Hoppa över navigering

Azure Resource Manager-mallar

Leverera infrastruktur som kod till alla dina Azure-resurser med Resource Manager

Definiera infrastruktur som kod för att hantera dina Azure-resurser

Hantera Azure med ett enkelt konfigurationsspråk. Distribuera dina resurser parallellt för att påskynda distributionen. Skapa och uppdatera Azure-resurser deklarativt. Använd någon av de många exempelmallarna, eller skapa en från grunden med inbyggda verktyg i Visual Studio eller Visual Studio Code.

Deklarativt och upprepningsbart skapande av alla Azure-resurser

Centraliserad hantering av dina distributioner

Djup integrering med andra Azure-tjänster, t.ex. Azure Policy som åtgärdar icke-kompatibla resurser och Azure DevOps för CI/CD

Förstklassig redigering med Visual Studio och Visual Studio Code

Skapa reproducerbar infrastruktur

Skapa och distribuera hela Azure-infrastrukturen deklarativt med Resource Manager-mallar. Under utvecklingslivscykeln kan du repetera och konsekvent distribuera resurser, inklusive virtuella datorer, nätverksinfrastruktur och lagringssystem.

Läs mer om malldistribution

Redigera mallarna med hjälp av dina befintliga utvecklingsverktyg och användbara communityexempel

Förbättra redigeringen av din mallutveckling med hjälp av tillägget Visual Studio Code för Resource Manager. Använd funktioner som syntaxmarkering för Resource Managers språkfunktioner, stöd för kommentarer samt kodslutförande i IntelliSense till att utveckla dina egna mallar eller bygga vidare på exempel från communityn som ger olika infrastruktur- och programmönster.

Ladda ned Visual Studio Code-tillägget

Distribuera med välbekanta verktyg

Iterera dina malldistributioner snabbt med hjälp av REST API:er, CLI eller PowerShell. Integrera distributionsuppgifter med dina DevOps-pipelines för en CI/CD-konfiguration som kan automatisera dina distributioner i skala.

Distribuera med PowerShell

Integrera med Azures plattformsfunktioner

Granska distributioner i Azure-portalen och se vilka parametervärden som använts och eventuella utdatavärden. Använd Azure Policy till att åtgärda icke-kompatibla resurser. Checka in mallar i källkontrollen för att granska, spåra och redigera din infrastruktur. Skapa din miljö genom att kombinera mallar med hjälp av Azure Blueprints.

Läs mer

Kom igång med Resource Manager-mallar

Följ en självstudie om redigering av mallar.

Skapa en Azure-resurs med exempelmallar.

Kolla in Resource Manager mallredigering metodtips.

Distribuera med välbekanta verktyg

Distribuera med Azure CLI

Läs mer

Distribuera med PowerShell

Använda Azure PowerShell med Resource Manager-mallar till att distribuera resurser till Azure

Läs mer

Integrera med dina favoritverktyg för CI/CD

Du kan integrera mallar i dina verktyg för kontinuerlig integrering och distribution (CI/CD), vilket automatiserar snabba och tillförlitliga program- och infrastrukturuppdateringar i dina versionspipelines

Läs mer

Vanliga frågor om Resource Manager-mallar

  • Eftersom de ingår i Azure-plattformen kan du med Resource Manager-mallarna spåra dina distributioner i portalen, använda djup integrering med andra Azure-tjänster och etablera Azure-resurser så snart de är tillgängliga.
  • Skicka feedback för att föreslå nya funktioner för Resource Manager.

Vi är klara när du är det – låt oss konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto

Kan vi hjälpa dig?