Hoppa till huvudinnehåll

Vad är molnbaserad databehandling?

En nybörjarguide.
 

 • Enkelt uttryckt består molnbaserad databehandling av en rad databehandlingstjänster som bland annat inkluderar servrar, lagring, databaser, nätverk, programvara, analys och information via Internet (”molnet”) som ger dig snabbare innovation, flexibla resurser och stordriftsfördelar. Du betalar vanligtvis enbart för de molntjänster som du använder, vilket sänker dina driftskostnader, gör din infrastruktur effektivare och möjliggör skalning när affärsbehoven ändras.

De största fördelarna med molnbaserad databehandling

Molnbaserad databehandling innebär en stor förändring jämfört med det traditionella sättet som företag ser på IT-resurser. Här är sju vanliga orsaker till att organisationer byter till tjänster inom molnbaserad databehandling:

Kostnad

 • Genom att flytta till molnet kan företag optimera IT-kostnader. Med molnbaserad databehandling försvinner kapitalkostnaderna för att köpa maskinvara och programvara, för att konfigurera och driva lokala datacenter – serverrack, elektricitet dygnet runt till strömförsörjning och kylning, samt kostnaderna för IT-experterna som hanterar infrastrukturen. Sammantaget blir det en hel del.

Hastighet

 • De flesta tjänster inom molnbaserad databehandling tillhandahålls som självbetjäning och på begäran. Därför kan även stora mängder databehandlingsresurser etableras på några minuter, vanligtvis med bara några musklick, vilket ger företag stor flexibilitet och minskar trycket på kapacitetsplanering.

Global skala

 • En av fördelarna med tjänster inom molnbaserad databehandling är möjligheten att skala elastiskt. När det gäller moln innebär det att leverera rätt mängd IT-resurser – exempelvis mer eller mindre databehandling, lagring och bandbredd – direkt när det behövs och från rätt geografisk plats.

Produktivitet

 • Lokala datacenter kräver vanligtvis en hel del arbete – konfiguration av maskinvara, korrigering av programvara och andra tidskrävande IT-hanteringsuppgifter. Med molnbaserad databehandling försvinner behovet av många av de här uppgifterna, så IT-team kan ägna tid åt att uppnå viktigare affärsmål.

Prestanda

 • De största tjänsterna inom molnbaserad databehandling körs i ett globalt nätverk av säkra datacenter, som regelbundet uppgraderas till den senaste generationen av snabb och effektiv maskinvara för databehandling. Det ger flera fördelar jämfört med ett enda företagsdatacenter, bland annat mindre nätverksfördröjningar för program och större stordriftsfördelar.

Tillförlitlighet

 • Med molnbaserad databehandling blir säkerhetskopiering av data, haveriberedskap och verksamhetskontinuitet enklare och billigare, eftersom data kan speglas på flera redundanta platser i molnleverantörens nätverk.

Säkerhet

 • Många molnleverantörer erbjuder en bred uppsättning principer, tekniker och kontroller som stärker din övergripande säkerhetsposition och skyddar dina data, program och din infrastruktur mot potentiella hot.

Typer av molnbaserad databehandling

Alla moln är inte likadana och det finns inte en typ av molnbaserad databehandling som passar alla. Flera olika modeller, typer och tjänster har utvecklats för att du ska kunna få rätt lösning för dina behov.

 

Först måste du avgöra vilken typ av molndistribution (eller arkitektur för molnbaserad databehandling) som dina molntjänster ska implementeras i. Det finns tre olika sätt att distribuera molntjänster på: offentliga moln, privata moln och hybridmoln. Få mer information om offentliga moln, privata moln och hybridmoln.

Offentligt moln

Offentliga moln ägs och drivs av en extern molntjänstleverantör som tillhandahåller databehandlingsresurser som servrar och lagring via Internet. Microsoft Azure är ett exempel på ett offentligt moln. I ett offentligt moln ägs och hanteras all maskinvara, programvara och annan infrastruktur av molnleverantören. Du kommer åt tjänsterna och hanterar ditt konto via en webbläsare. 

Privat moln

Ett privat moln består av molnbaserade databehandlingsresurser som uteslutande används av ett företag eller en organisation. Ett privat moln kan fysiskt finnas i företagets lokala datacenter. En del företag betalar också externa tjänstleverantörer för värdtjänster till deras privata moln. I ett privat moln finns tjänsterna och infrastrukturen i ett privat nätverk.

Hybridmoln

Hybridmoln kombinerar offentliga och privata moln, som binds samman med teknik som gör det möjligt att dela data och program mellan dem. Genom att tillåta att data och program flyttas mellan privata och offentliga moln, ger ett hybridmoln din verksamhet större flexibilitet och fler distributionsalternativ samt optimerar din befintliga infrastruktur, säkerhet och efterlevnad. 

Typer av molntjänster: IaaS, PaaS, serverlöst och SaaS

De flesta tjänster inom molnbaserad databehandling hamnar i någon av följande fyra breda kategorier: IaaS (Infrastructure as a Service), PaaS (Platform as a Service), serverlös och SaaS (Software as a Service). De kallas ibland för en "stack" för molnbaserad databehandling, eftersom de staplas på varandra. Genom att känna till vad de är och hur de skiljer sig åt blir det lättare att uppnå dina affärsmål.

IaaS

Den mest grundläggande kategorin för tjänster inom molnbaserad databehandling. Med infrastruktur som en tjänst (IaaS) hyr du IT-infrastruktur – servrar och virtuella datorer (VM), lagring, nätverk, operativsystem – från en molnleverantör enligt modellen Betala per användning.

PaaS

Plattform som en tjänst (PaaS) avser tjänster inom molnbaserad databehandling som tillhandahåller en miljö på begäran för utveckling, testning, leverans och hantering av programvara. PaaS gör det enklare för utvecklare att snabbt skapa webb- eller mobilappar utan att behöva fundera på att konfigurera eller hantera den underliggande infrastrukturen med servrar, lagring, nätverk och databaser som behövs för utveckling.

SaaS

Programvara som en tjänst (SaaS) är en metod för att leverera programvara via Internet, på begäran och vanligtvis som prenumeration. Med SaaS agerar molnleverantörer värd för och hanterar programvaran och underliggande infrastruktur, och hanterar allt underhåll, till exempel programuppgraderingar och säkerhetskorrigeringar. Användarna ansluter till programmet via Internet, vanligtvis med en webbläsare på en telefon, surfplatta eller dator.

Serverlös databehandling

Tillsammans med PaaS fokuserar serverlös databehandling på att skapa programfunktionalitet utan att lägga tid på att ständigt hantera de servrar och den infrastruktur som krävs. Molnleverantören hanterar konfiguration, kapacitetsplanering och serverhantering åt dig. Serverlösa arkitekturer är mycket skalbara och händelsestyrda, samt använder endast resurser för specifika funktioner eller utlösare.

Användningsområden för molnbaserad databehandling

Du använder säkert molnbaserad databehandling just nu, även om du inte är medveten om det. Om du använder en onlinetjänst för att skicka e-post, redigera dokument, titta på filmer eller TV, lyssna på musik, spela spel eller lagra bilder och andra filer är det sannolikt molnbaserad databehandling som gör det möjligt bakom kulisserna. En rad olika organisationer – från små nystartade företag till globala koncerner, myndigheter till välgörenhetsorganisationer – använder tekniken med molnbaserad databehandling av alla möjliga orsaker.

 

Här är några exempel på vad som kan göras med molntjänster från en molnleverantör:

 • Skapa molnbaserade program

  Du kan snabbt skapa, distribuera och skala program – för webb, mobil och API. Dra nytta av molnbaserade[RM1]  tekniker och metoder såsom containrar, Kubernetes, arkitektur för mikrotjänster, API-driven kommunikation och DevOps.

 • Lagra, säkerhetskopiera och återställa data

  Skydda dina data mer kostnadseffektivt – och i stor skala – genom att överföra dina data över Internet till ett externt molnlagringssystem som kan nås från valfri plats och enhet.

 • Strömma ljud och video

  Nå din målgrupp överallt, när som helst och på valfri enhet med hjälp av video och ljud med hög kvalitet och global distribution.

 • Leverera programvara på begäran

  Med SaaS (programvara som en tjänst) kan du erbjuda de senaste programvaruversionerna och uppdateringarna till dina kunder på begäran – när de behöver det och oavsett var de är.

 • Testa och skapa program

  Minska kostnader och tidsåtgång för programutveckling genom att använda molninfrastrukturer som är enkla att skala uppåt eller nedåt.

 • Analysera data

  Samla dina data mellan team, avdelningar och platser i molnet. Använd sedan molntjänster som till exempel maskininlärning och artificiell intelligens, till att hitta insikter för att kunna fatta välgrundade beslut.

 • Inbäddad intelligens

  Engagera dina kunder med hjälp av intelligenta modeller och värdefulla insikter från data som hämtas.

Microsoft och molnbaserad databehandling

Microsoft är en ledande global leverantör av tjänster inom molnbaserad databehandling för företag i alla storlekar. Mer information om Microsofts molnplattform och hur Microsoft Azure står sig i förhållande till andra molnleverantörer, finns i Vad är Azure? och Azure jämfört med AWS. Och för att påskynda molnresan med metodtips, resurser och experthjälp går du till Migrerings- och moderniseringsprogram i Azure.

Vanliga frågor och svar

 • Molnet är ett omfattande nätverk av fjärrservrar runt om i världen. Dessa servrar lagrar och hanterar data, kör program och levererar innehåll och tjänster som direktuppspelning av videor, webbaserad e-post och produktivitetsprogram för kontoret via Internet. Om du lagrar filer och data i molnet slipper du förlita dig på lokala datorer och servrar. Istället har du åtkomst till dina data online från vilken Internet-anslutningsbar enhet som helst, när och var du vill. 

  Mer information

 • Flermolnsbaserad databehandling innebär att du använder flera molntjänster från mer än en molnleverantör för samma typ av IT-lösningar eller arbetsbelastningar. En strategi med flera moln – som kan omfatta både privata och offentliga moln – hjälper organisationer att minska riskerna och ger dem ökad flexibilitet för arbetsbelastningar. Genom att välja olika erbjudanden och funktioner från fler än en molnleverantör kan organisationer skapa lösningar som passar bäst för deras specifika IT-behov.

  Mer information

 • I allmänhet kräver molnbaserad databehandling inte teknisk IT-erfarenhet. Molnbaserad databehandling syftar helt enkelt på leverans av databehandlingstjänster via Internet, bland annat lagring, databaser, programvara och analys. Oavsett om du har grundläggande kunskaper om begrepp och terminologi inom databehandling eller om du är mer tekniskt kunnig kan du använda dina kunskaper och färdigheter i molnet.

  Mer information

 • Molnleverantörer använder vanligtvis en prissättningsmodell där du betalar per användning, vilket innebär att organisationer bara betalar för de molntjänster som de använder. Detta hjälper företag att minska sina driftskostnader, köra infrastrukturen mer effektivt och skala upp eller ned kostnaderna för molnbaserad databehandling efterhand som affärsbehoven ändras. Azure erbjuder till exempel betala per användning-priser utan åtagande i förskott och kostnadsfria tjänster med Azurekostnadsfria tjänster som innefattar populära tjänster kostnadsfritt i 12 månader och mer än 55 andra tjänster som alltid är kostnadsfria.