Hoppa över navigering

Azure confidential ledger

Manipuleringsskyddad lagring av ostrukturerade data i betrodda exekveringsmiljöer med uppbackning av kryptografiskt verifierbara bevis

Lagra data med full tillförsikt

Azure confidential ledger ger dig ett hanterat och centraliserat transaktionsregister för dataposter som backas upp av Blockchain. Bevara dataintegriteten genom att förhindra obehörig eller oavsiktlig ändring med manipuleringssäker lagring. Skydda dina data i vila, under överföring och data som används, med maskinvarubaserade säkra enklaver som används i konfidentiell Azure-databehandling.

Manipuleringsskyddad datalagring backas upp av blockkedjestruktur

Manipulationsbevis är tillgängliga när som helst

Alla fördelar med konfidentiell databehandling i Azure, inklusive skydd av data under överföring

Flexibla alternativ för att hantera TCB (Trusted Computing Base)

Skydda dina data med blockkedja

Se till att dina känsliga dataposter förblir intakta över tid. Den decentraliserade blockkedjestrukturen använder konsensusbaserade repliker och kryptografiskt signerade block för att manipulationsskydda information som placeras i Confidential Ledger. Snart kan du lägga till flera parter för samarbete kring decentraliserade transaktionsregistersaktiviteter med konsortiumkonceptet, vilket är en viktig funktion i blockkedjelösningar.

Kom åt manipulationsbevis när som helst

Du kan lita på att dina lagrade data inte ändras genom att verifiera det själv. Manipulationsbevis kan visas för servernoder, för block som lagras i transaktionsregistret och för alla användartransaktioner. Kvitton är också tillgängliga för varje transaktion.

Få fördelarna med konfidentiell databehandling i Azure

Skydda dina data i vila, under överföring och i användning. Confidential Ledger körs endast i betrodda exekveringsmiljöer (TEE) för konfidentiell databehandling i Azure. TLS (Transport Layer Security) avslutas inuti enklaven, vilket håller molnleverantörer och administratörer utanför TCB (Trusted Computing Base) och ger bästa möjliga säkerhet. Dessutom signeras varje transaktion i Confidential Ledger digitalt av den maskinvarubaserade förtroenderoten.

Håll molnleverantörer borta från TCB

Förhindra att tjänstutvecklare, datacentertekniker och molnadministratörer kommer åt dina data. Confidential Ledger körs på en minimalistisk TCB (Trusted Computing Base) som gör att du kan hålla molnleverantörer borta från dina beräkningsplaner med alternativ som certifikatbaserad autentisering.

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

  • Microsoft investerar mer än 1 miljard USD varje år på forskning och utveckling av cybersäkerhet.
  • Vi sysselsätter fler än 3 500 säkerhetsexperter som arbetar helt och hållet med din datasäkerhet och sekretess.
  • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Priser för konfidentiella transaktionsregister är användningsbaserade

Prissättningen baseras på antalet transaktionsregister som förbrukas och hur länge de används. Betala för det du använder!

Resurser och dokumentation för Azure Confidential Ledger

Vanliga frågor och svar om Azure Confidential Ledger

  • Alla dataposter kan verifieras. Du kan verifiera manipulationsbevis för alla användartransaktioner och via transaktionsspecifika kvitton. Manipulationsbevis är också tillgängligt för servernoder och block som lagras i det decentraliserade transaktionsregistret.

Nu kan du konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto

Kan vi hjälpa dig?