Priser för Azure Databricks

En snabb och enkel Apache Spark™-baserad analysplattform med samarbetsfunktioner som är optimerad för Azure

Azure Databricks har utformats i ett samarbete mellan Microsoft och skaparna av Apache Spark. Här kombineras det bästa av Databricks och Azure för att hjälpa kunderna att öka innovationstakten genom att möjliggöra datateknik med en analysplattform med hög kapacitet som är optimerad för Azure. Här ingår direkt tillgänglig integrering med Azure Active Directory, interna dataanslutningsappar, integrerad fakturering och efterlevnad (kommer snart). Installation med en klickning, effektiva arbetsflöden och en interaktiv arbetsyta möjliggör samarbete mellan datatekniker, ingenjörer och affärsanalytiker.

Arbetsbelastningar

I Azure Databricks erbjuds tre olika arbetsbelastningar på flera VM-instanser beroende på dina arbetsflöden för dataanalyser: med arbetsbelastningarna Jobs Compute och Jobs Light Compute är det enklare för datatekniker att bygga och utföra jobb, medan arbetsbelastningen Universalberäkning gör det enklare för dataexperter att utforska, visualisera, manipulera och dela data och insikter interaktivt.

Funktioner på standardnivå

Funktion Universalberäkning Jobs Compute Jobs Light Compute
Interaktiva arbetsbelastningar för att samarbeta med dataanalyser i anteckningsböcker Automatiserade arbetsbelastningar för att köra snabba och stabila jobb via API eller UI Automatiserade arbetsbelastningar för att köra stabila jobb via API eller användargränssnitt
Apache Spark on Databricks-plattformen
 • Kluster för att köra produktionsjobb
 • Aviseringar och övervakning med återförsök
Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Schemaläggning av jobb med bibliotek

Enkelt att köra produktionsjobb, inklusive strömning med övervakning

 • Schemaläggare för att köra bibliotek
 • Produktionsströmning med övervakning
Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Schemaläggning av jobb med notebook-filer

Möjlighet att använda Scala-, Python-, R- och SQL-notebook-filer och notebook-arbetsflöden

 • Schemalägga Scala-, Python-, R- och SQL-notebook-filer
 • Anteckningsboksarbetsflöden
Tillgänglig Tillgänglig Inte tillgänglig
Autopilotkluster

Enkelt att hantera och kostnadseffektivisera kluster

 • Optimerad automatisk skalning av databehandling
 • Automatisk skalning av instanslagring
 • Automatisk start och avslutning av kluster
Tillgänglig Tillgänglig Inte tillgänglig
Databricks Runtime för ML

Fördefinierade ML-ramverk

 • Apache Spark-/Horovod-integrering
 • Stöd för XGBoost
 • Stöd för TensorFlow, PyTorch och Keras
Tillgänglig Tillgänglig Inte tillgänglig
MLflow on Databricks – förhandsversion

Kör MLflow on Databricks-plattformen för att förenkla ML-livscykeln slutpunkt till slutpunkt

 • MLflow-fjärrkörning på Databricks-plattformen
 • Spårningsserver på Databricks
Tillgänglig Tillgänglig Inte tillgänglig
Databricks Delta

Robusta pipelines med rena, högkvalitativa data som stöder batch- och strömanalys med höga prestanda

 • ACID-transaktioner
 • Schemahantering
 • Stöd för batch- och strömläsning/-skrivning
 • SSD-cachelagring
 • Indexering
 • Tabellögonblicksbilder
Tillgänglig Tillgänglig Inte tillgänglig
Interaktiva kluster

Hög samtidighet-läge för flera användare

 • Beständiga kluster för analyser
 • Hög samtidighet-kluster för delning för flera användare
Tillgänglig Inte tillgänglig Inte tillgänglig
Notebook och samarbete

Arbete med hög produktivitet bland analytiker och med andra kollegor

 • Scala-, Python-, SQL- och R-notebook
 • Visualisering med en klickning
 • Interaktiva instrumentpaneler
 • Samarbete
 • Revisionshistorik
 • Integrering av versionskontrollsystem (Github, Bitbucket)
Tillgänglig Inte tillgänglig Inte tillgänglig
Ekosystemintegreringar

Möjlighet att arbeta med RStudio® och flera olika BI-verktyg från tredje part

 • RStudio-integrering
 • BI-integrering via JDBC/ODBC
Tillgänglig Inte tillgänglig Inte tillgänglig

Funktioner på premiumnivå

Funktion Universalberäkning Jobs Compute Jobs Light Compute
Interaktiva arbetsbelastningar för att samarbeta med dataanalyser i anteckningsböcker Automatiserade arbetsbelastningar för att köra snabba och stabila jobb via API eller UI Automatiserade arbetsbelastningar för att köra stabila jobb via API eller användargränssnitt
Standardfunktioner ingår Standardfunktioner ingår Standardfunktioner ingår
Rollbaserad åtkomstkontroll för anteckningsböcker, kluster, jobb och tabeller Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
JDBC/ODBC-slutpunktsautentisering Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Granskningsloggar Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Alla funktioner i standardplan Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Genomströmning för Azure AD-autentiseringsuppgifter Tillgänglig Tillgänglig Inte tillgänglig
Villkorsstyrd autentisering Tillgänglig Inte tillgänglig Inte tillgänglig
Klusterprinciper (förhandsversion) Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
IP-åtkomstlista (förhandsversion) Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Tokenhanterings-API (förhandsversion) Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig

Prisinformation

Betala per användning.

I Azure Databricks debiteras* du för virtuella datorer som tillhandahålls i kluster och DBU:er (Databricks Units) baserat på den valda VM-instansen. En DBU är en enhet med bearbetningskapacitet, som debiteras per sekund användning. DBU-förbrukningen beror på storleken och typen av instans som kör Azure Databricks.

Arbetsbelastning DBU-priser – standardnivå DBU-priser – premiumnivå
Universalberäkning $-/DBU-timme $-/DBU-timme
Jobs Compute $-/DBU-timme $-/DBU-timme
Jobs Light Compute $-/DBU-timme $-/DBU-timme
*Utöver virtuella datorer faktureras du i Azure Databricks för hanterad disk, Blob Storage, Offentlig IP-adress.

Databricks Unit-förköpsplan

Du kan spara upp till 37 % jämfört med DBU-priserna för ”betala per användning” när du köper Azure Databricks-enheter (DBU) i förväg som DBCU:er (Databricks Commit Units) för 1 eller 3 år. En DBCU (Databricks Commit Unit) normaliserar användningen från Azure Databricks-arbetsbelastningar och -nivåer till ett enskilt köp. Din DBU-användning i dessa arbetsbelastningar och nivåer räknas av från DBCU:erna (Databricks Commit Units) tills de är slut, eller tills köpperioden går ut. Avräkningen motsvarar priset för DBU:n, som du ser i tabellen ovan.

Dessa köpnivåer och rabatter för DBCU-köp visas nedan:

1-års förköpsplan

DBCU (Databricks Commit Unit) Pris (med rabatt) Rabatt
25 000 $-
50 000 $-
100 000 $-
200 000 $-
350 000 $-
500 000 $-
750 000 $-
1 000 000 $-
1 500 000 $-
2 000 000 $-

3-års förköpsplan

DBCU (Databricks Commit Unit) Pris (med rabatt) Rabatt
75 000 $-
150 000 $-
300 000 $-
600 000 $-
1 050 000 $-
1 500 000 $-
2 250 000 $-
3 000 000 $-
4 500 000 $-
6 000 000 $-

Instanser


Generellt syfte

DSv2-serien

Instans vCPU RAM Antal DBU DBU-pris Totalt pris vid betalning per användning Totalt pris för 1-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för 3-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för VM för oanvänd kapacitet (% i besparingar)
DS3 v2 4 14,00 GiB 0,75 $- $- $- $- $-
DS4 v2 8 28,00 GiB 1,50 $- $- $- $- $-
DS5 v2 16 56,00 GiB 3,00 $- $- $- $- $-
Totalt pris omfattar både Virtual Machines-databearbetningspris och DBU-pris. Databearbetningspriser finns på sidan med priser för Virtual Machines

Dv2-serien

Instans vCPU RAM Antal DBU DBU-pris Totalt pris vid betalning per användning Totalt pris för 1-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för 3-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för VM för oanvänd kapacitet (% i besparingar)
D3 v2 4 14,00 GiB 0,75 $- $- $- $- $-
Totalt pris omfattar både Virtual Machines-databearbetningspris och DBU-pris. Databearbetningspriser finns på sidan med priser för Virtual Machines

DSv3-serien

Instans vCPU RAM Antal DBU DBU-pris Totalt pris vid betalning per användning Totalt pris för 1-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för 3-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för VM för oanvänd kapacitet (% i besparingar)
D8s v3 8 32,00 GiB 1,50 $- $- $- $- $-
D16s v3 16 64,00 GiB 3,00 $- $- $- $- $-
D32s v3 32 128,00 GiB 6,00 $- $- $- $- $-
D64s v3 64 256,00 GiB 12,00 $- $- $- $- $-
Totalt pris omfattar både Virtual Machines-databearbetningspris och DBU-pris. Databearbetningspriser finns på sidan med priser för Virtual Machines

Dv3-serien

Instans vCPU RAM Antal DBU DBU-pris Totalt pris vid betalning per användning Totalt pris för 1-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för 3-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för VM för oanvänd kapacitet (% i besparingar)
D8 v3 8 32,00 GiB 1,50 $- $- $- $- $-
D16 v3 16 64,00 GiB 3,00 $- $- $- $- $-
D32 v3 32 128,00 GiB 6,00 $- $- $- $- $-
D64 v3 64 256,00 GiB 12,00 $- $- $- $- $-
Totalt pris omfattar både Virtual Machines-databearbetningspris och DBU-pris. Databearbetningspriser finns på sidan med priser för Virtual Machines

Minnesoptimerad

DSv2-serien

Instans vCPU RAM Antal DBU DBU-pris Totalt pris vid betalning per användning Totalt pris för 1-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för 3-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för VM för oanvänd kapacitet (% i besparingar)
DS12 v2 4 28,00 GiB 1,00 $- $- $- $- $-
DS13 v2 8 56,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-
DS14 v2 16 112,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-
DS15 v2 20 140,00 GiB 5,00 $- $- $- $- $-
Totalt pris omfattar både Virtual Machines-databearbetningspris och DBU-pris. Databearbetningspriser finns på sidan med priser för Virtual Machines

Dv2-serien

Instans vCPU RAM Antal DBU DBU-pris Totalt pris vid betalning per användning Totalt pris för 1-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för 3-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för VM för oanvänd kapacitet (% i besparingar)
D12 v2 4 28,00 GiB 1,00 $- $- $- $- $-
D13 v2 8 56,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-
D14 v2 16 112,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-
D15 v2 20 140,00 GiB 5,00 $- $- $- $- $-
Totalt pris omfattar både Virtual Machines-databearbetningspris och DBU-pris. Databearbetningspriser finns på sidan med priser för Virtual Machines

Easv4-serien

Instans vCPU RAM Antal DBU DBU-pris Totalt pris vid betalning per användning Totalt pris för 1-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för 3-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för VM för oanvänd kapacitet (% i besparingar)
E4as v4 4 32,00 GiB 1,00 $- $- $- $- $-
E8as v4 8 64,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-
E16as v4 16 128,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-
E20as v4 20 160,00 GiB 5,00 $- $- $- $- $-
E32as v4 32 256,00 GiB 8,00 $- $- $- $- $-
E48as v4 48 384,00 GiB 12,00 $- $- $- $- $-
E64as v4 64 512,00 GiB 16,00 $- $- $- $- $-
E96as v4 96 672,00 GiB 24,00 $- $- $- $- $-
Totalt pris omfattar både Virtual Machines-databearbetningspris och DBU-pris. Databearbetningspriser finns på sidan med priser för Virtual Machines

ESv3-serien

Instans vCPU RAM Antal DBU DBU-pris Totalt pris vid betalning per användning Totalt pris för 1-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för 3-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för VM för oanvänd kapacitet (% i besparingar)
E8s v3 8 64,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-
E16s v3 16 128,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-
E32s v3 32 256,00 GiB 8,00 $- $- $- $- $-
E64s v3 64 432,00 GiB 16,00 $- $- $- $- $-
Totalt pris omfattar både Virtual Machines-databearbetningspris och DBU-pris. Databearbetningspriser finns på sidan med priser för Virtual Machines

Ev3-serien

Instans vCPU RAM Antal DBU DBU-pris Totalt pris vid betalning per användning Totalt pris för 1-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för 3-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för VM för oanvänd kapacitet (% i besparingar)
E8 v3 8 64,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-
E16 v3 16 128,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-
E32 v3 32 256,00 GiB 8,00 $- $- $- $- $-
E64 v3 64 432,00 GiB 16,00 $- $- $- $- $-
Totalt pris omfattar både Virtual Machines-databearbetningspris och DBU-pris. Databearbetningspriser finns på sidan med priser för Virtual Machines

Lagringsoptimerad

Ls-serien

Instans vCPU RAM Antal DBU DBU-pris Totalt pris vid betalning per användning Totalt pris för 1-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för 3-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för VM för oanvänd kapacitet (% i besparingar)
L4s 4 32,00 GiB 1,00 $- $- $- – – $-
L8s 8 64,00 GiB 2,00 $- $- $- – – $-
L16s 16 128,00 GiB 4,00 $- $- $- – – $-
L32s 32 256,00 GiB 8,00 $- $- $- – – $-
Totalt pris omfattar både Virtual Machines-databearbetningspris och DBU-pris. Databearbetningspriser finns på sidan med priser för Virtual Machines

LSv2-serien

Instans vCPU RAM Antal DBU DBU-pris Totalt pris vid betalning per användning Totalt pris för 1-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för 3-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för VM för oanvänd kapacitet (% i besparingar)
L8s v2 8 64,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-
L16s v2 16 128,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-
L32s v2 32 256,00 GiB 8,00 $- $- $- $- $-
L64s v2 64 512,00 GiB 16,00 $- $- $- $- $-
L80s v2 80 640,00 GiB 20,00 $- $- $- $- $-
Totalt pris omfattar både Virtual Machines-databearbetningspris och DBU-pris. Databearbetningspriser finns på sidan med priser för Virtual Machines

Beräkningsoptimerad

Fsv2-serien

Instans vCPU RAM Antal DBU DBU-pris Totalt pris vid betalning per användning Totalt pris för 1-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för 3-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för VM för oanvänd kapacitet (% i besparingar)
F4s v2 4 8,00 GiB 0,75 $- $- $- $- $-
F8s v2 8 16,00 GiB 1,50 $- $- $- $- $-
F16s v2 16 32,00 GiB 3,00 $- $- $- $- $-
F32s v2 32 64,00 GiB 6,00 $- $- $- $- $-
F64s v2 64 128,00 GiB 12,00 $- $- $- $- $-
F72s v2 72 144,00 GiB 13,50 $- $- $- $- $-
Totalt pris omfattar både Virtual Machines-databearbetningspris och DBU-pris. Databearbetningspriser finns på sidan med priser för Virtual Machines

F-serien

Instans vCPU RAM Antal DBU DBU-pris Totalt pris vid betalning per användning Totalt pris för 1-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för 3-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för VM för oanvänd kapacitet (% i besparingar)
F4 4 8,00 GiB 0,50 $- $- $- $- $-
F8 8 16,00 GiB 1,00 $- $- $- $- $-
F16 16 32,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-
Totalt pris omfattar både Virtual Machines-databearbetningspris och DBU-pris. Databearbetningspriser finns på sidan med priser för Virtual Machines

H-serien

Instans vCPU RAM Antal DBU DBU-pris Totalt pris vid betalning per användning Totalt pris för 1-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för 3-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för VM för oanvänd kapacitet (% i besparingar)
H16 16 112,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-
Totalt pris omfattar både Virtual Machines-databearbetningspris och DBU-pris. Databearbetningspriser finns på sidan med priser för Virtual Machines

GPU

NC-serien

Instans vCPU RAM Antal DBU DBU-pris Totalt pris vid betalning per användning Totalt pris för 1-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för 3-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för VM för oanvänd kapacitet (% i besparingar)
NC12 12 112,00 GiB 3,00 $- $- $- $- $-
NC24 24 224,00 GiB 6,00 $- $- $- $- $-
Totalt pris omfattar både Virtual Machines-databearbetningspris och DBU-pris. Databearbetningspriser finns på sidan med priser för Virtual Machines

NCsv3-serien

Instans vCPU RAM Antal DBU DBU-pris Totalt pris vid betalning per användning Totalt pris för 1-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för 3-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för VM för oanvänd kapacitet (% i besparingar)
NC6s v3 6 112,00 GiB 5,00 $- $- $- $- $-
NC12s v3 12 224,00 GiB 10,00 $- $- $- $- $-
NC24s v3 24 448,00 GiB 20,00 $- $- $- $- $-
Totalt pris omfattar både Virtual Machines-databearbetningspris och DBU-pris. Databearbetningspriser finns på sidan med priser för Virtual Machines

Generellt syfte

DSv2-serien

Instans vCPU RAM Antal DBU DBU-pris Totalt pris vid betalning per användning Totalt pris för 1-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för 3-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för VM för oanvänd kapacitet (% i besparingar)
DS3 v2 4 14,00 GiB 0,75 $- $- $- $- $-
DS4 v2 8 28,00 GiB 1,50 $- $- $- $- $-
DS5 v2 16 56,00 GiB 3,00 $- $- $- $- $-
Totalt pris omfattar både Virtual Machines-databearbetningspris och DBU-pris. Databearbetningspriser finns på sidan med priser för Virtual Machines

Dv2-serien

Instans vCPU RAM Antal DBU DBU-pris Totalt pris vid betalning per användning Totalt pris för 1-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för 3-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för VM för oanvänd kapacitet (% i besparingar)
D3 v2 4 14,00 GiB 0,75 $- $- $- $- $-
Totalt pris omfattar både Virtual Machines-databearbetningspris och DBU-pris. Databearbetningspriser finns på sidan med priser för Virtual Machines

DSv3-serien

Instans vCPU RAM Antal DBU DBU-pris Totalt pris vid betalning per användning Totalt pris för 1-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för 3-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för VM för oanvänd kapacitet (% i besparingar)
D8s v3 8 32,00 GiB 1,50 $- $- $- $- $-
D16s v3 16 64,00 GiB 3,00 $- $- $- $- $-
D32s v3 32 128,00 GiB 6,00 $- $- $- $- $-
D64s v3 64 256,00 GiB 12,00 $- $- $- $- $-
Totalt pris omfattar både Virtual Machines-databearbetningspris och DBU-pris. Databearbetningspriser finns på sidan med priser för Virtual Machines

Dv3-serien

Instans vCPU RAM Antal DBU DBU-pris Totalt pris vid betalning per användning Totalt pris för 1-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för 3-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för VM för oanvänd kapacitet (% i besparingar)
D8 v3 8 32,00 GiB 1,50 $- $- $- $- $-
D16 v3 16 64,00 GiB 3,00 $- $- $- $- $-
D32 v3 32 128,00 GiB 6,00 $- $- $- $- $-
D64 v3 64 256,00 GiB 12,00 $- $- $- $- $-
Totalt pris omfattar både Virtual Machines-databearbetningspris och DBU-pris. Databearbetningspriser finns på sidan med priser för Virtual Machines

Minnesoptimerad

DSv2-serien

Instans vCPU RAM Antal DBU DBU-pris Totalt pris vid betalning per användning Totalt pris för 1-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för 3-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för VM för oanvänd kapacitet (% i besparingar)
DS12 v2 4 28,00 GiB 1,00 $- $- $- $- $-
DS13 v2 8 56,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-
DS14 v2 16 112,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-
DS15 v2 20 140,00 GiB 5,00 $- $- $- $- $-
Totalt pris omfattar både Virtual Machines-databearbetningspris och DBU-pris. Databearbetningspriser finns på sidan med priser för Virtual Machines

Dv2-serien

Instans vCPU RAM Antal DBU DBU-pris Totalt pris vid betalning per användning Totalt pris för 1-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för 3-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för VM för oanvänd kapacitet (% i besparingar)
D12 v2 4 28,00 GiB 1,00 $- $- $- $- $-
D13 v2 8 56,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-
D14 v2 16 112,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-
D15 v2 20 140,00 GiB 5,00 $- $- $- $- $-
Totalt pris omfattar både Virtual Machines-databearbetningspris och DBU-pris. Databearbetningspriser finns på sidan med priser för Virtual Machines

Easv4-serien

Instans vCPU RAM Antal DBU DBU-pris Totalt pris vid betalning per användning Totalt pris för 1-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för 3-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för VM för oanvänd kapacitet (% i besparingar)
E4as v4 4 32,00 GiB 1,00 $- $- $- $- $-
E8as v4 8 64,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-
E16as v4 16 128,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-
E20as v4 20 160,00 GiB 5,00 $- $- $- $- $-
E32as v4 32 256,00 GiB 8,00 $- $- $- $- $-
E48as v4 48 384,00 GiB 12,00 $- $- $- $- $-
E64as v4 64 512,00 GiB 16,00 $- $- $- $- $-
E96as v4 96 672,00 GiB 24,00 $- $- $- $- $-
Totalt pris omfattar både Virtual Machines-databearbetningspris och DBU-pris. Databearbetningspriser finns på sidan med priser för Virtual Machines

ESv3-serien

Instans vCPU RAM Antal DBU DBU-pris Totalt pris vid betalning per användning Totalt pris för 1-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för 3-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för VM för oanvänd kapacitet (% i besparingar)
E8s v3 8 64,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-
E16s v3 16 128,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-
E32s v3 32 256,00 GiB 8,00 $- $- $- $- $-
E64s v3 64 432,00 GiB 16,00 $- $- $- $- $-
Totalt pris omfattar både Virtual Machines-databearbetningspris och DBU-pris. Databearbetningspriser finns på sidan med priser för Virtual Machines

Ev3-serien

Instans vCPU RAM Antal DBU DBU-pris Totalt pris vid betalning per användning Totalt pris för 1-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för 3-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för VM för oanvänd kapacitet (% i besparingar)
E8 v3 8 64,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-
E16 v3 16 128,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-
E32 v3 32 256,00 GiB 8,00 $- $- $- $- $-
E64 v3 64 432,00 GiB 16,00 $- $- $- $- $-
Totalt pris omfattar både Virtual Machines-databearbetningspris och DBU-pris. Databearbetningspriser finns på sidan med priser för Virtual Machines

Lagringsoptimerad

Ls-serien

Instans vCPU RAM Antal DBU DBU-pris Totalt pris vid betalning per användning Totalt pris för 1-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för 3-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för VM för oanvänd kapacitet (% i besparingar)
L4s 4 32,00 GiB 1,00 $- $- $- – – $-
L8s 8 64,00 GiB 2,00 $- $- $- – – $-
L16s 16 128,00 GiB 4,00 $- $- $- – – $-
L32s 32 256,00 GiB 8,00 $- $- $- – – $-
Totalt pris omfattar både Virtual Machines-databearbetningspris och DBU-pris. Databearbetningspriser finns på sidan med priser för Virtual Machines

LSv2-serien

Instans vCPU RAM Antal DBU DBU-pris Totalt pris vid betalning per användning Totalt pris för 1-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för 3-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för VM för oanvänd kapacitet (% i besparingar)
L8s v2 8 64,00 GiB 2,00 $- $- $- $- $-
L16s v2 16 128,00 GiB 4,00 $- $- $- $- $-
L32s v2 32 256,00 GiB 8,00 $- $- $- $- $-
L64s v2 64 512,00 GiB 16,00 $- $- $- $- $-
L80s v2 80 640,00 GiB 20,00 $- $- $- $- $-
Totalt pris omfattar både Virtual Machines-databearbetningspris och DBU-pris. Databearbetningspriser finns på sidan med priser för Virtual Machines

Beräkningsoptimerad

Fsv2-serien

Instans vCPU RAM Antal DBU DBU-pris Totalt pris vid betalning per användning Totalt pris för 1-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för 3-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för VM för oanvänd kapacitet (% i besparingar)
F4s v2 4 8,00 GiB 0,75 $- $- $- $- $-
F8s v2 8 16,00 GiB 1,50 $- $- $- $- $-
F16s v2 16 32,00 GiB 3,00 $- $- $- $- $-
F32s v2 32 64,00 GiB 6,00 $- $- $- $- $-
F64s v2 64 128,00 GiB 12,00 $- $- $- $- $-
F72s v2 72 144,00 GiB 13,50 $- $- $- $- $-
Totalt pris omfattar både Virtual Machines-databearbetningspris och DBU-pris. Databearbetningspriser finns på sidan med priser för Virtual Machines

F-serien

Instans vCPU RAM Antal DBU DBU-pris Totalt pris vid betalning per användning Totalt pris för 1-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för 3-årig reservation (% i besparingar) Totalt pris för VM för oanvänd kapacitet (% i besparingar)
F4 4 8,00 GiB 0,50 $- $- $- $- $-
F8 8 16,00 GiB 1,00 $-