Hoppa över navigering

Priser för Managed Disks

Skaffa ett kostnadsfritt Azure-konto och få $200-kredit i 30 dagar samt 12 månaders kostnadsfri tillgång till Storage.

Azure Managed Disks är det nya och rekommenderade disklagringsalternativet för användning med virtuella Azure-datorer och beständig datalagring. Du kan använda flera Managed Disks till varje virtuell dator. Vi erbjuder tre typer av Managed Disks – Premium SSD, Standard SSD (förhandsversion) och Standard HDD.

Letar du efter prisuppgifter för sidblobar, som även kallas ohanterade diskar? Läs mer i Priser för Unmanaged Disk och Page Blob.

Prisinformation

Premium SSD Managed Disks

Premium SSD Managed Disks är SSD-baserad lagring (Solid State Drive) med hög prestanda som har utformats för att stödja I/O-intensiva arbetsbelastningar med avsevärt större dataflöden och låg fördröjning. Med Premium SSD Managed Disks kan du tillhandahålla en permanent disk och konfigurera dess storlek och prestandaegenskaper.

Totalkostnaden för Premium SSD Managed Disks beror på diskstorleken, antalet diskar och antalet utgående dataöverföringar. Dessa diskstorlekar tillhandahåller olika indata/utdataåtgärder per sekund (IOPs), dataflödestak och månadspris per GiB. Du väljer det alternativ som bäst uppfyller dina behov av lagringsstorlek, IOPs och dataflöden. Du kan koppla flera beständiga diskar till en virtuell dator och konfigurera upp till 64 TiB lagringsutrymme per virtuell dator och få över 80 000 IOPs (in-/utdataåtgärder per sekund) och 1,600 MB per sekund diskdataflöde per virtuell dator med mindre än en millisekunds fördröjning för läsåtgärder. Premium SSD Managed Disks fungerar på virtuella datorer i DS-, DSv2-, FS- och GS-serierna, eftersom dessa är särskilt väl lämpade för användning med Premium SSD Managed Disks.

Du kan lagra Managed Disks-ögonblicksbilder och avbildningar för Premium SSD Managed Disks i Standard-lagring. Du kan välja mellan alternativen LRS (lokalt redundant lagring) och ZRS (zonredundant lagring). Dessa ögonblicksbilder och avbildningar kostar $0.05/GB per månad för standardalternativet för både LRS (lokalt redundant lagring) och ZRS (zonredundant lagring), och baseras på använd diskandel. Om du till exempel skapar en ögonblicksbild av en hanterad disk med etablerad kapacitet på 64 GB och faktisk använd datastorlek på 10 GB så debiteras ögonblicksbilden endast för den använda datastorleken på 10 GB. Om du väljer att lagra dem i Premium SSD Managed Disk-lagringen debiteras du $- per GB och månad.

P4 P6 P10 P15 P20 P30 P40 P50
Diskstorlek 32 GiB 64 GiB 128 GiB 256 GiB 512 GiB 1 TiB 2 TiB 4 TiB
Pris per månad $- $- $- $- $- $- $- $-
IOPs per disk 120 240 500 1 100 2 300 5 000 7 500 7 500
Dataflöde per disk 25 MB/sekund 50 MB/sekund 100 MB/sekund 125 MB/sekund 150 MB/sekund 200 MB/sekund 250 MB/sekund 250 MB/sekund
För Premium-diskar tillkommer inga transaktionskostnader.

Hanterade diskar är endast tillgängliga för lokalt redundant lagring (LRS). På Azure Storage-replikeringssidan finns mer information om redundansalternativ.

Priserna ovan gäller även för ohanterade diskar av Premium-typ.

Standard SSD Managed Disks (Förhandsversion)

Standard SSD Managed Disks är ett SSD-erbjudande till en låg kostnad som är optimerad för test och produktion på ingångsnivå av arbetsbelastningar som kräver en konsekvent fördröjning. Standard SSD Managed Disks kan också användas för arbetsbelastningar med stordata som kräver högt dataflöde. Standard SSD Managed Disks har en lägre fördröjning jämfört med Standard HDD, samtidigt som tillförlitligheten och skalbarheten för dina program förbättras. Det finns tillgängligt för alla Azure VM-storlekar. Standard SSD Managed Disks är enkla att uppgradera till Premium SSD Managed Disks för mer krävande och fördröjningskänsliga företagsarbetsbelastningar. Standard SSD Managed Disks erbjuds som en hanterad disklösning och levereras med samma branschledande hållbarhet och tillgänglighet som du förväntar dig av Premium SSD Managed Disks.

Totalkostnaden för lagring med Standard SSD Managed Disks beror på diskstorleken, antal diskar, antal transaktioner och antal utgående dataöverföringar.

Du kan lagra ögonblicksbilder och avbildningar för Standard SSD Managed Disks i Standard HDD-lagring. Du kan välja mellan alternativen LRS (lokalt redundant lagring) och ZRS (zonredundant lagring). Dessa ögonblicksbilder och avbildningar kostar $0.05/GB per månad för standardalternativet för både LRS (lokalt redundant lagring) och ZRS (zonredundant lagring), och baseras på använd diskandel. Om du till exempel skapar en ögonblicksbild av en hanterad disk med etablerad kapacitet på 128 GB och faktisk använd datastorlek på 10 GB, debiteras ögonblicksbilden endast för den använda datastorleken på 10 GB. Om du väljer att lagra dem i SSD-lagring debiteras du $- per GB och månad.
E10 E15 E20 E30 E40 E50
Diskstorlek 128 GiB 256 GiB 512 GiB 1 TiB 2 TiB 4 TiB
Pris för förhandsversionen per månad $- $- $- $- $- $-
IOPs per disk 500 500 500 500 500 500
Dataflöde per disk 60 MB/sekund 60 MB/sekund 60 MB/sekund 60 MB/sekund 60 MB/sekund 60 MB/sekund
Vi debiterar $- (pris för förhandsversionen) per 10 000 transaktioner för Standard SSD Managed Disks. Alla typer av åtgärder gentemot lagringen räknas som transaktioner, inklusive läsningar, skrivningar och borttagningar.

Standard HDD Managed Disks

Standard HDD Managed Disks använder hårddiskbaserade (HDD) lagringsmedier. De passar bäst till utveckling/testning eller andra arbetsbelastningar med lågfrekvent dataåtkomst där prestanda är mindre viktigt.

Totalkostnaden för lagring med Standard HDD Managed Disks beror på diskstorlek, antal diskar, antal transaktioner och antal utgående dataöverföringar.

Hanterade ögonblicksbilder och avbildningar kostar $-/GB per månad för både LRS (lokalt redundant lagring) och ZRS (zonredundant lagring), och baseras på använd diskandel. Om du till exempel skapar en ögonblicksbild av en hanterad disk med etablerad kapacitet på 64 GB och faktisk använd datastorlek på 10 GB så debiteras ögonblicksbilden endast för den använda datastorleken på 10 GB.
S4 S6 S10 S15 S20 S30 S40 S50
Diskstorlek 32 GiB 64 GiB 128 GiB 256 GiB 512 GiB 1 TiB 2 TiB 4 TiB
Pris per månad $- $- $- $- $- $- $- $-
IOPs per disk 500 500 500 500 500 500 500 500
Dataflöde per disk 60 MB/sekund 60 MB/sekund 60 MB/sekund 60 MB/sekund 60 MB/sekund 60 MB/sekund 60 MB/sekund 60 MB/sekund
Vi debiterar $- per 10 000 transaktioner för Standard HDD Managed Disks. Alla typer av åtgärder gentemot lagringen räknas som transaktioner, inklusive läsningar, skrivningar och borttagningar.

Hanterade diskar är endast tillgängliga för lokalt redundant lagring (LRS). På Azure Storage-replikeringssidan finns mer information om redundansalternativ.

Support och serviceavtal

Vanliga frågor och svar

  • Du debiteras samma pris som för en etablerad disk, oavsett hur mycket diskutrymme du använder.

  • Avgifterna beräknas per timme och baseras på månadspriset.

Support och serviceavtal

  • Gratis support för fakturering och prenumeration.
  • Flexibla supportavtal från $29/månad. Leta efter ett avtal.
  • Garanterad tillgänglighet på minst 99,9 procent (förhandsversionstjänster omfattas inte). Läs serviceavtalet.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Storage

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad