Hoppa över navigering

App- och datamodernisering

Förkorta tiden till marknad, leverera innovativa upplevelser och förbättra säkerheten med program- och datamodernisering i Azure.

Få experthjälp

Leverera bättre program- och dataupplevelser snabbare än någonsin

Förkorta tiden till marknad och leverera nya upplevelser genom att modernisera dina program och data. Dra nytta av högre flexibilitet och skalning med inbyggd säkerhet och hög tillgänglighet.

Improve time to market by using fully managed application and data services such as Azure App Service, Azure Spring Cloud, Azure SQL Database Hyperscale, and Azure Cosmos DB. Quickly deploy apps using low-code application development, build on containers with Azure Kubernetes Service (AKS), manage workstreams with Azure DevOps, and get unmatched technical expertise through Microsoft Unified Support.

Create rich, more personalized experiences for your customers and your employees with Azure Machine Learning and Personalizer, an Azure AI service. Get data-driven insights across applications, infrastructure, and databases to increase efficiencies. Deliver experiences quickly and continuously with high-performance application and database modernization tools such as Azure DevOps and Azure API Management.

Keep workloads more secure with Azure security, optimize throughput with Azure Web Application Firewall, and identify problems in seconds using Azure Monitor. Keep databases up to date and automate tasks like high availability, disaster recovery, backups, and maintaining peak performance with Azure SQL Database. Focus on building apps, not managing databases, with fully managed open-source databases.

Get the most value from the cloud with the application and data modernization that best aligns with your business objectives. Accelerate innovation across hybrid and multicloud environments with Azure Arc, which offers simplified management, faster application development, and consistent Azure services. Organize, govern, and secure apps and data across datacenters, the edge, and multicloud environments.

Läs mer om produkter och tjänster för program- och datamodernisering

Azure App Service

Optimize costs, operate confidently, and ship features faster by bringing your apps and data to the cloud.

Azure SQL

Skapa appar som kan skalas i samma takt som ditt företag med hanterad och intelligent SQL i molnet.

Azure Spring Cloud

Använd moderna mikrotjänstmönster i Spring Boot för att slippa kodmallar och utveckla robusta appar i molnet.

Azure Kubernetes Service (AKS)

Distribuera och hantera enkelt program i containrar med en fullständigt hanterad Kubernetes-tjänst.

Azure Database for PostgreSQL

Focus on application innovation, not database management, with fully managed and intelligent PostgreSQL.

Azure Database for MySQL

Konfigurera, använd och skala enkelt data med avancerad säkerhet och hög tillgänglighet.

Migration tools for .NET and Java

Save up to 54 percent vs. on-premises and up to 30 percent vs. AWS by migrating your ASP.NET applications to Azure.1

Migrerings- och moderniseringsprogram i Azure

Simplify your move to the cloud with the right mix of expert help at every stage of your migration journey.

Få användbara resurser och senaste nytt om program- och datamodernisering

Betrott av företag i alla storlekar

Steget från tre anpassade webbplatser till en enhetlig plattform

"Our move to .NET Core, Visual Studio Code, TypeScript, and Azure services worked out just like we had planned. Our new website makes us much more agile in supporting Chipotle's primary mission."

Mike Smith, Lead Software Developer, Chipotle Mexican Grill
Chipotle

Managing rapid growth with Microsoft Power Platform

"Microsoft Power Platform has allowed us to break free of the challenges we had with custom code and innovate quickly on top of our legacy systems."

Bob Means, Director of Business Solutions, Coca-Cola Bottling Company United
Coca-Cola

Utveckla och effektivisera med Azure

"Nobody understands .NET and SQL Server better than Microsoft, which, through Azure, gave us a robust set of managed services for migrating our legacy applications to the cloud."

Bev Kite, Chief Information Officer, Academy of Motion Picture Arts and Sciences
Academy of motion arts

Snabba upp moderniseringen av Java-appar med Azure

"'Cloud–native' must provide tangible results. Azure Spring Cloud helps by taking away the implementation and management effort so we can focus on our core competencies."

Jonathan Jones, Lead Solutions Architect, Group Finance IT, Swiss Re
Swiss Re

Enhancing performance by moving Java apps to Azure

"Azure has accelerated our digital transformation by enabling us to rapidly deliver enhanced digital experiences and innovations."

Nedved Yang, Head of Digital Technology, AIA Singapore
AIA

Migrerings- och moderniseringsprogram i Azure

Get resources, guidance, and tools at every stage of modernization to help you move, manage, and secure your workloads.

Redo när du är

Nu konfigurerar vi ditt kostnadsfria Azure-konto.

1 Uppgifterna om pris/prestanda baseras på data från en undersökning genomförd av GigaOm i oktober 2020 på uppdrag av Microsoft. Studien jämförde pris/prestanda i följande miljöer: Lokala webbservrar med Windows Server 2016 med en databas som kör Windows Server 2016 och SQL Server 2017; App Service som kör PremiumV3 SKU (P1-storlek) med fyra instanser och Azure SQL Database på en Gen5-server med fyra virtuella processorer; samt en AWS-miljö på m5d.large EC2-instanser etablerade av Elastic Beanstalk med en Amazon RDS db.m5.xlarge-databas som kör Microsoft SQL Server 2017. Det distribuerade testprogrammet utgjordes av en Parts Unlimited-webbbutik, ett ASP.NET-program där IIS användes för webbservern och Microsoft SQL Server för serversidan. För att utvärdera prestanda kördes tester för inläsning av startsidan, objektsökning och artikelköp. Varje test kördes i 60 minuter. Kostnaden för respektive miljö beräknades med AWS:s TCO-kalkylator, AWS:s priskalkylator och Azures priskalkylator. För att beräkna priser för Azure användes priserna för reserverad kapacitet för App Service och Azure SQL Database i regionen USA, östra. För att beräkna priser för AWS användes priserna för reserverade instanser i regionen us-east-1. Priserna inkluderar Azure Hybrid-förmån, som innebär att befintliga Windows Server- och SQL Server-licenser kan användas med virtuella Azure-datorer och Azure SQL Database-instanser. Den totala kostnaden är en uppskattning av kostnaden för att köra programmet i tre år. De faktiska resultaten och priserna kan variera beroende på konfiguration och region. 2 Beräkningarna baseras på scenarier som körs 744 timmar/månad i 12 månader med tre års reserverade instanser eller reserverad kapacitet. Priser 2018-10-24, kan komma att ändras. Beräkningarna för virtuella Azure Windows-datorer baseras på en virtuell D2V3 Azure-dator i regionen USA, västra 2 med priset för SUSE Linux Enterprise Basic. Beräkningarna för AWS baseras på en virtuell m5.Large-dator i USA, västra (Oregon) med priset för Windows Server enligt principen Betala per användning för reserverade instanser enligt standardavtalet på 3 år, all betalning i förskott. Beräkningarna för SQL Server baseras på affärskritisk hanterad Azure SQL Database-instans med 8 virtuella kärnor i USA, västra 2 som körs med Azure Hybrid-förmånspriset. Beräkningarna för AWS baseras på RDS för SQL EE för db.r4.2xlarge i USA, västra (Oregon) i en multi AZ-distribution för reserverade instanser enligt standardavtalet på 3 år, all betalning i förskott. Kostnaden för utökade säkerhetsuppdateringar som används för AWS baseras på den öppna NL ERP-prissättningen för Windows Server Standard i USD. De faktiska besparingarna kan variera beroende på region, instansstorlek och prestandanivå. Besparingarna omfattar inte kostnaderna för Software Assurance, vilka kan variera utifrån volymlicensieringsavtal. Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer information.