Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Hoppa över navigering

Media Services Priser

Bygg och distribuera skalbara och heltäckande medielösningar med hög tillgänglighet.

Med Azure Media Services kan du leverera alla slags media, på i stort sett alla enheter, var som helst i världen med hjälp av molnet. De samlade tjänsterna omfattar kodning, liveströmning och strömning på begäran, innehållsskydd, indexering och redigering av video- och ljudinnehåll.

VoD Encoding (Video on Demand)

Bearbetade data Standard-kodare3 Premium-kodare3
Första 5 TB 1/månad $1.99 per GB utdata $3.99 per GB utdata
Nästa 5 TB (5-10 TB)/månad $1.89 per GB utdata 2 $3.79 per GB utdata 2
Nästa 15 TB (10-25 TB)/månad $1.69 per GB utdata 2 $3.39 per GB utdata 2
Nästa 25 TB (25-50 TB)/månad $1.49 per GB utdata 2 $2.99 per GB utdata 2
Nästa 50 TB (50-100 TB)/månad $1.29 per GB utdata 2 $2.59 per GB utdata 2
Över 100 TB/månad Kontakta oss Kontakta oss

1 1 TB = 1024 GB
2 Om du är Microsoft Enterprise Agreement-kund måste du kontakta den kontoansvariga för att få dessa priser.
Avgifter för 3 GB utdata tillkommer endast på genomförda jobb.

Priser för Lagring och Dataöverföring kan också gälla och debiteras enligt Azures standardpriser.

Mediereserverade enheter

Mediereserverade enheter rekommenderas om arbetsbelastningen kräver att en eller flera uppgifter körs samtidigt. Du kan öka det totala arbetsflödet från tjänsten genom att (a) öka antalet mediereserverade enheter för att fler uppgifter ska bearbetas samtidigt och genom att (b) använda en snabbare mediereserverad enhet (t.ex. S3). Mer information finns i dokumentationen. Om du räknar med att använda fler än tio mediereserverade enheter kontaktar du oss.

S1 S2 S3
Pris/enhet ~$2.2258064516129/dag ($69/månad1) ~$4.48387096774194/dag ($139/månad1) ~$12.8709677419355/dag ($399/månad1)
Ytterligare parallella uppgifter 1/enhet 1/enhet 1/enhet
Relativ prestanda ~2x Basic ~4x Basic

1 Debiteringen beräknas på 31 dagar per månad.

Indexering

Gör videofiler och medieinnehåll sökbart genom att extrahera tal. Priserna för Azure Media Indexer baseras på indatafilens längd. Indexeraren använder de mediereserverade enheterna för att köra talbearbetningsuppgifter parallellt när så är möjligt (Obs! Indexerade jobb visar inga förbättrade prestanda i Standard- och Premium-kodningsenheter).

Indexerare 1
Första 20,000 minuterna/månad $0.05/innehållsminut ($3/per timme)
Nästa 180 000 minuterna (20K–200K minuter)/månad $0.048/innehållsminut ($2.88/per timme)
Nästa 800 000 minuterna (200K–1M minuter)/månad $0.043/innehållsminut ($2.58/per timme)
Över 1 000 000 minuter/månad $0.038/innehållsminut ($2.28/per timme)

1 En lägsta avgift på 5 minuter per jobb gäller

Priser för Lagring och Dataöverföring kan också gälla och debiteras enligt Azures standardpriser.

Live Channels

Med livekanaler kan du strömma innehåll till en publik nästan i realtid. Det finns två typer av livekanaler: livekanaler utan Encoding och livekanaler med Live Encoding. Debiteringen för alla typer av livekanaler baseras på tiden som kanalen körs och inte på inkommande eller bearbetade data. Information om kanalstatus och debitering finns i de vanliga frågorna och svaren nedan.

Live Channels utan Encoding 1
Pris (per kanal) ~$0.0165 per minut ($0.99/per timme2)

1 Livekanaler används tillsammans med enheter för strömning för att tillhandahålla liveströmningstjänsten. Information om priser för strömningsenheter finns i strömningsavsnittet på den här sidan.
2 Debiteringen beräknas per minut. Debiteringen baseras på hur lång tid kanalen körs. Stoppa kanalerna när de inte används för att undvika onödiga avgifter.

Priser för Lagring och Dataöverföring kan också gälla och debiteras enligt Azures standardpriser.

Om din förväntade användning överstiger 300 timmar per månad kan du kontakta oss.

Live Channels med Live Encoding är nu allmänt tillgängligt.

Live Channels med Live Encoding 1
Första 20 timmar/månad ~$0.0916666666666667 per minut ($5.5/per timme 2)
Nästa 80 timmar (20-100 timmar)/månad ~$0.0783333333333333 per minut ($4.7/per timme 2)
Nästa 150 timmar (100-250 timmar)/månad ~$0.07 per minut ($4.2/per timme 2)
Över 250 timmar/månad ~$0.065 per minut ($3.9/per timme 2)

1 Debiteringen beräknas per minut. Debiteringen baseras på hur lång tid kanalen körs. Stoppa kanalerna när de inte används för att undvika onödiga avgifter

Priser för Lagring och Dataöverföring kan också gälla och debiteras enligt Azures standardpriser.

Om din förväntade användning överstiger 300 timmar per månad kan du kontakta oss.

Strömning

Leverera strömning på begäran och livevideoströmmar till kunder i flera format och i skala. Strömning debiteras utifrån mängden data som överförs och antalet enheter för strömning som krävs. När Azure CDN inte är aktiverat för en strömningsslutpunkt debiteras dataöverföring enligt dataöverföringspriserna. När Azure CDN är aktiverat för en strömningsslutpunkt gäller inte avgifterna för dataöverföring. Data som överförs debiteras istället enligt standardpriserna för CDN.

Enheter för strömning (byter namn till ”Premium-enheter för strömning” den 1 november 2016)

Ger dedikerad bandbreddskapacitet för både liveströmning och strömning på begäran.

Enheter för strömning
Pris (per enhet) ~$4.48387096774194/dag ($139/mån 1)
Bandbredd Upp till 200 Mbit/s/enhet
växling vid fel Inbyggd

1 Debiteringen beräknas på 31 dagar per månad.

Content Protection

Säkra dina tillgångar med PlayReady DRM (Digital Rights Management), Widevine Modular-licensleverans, Apple Fairplay Streaming eller AES-kryptering (Advanced Encryption Standard) med klartextnyckel. Priserna baseras på antalet licenser eller nycklar som utfärdas av tjänsten.

PlayReady

PlayReady
Pris $0.2/100 licenser

Widevine

Widevine
Pris $0.2/100 licenser

AES Keys (Advanced Encryption Standard)

AES Keys
Pris $0.1/100 nycklar

Priser för Lagring och Dataöverföring kan också gälla och debiteras enligt Azures standardpriser.

FairPlay

FairPlay
Pris $0.2/100 licenser

Support och serviceavtal

  • Teknisk support för alla allmänt tillgängliga tjänster, inklusive Azure Media Services, är tillgängligt via Azure-supporten från $29/månad. Support för fakturering och prenumerationshantering ges utan kostnad.
  • Vi garanterar 99,9 % tillgänglighet för REST API-transaktioner för Media Services Encoding, indexering, paketering och innehållsskyddstjänster. Strömning har en garanterad tillgänglighet på 99,9 % för befintligt medieinnehåll när minst en enhet för strömning köps. För Live Channels garanterar vi att kanaler som körs har extern anslutning under minst 99,9 % av tiden. Tillgängligheten beräknas under en 30-dagarscykel. Förhandsversionstjänster har inte något serviceavtal. Mer information finns på Azure SLA-sidan.

Vanliga frågor och svar

Resurser

Koda upp till 100 GB video.

Kom igång nu