Trace Id is missing
Hoppa till huvudinnehåll

Azure confidential ledger

Manipuleringsskyddad lagring av ostrukturerade data i betrodda exekveringsmiljöer med uppbackning av kryptografiskt verifierbara bevis.

Lagra data med full tillförsikt

Azure confidential ledger tillhandahåller ett hanterat och decentraliserat transaktionsregister för dataposter som backas upp av blockkedjan. Upprätthåll dataintegriteten genom att förhindra obehöriga eller oavsiktliga ändringar med manipulationsskyddad lagring. Skydda data i vila, under överföring och i användning med maskinvarubaserade säkra enklaver som används i konfidentiell databehandling i Azure.

Manipuleringsskyddad datalagring som backas upp av blockkedjestruktur

Manipulationsbevis är tillgängliga när som helst

Alla fördelar med konfidentiell databehandling i Azure, inklusive skydd av data under överföring

Flexibla alternativ för att hantera TCB (Trusted Computing Base)

Skydda dina data med blockkedja

Se till att dina känsliga dataposter förblir intakta över tid. Den decentraliserade blockkedjestrukturen använder konsensusbaserade repliker och kryptografiskt signerade block för att manipulationsskydda information som placeras i Confidential Ledger. Snart kan du lägga till flera parter för samarbete kring decentraliserade transaktionsregistersaktiviteter med konsortiumkonceptet, vilket är en viktig funktion i blockkedjelösningar.

En person arbetar vid ett skrivbord
En person som sitter vid ett skrivbord och arbetar på flera skärmar

Kom åt manipulationsbevis när som helst

Du kan lita på att dina lagrade data inte ändras genom att verifiera det själv. Manipulationsbevis kan visas för servernoder, för block som lagras i transaktionsregistret och för alla användartransaktioner. Kvitton är också tillgängliga för varje transaktion.

Få fördelarna med konfidentiell databehandling i Azure

Skydda dina data i vila, under överföring och i användning. Confidential Ledger körs endast i betrodda exekveringsmiljöer (TEE) för konfidentiell databehandling i Azure. TLS (Transport Layer Security) avslutas inuti enklaven, vilket håller molnleverantörer och administratörer utanför TCB (Trusted Computing Base) och ger bästa möjliga säkerhet. Dessutom signeras varje transaktion i Confidential Ledger digitalt av den maskinvarubaserade förtroenderoten.

Ett serverrum.
Personer som arbetar i ett öppet kontorslandskap

Håll molnleverantörer borta från TCB

Förhindra att tjänstutvecklare, datacentertekniker och molnadministratörer kommer åt dina data. Confidential Ledger körs på en minimalistisk TCB (Trusted Computing Base) som gör att du kan hålla molnleverantörer borta från dina beräkningsplaner med alternativ som certifikatbaserad autentisering.

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

Kom igång med ett kostnadsfritt Azure-konto

1

Börja använda kostnadsfritt. Få 200 USD i kredit att använda inom 30 dagar. Så länge krediten gäller har du gratis tillgång till många av våra populära tjänster, samt obegränsad tillgång till fler än 55 andra tjänster som alltid är kostnadsfria.

2

När krediten upphör kan du fortsätta att använda tjänsterna genom användningsbaserad prissättning. Betala bara om du använder mer än de kostnadsfria månadsvolymerna.

3

Efter 12 månader kommer du att ha fortsatt tillgång till fler än 55 tjänster som alltid är kostnadsfria – och du behöver bara betala för det du använder utöver de kostnadsfria månadsvolymerna.

Resurser och dokumentation för Azure confidential ledger

Vanliga frågor och svar om Azure confidential ledger

  • Alla dataposter kan verifieras. Du kan verifiera manipulationsbevis för alla användartransaktioner och via transaktionsspecifika kvitton. Manipulationsbevis är också tillgängligt för servernoder och block som lagras i det decentraliserade transaktionsregistret.

Nu kan du konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto