Tillgänglig Inte tillgänglig
MLflow on Databricks – förhandsversion Tillgänglig Tillgänglig Inte tillgänglig
Databricks Delta Tillgänglig Tillgänglig Inte tillgänglig
Interaktiva kluster Tillgänglig Inte tillgänglig Inte tillgänglig
Notebook och samarbete Tillgänglig Inte tillgänglig Inte tillgänglig
Ekosystemintegreringar Tillgänglig Inte tillgänglig Inte tillgänglig

Funktioner på premiumnivå

Funktion Universalberäkning Jobs Compute Jobs Light Compute
Interaktiva arbetsbelastningar för att samarbeta med dataanalyser i anteckningsböcker Automatiserade arbetsbelastningar för att köra snabba och stabila jobb via API eller UI Automatiserade arbetsbelastningar för att köra stabila jobb via API eller användargränssnitt
Standardfunktioner ingår Standardfunktioner ingår Standardfunktioner ingår
Rollbaserad åtkomstkontroll för anteckningsböcker, kluster, jobb och tabeller Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
JDBC/ODBC-slutpunktsautentisering Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Granskningsloggar Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Alla funktioner i standardplan Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Genomströmning för Azure AD-autentiseringsuppgifter Tillgänglig Tillgänglig Inte tillgänglig
Villkorsstyrd autentisering Tillgänglig Inte tillgänglig Inte tillgänglig
Klusterprinciper (förhandsversion) Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
IP-åtkomstlista (förhandsversion) Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Tokenhanterings-API (förhandsversion) Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig

Arbetsbelastningar

I Azure Databricks erbjuds tre olika arbetsbelastningar på flera VM-instanser beroende på dina arbetsflöden för dataanalyser: med arbetsbelastningarna Jobs Compute och Jobs Light Compute är det enklare för datatekniker att bygga och utföra jobb, medan arbetsbelastningen Universalberäkning gör det enklare för dataexperter att utforska, visualisera, manipulera och dela data och insikter interaktivt.

Betala per användning

I Azure Databricks debiteras* du för virtuella datorer som tillhandahålls i kluster och DBU:er (Databricks Units) baserat på den valda VM-instansen. En DBU är en enhet med bearbetningskapacitet, som debiteras per sekund användning. DBU-förbrukningen beror på storleken och typen av instans som kör Azure Databricks.

Arbetsbelastning DBU-priser – standardnivå DBU-priser – premiumnivå
Universalberäkning** $-/DBU-timme $-/DBU-timme
Jobs Compute** $-/DBU-timme $-/DBU-timme
Jobs Light Compute $-/DBU-timme $-/DBU-timme
SQL-beräkning (förhandsversion) - $-/DBU-timme
*Utöver virtuella datorer faktureras du i Azure Databricks för hanterad disk, Blob Storage, Offentlig IP-adress. **Om du aktiverar Photon ökar antalet DBU:er

Databricks Unit-förköpsplan

Du kan spara upp till 37 % jämfört med DBU-priserna för ”betala per användning” när du köper Azure Databricks-enheter (DBU) i förväg som DBCU:er (Databricks Commit Units) för 1 eller 3 år. En DBCU (Databricks Commit Unit) normaliserar användningen från Azure Databricks-arbetsbelastningar och -nivåer till ett enskilt köp. Din DBU-användning i dessa arbetsbelastningar och nivåer räknas av från DBCU:erna (Databricks Commit Units) tills de är slut, eller tills köpperioden går ut. Avräkningen motsvarar priset för DBU:n, som du ser i tabellen ovan.

Dessa köpnivåer och rabatter för DBCU-köp visas nedan:

1-års förköpsplan

DBCU (Databricks Commit Unit) Pris (med rabatt) Rabatt
25 000 $- $-
50 000 $- $-
100 000 $- $-
200 000 $- $-
350 000 $- $-
500 000 $- $-
750 000 $- $-
1 000 000 $- $-
1 500 000 $- $-
2 000 000 $- $-

3-års förköpsplan

DBCU (Databricks Commit Unit) Pris (med rabatt) Rabatt
75 000 $- $-
150 000 $- $-
300 000 $- $-
600 000 $- $-
1 050 000 $- $-
1 500 000 $- $-
2 250 000 $- $-
3 000 000 $- $-
4 500 000 $- $-
6 000 000 $- $-

Instanser

Generellt syfte

DSv2-serien

Instans vCPU RAM Antal DBU DBU-pris Totalt pris vid betalning per användning Totalt pris för 1-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för 3-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för VM för oanvänd kapacitet (% i besparingar)
DS3 v2 4 14,00 GiB 0,75 $- $- $- $- $-
DS4 v2 8 28,00 GiB 1,50 $- $- $- $- $-
DS5 v2 16 56,00 GiB 3,00 $- $- $- $- $-
Totalt pris omfattar både Virtual Machines-databearbetningspris och DBU-pris. Databearbetningspriser finns på sidan med priser för Virtual Machines

Dv2-serien

Instans vCPU RAM Antal DBU DBU-pris Totalt pris vid betalning per användning Totalt pris för 1-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för 3-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för VM för oanvänd kapacitet (% i besparingar)
D3 v2 4 14,00 GiB 0,75 $- $- $- $- $-
Totalt pris omfattar både Virtual Machines-databearbetningspris och DBU-pris. Databearbetningspriser finns på sidan med priser för Virtual Machines

DSv3-serien

Instans vCPU RAM Antal DBU DBU-pris Totalt pris vid betalning per användning Totalt pris för 1-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för 3-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för VM för oanvänd kapacitet (% i besparingar)
D8s v3 8 32,00 GiB 1,50 $- $- $- $- $-
D16s v3 16 64,00 GiB 3,00 $- $- $- $- $-
D32s v3 32 128,00 GiB 6,00 $- $- $- $- $-
D64s v3 64 256,00 GiB 12,00 $- $- $- $- $-
Totalt pris omfattar både Virtual Machines-databearbetningspris och DBU-pris. Databearbetningspriser finns på sidan med priser för Virtual Machines

Dv3-serien

Instans vCPU RAM Antal DBU DBU-pris Totalt pris vid betalning per användning Totalt pris för 1-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för 3-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för VM för oanvänd kapacitet (% i besparingar)
D8 v3 8 32,00 GiB 1,50 $- $- $- $- $-
D16 v3 16 64,00 GiB 3,00 $- $- $- $- $-
D32 v3 32 128,00 GiB 6,00 $- $- $- $- $-
D64 v3 64 256,00 GiB 12,00 $- $- $- $- $-
Totalt pris omfattar både Virtual Machines-databearbetningspris och DBU-pris. Databearbetningspriser finns på sidan med priser för Virtual Machines

Minnesoptimerad

DSv2-serien

Instans vCPU RAM Antal DBU DBU-pris Totalt pris vid betalning per användning Totalt pris för 1-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för 3-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för VM för oanvänd kapacitet (% i besparingar)
DS12 v2 4 28,00 GiB 1,00 $- $- $- $- $-
DS13 v2 8 56,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-
DS14 v2 16 112,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-
DS15 v2 20 140,00 GiB 5,00 $- $- $- $- $-
Totalt pris omfattar både Virtual Machines-databearbetningspris och DBU-pris. Databearbetningspriser finns på sidan med priser för Virtual Machines

Dv2-serien

Instans vCPU RAM Antal DBU DBU-pris Totalt pris vid betalning per användning Totalt pris för 1-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för 3-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för VM för oanvänd kapacitet (% i besparingar)
D12 v2 4 28,00 GiB 1,00 $- $- $- $- $-
D13 v2 8 56,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-
D14 v2 16 112,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-
D15 v2 20 140,00 GiB 5,00 $- $- $- $- $-
Totalt pris omfattar både Virtual Machines-databearbetningspris och DBU-pris. Databearbetningspriser finns på sidan med priser för Virtual Machines

Easv4-serien

Instans vCPU RAM Antal DBU DBU-pris Totalt pris vid betalning per användning Totalt pris för 1-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för 3-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för VM för oanvänd kapacitet (% i besparingar)
E4as v4 4 32,00 GiB 1,00 $- $- $- $- $-
E8as v4 8 64,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-
E16as v4 16 128,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-
E20as v4 20 160,00 GiB 5,00 $- $- $- $- $-
E32as v4 32 256,00 GiB 8,00 $- $- $- $- $-
E48as v4 48 384,00 GiB 12,00 $- $- $- $- $-
E64as v4 64 512,00 GiB 16,00 $- $- $- $- $-
E96as v4 96 672,00 GiB 24,00 $- $- $- $-