Trace Id is missing
Hoppa till huvudinnehåll

Azure Resource Manager-mallar

Leverera infrastruktur som kod till alla dina Azure-resurser med Resource Manager.

Definiera infrastruktur som kod för att hantera dina Azure-resurser

Hantera Azure med ett enkelt konfigurationsspråk. Distribuera dina resurser parallellt för att påskynda distributionen. Skapa och uppdatera Azure-resurser deklarativt. Använd någon av de många exempelmallarna, eller skapa en från grunden med inbyggda verktyg i Visual Studio eller Visual Studio Code.

Deklarativt och upprepningsbart skapande av Azure-resurser

Centraliserad hantering av dina distributioner

Djup integrering med andra Azure-tjänster, t.ex. Azure Policy som åtgärdar icke-kompatibla resurser och Azure DevOps för CI/CD

Förstklassig redigering med Visual Studio och Visual Studio Code

Skapa reproducerbar infrastruktur

Skapa och distribuera hela Azure-infrastrukturen deklarativt med Resource Manager-mallar. Under utvecklingslivscykeln kan du repetera och konsekvent distribuera resurser, inklusive virtuella datorer, nätverksinfrastruktur och lagringssystem.

Ett projekt i Visual Studio Code

Redigera mallarna med hjälp av dina befintliga utvecklingsverktyg och användbara communityexempel

Förbättra redigeringen av din mallutveckling med hjälp av tillägget Visual Studio Code för Resource Manager. Använd funktioner som syntaxmarkering för Resource Managers språkfunktioner, stöd för kommentarer samt kodslutförande i IntelliSense till att utveckla dina egna mallar eller bygga vidare på exempel från communityn som ger olika infrastruktur- och programmönster.

Distribuera med välbekanta verktyg

Iterera dina malldistributioner snabbt med hjälp av REST API:er, CLI eller PowerShell. Integrera distributionsuppgifter med dina DevOps-pipelines för en CI/CD-konfiguration som kan automatisera dina distributioner i stor skala.

Skapa ARM-malldistribution i Azure DevOps
En översikt över en distribution i Azure

Integrera med Azures plattformsfunktioner

Granska distributioner i Azure-portalen och se vilka parametervärden som använts och eventuella utdatavärden. Använd Azure Policy till att åtgärda icke-kompatibla resurser. Kontrollera mallar i källkontrollen för att granska, spåra och redigera din infrastruktur. Skapa din miljö genom att kombinera mallar med hjälp av Azure Blueprints.

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

Kom igång med ett kostnadsfritt Azure-konto

1

Börja använda kostnadsfritt. Få 200 USD i kredit att använda inom 30 dagar. Så länge krediten gäller har du gratis tillgång till många av våra populära tjänster, samt obegränsad tillgång till fler än 55 andra tjänster som alltid är kostnadsfria.

2

När krediten upphör kan du fortsätta att använda tjänsterna genom användningsbaserad prissättning. Betala bara om du använder mer än de kostnadsfria månadsvolymerna.

3

Efter 12 månader kommer du att ha fortsatt tillgång till fler än 55 tjänster som alltid är kostnadsfria – och du behöver bara betala för det du använder utöver de kostnadsfria månadsvolymerna.

Distribuera med välbekanta verktyg

Distribuera med Azure CLI

Distribuera med PowerShell

Använda Azure PowerShell med Resource Manager-mallar till att distribuera resurser till Azure

Integrera med dina favoritverktyg för CI/CD

Du kan integrera mallar i dina verktyg för kontinuerlig integrering och kontinuerlig leverans (CI/CD), vilket automatiserar snabba och tillförlitliga program- och infrastrukturuppdateringar i dina versionspipelines

Vanliga frågor om Resource Manager-mallar

  • Eftersom de ingår i Azure-plattformen kan du med Resource Manager-mallarna spåra dina distributioner i portalen, använda djup integrering med andra Azure-tjänster och etablera Azure-resurser så snart de är tillgängliga.

  • Skicka feedback och föreslå nya funktioner i Resource Manager.

Nu kan du konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto