Priser för Managed Disks

Kom igång med ditt kostnadsfria Azure-konto och dra nytta av en kredit på $200 under 30 dagar. Nu får du dessutom 12 månaders kostnadsfri åtkomst till Storage.

Azure Managed Disks är det nya och rekommenderade disklagringsalternativet för användning med virtuella Azure-datorer och beständig datalagring. Du kan använda flera Managed Disks till varje virtuell dator. Vi erbjuder två varianter av Managed Disks: Premium and Standard.

Letar du efter prisuppgifter för sidblobar, som även kallas ohanterade diskar? Läs mer i Priser för Unmanaged Disk och Page Blob.

Prisinformation

Premium Managed Disks

Premium Managed Disks är SSD-baserad lagring (Solid State Drive) med hög prestanda som har utformats för att stödja I/O-intensiva arbetsbelastningar med avsevärt större dataflöden och låg fördröjning. Med Premium Managed Disks kan du tillhandahålla en permanent disk och konfigurera dess storlek och prestandaegenskaper.

Totalkostnaden för Premium Managed Disks beror på diskstorleken, antalet diskar och antalet utgående dataöverföringar. Dessa diskstorlekar tillhandahåller olika indata/utdataåtgärder per sekund (IOPs), dataflödestak och månadspris per GiB. Du väljer det alternativ som bäst uppfyller dina behov av lagringsstorlek, IOPs och dataflöden. Du kan koppla flera beständiga diskar till en virtuell dator och konfigurera upp till 64 TiB lagringsutrymme per virtuell dator och få över 80 000 IOPs (in-/utdataåtgärder per sekund) och 1,600 MB per sekund diskdataflöde per virtuell dator med mindre än en millisekunds fördröjning för läsåtgärder. Premium Managed Disks fungerar på virtuella datorer i DS-, DSv2-, FS- och GS-serierna eftersom dessa är särskilt väl lämpade för användning med Premium-diskar.

Du kan lagra ögonblicksbilder för Managed Disk och avbildningar för Premium Managed Disks i Standard Disk-lagring. De här ögonblicksbilderna och avbildningarna debiteras med $0.05/GB och månad. Om du väljer att lagra dem i Premium Disk-lagring debiteras du $-/GB och månad.

P4 P6 P10 P15 P20 P30 P40 P50
Diskstorlek 32 GiB 64 GiB 128 GiB 256 GiB 512 GiB 1 TiB 2 TiB 4 TiB
Pris per månad $- $- $- $- $- $- $- $-
IOPs per disk 120 240 500 1 100 2 300 5 000 7 500 7 500
Dataflöde per disk 25 MB/sekund 50 MB/sekund 100 MB/sekund 125 MB/sekund 150 MB/sekund 200 MB/sekund 250 MB/sekund 250 MB/sekund
För Premium-diskar tillkommer inga transaktionskostnader.
Priserna ovan gäller även för ohanterade diskar av Premium-typ.

Standard Managed Disks

Standard Managed Disks använder vanliga hårddiskar som lagringsmedium. De passar bäst till utveckling/testning eller andra arbetsbelastningar med lågfrekvent dataåtkomst där prestanda är mindre viktigt.

Totalkostnaden för lagring med Standard Managed Disk beror på diskstorleken, antalet diskar och antalet utgående dataöverföringar. När det gäller IOPs och dataflöden är det ingen skillnad mellan olika storlekar på standarddiskarna.

Hanterade ögonblicksbilder och avbildningar debiteras enligt $-/GB per månad.
S4 S6 S10 S15 S20 S30 S40 S50
Diskstorlek 32 GiB 64 GiB 128 GiB 256 GiB 512 GiB 1 TiB 2 TiB 4 TiB
Pris per månad $- $- $- $- $- $- $- $-
Vi debiterar $- per 10 000 transaktioner för Standard Managed Disks. Alla typer av åtgärder gentemot lagringen räknas som transaktioner, inklusive läsningar, skrivningar och borttagningar.

Hanterade diskar är endast tillgängliga för lokalt redundant lagring (LRS). På Azure Storage-replikeringssidan finns mer information om redundansalternativ.

Support och serviceavtal

Vanliga frågor och svar

  • Du debiteras samma pris som för en etablerad disk, oavsett hur mycket diskutrymme du använder.

  • Avgifterna beräknas per timme och baseras på månadspriset.

Support och serviceavtal

  • Gratis support för fakturering och prenumeration.
  • Flexibla supportavtal från $29/månad. Leta efter ett avtal.
  • Garanterad tillgänglighet på minst 99,9 procent (förhandsversionstjänster omfattas inte). Läs serviceavtalet.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Storage

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad

Kostnadsfritt konto