Priser för Managed Disks

Skaffa ett kostnadsfritt Azure-konto och få $200-kredit i 30 dagar samt 12 månaders kostnadsfri tillgång till Lagringskonton.

Azure Managed Disks är det nya och rekommenderade disklagringsalternativet för användning med virtuella Azure-datorer och beständig datalagring. Du kan använda flera Managed Disks till varje virtuell dator. Vi erbjuder fyra typer av Managed Disks – Ultra SSD Managed Disks, Premium SSD Managed Disks, Standard SSD Managed Disks och Standard HDD Managed Disks.

Letar du efter prisuppgifter för sidblobar, som även kallas ohanterade diskar? Läs mer i Priser för Unmanaged Disk och Page Blob.

I prissättningen ingår förhandsversionsrabatt för förhandsversioner av objekt. När förhandsversionen upphör kommer priserna för allmän tillgänglighet att börja gälla.

Prisinformation

Premium SSD Managed Disks

Premium SSD Managed Disks är SSD-baserad lagring (Solid State Drive) med hög prestanda som har utformats för att stödja I/O-intensiva arbetsbelastningar med avsevärt större dataflöden och låg fördröjning. Med Premium SSD Managed Disks kan du tillhandahålla en permanent disk och konfigurera dess storlek och prestandaegenskaper.

Totalkostnaden för Premium SSD Managed Disks beror på diskstorleken, antalet diskar och antalet utgående dataöverföringar. Dessa diskstorlekar tillhandahåller olika in-/utdataåtgärder per sekund (IOPS), dataflödestak och månadspris per GiB. Du väljer det alternativ som bäst uppfyller dina behov av lagringsstorlek, IOPS och dataflöden. Du kan koppla flera beständiga diskar till en virtuell dator och konfigurera upp till flera PB med lagringsutrymme per virtuell dator. Detta ger 80 000 in-/utdataåtgärder per sekund och 1 600 MB per sekund i diskdataflöde per virtuell dator, med mindre än en millisekunds fördröjning för läsåtgärder (i program som kan använda läscachelagring). Premium SSD Managed Disks fungerar på virtuella datorer i DS-, DSv2-, FS- och GS-serierna, eftersom dessa är särskilt väl lämpade för användning med Premium SSD Managed Disks.

Du kan lagra Managed Disks-ögonblicksbilder och avbildningar för Premium SSD Managed Disks i Standard-lagring. Du kan välja mellan alternativen LRS (lokalt redundant lagring) och ZRS (zonredundant lagring). Dessa ögonblicksbilder och avbildningar kostar $0.05/GB per månad för standardalternativet för både LRS (lokalt redundant lagring) och ZRS (zonredundant lagring), och baseras på använd diskandel. Om du till exempel skapar en ögonblicksbild av en hanterad disk med etablerad kapacitet på 64 GB och faktisk använd datastorlek på 10 GB så debiteras ögonblicksbilden endast för den använda datastorleken på 10 GB. Om du väljer att lagra dem i Premium SSD Managed Disk-lagringen debiteras du $- per GB och månad.

Diskstorlek Pris per månad IOPS per disk Dataflöde per disk
P4 32 GiB $- 120 25 MB/sekund
P6 64 GiB $- 240 50 MB/sekund
P10 128 GiB $- 500 100 MB/sekund
P15 256 GiB $- 1 100 125 MB/sekund
P20 512 GiB $- 2 300 150 MB/sekund
P30 1 TiB $- 5 000 200 MB/sekund
P40 2 TiB $- 7 500 250 MB/sekund
P50 4 TiB $- 7 500 250 MB/sekund
P60* 8 TiB $- 16 000 500 MB/sekund
P70* 16 TiB $- 18 000 750 MB/sekund
P80* 32 TiB (32767 GiB) $- 20 000 900 MB/sekund

För Premium-diskar tillkommer inga transaktionskostnader.

*Prissättning för allmän tillgänglighet för diskar P60, P70, P80 som anges ovan börjar gälla 1 maj 2019. Dessförinnan fortsätter du att debiteras enligt priset för förhandsversionen.

Hanterade diskar är endast tillgängliga för lokalt redundant lagring (LRS). På Azure Storage-replikeringssidan finns mer information om redundansalternativ.

Standard SSD Managed Disks

Standard SSD Managed Disks är ett SSD-erbjudande till en låg kostnad som är optimerad för test och produktion på ingångsnivå av arbetsbelastningar som kräver en konsekvent fördröjning. Standard SSD Managed Disks kan också användas för arbetsbelastningar med stordata som kräver högt dataflöde. Standard SSD Managed Disks har en lägre fördröjning jämfört med Standard HDD, samtidigt som tillförlitligheten och skalbarheten för dina program förbättras. Det finns tillgängligt för alla Azure VM-storlekar. Standard SSD Managed Disks är enkla att uppgradera till Premium SSD Managed Disks för mer krävande och fördröjningskänsliga företagsarbetsbelastningar. Standard SSD Managed Disks erbjuds som en hanterad disklösning och levereras med samma branschledande hållbarhet och tillgänglighet som du förväntar dig av Premium SSD Managed Disks.

Totalkostnaden för lagring med Standard SSD Managed Disks beror på diskstorleken, antal diskar, antal transaktioner och antal utgående dataöverföringar.

Du kan lagra ögonblicksbilder och avbildningar för Standard SSD Managed Disks i Standard HDD-lagring. Du kan välja mellan alternativen LRS (lokalt redundant lagring) och ZRS (zonredundant lagring). Dessa ögonblicksbilder och avbildningar kostar $0.05/GB per månad för standardalternativet för både LRS (lokalt redundant lagring) och ZRS (zonredundant lagring), och baseras på använd diskandel. Om du till exempel skapar en ögonblicksbild av en hanterad disk med etablerad kapacitet på 128 GB och faktisk använd datastorlek på 10 GB, debiteras ögonblicksbilden endast för den använda datastorleken på 10 GB. Om du väljer att lagra dem i SSD-lagring debiteras du $- per GB och månad.

Diskstorlek Pris per månad IOPS per disk Dataflöde per disk
E4 32 GiB $- Upp till 120 Upp till 25 MB/sekund
E6 64 GiB $- Upp till 240 Upp till 50 MB/sekund
E10 128 GiB $- Upp till 500 Upp till 60 MB/sekund
E15 256 GiB $- Upp till 500 Upp till 60 MB/sekund
E20 512 GiB $- Upp till 500 Upp till 60 MB/sekund
E30 1 TiB $- Upp till 500 Upp till 60 MB/sekund
E40 2 TiB $- Upp till 500 Upp till 60 MB/sekund
E50 4 TiB $- Upp till 500 Upp till 60 MB/sekund
E60* 8 TiB $- Upp till 2 000 Upp till 400 MB/sekund
E70* 16 TiB $- Upp till 4 000 Upp till 600 MB/sekund
E80* 32 TiB (32767 GiB) $- Upp till 6 000 Upp till 750 MB/sekund

Vi debiterar $- per 10 000 transaktionsenheter för Standard SSD Managed Disks. Alla typer av åtgärder gentemot lagringen räknas som transaktioner, inklusive läsningar, skrivningar och borttagningar. Vi använder IO-enhetsstorleken 256 KiB när vi räknar antalet debiteringsbara transaktionsenheter. Läs mer i dokumentationen för Standard SSD.)

*Prissättning för allmän tillgänglighet för diskar E60, E70, E80 som anges ovan börjar gälla 1 maj 2019. Dessförinnan fortsätter du att debiteras enligt priset för förhandsversionen.

Standard HDD Managed Disks

Standard HDD Managed Disks använder hårddiskbaserade (HDD) lagringsmedier. De passar bäst till utveckling/testning eller andra arbetsbelastningar med lågfrekvent dataåtkomst där prestanda är mindre viktigt.

Totalkostnaden för lagring med Standard HDD Managed Disks beror på diskstorlek, antal diskar, antal transaktioner och antal utgående dataöverföringar.

Hanterade ögonblicksbilder och avbildningar kostar $-/GB per månad för både LRS (lokalt redundant lagring) och ZRS (zonredundant lagring), och baseras på använd diskandel. Om du till exempel skapar en ögonblicksbild av en hanterad disk med etablerad kapacitet på 64 GB och faktisk använd datastorlek på 10 GB så debiteras ögonblicksbilden endast för den använda datastorleken på 10 GB.

Diskstorlek Pris per månad IOPS per disk Dataflöde per disk
S4 32 GiB $- Upp till 500 Upp till 60 MB/sekund
S6 64 GiB $- Upp till 500 Upp till 60 MB/sekund
S10 128 GiB $- Upp till 500 Upp till 60 MB/sekund
S15 256 GiB $- Upp till 500 Upp till 60 MB/sekund
S20 512 GiB $- Upp till 500 Upp till 60 MB/sekund
S30 1 TiB $- Upp till 500 Upp till 60 MB/sekund
S40 2 TiB $- Upp till 500 Upp till 60 MB/sekund
S50 4 TiB $- Upp till 500 Upp till 60 MB/sekund
S60* 8 TiB $- Upp till 1 300 Upp till 300 MB/sekund
S70* 16 TiB $- Upp till 2 000 Upp till 500 MB/sekund
S80* 32 TiB (32767 GiB) $- Upp till 2 000 Upp till 500 MB/sekund

Vi debiterar $- per 10 000 transaktioner för Standard HDD Managed Disks. Alla typer av åtgärder gentemot lagringen räknas som transaktioner, inklusive läsningar, skrivningar och borttagningar.

*Prissättning för allmän tillgänglighet för diskar S60, S70, S80 som anges ovan börjar gälla 1 maj 2019. Dessförinnan fortsätter du att debiteras enligt priset för förhandsversionen.

Hanterade diskar är endast tillgängliga för lokalt redundant lagring (LRS). På Azure Storage-replikeringssidan finns mer information om redundansalternativ.

Ultra SSD Managed Disks

Ultra SSD Managed Disks är vår nästa generation SSD-diskar (Solid State Drive) med höga prestanda med konfigurerbara prestandaattribut som ger lägst latens och konsekvent högt IOPS/dataflöde. Ultra SSD Managed Disks erbjuder oöverträffade och extremt skalbara prestanda med en latens under millisekunden. Som kund kan du börja i liten skala med IOPS och dataflöde och justera prestanda vartefter belastningen blir mer I/O-intensiv.

Totalkostnaden för Ultra SSD Managed Disks beror på diskstorleken och deras prestandakonfiguration och påverkas av antalet diskar.

Ultra SSD Managed Disks finns i olika storlekar som erbjuder ett konfigurerbart utbud av in-/utdataåtgärder per sekund (IOPS) och ett konfigurerbart dataflödesutbud (MB/s), och som faktureras per timme. Du väljer det alternativ som bäst uppfyller dina behov av lagringsstorlek, IOPS och dataflöden. Alla virtuella datorer som har stöd för Premium SSD kan utnyttja Ultra SSD Managed Disks.

I följande tabell sammanfattas de olika konfigurationerna som stöds för olika diskstorlekar:

Erbjudanden för Ultra SSD Managed Disks
Diskstorlek (GiB) 4 8 16 32 64 128 256 512 1024-65536 (i steg om 1 TiB)
IOPS-intervall 100-1200 100-2400 100-4800 100-9600 100-19200 100-38400 100-76800 100-160000 100-160000
Dataflödesintervall (MB/s) 1-300 1-600 1-1200 1-2000 1-2000 1-2000 1-2000 1-2000 1-2000

*Mer information om hur du konfigurerar diskarna finns på dokumentationssidan för Ultra SSD.

Priserna är följande:

  • $- GiB/timme
  • $- per etablerad IOPS/timme
  • $- per etablerad MB/s/timme
  • $- per reservationsavgift för etablerad vCPU/timme.
    Denna reservationsavgift tas endast ut om du aktiverar Ultra SSD-funktioner på den virtuella datorn utan att ansluta en Ultra SSD-disk.

Ultra SSD Managed Disks debiteras utifrån etablerade storlekar, etablerade IOPS och etablerat dataflöde. Azure mappar den etablerade storleken (avrundad uppåt) till närmaste diskstorlekserbjudande. Varje disk debiteras per timme. Om du till exempel har etablerat en Ultra SSD-disk på 200 GiB med 20 000 IOPS och 1 000 MB/sekund och tar bort den efter 20 timmar mappas den till diskstorlekserbjudandet på 256 GiB, och du debiteras för dina 256 GiB, 20 000 IOPS och 1 000 MB/sekund under 20 timmar. Det här gäller oavsett mängden faktiska data och antalet IO-enheter som skrivs till disken.

Ultra SSD Managed Disks är endast tillgängliga för lokalt redundant lagring (LRS). På Azure Storage-replikeringssidan finns mer information om redundansalternativ.

Support och serviceavtal

Vanliga frågor och svar

  • Du debiteras samma pris som för en etablerad disk, oavsett hur mycket diskutrymme du använder.

  • Avgifterna beräknas per timme och baseras på månadspriset. Premium SSD för P15 kostar till exempel $- (priset kan variera i olika regioner). För oktober debiteras du per $-/(31 dagar x 24 timmar) = $-/timme

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Lagringskonton

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad