Media Services Priser

Bygg och distribuera skalbara och heltäckande medielösningar med hög tillgänglighet.

Med Azure Media Services kan du leverera alla slags media, på i stort sett alla enheter, var som helst i världen med hjälp av molnet. De samlade tjänsterna omfattar kodning, liveströmning och strömning på begäran, innehållsskydd och indexering för video- och ljudinnehåll.

VoD Encoding (Video on Demand)

Standard-kodaren omkodar video- och ljudindatafiler till utdataformat som passar för uppspelning på en mängd olika enheter, inklusive smartphones, surfplattor, datorer, spelkonsoler och TV-apparater. Premium-kodare omkodar format som är vanliga att sända via filmprogram och har stöd för videoarbetsflöden som kräver komplex logik. Se vår dokumentation för en detaljerad jämförelse mellan de två kodarnas funktioner.

Standard-kodare1 Premium-kodare1
$- per utmatningsminut $- per utmatningsminut

1Avgifter för utmatningsminuter tillkommer endast på genomförda jobb.

Observera: Kunder med Enterprise-avtal bör kontakta kundansvarig hos Microsoft för information om prissättning.

Multiplikatorer för utmatningsminuter

För att beräkna de totala utmatningsminuterna för ett kodningsjobb tillämpar vi följande multiplikatorer.

Kvalitet Multiplikator Exempel
SD (mindre än 1280×720) 1x 10 minuter SD-utdata räknas som 10 SD-minuter
HD (1280×720 – 1920x1080) 2x 10 minuter HD-utdata räknas som 20 SD-minuter
UHD (större än 1920x1080, upp till 4096x2160) 4x 10 minuter UHD-utdata räknas som 40 SD-minuter
Utdata med endast ljud 0,25x Fyra minuter utdata med endast ljud räknas som en SD-minut

Exempel: Du har en QuickTime-video med 1920x1080-upplösning som är 20 minuter lång. Du kodar den med MP4-utdata till samma längd med en video med 1920x1080-upplösning och ett ljudspår. Den effektiva multiplikatorn blir 2 (för HD) plus 0,25 (för ljud), vilket resulterar i en multiplikator på 2,25. Totalt debiteras du för (20 minuter x 2,25) = 45 utmatningsminuter. Om du använde Media Encoder Standard för den här kodningen blir din kostnad (45 utmatningsminuter x $- / utmatningsminut) = $-

Se vanliga frågor och svar för fler exempel.

Priser för Lagring och Dataöverföring kan också gälla och debiteras enligt Azures standardpriser.

Mediereserverade enheter

Mediereserverade enheter rekommenderas om arbetsbelastningen kräver att fler än en uppgift körs samtidigt. Du kan öka det totala arbetsflödet från tjänsten genom att (a) öka antalet mediereserverade enheter för att fler uppgifter ska bearbetas samtidigt och genom att (b) använda en snabbare mediereserverad enhet (t.ex. S3). Mer information finns i dokumentationen. Om du räknar med att använda fler än tio mediereserverade enheter kontaktar du oss.

S1 S2 S3
Varje enhet $- per timme1 $- per timme1 $- per timme1
Samtidiga processer 1 per enhet 1 per enhet 1 per enhet
Relativ prestanda2 Om 2x S1 Om 4x S1

1Faktureringen beräknas per minut

2Beräknad förbättrad prestanda med Media Encoder Standard

Indexering

Gör videofiler och medieinnehåll sökbart genom att extrahera tal. Priserna för Azure Media Indexer baseras på indatafilens längd. Indexeraren använder de mediereserverade enheterna för att köra talbearbetningsuppgifter parallellt när så är möjligt (Obs! Indexerade jobb visar inga förbättrade prestanda i Standard- och Premium-kodningsenheter).

Indexerare1
Första 20,000 minuterna/månad $-/innehållsminut ($-/per timme)
Nästa 180 000 minuterna (20K–200K minuter)/månad $-/innehållsminut ($-/per timme)
Nästa 800 000 minuterna (200K–1M minuter)/månad $-/innehållsminut ($-/per timme)
Över 1 000 000 minuter/månad $-/innehållsminut ($-/per timme)

1En lägsta avgift på 5 minuter per jobb gäller

Live Channels

Med livekanaler kan du strömma innehåll till en publik nästan i realtid. Det finns två typer av livekanaler: livekanaler utan Encoding och livekanaler med Live Encoding. Debiteringen för alla typer av livekanaler baseras på tiden som kanalen körs och inte på inkommande eller bearbetade data. Information om kanalstatus och debitering finns i de vanliga frågorna och svaren nedan.

Live Channels utan Encoding 1
Pris (per kanal) ~$- per minut ($-/per timme2)

1 Livekanaler används tillsammans med enheter för strömning för att tillhandahålla liveströmningstjänsten. Information om priser för strömningsenheter finns i strömningsavsnittet på den här sidan.
2 Debiteringen beräknas per minut. Debiteringen baseras på hur lång tid kanalen körs. Stoppa kanalerna när de inte används för att undvika onödiga avgifter.

Priser för Lagring och Dataöverföring kan också gälla och debiteras enligt Azures standardpriser.

Om din förväntade användning överstiger 300 timmar per månad kan du kontakta oss.

Live Channels med Live Encoding är nu allmänt tillgängligt.

Live Channels med Live Encoding 1
Första 20 timmar/månad ~$- per minut ($-/per timme 2)
Nästa 80 timmar (20-100 timmar)/månad ~$- per minut ($-/per timme 2)
Nästa 150 timmar (100-250 timmar)/månad ~$- per minut ($-/per timme 2)
Över 250 timmar/månad ~$- per minut ($-/per timme 2)

1 Debiteringen beräknas per minut. Debiteringen baseras på hur lång tid kanalen körs. Stoppa kanalerna när de inte används för att undvika onödiga avgifter

Priser för Lagring och Dataöverföring kan också gälla och debiteras enligt Azures standardpriser.

Om din förväntade användning överstiger 300 timmar per månad kan du kontakta oss.

Strömning

Leverera strömning på begäran och livevideoströmmar till kunder i flera format och i skala. Standard- och Premium-direktuppspelningstjänster levererar innehåll direkt till ett mediespelarprogram eller till ett nätverk för innehållsleverans (CDN) för vidare distribution.

Media Services-kunder väljer antingen en Standard-slutpunkt eller en eller flera Premium-enheter för direktuppspelning, utifrån behov. Standard-slutpunkt för direktuppspelning passar de flesta arbetsbelastningar för direktuppspelning. Innehåller samma funktioner som Premium-enheter för direktuppspelning och skalar utgående bandbredd automatiskt. Premium-enheter för direktuppspelning passar för avancerade arbetsbelastningar och tillhandahåller dedikerad, skalbar bandbreddskapacitet. Premium-enheter för direktuppspelning använder ”stack”-metoden, vilket innebär att varje aktiverad enhet tillhandahåller ytterligare bandbreddskapacitet till programmet. Standard-slutpunkter för direktuppspelning använder inte ”stack”-metoden. Istället skalas bandbredden automatiskt utifrån bandbreddskrav. Mer information

Direktuppspelning debiteras som kombinationen av direktuppspelningstjänster och den överförda datamängden. När Azure CDN är aktiverat via Media Services Portal eller API för en slutpunkt för direktuppspelning gäller standardprissättningen för CDN för alla data som överförs. När Azure CDN inte är aktiverat för en slutpunkt för direktuppspelning debiteras dataöverföring enligt dataöverföringspriserna.

Enheter för strömning

Standard-slutpunkt för direktuppspelning Premium-enheter för direktuppspelning
Pris (förhandsversion) 3 ~$-/dag ($-/mån 1) Gäller inte
Pris (per enhet) Gäller inte ~$-/dag ($-/mån1)
Utvärdering 15 dagar 2 Gäller inte
Bandbredd Upp till 600 Mbit/s från slutpunkt för direktuppspelning och skalning med CDN Upp till 200 Mbit/s/enhet

1 Debiteringen beräknas på 31 dagar per månad.
2 En Standard-slutpunkt för direktuppspelning tillhandahålls utan ytterligare kostnad i femton dagar för nya konton. Normal prissättning gäller för ytterligare standard-slutpunkter och premium-enheter för direktuppspelning. Provperioden inleds med att den första slutpunkten startas och den avslutas 15 kalenderdagar senare.
3 Förhandsversionspriset kan komma att ändras vid allmän tillgänglighet.

Content Protection

Säkra dina tillgångar med PlayReady DRM (Digital Rights Management), Widevine Modular-licensleverans, Apple Fairplay Streaming eller AES-kryptering (Advanced Encryption Standard) med klartextnyckel. Priserna baseras på antalet licenser eller nycklar som utfärdas av tjänsten.

PlayReady

PlayReady
Pris $-/100 licenser

Widevine

Widevine
Pris $-/100 licenser

AES Keys (Advanced Encryption Standard)

AES Keys
Pris $-/100 nycklar

Priser för Lagring och Dataöverföring kan också gälla och debiteras enligt Azures standardpriser.

FairPlay

FairPlay
Pris $-/100 licenser

Support och serviceavtal

  • Teknisk support för alla allmänt tillgängliga tjänster, inklusive Azure Media Services, är tillgängligt via Azure-supporten från $29.0/månad. Support för fakturering och prenumerationshantering ges utan kostnad.
  • Vi garanterar 99,9 % tillgänglighet för REST API-transaktioner för Media Services Encoding, indexering, paketering och innehållsskyddstjänster. Strömning har en garanterad tillgänglighet på 99,9 % för befintligt medieinnehåll när minst en enhet för strömning köps. För Live Channels garanterar vi att kanaler som körs har extern anslutning under minst 99,9 % av tiden. Tillgängligheten beräknas under en 30-dagarscykel. Förhandsversionstjänster har inte något serviceavtal. Mer information finns på Azure SLA-sidan.

Vanliga frågor och svar

Resurser

Kalkylator

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Vanliga frågor om köp

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Produktinformation

Lär dig mer om Media Services

Dokumentation

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Koda upp till 100 GB video.

Kom igång nu