Hoppa över navigering

Media Services priser

Bygg och distribuera skalbara och heltäckande medielösningar med hög tillgänglighet

Med Azure Media Services kan du leverera alla slags media, på i stort sett alla enheter, var som helst i världen med hjälp av molnet. De samlade tjänsterna omfattar kodning, liveströmning och strömning på begäran, innehållsskydd och indexering för video- och ljudinnehåll.

VoD-kodning (Video on Demand)

Standard-kodaren omkodar video- och ljudindatafiler till utdataformat som passar för uppspelning på en mängd olika enheter, inklusive smartphones, surfplattor, datorer, spelkonsoler och TV-apparater. Premium-kodare omkodar format som är vanliga att sända via filmprogram och har stöd för videoarbetsflöden som kräver komplex logik. Se vår dokumentation för en detaljerad jämförelse mellan de två kodarnas funktioner.

Standard-kodare1 Premium-kodare1
$- per utmatningsminut $- per utmatningsminut

1Avgifter för utmatningsminuter tillkommer endast på genomförda jobb.

Observera: Kunder med Enterprise-avtal bör kontakta kundansvarig hos Microsoft för information om prissättning.

Multiplikatorer för utmatningsminuter

För att beräkna de totala utmatningsminuterna för ett kodningsjobb tillämpar vi följande multiplikatorer.

Kvalitet Multiplikator Exempel
SD (mindre än 1280×720) 1x 10 minuter SD-utdata räknas som 10 SD-minuter
HD (1280 × 720–1920 x 1080) 2x 10 minuter HD-utdata räknas som 20 SD-minuter
UHD (mer än 1920 x 1080, upp till 4096 x 2160) 4x 10 minuter UHD-utdata räknas som 40 SD-minuter
Utdata med endast ljud 0,25x Fyra minuter utdata med endast ljud räknas som en SD-minut

Exempel: Du har en QuickTime-video med 1920x1080-upplösning som är 20 minuter lång. Du kodar den med MP4-utdata till samma längd med en video med 1920x1080-upplösning och ett ljudspår. Den effektiva multiplikatorn blir 2 (för HD) plus 0,25 (för ljud), vilket resulterar i en multiplikator på 2,25. Totalt debiteras du för (20 minuter x 2,25) = 45 utmatningsminuter. Om du använde Media Encoder Standard för den här kodningen blir din kostnad (45 utmatningsminuter x $- / utmatningsminut) = $-.

Se vanliga frågor och svar för fler exempel.

Priser för Lagring och Dataöverföring kan också gälla och debiteras enligt Azures standardpriser.

Mediereserverade enheter

Mediereserverade enheter rekommenderas om arbetsbelastningen kräver att fler än en uppgift körs samtidigt. Du kan öka det totala arbetsflödet från tjänsten genom att (a) öka antalet mediereserverade enheter för att fler uppgifter ska bearbetas samtidigt och genom att (b) använda en snabbare mediereserverad enhet (t.ex. S3). Mer information finns i dokumentationen. Om du räknar med att använda fler än tio mediereserverade enheter kontaktar du oss.

S1 S2 S3
Varje enhet $- per timme1 $- per timme1 $- per timme1
Samtidiga processer 1 per enhet 1 per enhet 1 per enhet
Relativ prestanda2 Om 2x S1 Om 4x S1

1Faktureringen beräknas per minut.

2Beräknad förbättrad prestanda med Media Encoder Standard.

Live Channels

Med livekanaler kan du strömma innehåll till en publik nästan i realtid. Det finns två typer av livekanaler: livekanaler utan kodning och livekanaler med livekodning. Debiteringen för alla typer av livekanaler baseras på tiden som kanalen körs och inte på inkommande eller bearbetade data. Information om kanalstatus och debitering finns i de vanliga frågorna och svaren nedan.

Live Channels utan Encoding 1
Pris (per kanal) ~$-/minut ($-/timme2)

1 Livekanaler används tillsammans med enheter för strömning för att tillhandahålla liveströmningstjänsten. Information om priser för strömningsenheter finns i strömningsavsnittet på den här sidan.
2 Debiteringen beräknas per minut. Debiteringen baseras på hur lång tid kanalen körs. Stoppa kanalerna när de inte används för att undvika onödiga avgifter.

Priser för Lagring och Dataöverföring kan också gälla och debiteras enligt Azures standardpriser.

Live Channels med Live Encoding är nu allmänt tillgängligt.

Live Channels med Live Encoding 1
Första 20 timmarna/månad ~$-/minut ($-/timme 2)
Nästa 80 timmar (20–100 timmar)/månad ~$-/minut ($-/timme 2)
Nästa 150 timmar (100–250 timmar)/månad ~$-/minut ($-/timme 2)
Över 250 timmar/månad ~$-/minut ($-/timme 2)

1 Debiteringen beräknas per minut. Debiteringen baseras på hur lång tid kanalen körs. Stoppa kanalerna när de inte används för att undvika onödiga avgifter.

Priser för Lagring och Dataöverföring kan också gälla och debiteras enligt Azures standardpriser.

Om din förväntade användning överstiger 300 timmar per månad kan du kontakta oss.

Strömning

Leverera strömning på begäran och livevideoströmmar till kunder i flera format och i skala. Standard- och Premium-direktuppspelningstjänster levererar innehåll direkt till ett mediespelarprogram eller till ett nätverk för innehållsleverans för vidare distribution.

Media Services-kunder väljer antingen en standard-slutpunkt eller en eller flera premium-enheter för direktuppspelning, utifrån behov. Standard-slutpunkt för direktuppspelning passar de flesta arbetsbelastningar för direktuppspelning. Innehåller samma funktioner som premium-enheter för direktuppspelning och skalar utgående bandbredd automatiskt. Premium-enheter för direktuppspelning passar för avancerade arbetsbelastningar och tillhandahåller dedikerad, skalbar bandbreddskapacitet. Premium-enheter för direktuppspelning använder ”stack”-metoden, vilket innebär att varje aktiverad enhet tillhandahåller ytterligare bandbreddskapacitet till programmet. Standard-slutpunkter för direktuppspelning staplas inte. Istället skalas bandbredden automatiskt utifrån bandbreddskrav. Läs mer information.

Direktuppspelning debiteras som kombinationen av direktuppspelningstjänster och den överförda datamängden. När Azure Content Delivery Network är aktiverat via Media Services Portal eller API för en slutpunkt för direktuppspelning gäller standardprissättningen för Content Delivery Network för alla data som överförs. När Azure Content Delivery Network inte är aktiverat för en slutpunkt för direktuppspelning debiteras dataöverföring enligt dataöverföringspriserna.

Enheter för strömning

Standard-slutpunkt för direktuppspelning Premium-enheter för direktuppspelning
Pris (förhandsversion) 3 ~$-/dag ($-/mån 1) Gäller inte
Pris (per enhet) Gäller inte ~$-/dag ($-/mån1)
Utvärdering 15 dagar 2 Gäller inte
Bandbredd Upp till 600 Mbit/s från slutpunkt för direktuppspelning och skalning med Content Delivery Network Upp till 200 Mbit/s/enhet

1 Debiteringen beräknas på 31 dagar per månad.
2 En Standard-slutpunkt för direktuppspelning tillhandahålls utan ytterligare kostnad i femton dagar för nya konton. Normal prissättning gäller för ytterligare standard-slutpunkter och premium-enheter för direktuppspelning. Provperioden inleds med att den första slutpunkten startas och den avslutas 15 kalenderdagar senare.
3 Förhandsversionspriset kan komma att ändras vid allmän tillgänglighet.

Innehållsskydd

Säkra dina tillgångar med PlayReady DRM (Digital Rights Management), Widevine Modular-licensleverans, Apple FairPlay Streaming eller AES-kryptering (Advanced Encryption Standard) med klartextnyckel. Priserna baseras på antalet licenser eller nycklar som utfärdas av tjänsten.

PlayReady

PlayReady
Pris $-/100 licenser

Widevine

Widevine
Pris $-/100 licenser

AES Keys (Advanced Encryption Standard)

AES Keys
Pris $-/100 nycklar

Priser för Lagring och Dataöverföring kan också gälla och debiteras enligt Azures standardpriser.

FairPlay

FairPlay
Pris $-/100 licenser

Analys

Analysera video- och ljudfiler för att extrahera en mängd insikter i ett enda Media Services-jobb. Ljudanalys omfattar tal-till-text, talarindexering och nyckelord. Videoanalys omfattar ansiktsavkänning, innehållsmoderering, optisk teckenläsning, bildavkänning, nyckelbildsavkänning och objektavkänning. Priserna baseras på indatafilens längd. Om du indexera en video med en ljudkanal får du betala för både video- och ljudanalys. Tjänsten utnyttjar dina mediereserverade enheter för att bearbeta aktiviteter parallellt vid behov. Mer information finns i dokumentationen.

Videoanalys Ljudanalys
Pris per indataminut $- $-

Redactor

Anonymisera videor genom att identifiera ansikten för valda individer och göra dem suddiga. Azure Media Redactor är perfekt att använda i scenarier som gäller allmän säkerhet och nyhetsmedier. Priserna baseras på indatafilens längd och upplösning. Redactor utnyttjar dina mediereserverade enheter för att köra videobearbetningsaktiviteter parallellt vid behov. (Obs! SLA för Redactor gäller endast för S3-mediereserverade enheter). Mer information finns i vår dokumentation.

S1 S2 S3
Indataupplösningar som stöds1 640 x 480 och under 641 x 481 till 1280 x 720 1281 x 721 till 1920 x 1200
Första 50,000 minuterna/månad2 $-/innehållsminut ($-/timme) $-/innehållsminut ($-/timme) $-/innehållsminut ($-/timme)
Nästa 950 000 minuterna (50K–1M minuter)/månad $-/innehållsminut ($-/timme) $-/innehållsminut ($-/timme) $-/innehållsminut ($-/timme)
Över 1 000 000 minuter/månad $-/innehållsminut ($-/timme) $-/innehållsminut ($-/timme) $-/innehållsminut ($-/timme)

1Båda dimensionerna för indataupplösningen måste rymmas inom den indataupplösning som stöds för mätaren, annars mäts en högre upplösning (ett exempel finns i de vanliga frågorna och svaren).

2En minuts minimianvändning. All användning avrundas upp till nästa minut.

Indexering

Gör videofiler och medieinnehåll sökbart genom att extrahera tal. Priserna för Azure Media Indexer baseras på indatafilens längd. Indexeraren använder de mediereserverade enheterna för att köra talbearbetningsuppgifter parallellt när så är möjligt (Obs! Indexerade jobb visar inga förbättrade prestanda i Standard- och Premium-kodningsenheter).

Indexerare1
Första 20,000 minuterna/månad $-/innehållsminut ($-/timme)
Nästa 180 000 minuterna (20K–200K minuter)/månad $-/innehållsminut ($-/timme)
Nästa 800 000 minuterna (200K–1M minuter)/månad $-/innehållsminut ($-/timme)
Över 1 000 000 minuter/månad $-/innehållsminut ($-/timme)

1En lägsta avgift på 5 minuter per jobb tas ut.

Support och serviceavtal

 • Teknisk support för alla allmänt tillgängliga tjänster, inklusive Azure Media Services, är tillgängligt via Azure-supporten från $29/månad. Support för fakturering och prenumerationshantering ges utan kostnad.
 • Vi garanterar 99,9 % tillgänglighet för REST API-transaktioner för Media Services-kodning, -indexering, -paketering och -innehållsskyddstjänster. Strömning har en garanterad tillgänglighet på 99,9 % för befintligt medieinnehåll när minst en enhet för strömning köps. För Live Channels garanterar vi att kanaler som körs har extern anslutning under minst 99,9 % av tiden. Tillgängligheten beräknas under en 30-dagarscykel. Förhandsversionstjänster har inte något serviceavtal. Mer information finns på Azure SLA-sidan.

Vanliga frågor och svar

 • Genom att lägga till mediereserverade enheter till ditt konto försäkrar du dig om att flera filer bearbetas samtidigt, och genom att ändra typen av mediereserverad enhet kan du ändra hastigheten filerna bearbetas på. Om ditt konto till exempel har tre mediereserverade enheter av typen S1 bearbetas upp till tre filer samtidigt. Genom att ändra typen av reserverad enhet till S3 bearbetas varje fil snabbare. Mer information finns i vår dokumentation.

 • Ja, du kan skala antalet mediereserverade enheter i ditt konto. Trots att det finns standardbegränsningar i Azure Portal, till exempel max 25 st mediereserverade S2-enheter, kan dessa begränsningar överskridas. Du kan kontakta oss om du behöver en högre gräns.

 • Nej, du debiteras endast för utmatningsminuter och antalet mediereserverade enheter. Se exemplet nedan för mer information.

 • Ja, du debiteras för utmatningsminuter för kodning (Standard-kodare: $- per utmatningsminut, Premium-kodare $- per utmatningsminut) separat från kostnaden för de mediereserverade enheterna. Se exemplet nedan för mer information.

 • Exempel 1 – Josef har 30 kodningsjobb där han använder Media Encoder Standard (dvs. avgifterna för standard-kodaren gäller). Varje jobb skapar 10 utmatningsminuter (sammanlagt 300 utmatningsminuter). Josef använder en mediereserverad S1-enhet och varje jobb tar två timmar att köra. Josef använder den mediereserverade S1-enheten i totalt 60 timmar i följd och inaktiverar sedan den mediereserverade enheten (anger antalet mediereserverade enheter som noll).

  • Utmatningsminuter (standard-kodare): 300 x $-/minut = $-
  • Mediereserverad S1-enhet: 1 enhet x 60 timmar x $-/timme = $-
  • Totalkostnad: $-

  Exempel 2 – Josef har 30 kodningsjobb där han använder Media Encoder Standard. Varje jobb skapar 10 utmatningsminuter (sammanlagt 300 utmatningsminuter). Den här gången använder Josef tre mediereserverade S2-enheter. Varje jobb tar bara en timme att slutföra och de 30 jobben är klara på bara 10 timmar. Josef använder de tre mediereserverade S2-enheterna i totalt 10 timmar i följd och inaktiverar sedan de mediereserverade enheterna (anger antalet mediereserverade enheter som noll).

  • Utmatningsminuter (standard-kodare): 300 x $-/minut = $-
  • Mediereserverad S2-enhet: 3 enheter x 10 timmar x $-/timme = $-
  • Totalkostnad: $-

  Exempel 3 – Josef har en film på två timmar i upplösningen 1920 x 1080, som han kodar med Media Encoder Standard med standardförinställningen ”H264 Multiple Bitrate 1080p” så att han kan strömma filmen till iOS- och Android-enheter. Förinställningen för kodningen skapar tre videor med HD-utdata, fem med SD-utdata och en med endast ljud. Den totala multiplikatorn för det här kodningsjobbet blir (3x2 + 5 + 0,25) = 11,25. De totala utmatningsminuterna blir därför 11,25 x 2 x 60 = 1 350. Den totala kostnaden blir alltså 1 350 x $-/minut = $-.

 • Om du skapar miniatyrer som en del av ett vanligt kodningsjobb som i det här exemplet tillkommer inga extra kostnader för att skapa miniatyrbilder. Men om du skickar in ett kodningsjobb som endast skapar miniatyrer (dvs. utmatningen består inte av video eller ljud) så räknas varje bild i utmatningstillgången som en sekund (1/60 av en minut).

 • Du debiteras efter faktiska använda minuter av mediereserverade enheter. Här är ett mer detaljerat exempel. Anta att Josef inte hade några mediereserverade enheter från början och att han klockan 10:00 den dagen angav att hans konto hade två mediereserverade S1-enheter. På eftermiddagen får Josef fler videor, så han ändrar kontot för att använda fyra mediereserverade S3-enheter klockan 13:15. Alla hans videor är bearbetade till klockan 16:00, då Josef inaktiverar de mediereserverade enheterna i kontot (anger antalet mediereserverade enheter som noll). Josefs användande beräknas enligt följande.

  • Mediereserverade S1-enheter: Två enheter x 3,25 timmar (10:00–13:15) x $-/timme = $-
  • Mediereserverade S3-enheter: Fyra enheter x 2,75 timmar (12:15–16:00) x $-/timme = $-

  Så Josefs totala kostnad för att använda mediereserverade enheter den dagen skulle vara $- + $- = $-

  Till skillnad från mediereserverade enheter debiteras enheter för strömning enligt det högsta antalet enheter för strömning som levereras under en dag (högvattenmärke).

 • Nej, kostnaderna för mediereserverade enheter beräknas per minut och enheter för strömning beräknas proportionellt per dag.

  För att räkna ut hur mycket ett kodningsprojekt kommer att kosta kan du prova att använda vår onlinekalkylator.

 • En enhet för strömning ger en dedikerad uppsättning resurser för strömning av innehåll, där varje enhet ökar den garanterade bandbredden med upp till 200 Mbit/s.

 • Ja, du kan köpa flera enheter för strömning för att strömma innehåll.

 • Du debiteras enligt det högsta antalet enheter för strömning som levereras under en dag. I det här exemplet debiteras du för fyra enheter för strömning för den dagen.

 • Det beror på det aktuella tillståndet för en kanal. Möjliga värden omfattar:

  • Stoppad. Det här är starttillståndet för kanalen när den har skapats. I det här tillståndet kan kanalegenskaperna uppdateras, men strömning är inte tillåtet.
  • Startar. Kanalen startas. Inga uppdateringar eller strömning tillåts i det här tillståndet. Om ett fel inträffar återgår kanalen till tillståndet ”Stoppad”.
  • Körs. Kanalen kan bearbeta direktsända strömmar.
  • Stoppas. Kanalen stoppas. Inga uppdateringar och ingen strömning tillåts i det här tillståndet.
  • Tar bort. Kanalen tas bort. Inga uppdateringar och ingen strömning tillåts i det här tillståndet.

  Följande tabell visar hur kanaltillstånd mappas till faktureringsläget.

  Kanaltillstånd Portalgränssnittsindikatorer Fakturerad?
  Startar Startar Nej (övergångsläge)
  Körs Klart (inga program körs)
  eller
  Strömmar (minst ett program körs)
  Ja
  Stoppas Stoppas Nej (övergångsläge)
  Stoppad Stoppad Nej
 • Josef vill strömma ett två timmar långt sportevenemang och tänker använda en livekanal med kodning

  1. Josef konfigurerar kanalen och startar den 20 minuter innan evenemanget börjar. Kanalen är i startläget i fem minuter.
  2. Efter att kanalen startat förflyttas den till körläget redo att ta emot en strömning. Kanalen stannar i körläget (användargränssnittet i Portal visar att kanalen är redo) i 15 minuter.
  3. Evenemanget börjar strömmas i tid och varar i två timmar eller 120 minuter (användargränssnittet i Portal visar att evenemanget strömmas).
  4. Josef avbryter strömningen, men inte kanalen (användargränssnittet i Portal visar att kanalen är redo). Josef lämnar kanalen i det här läget i fem minuter.
  5. Josef strömmar sedan ett program om matchen i 30 minuter (användargränssnittet i Portal visar att programmet strömmas).
  6. Efter att programmet är slut stoppar Josef direkt kanalen och raderar den.

  Totalt kördes kanalen i 170 minuter (15 minuter utan strömning före evenemanget + 120 minuter evenemang + 5 minuter utan strömning efter evenemanget + 30 minuter program om evenemanget).

  170 minuter x ~$- = ~$-

 • Båda kanterna på indatavideon måste rymmas inom den indataupplösning som stöds för varje mätare. Om exempelvis en video på 600 x 481 överskrider den maximala upplösningen på 640 x 480 för S1 och båda kanterna är större än 480, tillämpas S2 istället.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Media Services

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Koda upp till 100 GB video.