Priser för Azure DevOps

Individuella tjänster

Azure-pipelines

1 CI/CD som Microsoft-värdtjänst utan kostnad
1 CI/CD med egen värd utan kostnad

 • 1 värdbaserat Microsoft-jobb med 1,800 minuter per månad för CI/CD och 1 jobb med egen värd med obegränsat antal minuter per månad
 • $40 per ytterligare CI/CD-parallelljobb som Microsoft-tjänst och $15 per extra lokalt installerade CI/CD-parallelljobb med obegränsat antal minuter

Microsoft-värdtjänst

1

1 kostnadsfritt parallellt jobb med 1,800 minuter

$40 per ytterligare parallellt jobb med obegränsat antal minuter

/mån

Egen värd

0

1 kostnadsfritt parallellt jobb med obegränsat antal minuter

$15 per ytterligare parallellt jobb med obegränsat antal minuter

/mån

Azure Artifacts

2 GB kostnadsfritt,
sedan från $2 per GB

 • Branschledande NuGet Server
 • Stöd för Maven-, npm- och Python-paket
 • Överordnade källor bidrar till att skydda beroenden med öppen källkod
 • Integrerad med Azure Pipelines
 • Avancerade åtkomstkontroller

Microsoft-värdtjänst

0

1,800 minuter kostnadsfritt med 1 kostnadsfritt parallellt jobb

$40 per parallellt jobb med obegränsat antal minuter

/mån

Första 2 GB kostnadsfritt

2

$0/extra GB

 • 2
 • 10
 • 100
 • 1000
 • 1,79769313486232E+308

$2/extra GB

$1/extra GB

$0.5/extra GB

$0.25/extra GB

/mån

Egen värd

1

1 kostnadsfritt parallellt jobb med obegränsat antal minuter

$15 per ytterligare parallellt jobb med obegränsat antal minuter

/mån

Prislista

 • 0 – 2 GB = kostnadsfritt
 • 2 – 10 GB = $2 per GB
 • 10 – 100 GB = $1 per GB
 • 100 – 1,000 GB = $0.5 per GB
 • 1,000+ GB = $0.25 per GB

Användarlicenser

Basic-prenumerationsavtal

Första 5 användare kostnadsfritt,
sedan $6 per användare per månad

 • Azure Pipelines: Inkluderar det kostnadsfria erbjudandet från INDVIDUELLA TJÄNSTER
 • Azure Boards: Spårning av arbetsuppgifter och kanban-tavlor
 • Azure Repos: Obegränsade privata Git-lagringsplatser
 • Azure Artifacts: 2 GB gratis per organisation
 • Belastningstestning (20,000 VUM/månad)

Första 5 användare kostnadsfritt

5

$6/användare/månad

/mån

Basic- + Test-prenumerationsavtal

$52 per användare
per månad

 • Omfattar alla funktioner i Basic-prenumerationsavtalet
 • Planering, spårning och körning av tester
 • Webbläsarbaserade tester med anteckningar
 • Testkörning för rich-klienter
 • Acceptanstest för användare
 • Centraliserad rapportering

Första 5 användare kostnadsfritt

5

$6/användare/månad

/mån

0

$52/användare/månad

/mån

Azure DevOps för öppen källkod

Välj det prenumerationsavtal som passar dig bäst: Azure Pipelines om ditt team bara behöver CI/CD eller Bundle om du behöver fler tjänster för ditt projekt med öppen källkod.

Azure-pipelines

10 kostnadsfria parallella jobb
för offentliga projekt

 • 10 kostnadsfria parallella jobb med obegränsat antal minuter per månad, 1 kostnadsfritt för Microsoft-värdbaserat CD/CI-parallellt jobb med upp till 1800 minuter per månad och 1 kostnadsfritt för CD/CI-parallellt jobb med egen värd med obegränsat antal minuter per månad

Azure DevOps

Första 5 användare kostnadsfritt,
sedan $6 per användare per månad

 • Azure Pipelines: 10 kostnadsfria parallella jobb med obegränsat antal minuter per månad, 1 kostnadsfritt för Microsoft-värdbaserat CD/CI-parallellt jobb med upp till 1800 minuter per månad och 1 kostnadsfritt för CD/CI-parallellt jobb med egen värd med obegränsat antal minuter per månad
 • Azure Boards: Spårning av arbetsuppgifter och kanban-tavlor
 • Azure Repos: Obegränsade privata Git-lagringsplatser
 • Azure Artifacts: 2 GB kostnadsfritt

Azure DevOps ingår i Visual Studio-prenumerationer

Visual Studio-prenumeranter får kostnadsfri åtkomst till Azure DevOps.

Prenumeranterna får åtkomst till obegränsat antal konton och räknas inte in bland dina 5 kostnadsfria användare.

Jämför funktioner

Produkt och funktioner Intressenter (kostnadsfritt) Basic Basic- + Test-prenumerationsavtal Öppen källa

Azure Boards

Skapa och redigera arbetsuppgifter, bland annat buggar, krav och uppgifter Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Sök efter och gör förfrågningar om arbetsuppgifter Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Visa kvarvarande uppgifter och tavlor Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Ställ in aviseringar och bli meddelad om ändrade arbetsuppgifter Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Ge feedback Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Begär feedback Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Agile-verktyg (kanban-tavlor, kvarvarande uppgifter, sprint-planering, portföljhantering) Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Skapa nya taggar för arbetsuppgifter Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Leveransplaner Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig

Azure Repos

Obegränsade Git-lagringsplatser Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Anslut till din kod med Xcode, Eclipse, IntelliJ, Android Studio, Visual Studio, Visual Studio Code med flera Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Centraliserad versionskontroll med Team Foundation Version Control, inklusive kodgranskning Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Kraftfull semantisk kodsökning Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig

Azure Pipelines

Kontinuerlig integration och distribution Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Godkänn versioner Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig

Azure Artifacts

Lagra 2 GB utan kostnad i artefakter Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig

Azure Test Plans

Undersökande tester Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Skapa och hantera testplaner Inte tillgänglig Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Webbaserad testkörning från Test Runner Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Lägg till och kör tester från kanban-tavlan Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig

Andra funktioner

Visa diagram, widgetar, instrumentpaneler och wiki-sidor Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig
Skapa diagram, konfigurera widgetar och ställ in instrumentpaneler samt skriv wiki-sidor Inte tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig Tillgänglig

Marketplace för tillägg

Timetracker

Docker-integrering

Slack-integrering

Sentry

GitHub-integrering

Få tillgång till fler än 1,000 tillägg eller skapa egna.

Support och serviceavtal

 • Vi garanterar minst 99.9 % tillgänglighet till Azure DevOps Services för betalda Azure DevOps Services-användare, inklusive användare med betalda användarbaserade tillägg till Azure DevOps Services, för åtkomst till associerad Azure DevOps Services-organisation.

 • Vi garanterar minst 99.9 % tillgänglighet till körning av belastningstest med den betalda Azure Test Plans-tjänsten för belastningstestning.

 • Vi garanterar minst 99.9 % tillgänglighet till körning av åtgärder för att skapa och distribuera med betalda Azure Pipelines.

 • Tillgängligheten beräknas under en 30-dagarscykel.

Vanliga frågor och svar

 • Nej, du behöver inget kreditkort för att komma igång. När du är redo att använda fler tjänster eller lägga till fler användare konfigureras ditt kreditkort under köpet.
 • Nej. Våra tjänster är utformade så att de fungerar bra tillsammans, men du kan använda alla Azure DevOps-tjänster var för sig.
 • Mer information om andra Azure-tjänster hittar du på sidorna om Azure-tjänster.

 • Ja. När du skapar ett konto för Azure Pipelines eller Azure Artifacts tilldelas du automatiskt en Basic-licens för Azure DevOps och du kommer åt de andra Azure DevOps-tjänsterna för din organisation.
 • Ja, du kan lägga till obegränsat antal användare till dina organisationer och de får åtkomst till Azure Pipelines eller Azure Artifacts utan extra kostnad. Om du senare bestämmer dig för att aktivera andra Azure DevOps-tjänster, till exempel Azure Repos eller Azure Boards, får de fem första användare i organisationen en Basic-licens utan kostnad (med fullständig åtkomst till Azure Repos och Azure Boards). Efterföljande användare tilldelas till Stakeholder-nivån som standard. Köp Basic-licenser för att ge de användarna åtkomst till Azure Repos och Azure Boards. Åtkomst till Azure Pipelines och Azure Artifacts är tillgänglig för alla användare, även Stakeholder-användare.
 • Varje Azure DevOps-organisation får ett parallelljobb med 1,800 minuter (30 timmer) med byggtid varje månad med Microsoft-värdbaserade agenter. Om du behöver mer tid eller vill köra fler än en jobb i taget köper du det antal pipelines du behöver. När du köper din första Microsoft-värdbaserade pipeline förblir antalet parallelljobb i organisationen ett. Köpet tar bara bort tidsgränsen för den kostnadsfria pipelinen. Om du vill köra två jobb samtidigt köper du två Microsoft-värdbaserade pipelines.
  Dessutom får varje Azure DevOps-organisation en kostnadsfri lokalt installerad agent som kan användas för att köra ett parallelljobb med obegränsat antal minuter. Om du måste köra fler parallelljobb köper du helt enkelt fler lokalt installerade pipelines.
 • Ja! Vårt trevliga team chattar gärna med dig om du behöver något. Visa supportsidan för Azure DevOps-tjänster och kom igång.

 • Alla avgifter visas på nästa månadsfaktura. Avgifterna baseras på antalet användare och bygg- och distributionsagenter som du köpt under månaden, samt den faktiska användningen av andra tjänster. De kostnadsfria delarna av bygge och molnbaserat belastningstest nollställs den första dagen i månaden.
 • Azure DevOps-licenser som tilldelas eller tas bort från användare mitt i en faktureringscykel beräknas för de dagar som de används. Det betyder att om du ger en användare betald åtkomst under några veckor eller bara några dagar, så betalar du endast för den tid då användaren var tilldelad den betalda åtkomsten, i stället för en hel månad.
 • Du debiteras dagligen baserat på antalet tilldelade användare, antalet bygg- och distributionsagenter som du köpt, samt din faktiska användning av andra tjänster. De kostnadsfria delarna av bygge och molnbaserat belastningstest nollställs den första dagen varje månad.
;