Hoppa över navigering

Priser för Azure Database for PostgreSQL

Fullständigt hanterad, intelligent och skalbar PostgreSQL

Azure Database for PostgreSQL är en fullständigt hanterad databas som en tjänst med inbyggda funktioner, till exempel hög tillgänglighet och intelligens. Du kan fortsätta använda språk och ramverk valfritt utan förhandskostnader. Betala bara för det du använder med den reserverade kapacitetsprissättning som nu finns tillgänglig.

Utforska prisalternativ

Använd filter för att anpassa prisalternativ efter dina behov.

Flexibel server ger maximal kontroll för din databas med en förenklad utvecklingsupplevelse och är bäst för arbetsbelastningar som kräver:

 • Anpassade underhållsfönster och ytterligare konfigurationsparametrar för databasoptimering
 • Zonredundant hög tillgänglighet
 • Stoppa/starta funktioner och SKU:er med burst för kostnadsoptimering

Ta reda på mer om Azure Database for PostgreSQL – flexibel server (förhandsversion)

Med burst

Arbetsbelastningar med flexibla beräkningskrav.

Med burst

Instans Virtuella kärnor Minne Betala per användning.
B1MS 1 2 GiB $-
B2S 2 4 GiB $-

Lagring

Du debiteras för lagringen som du etablerar för din server. Lagring kan etableras upp till 16 TB

Pris
GB/månad $-

Lagringsenhet för säkerhetskopior

Lagringsenhet för säkerhetskopior är den lagring som är associerad till automatiska säkerhetskopior av din server. När du ökar din kvarhållningsperiod för lagringsenhet för säkerhetskopiering ökar lagringsenheten för säkerhetskopiering som förbrukas av servern. Det tillkommer ingen ytterligare avgift för lagringsenhet för säkerhetskopior för upp till 100 % av ditt totala etablerade serverutrymme. Ytterligare förbrukning av lagringsenhet för säkerhetskopior debiteras för GB/månad.

Pris
GB/månad $-

Generellt syfte

De flesta företags arbetsbelastningar kräver beräkning och minne i balans med skalbart I/O-dataflöde.

Generellt syfte

Instans Virtuella kärnor Minne Betala per användning. 1-årig reservation 3-årig reservation
D2 v3 2 8 GiB $- $-
$-
D4 v3 4 16 GiB $- $-
$-
D8 v3 8 32 GiB $- $-
$-
D16 v3 16 64 GiB $- $-
$-
D32 v3 32 128 GiB $- $-
$-
D48 v3 48 192 GiB $- $-
$-
D64 v3 64 256 GiB $- $-
$-

Lagring

Du debiteras för lagringen som du etablerar för din server. Lagring kan etableras upp till 16 TB

Pris
GB/månad $-

Lagringsenhet för säkerhetskopior

Lagringsenhet för säkerhetskopior är den lagring som är associerad till automatiska säkerhetskopior av din server. När du ökar din kvarhållningsperiod för lagringsenhet för säkerhetskopiering ökar lagringsenheten för säkerhetskopiering som förbrukas av servern. Det tillkommer ingen ytterligare avgift för lagringsenhet för säkerhetskopior för upp till 100 % av ditt totala etablerade serverutrymme. Ytterligare förbrukning av lagringsenhet för säkerhetskopior debiteras för GB/månad.

Pris
GB/månad $-

Minnesoptimerad

Databasarbetsbelastningar med höga prestanda kräver minnesprestanda för snabbare bearbetning av transaktioner och högre samtidighet.

Minnesoptimerad

Instans Virtuella kärnor Minne Betala per användning. 1-årig reservation 3-årig reservation
E2 v3 2 16 GiB $- $-
$-
E4 v3 4 32 GiB $- $-
$-
E8 v3 8 64 GiB $- $-
$-
E16 v3 16 128 GiB $- $-
$-
E32 v3 32 256 GiB $- $-
$-
E48 v3 48 384 GiB $- $-
$-
E64 v3 64 432 GiB $- $-
$-

Lagring

Du debiteras för lagringen som du etablerar för din server. Lagring kan etableras upp till 16 TB

Pris
GB/månad $-

Lagringsenhet för säkerhetskopior

Lagringsenhet för säkerhetskopior är den lagring som är associerad till automatiska säkerhetskopior av din server. När du ökar din kvarhållningsperiod för lagringsenhet för säkerhetskopiering ökar lagringsenheten för säkerhetskopiering som förbrukas av servern. Det tillkommer ingen ytterligare avgift för lagringsenhet för säkerhetskopior för upp till 100 % av ditt totala etablerade serverutrymme. Ytterligare förbrukning av lagringsenhet för säkerhetskopior debiteras för GB/månad.

Pris
GB/månad $-

Unika funktioner som minskar den totala ägandekostnaden

Flexibel och transparent prissättning

Skala beräkningar och lagring oberoende baserat på din arbetsbelastning. Betala endast för det du använder.

Optimera kostnaden

Spara upp till 60 % jämfört med alternativ för betala per användning med reserverad kapacitet.

Minska den totala ägandekostnaden med instanser med öppen bandbredd och funktioner för stopp/start när databasen har stoppats – du betalar bara för lagring.

Val av distributionsalternativ

Uppfyll dina behov för databashantering och anpassning, till exempel Enskild server, Flexibel server (förhandsversion) och Hyperskala.

Priser och köpalternativ för Azure

Kontakta oss direkt

Få en genomgång av priser för Azure. Förstå prissättningen för din molnlösning, läs mer om kostnadsoptimering och begär ett anpassat förslag.

Prata med en säljare

Se köpalternativ

Köp Azure-tjänster via Azure-webbplatsen, din Microsoft-representant eller en Azure-partner.

Utforska dina alternativ

Ytterligare resurser

Information om Azure Database for PostgreSQL

Läs mer om funktioner och egenskaper för Azure Database for PostgreSQL.

Priskalkylator

Beräkna din förväntade månadskostnad för användning av valfri kombination av Azure-produkter.

SLA

Granska serviceavtalet för den här produkten.

Dokumentation

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser för Azure Database for PostgreSQL.

Vanliga frågor och svar

 • Flexibel server debiteras enligt en förutsägbar timavgift. Du debiteras för den beräkning och lagring som du etablerar och den lagringsenhet för säkerhetskopior som du använder. På din faktura visas ett separat radobjekt för beräkning, lagring och lagringsenhet för säkerhetskopiering. Beräkningen debiteras per virtuell kärna och timme. Lagring och lagringsenhet för säkerhetskopior faktureras per GB/månad.
 • Zonredundanta HA-servrar har en primär och sekundär replik. Du debiteras för den etablerade beräkningen och lagringen för både den primära och den sekundära repliken. Om du till exempel har en primär med 4 virtuella kärnors beräkning och 512 GB etablerat lagringsutrymme kommer din sekundära replik också att ha 4 virtuella kärnor och 512 GB etablerat lagringsutrymme. Din zonredundanta HA-server kommer att faktureras för 8 virtuella kärnor och 1 024 GB lagringsutrymme. Beroende på din lagringsvolym för säkerhetskopior kan du också debiteras för lagring av säkerhetskopior.
 • Lagringsenhet för säkerhetskopior är den lagring som är associerad med automatiska säkerhetskopior av din server, däribland data- och loggsäkerhetskopior. När du ökar din kvarhållningsperiod för lagringsenhet för säkerhetskopiering ökar lagringsenheten för säkerhetskopiering som förbrukas av servern. Det tillkommer ingen ytterligare avgift för lagringsenheter för säkerhetskopior för upp till 100 % av din totala etablerade lagring för din primära server. Ytterligare förbrukning av lagringsenhet för säkerhetskopior debiteras för GB/månad. Om till exempel din primära server har en lagringsstorlek på 512 GB får du 512 GB säkerhetskopiering utan extra kostnad. Men om säkerhetskopieringen är på 612 GB får du betala för 100 GB.
 • Du debiteras för varje hel timme för vilken din server finns, oavsett om servern var aktiv under hela timmen. Om du har skalat upp databasen debiteras du för det högre antalet virtuella kärnor som används inom timmen. Om du har växlat mellan två beräkningsnivåer debiteras du för beräkningsnivån med den högre prisnivån. Exempel:
  • Om du skapar en server och tar bort den efter fem minuter debiteras du för en hel timme för den etablerade beräkningen och lagringen.
  • Om du skapar en server med 8 virtuella kärnor för beräkning för generell användning och sedan direkt skalar upp till 16 virtuella kärnor för beräkning för generell användning debiteras du för 16 virtuella kärnor för beräkning för generell användning för den första timmen.
  • Om du skapar en server med beräkning för generell användning med 8 virtuella kärnor och sedan omedelbart uppgraderar den till minnesoptimerad beräkning med 8 virtuella kärnor debiteras du för 8 virtuella kärnor för minnesoptimerad beräkning för den första timmen.
 • När servern har stoppats debiteras du bara för den lagring som du har etablerat och alla säkerhetskopieringslagringar som du använder som överstiger 100 % av den primära etablerade lagringsvolymen. När servern har stoppats debiteras du inte för beräkning.
 • Ja. Standardnätverksavgifter tillämpas för utgående nätverkstrafik. Mer information finns här.

Prata med en säljare för att få en genomgång av Azure-priser. Förstå prissättningen av din molnlösning.

Få kostnadsfria molntjänster och en kredit på $200 för att utforska Azure i 30 dagar.