Hoppa över navigering

Priser för Managed Disks

Skaffa ett kostnadsfritt Azure-konto och få $200-kredit i 30 dagar samt 12 månaders kostnadsfri tillgång till Storage.

Azure Managed Disks are the new and recommended disk storage offering for use with Azure virtual machines for persistent storage of data. You can use multiple Managed Disks with each virtual machine. We offer four types of Managed Disks — Ultra SSD Managed Disks, Premium SSD Managed Disks, Standard SSD Managed Disks, Standard HDD Managed Disks.

Are you looking for pricing details for Page Blobs also referred as Unmanaged Disks? See Unmanaged Disk and Page Blob pricing.

Pricing reflects preview discount for items that are in preview. When the preview ends, GA pricing will come in to effect.

Prisinformation

Premium SSD Managed Disks

Premium SSD Managed Disks are high performance Solid State Drive (SSD) based Storage designed to support I/O intensive workloads with significantly high throughput and low latency. With Premium SSD Managed Disks, you can provision a persistent disk and configure its size and performance characteristics.

The total cost of Premium SSD Managed Disks depends on the size and number of the disks, and will be affected by the number of outbound data transfers. These disk sizes provide different input/output operations per sec (IOPs), throughput caps, and monthly price per GiB. You choose the option that best meets your required storage size, IOPs, and throughput. Attach several persistent disks to a VM and you can configure up to PBs of storage per VM, and achieve 80,000 input/output operations per second, and 1,600 MB per second disk throughput per VM at less than one millisecond latency for read operations. Premium SSD Managed Disks are supported by DS-series, DSv2-series, FS-series, and GS-series VM sizes which are specifically targeted for Premium SSD Managed Disks.

Du kan lagra Managed Disks-ögonblicksbilder och avbildningar för Premium SSD Managed Disks i Standard-lagring. Du kan välja mellan alternativen LRS (lokalt redundant lagring) och ZRS (zonredundant lagring). Dessa ögonblicksbilder och avbildningar kostar $0.05/GB per månad för standardalternativet för både LRS (lokalt redundant lagring) och ZRS (zonredundant lagring), och baseras på använd diskandel. Om du till exempel skapar en ögonblicksbild av en hanterad disk med etablerad kapacitet på 64 GB och faktisk använd datastorlek på 10 GB så debiteras ögonblicksbilden endast för den använda datastorleken på 10 GB. Om du väljer att lagra dem i Premium SSD Managed Disk-lagringen debiteras du $- per GB och månad.

P4 P6 P10 P15 P20 P30 P40 P50 P60 (FÖRHANDSVERSION)* P70 (FÖRHANDSVERSION)* P80 (FÖRHANDSVERSION)*
Diskstorlek 32 GiB 64 GiB 128 GiB 256 GiB 512 GiB 1 TiB 2 TiB 4 TiB 8 TiB 16 TiB 32 TiB (32767 GiB)
Pris per månad $- $- $- $- $- $- $- $- $- $- $-
IOPs per disk 120 240 500 1 100 2 300 5 000 7 500 7 500 12 500 15 000 20 000
Dataflöde per disk 25 MB/sekund 50 MB/sekund 100 MB/sekund 125 MB/sekund 150 MB/sekund 200 MB/sekund 250 MB/sekund 250 MB/sekund 480 MB/sekund 750 MB/sekund 750 MB/sekund

För Premium-diskar tillkommer inga transaktionskostnader.

* P60, P70, P80 disk sizes are available in selected preview regions only.

Hanterade diskar är endast tillgängliga för lokalt redundant lagring (LRS). På Azure Storage-replikeringssidan finns mer information om redundansalternativ.

Standard SSD Managed Disks

Standard SSD Managed Disks är ett SSD-erbjudande till en låg kostnad som är optimerad för test och produktion på ingångsnivå av arbetsbelastningar som kräver en konsekvent fördröjning. Standard SSD Managed Disks kan också användas för arbetsbelastningar med stordata som kräver högt dataflöde. Standard SSD Managed Disks har en lägre fördröjning jämfört med Standard HDD, samtidigt som tillförlitligheten och skalbarheten för dina program förbättras. Det finns tillgängligt för alla Azure VM-storlekar. Standard SSD Managed Disks är enkla att uppgradera till Premium SSD Managed Disks för mer krävande och fördröjningskänsliga företagsarbetsbelastningar. Standard SSD Managed Disks erbjuds som en hanterad disklösning och levereras med samma branschledande hållbarhet och tillgänglighet som du förväntar dig av Premium SSD Managed Disks.

Totalkostnaden för lagring med Standard SSD Managed Disks beror på diskstorleken, antal diskar, antal transaktioner och antal utgående dataöverföringar.

Du kan lagra ögonblicksbilder och avbildningar för Standard SSD Managed Disks i Standard HDD-lagring. Du kan välja mellan alternativen LRS (lokalt redundant lagring) och ZRS (zonredundant lagring). Dessa ögonblicksbilder och avbildningar kostar $0.05/GB per månad för standardalternativet för både LRS (lokalt redundant lagring) och ZRS (zonredundant lagring), och baseras på använd diskandel. Om du till exempel skapar en ögonblicksbild av en hanterad disk med etablerad kapacitet på 128 GB och faktisk använd datastorlek på 10 GB, debiteras ögonblicksbilden endast för den använda datastorleken på 10 GB. Om du väljer att lagra dem i SSD-lagring debiteras du $- per GB och månad.

E10 E15 E20 E30 E40 E50 E60 (Förhandsversion)* E70 (Förhandsversion)* E80 (Förhandsversion)*
Diskstorlek 128 GiB 256 GiB 512 GiB 1 TiB 2 TiB 4 TiB 8 TiB 16 TiB 32 TiB (32767 GiB)
Pris per månad $- $- $- $- $- $- $- $- $-
IOPs per disk Upp till 500 Upp till 500 Upp till 500 Upp till 500 Upp till 500 Upp till 500 Upp till 1 300 Upp till 2 000 Upp till 2 000
Dataflöde per disk Upp till 60 MB/sekund Upp till 60 MB/sekund Upp till 60 MB/sekund Upp till 60 MB/sekund Upp till 60 MB/sekund Upp till 60 MB/sekund Upp till 300 MB/sekund Upp till 500 MB/sekund Upp till 500 MB/sekund

We charge $- per 10 000 transaction units for Standard SSD Managed Disks. Any type of operation against the storage is counted as a transaction, including reads, writes and deletes. We use IO unit size of 256 KiB for counting the billable transaction units. Please refer to Standard SSD documentation for more information.)

* Diskstorlekarna E60, E70 och E80 är tillgängliga endast i utvalda förhandsversionsregioner.

Standard HDD Managed Disks

Standard HDD Managed Disks använder hårddiskbaserade (HDD) lagringsmedier. De passar bäst till utveckling/testning eller andra arbetsbelastningar med lågfrekvent dataåtkomst där prestanda är mindre viktigt.

Totalkostnaden för lagring med Standard HDD Managed Disks beror på diskstorlek, antal diskar, antal transaktioner och antal utgående dataöverföringar.

Hanterade ögonblicksbilder och avbildningar kostar $-/GB per månad för både LRS (lokalt redundant lagring) och ZRS (zonredundant lagring), och baseras på använd diskandel. Om du till exempel skapar en ögonblicksbild av en hanterad disk med etablerad kapacitet på 64 GB och faktisk använd datastorlek på 10 GB så debiteras ögonblicksbilden endast för den använda datastorleken på 10 GB.

S4 S6 S10 S15 S20 S30 S40 S50 S60 (FÖRHANDSVERSION) S70 (FÖRHANDSVERSION) S80 (FÖRHANDSVERSION)
Diskstorlek 32 GiB 64 GiB 128 GiB 256 GiB 512 GiB 1 TiB 2 TiB 4 TiB 8 TiB 16 TiB 32 TiB (32767 GiB)
Pris per månad $- $- $- $- $- $- $- $- $- $- $-
IOPs per disk Upp till 500 Upp till 500 Upp till 500 Upp till 500 Upp till 500 Upp till 500 Upp till 500 Upp till 500 Upp till 1 300 Upp till 2 000 Upp till 2 000
Dataflöde per disk Upp till 60 MB/sekund Upp till 60 MB/sekund Upp till 60 MB/sekund Upp till 60 MB/sekund Upp till 60 MB/sekund Upp till 60 MB/sekund Upp till 60 MB/sekund Upp till 60 MB/sekund Upp till 300 MB/sekund Upp till 500 MB/sekund Upp till 500 MB/sekund

Vi debiterar $- per 10 000 transaktioner för Standard HDD Managed Disks. Alla typer av åtgärder gentemot lagringen räknas som transaktioner, inklusive läsningar, skrivningar och borttagningar.

* Diskstorlekarna S60, S70 och S80 är tillgängliga endast i utvalda förhandsversionsregioner.

Hanterade diskar är endast tillgängliga för lokalt redundant lagring (LRS). På Azure Storage-replikeringssidan finns mer information om redundansalternativ.

Ultra SSD Managed Disks (Preview in East US 2)

Ultra SSD Managed Disks är vår nästa generation SSD-diskar (Solid State Drive) med höga prestanda med konfigurerbara prestandaattribut som ger lägst latens och konsekvent högt IOPS/dataflöde. Ultra SSD Managed Disks erbjuder oöverträffade och extremt skalbara prestanda med en latens under millisekunden. Som kund kan du börja i liten skala med IOPS och dataflöde och justera prestanda vartefter belastningen blir mer I/O-intensiv.

Totalkostnaden för Ultra SSD Managed Disks beror på diskstorleken och deras prestandakonfiguration och påverkas av antalet diskar.

Ultra SSD Managed Disks finns i olika storlekar som erbjuder ett konfigurerbart utbud av input/output-åtgärder per sekund (IOPs) och ett konfigurerbart dataflödesutbud (MB/s), och som faktureras per timme. Du väljer det alternativ som bäst uppfyller dina behov av lagringsstorlek, IOPs och dataflöden. Alla virtuella datorer som har stöd för Premium SSD kan utnyttja Ultra SSD Managed Disks.

I följande tabell sammanfattas de olika konfigurationerna som stöds för olika diskstorlekar:

Erbjudanden för Ultra SSD Managed Disks
Diskstorlek (GiB) 4 8 16 32 64 128 256 512 1024-65536 (i steg om 1 TiB)
IOPS-intervall 100-1200 100-2400 100-4800 100-9600 100-19200 100-38400 100-76800 100-160000 100-160000
Dataflödesintervall (MB/s) 1-300 1-600 1-1200 1-2000 1-2000 1-2000 1-2000 1-2000 1-2000

*Mer information om hur du konfigurerar diskarna finns på dokumentationssidan för Ultra SSD.

Här följer priserna för förhandsversionen: Ultra SSD-lagring finns i förhandsversion i East US2 och faktureras per timme med:

 • $0.000082 GiB/timme
 • $0.000034 per etablerad IOPS/timme
 • $0.000685 per etablerad MB/s/timme
 • $0.003 per reservationsavgift för etablerad vCPU.
  Denna reservationsavgift tas endast ut om du aktiverar Ultra SSD-funktioner på den virtuella datorn utan att ansluta en Ultra SSD-disk.

Ultra SSD Managed Disks are billed on the provisioned sizes, provisioned IOPS and provisioned throughput. Azure maps the provisioned size (rounded up) to the nearest disk size offer. Each disk is billed accordingly on an hourly basis. For example, if you provisioned a 200 GiB Ultra SSD Disk, with 20 000 IOPS and 1 000 MB/second and deleted it after 20 hours, it will map to the disk size offer of 256 GiB and you'll be billed for the 256 GiB, 20 000 IOPS and 1 000 MB/second for 20 hours. This is regardless of the amount of actual data and number of IOs written to the disk.

Ultra SSD Managed Disks är endast tillgängliga för lokalt redundant lagring (LRS). På Azure Storage-replikeringssidan finns mer information om redundansalternativ.

Support och serviceavtal

Vanliga frågor och svar

 • Du debiteras samma pris som för en etablerad disk, oavsett hur mycket diskutrymme du använder.

 • Avgifterna beräknas per timme och baseras på månadspriset.

Support och serviceavtal

 • Gratis support för fakturering och prenumeration.
 • Flexibla supportavtal från $29/månad. Leta efter ett avtal.
 • Garanterad tillgänglighet på minst 99,9 procent (förhandsversionstjänster omfattas inte). Läs serviceavtalet.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Storage

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad