Priser för Media Services

Bygg och distribuera skalbara och heltäckande medielösningar med hög tillgänglighet

Med Azure Media Services kan du leverera alla slags media, på i stort sett alla enheter, var som helst i världen med hjälp av molnet. De samlade tjänsterna omfattar kodning, liveströmning och strömning på begäran, innehållsskydd och indexering för video- och ljudinnehåll.

VoD-kodning (Video on Demand)

Standard-kodaren omkodar video- och ljudindatafiler till utdataformat som passar för uppspelning på en mängd olika enheter, inklusive smartphones, surfplattor, datorer, spelkonsoler och TV-apparater. Premium-kodare omkodar format som är vanliga att sända via filmprogram och har stöd för videoarbetsflöden som kräver komplex logik. Se vår dokumentation för en detaljerad jämförelse mellan de två kodarnas funktioner.

Standard-kodare1 Premium-kodare1
$- per utmatningsminut $- per utmatningsminut

1Media Services fakturerar inte för annullerade eller felaktiga jobb. Ett jobb som har nått 50 procent av förloppet och som annulleras, faktureras exempelvis inte för 50 procent av jobbminuterna. Du debiteras bara för slutförda jobb.

Obs! Kunder med Enterprise-avtal bör kontakta Microsofts kundansvarige för information om prissättning.

Multiplikatorer för utmatningsminuter

För att beräkna de totala utmatningsminuterna för ett kodningsjobb tillämpar vi följande multiplikatorer.

Kvalitet Multiplikator Exempel
SD (mindre än 1280×720) 1x 10 minuter SD-utdata räknas som 10 SD-minuter
HD (1280 × 720–1920 x 1080) 2x 10 minuter HD-utdata räknas som 20 SD-minuter
UHD (mer än 1920 x 1080, upp till 4096 x 2160) 4x 10 minuter UHD-utdata räknas som 40 SD-minuter
Utdata med endast ljud 0,25x Fyra minuter utdata med endast ljud räknas som en SD-minut

Exempel: Du har en QuickTime-video med 1920x1080-upplösning som är 20 minuter lång. Du kodar den med MP4-utdata till samma längd med en video med 1920x1080-upplösning och ett ljudspår. Den effektiva multiplikatorn blir 2 (för HD) plus 0,25 (för ljud), vilket resulterar i en multiplikator på 2,25. Totalt debiteras du för (20 minuter x 2,25) = 45 utmatningsminuter. Om du använde Media Encoder Standard för den här kodningen blir din kostnad (45 utmatningsminuter x $- / utmatningsminut) = $-.

Se vanliga frågor och svar för fler exempel.

Priser för Lagring och Dataöverföring kan också gälla och debiteras enligt Azures standardpriser.

Mediereserverade enheter

Mediereserverade enheter rekommenderas om arbetsbelastningen kräver att fler än en uppgift körs samtidigt. Du kan öka det totala arbetsflödet från tjänsten genom att (a) öka antalet mediereserverade enheter för att fler uppgifter ska bearbetas samtidigt och genom att (b) använda en snabbare mediereserverad enhet (t.ex. S3). Mer information finns i dokumentationen. Om du räknar med att använda fler än tio mediereserverade enheter kontaktar du oss.

S1 S2 S3
Varje enhet $- per timme1 $- per timme1 $- per timme1
Samtidiga processer 1 per enhet 1 per enhet 1 per enhet
Relativ prestanda2 Om 2x S1 Om 4x S1

1Faktureringen beräknas per minut.

2Beräknad förbättrad prestanda med Media Encoder Standard.

Videoanalys i realtid på IoT EdgeFörhandsversion

Med Videoanalys i realtid på IoT Edge kan du samla in, spela in och analysera direktuppspelade videoströmmar med hjälp av AI som skapats av Microsoft eller ditt eget team1. På så sätt kan du bygga moln- och gränslösningar för IoT som kombinerar videoanalys med data från andra sensorer för att driva affärsbeslut i realtid. Läs mer.

Standard
Pris per videoström2 $-/dag

1Tillgängligheten varierar beroende på region

2Faktureringen beräknas per minut för video som bearbetas per ström. Faktureringen startar när videopipelinen startas, oavsett vad bearbetningsstatusen är (körs/misslyckades och så vidare) och stoppas när bearbetningen stoppas explicit.

Priset för dataöverföring kan också gälla och debiteras enligt standardpriserna för Azure.

Prisexempel

Du har 15 IP-kameror som i genomsnitt körs med 1 Mbit/s alla timmar under dygnet och genererar cirka 10,5 GB video per dag. Video bearbetas av Videoanalys i realtid på IoT Edge och lagras i Azure Blob Storage i molnet under en 7-dagarsperiod med dagliga borttagningar av innehåll som är äldre än 7 dagar. Var och en av de 15 kamerorna genererar cirka 10,5 GB videodata per dag, vilket totalt blir cirka 158 GB per dag. (Beräkningarna bygger på en månad som är 30 dagar lång.)

Kostnad för att köra Videoanalys i realtid på IoT Edge = $-

Kostnad för att aktivera videouppspelning (SSU med standardslutpunkt som ger 600 Mbit/s) = $-.

Kostnad för videolagring (standardmässig Azure-blockblob, frekvent) = $- (i stabilt tillstånd efter att systemet har varit igång i minst 30 dagar).

Total månadskostnad = $-

Mer information och exempel finns i Vanliga frågor och svar.

Liveevent

Med direktsändningar (kallas även kanaler i äldre API:er) kan du strömma innehåll till en publik nästan i realtid. Direktsändningar används tillsammans med enheter för strömning för att tillhandahålla liveströmningstjänsten. Information om priser för strömningsenheter finns i strömningsavsnittet på den här sidan. Dina alternativ för direktsändningar är följande.

Live Encoding-typ Direkt (ingen) Standard Live Encoding Premium Live Encoding
Maximal upplösning för utdataströmmen Upp till 4K vid 60 bildrutor/sekund Upp till 720p vid 30 bildrutor/sekund Upp till 1080p vid 30 bildrutor/sekund
Kodning med flera bithastigheter Inte tillgänglig Ja Ja
Pris1 ~$-/minut ($-/timme) ~$-/minut ($-/timme) ~$-/minut ($-/timme)
1 Debiteringen beräknas per sekund. Debiteringen baseras på hur lång tid direktsändningen körs, oavsett om det spelas upp video genom tjänsten. Stoppa direktsändningsentiteten när den inte används för att undvika onödiga avgifter.

För alla typer av direktsändningar baseras debiteringen på hur lång tid den körs, oavsett om det video strömmas genom tjänsten. Information om direktsändningsstatus och debitering finns i de vanliga frågorna och svaren nedan.

Priser för lagring och dataöverföring kan också gälla och debiteras enligt Azures standardpriser.

Live-transkriptionFörhandsversion

Live-transkription är utformat för att fungera med arbetsbelastningar för live-uppspelning som ett tillägg vid användning av direktsända live-händelser eller Standard-/Premium-live-händelser med livekodare. Faktureringen baseras på hur lång tid direktsändningen körs, oavsett om video strömmas genom tjänsten. Information om live-transkription och fakturering finns i de vanliga frågorna och svaren nedan. Den här förhandsgranskningsfunktionen är bara tillgänglig i vissa regioner. Mer information finns i dokumentationen.

Instans Pris
Live-transkription ~$-/minut ($-/timme)

Strömning

Leverera strömning på begäran och livevideoströmmar till kunder i flera format och i skala. Standard- och Premium-direktuppspelningstjänster levererar innehåll direkt till ett mediespelarprogram eller till ett nätverk för innehållsleverans för vidare distribution.

Media Services-kunder väljer antingen en standard-slutpunkt eller en eller flera premium-enheter för direktuppspelning, utifrån behov. Standard-slutpunkt för direktuppspelning passar de flesta arbetsbelastningar för direktuppspelning. Innehåller samma funktioner som premium-enheter för direktuppspelning och skalar utgående bandbredd automatiskt. Premium-enheter för direktuppspelning passar för avancerade arbetsbelastningar och tillhandahåller dedikerad, skalbar bandbreddskapacitet. Premium-enheter för direktuppspelning använder ”stack”-metoden, vilket innebär att varje aktiverad enhet tillhandahåller ytterligare bandbreddskapacitet till programmet. Standard-slutpunkter för direktuppspelning staplas inte. Istället skalas bandbredden automatiskt utifrån bandbreddskrav. Läs mer information.

Direktuppspelning debiteras som kombinationen av direktuppspelningstjänster och den överförda datamängden. När Azure Content Delivery Network är aktiverat via Media Services Portal eller API för en slutpunkt för direktuppspelning gäller standardprissättningen för Content Delivery Network för alla data som överförs. När Azure Content Delivery Network inte är aktiverat för en slutpunkt för direktuppspelning debiteras dataöverföring enligt dataöverföringspriserna.

Enheter för strömning

Standard-slutpunkt för direktuppspelning Premium-enheter för direktuppspelning
Pris (förhandsversion) 2 ~$-/dag ($-/mån 1) Gäller inte
Pris (per enhet) Gäller inte ~$-/dag ($-/mån1)
Bandbredd Upp till 600 Mbit/s från slutpunkt för direktuppspelning och skalning med Content Delivery Network Upp till 200 Mbit/s/enhet

1Debiteringen beräknas på 31 dagar per månad.

2Priset för förhandsversionen kan komma att ändras vid allmän tillgänglighet.

Innehållsskydd

Säkra dina tillgångar med PlayReady DRM (Digital Rights Management), Widevine Modular-licensleverans, Apple FairPlay Streaming eller AES-kryptering (Advanced Encryption Standard) med klartextnyckel. Priserna baseras på antalet licenser eller nycklar som utfärdas av tjänsten.

PlayReady

PlayReady
Pris $-/100 licenser

Widevine

Widevine
Pris $-/100 licenser

AES Keys (Advanced Encryption Standard)

AES Keys
Pris $-/100 nycklar

Priser för Lagring och Dataöverföring kan också gälla och debiteras enligt Azures standardpriser.

FairPlay

FairPlay
Pris $-/100 licenser

Videoanalys i realtid på IoT EdgeFörhandsversion

Med Videoanalys i realtid på IoT Edge kan du samla in, spela in och analysera direktuppspelade videoströmmar med hjälp av AI som skapats av Microsoft eller ditt eget team1. På så sätt kan du bygga moln- och gränslösningar för IoT som kombinerar videoanalys med data från andra sensorer för att driva affärsbeslut i realtid. Läs mer.

Standard
Pris per videoström2 $-/dag

1Tillgängligheten varierar beroende på region

2Faktureringen beräknas per minut för video som bearbetas per ström. Faktureringen startar när videopipelinen startas, oavsett vad bearbetningsstatusen är (körs/misslyckades och så vidare) och stoppas när bearbetningen stoppas explicit.

Priset för dataöverföring kan också gälla och debiteras enligt standardpriserna för Azure.

Prisexempel

Du har 15 IP-kameror som i genomsnitt körs med 1 Mbit/s alla timmar under dygnet och genererar cirka 10,5 GB video per dag. Video bearbetas av Videoanalys i realtid på IoT Edge och lagras i Azure Blob Storage i molnet under en 7-dagarsperiod med dagliga borttagningar av innehåll som är äldre än 7 dagar. Var och en av de 15 kamerorna genererar cirka 10,5 GB videodata per dag, vilket totalt blir cirka 158 GB per dag. (Beräkningarna bygger på en månad som är 30 dagar lång.)

Kostnad för att köra Videoanalys i realtid på IoT Edge = $-

Kostnad för att aktivera videouppspelning (SSU med standardslutpunkt som ger 600 Mbit/s) = $-.

Kostnad för videolagring (standardmässig Azure-blockblob, frekvent) = $- (i stabilt tillstånd efter att systemet har varit igång i minst 30 dagar).

Total månadskostnad = $-

Mer information och exempel finns i Vanliga frågor och svar.

Video Indexer

Extrahera, granska, organisera, anpassa, sök i och publicera insikter i ett enskilt jobb från dina ljud- och videofiler med hjälp av AI för videoteknik som drivs av Azure Media Services. Se den fullständiga listan över AI-funktioner i Video Indexer AI

Video Indexer kan användas med två typer av konton:

Konto för kostnadsfri utvärdering: upp till 10 timmars kostnadsfri indexering för webbplatsanvändare och upp till 40 timmars kostnadsfri indexering för API-användare.

Obegränsat betalkonto: för indexering i större skala skapar du ett nytt Video Indexer-konto som är kopplat till en betald Microsoft Azure-prenumeration.

Priserna baseras på indatafilens längd. Indexering debiteras för ljudanalys, videoanalys eller båda. Tjänsten utnyttjar dina mediereserverade enheter för att bearbeta aktiviteter parallellt vid behov. Läs mer om mediebearbetning

Ljudanalys är tillgängligt i två paket med funktioner som har olika priser. Med förinställd Standard Ljudanalys får du en mer omfattande uppsättning metadata med hjälp av fördefinierade AI-baserade ljudanalylsmodeller, inklusive taltranskription, talarindexering, sentimentanalys av tal och nyckelord och formaterad textning. Med förinställd Basic Ljudanalys får du ett lågkostnadsalternativ för att extrahera transkription för endast tal och formatera textningsutdata. Basic Ljudanalys genererar två separata mätare på din faktura, inklusive en rad för transkription och en separat rad för formatering av textning.

Videoanalys Ljudanalys Basic-ljudanalys*
Pris per indataminut $- $- $-
*Avrundat per sekund med minst 15 sekunder.

Redactor

Anonymisera videor genom att identifiera ansikten för valda individer och göra dem suddiga. Azure Media Redactor är perfekt att använda i scenarier som gäller allmän säkerhet och nyhetsmedier. Priserna baseras på indatafilens längd och upplösning. Redactor utnyttjar dina mediereserverade enheter för att köra videobearbetningsaktiviteter parallellt vid behov. (Obs! SLA för Redactor gäller endast för S3-mediereserverade enheter). Mer information finns i vår dokumentation.

S1 S2 S3
Indataupplösningar som stöds1 640 x 480 och under 641 x 481 till 1280 x 720 1281 x 721 till 1920 x 1200
Första 50,000 minuterna/månad2 $-/innehållsminut ($-/timme) $-/innehållsminut ($-/timme) $-/innehållsminut ($-/timme)
Nästa 950 000 minuterna (50K–1M minuter)/månad $-/innehållsminut ($-/timme) $-/innehållsminut ($-/timme) $-/innehållsminut ($-/timme)
Över 1 000 000 minuter/månad $-/innehållsminut ($-/timme) $-/innehållsminut ($-/timme) $-/innehållsminut ($-/timme)

1Båda dimensionerna för indataupplösningen måste rymmas inom den indataupplösning som stöds för mätaren, annars mäts en högre upplösning (ett exempel finns i de vanliga frågorna och svaren).

2En minuts minimianvändning. All användning avrundas upp till nästa minut.

Azure Media Indexer

Azure Media Indexer dras tillbaka den 1 mars 2023 och ersätts med Azure Media Services Video Indexer (se ovan på den här sidan).

Migreringsinformation finns i dokumentationen.

Support och serviceavtal

 • Teknisk support för alla allmänt tillgängliga tjänster, inklusive Azure Media Services, är tillgängligt via Azure-supporten från $29/månad. Support för fakturering och prenumerationshantering ges utan kostnad.
 • Vi garanterar 99,9 % tillgänglighet för REST API-transaktioner för Media Services-kodning, -indexering, -paketering och -innehållsskyddstjänster. Strömning har en garanterad tillgänglighet på 99,9 % för befintligt medieinnehåll när minst en enhet för strömning köps. För direktsändningar garanterar vi externa anslutningsmöjligheter för livehändelser (som körs) i minst av 99,9 % av tiden. Tillgängligheten beräknas under en 30-dagarscykel. Förhandsversionstjänster har inte något serviceavtal. Mer information finns på Azure SLA-sidan.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR

 • När du skickar en video till indexering definierar användaren om indexeringen ska analysera videon, ljudet eller båda. Detta avgör vilka SKU:er som debiteras. Om ett kritiskt fel inträffar under bearbetningen skickas en felkod. I sådant fall genomförs ingen debitering. Ett kritiskt fel kan bero på en bugg i koden eller ett kritiskt problem i ett av tjänstens interna beroenden. Fel som felaktiga identifieringar eller insiktsextrahering anses inte vara kritiska, så ett svar returneras. När ett giltigt (ingen felkod) svar returneras genomförs debiteringen.

 • Genom att lägga till mediereserverade enheter till ditt konto försäkrar du dig om att flera filer bearbetas samtidigt, och genom att ändra typen av mediereserverad enhet kan du ändra hastigheten filerna bearbetas på. Om ditt konto till exempel har tre mediereserverade enheter av typen S1 bearbetas upp till tre filer samtidigt. Genom att ändra typen av reserverad enhet till S3 bearbetas varje fil snabbare. Mer information finns i vår dokumentation.

 • Ja, du kan skala antalet mediereserverade enheter i ditt konto. Trots att det finns standardbegränsningar i Azure Portal, till exempel max 25 st mediereserverade S2-enheter, kan dessa begränsningar överskridas. Du kan kontakta oss om du behöver en högre gräns.

 • Nej, du debiteras endast för utmatningsminuter och antalet mediereserverade enheter. Se exemplet nedan för mer information.

 • Nej, du debiteras inte om ett kodningsjobb misslyckas.
 • Ja, du debiteras för utmatningsminuter för kodning (Standard-kodare: $- per utmatningsminut, Premium-kodare $- per utmatningsminut) separat från kostnaden för de mediereserverade enheterna. Se exemplet nedan för mer information.

 • Exempel 1 – Josef har 30 kodningsjobb där han använder Media Encoder Standard (dvs. avgifterna för standard-kodaren gäller). Varje jobb skapar 10 utmatningsminuter (sammanlagt 300 utmatningsminuter). Josef använder en mediereserverad S1-enhet och varje jobb tar två timmar att köra. Josef använder den mediereserverade S1-enheten i totalt 60 timmar i följd och inaktiverar sedan den mediereserverade enheten (anger antalet mediereserverade enheter som noll).

  • Utmatningsminuter (standardkodare): 300 x $-/minut = $-
  • Mediereserverade S1-enheter: En enhet x 60 timmar x $-/timme = $-
  • Totalkostnad: $-

  Exempel 2 – Josef har 30 kodningsjobb där han använder Media Encoder Standard. Varje jobb skapar 10 utmatningsminuter (sammanlagt 300 utmatningsminuter). Den här gången använder Josef tre mediereserverade S2-enheter. Varje jobb tar bara en timme att slutföra och de 30 jobben är klara på bara 10 timmar. Josef använder de tre mediereserverade S2-enheterna i totalt 10 timmar i följd och inaktiverar sedan de mediereserverade enheterna (anger antalet mediereserverade enheter som noll).

  • Utmatningsminuter (standardkodare): 300 x $-/minut = $-
  • Mediereserverade S2-enheter: Tre enheter x 10 timmar x $-/timme = $-
  • Totalkostnad: $-

  Exempel 3 – Josef har en film på två timmar i upplösningen 1920 x 1080, som han kodar med Media Encoder Standard med standardförinställningen ”H264 Multiple Bitrate 1080p” så att han kan strömma filmen till iOS- och Android-enheter. Förinställningen för kodningen skapar tre videor med HD-utdata, fem med SD-utdata och en med endast ljud. Den totala multiplikatorn för det här kodningsjobbet blir (3x2 + 5 + 0,25) = 11,25. De totala utmatningsminuterna blir därför 11,25 x 2 x 60 = 1 350. Den totala kostnaden blir alltså 1 350 x $-/minut = $-.

 • Om du skapar miniatyrer som en del av ett vanligt kodningsjobb som i det här exemplet tillkommer inga extra kostnader för att skapa miniatyrbilder. Men om du skickar in ett kodningsjobb som endast skapar miniatyrer (dvs. utmatningen består inte av video eller ljud) så räknas varje bild i utmatningstillgången som en sekund (1/60 av en minut).

 • Du debiteras efter faktiska använda minuter av mediereserverade enheter. Här är ett mer detaljerat exempel. Anta att Josef inte hade några mediereserverade enheter från början och att han klockan 10:00 den dagen angav att hans konto hade två mediereserverade S1-enheter. På eftermiddagen får Josef fler videor, så han ändrar kontot för att använda fyra mediereserverade S3-enheter klockan 13:15. Alla hans videor är bearbetade till klockan 16:00, då Josef inaktiverar de mediereserverade enheterna i kontot (anger antalet mediereserverade enheter som noll). Josefs användande beräknas enligt följande.

  • Mediereserverade S1-enheter: Två enheter x 3,25 timmar (10:00–13:15) x $-/timme = $-
  • Mediereserverade S3-enheter: Fyra enheter x 2,75 timmar (13:15–16:00) x $-/timme = $-

  Så Josefs totala kostnad för att använda mediereserverade enheter den dagen skulle vara $- + $- = $-

  Till skillnad från mediereserverade enheter debiteras enheter för strömning enligt det högsta antalet enheter för strömning som levereras under en dag (högvattenmärke).

 • Nej, kostnaderna för mediereserverade enheter beräknas proportionellt per minut. Kostnaderna för enheter för strömning beräknas proportionellt per timme. Om någon användning förekommer under timmen debiteras enheten för strömning för hela timmen. För att räkna ut hur mycket ett kodnings- eller strömningsprojekt kommer att kosta kan du prova att använda vår onlinekalkylator.

 • En enhet för strömning ger en dedikerad uppsättning resurser för strömning av innehåll, där varje enhet ökar den garanterade bandbredden med upp till 200 Mbit/s.

 • Ja, du kan köpa flera enheter för strömning för att strömma innehåll.

 • Du debiteras enligt det högsta antalet enheter för strömning som levereras under en timme. I det här exemplet debiteras du för två enheter till 15:00 den dagen och för fyra enheter från 15:00 om du genomförde ändringen 15:30.

 • Det beror på det aktuella tillståndet för en direktsändning. Möjliga värden omfattar:

  • Stoppad. Det här är starttillståndet för direktsändningen när den har skapats. I det här tillståndet kan direktsändningens egenskaper uppdateras, men strömning är inte tillåtet.
  • Startar. Direktsändningen startas. Inga uppdateringar och ingen strömning tillåts i det här tillståndet. Om ett fel inträffar återgår direktsändningen till tillståndet ”Stoppad”.
  • Körs. Direktsändningen kan bearbeta direktsända strömmar.
  • Stoppas. Direktsändningen stoppas. Inga uppdateringar och ingen strömning tillåts i det här tillståndet.
  • Tar bort. Direktsändningen tas bort. Inga uppdateringar och ingen strömning tillåts i det här tillståndet.

  Följande tabell visar hur tillstånd mappas till faktureringsläget.

  Tillstånd för direktsändning Fakturerad?
  Startar Nej (övergångsläge)
  Körs Ja
  Stoppas Nej (övergångsläge)
  Stoppad Nej
 • Scenario: Stella vill strömma ett två timmar långt sportevenemang och tänker använda en direktsändning med Standard Live Encoding

  1. Stella konfigurerar direktsändningen och startar den 20 minuter innan evenemanget börjar. Direktsändningen har tillståndet ”Startar” i 5 minuter.
   • Stella debiteras inte under den här tiden
  2. När direktsändningen har startat går den över till tillståndet ”Körs” för att ta emot en strömning. Direktsändningen stannar kvar i tillståndet ”Körs” i 15 minuter.
   • Stella debiteras för den här perioden
  3. Evenemanget börjar strömmas i tid och varar i två timmar eller 120 minuter.
   • Stella debiteras för den här perioden
  4. Stella stoppar videofeeden men stoppar inte direktsändningen, och hon lämnar direktsändningen i det här läget i 5 minuter.
   • Stella debiteras för den här perioden
  5. Stella strömmar sedan ett eftersnackprogram i 30 minuter.
   • Stella debiteras för den här perioden
  6. När programmet är slut stoppar Stella direkt direktsändningen och raderar den.
   • Stella debiteras inte under den här tiden

  Totalt kördes direktsändningen i 170 minuter (15 minuter utan strömning före evenemanget + 120 minuter evenemang + 5 minuter utan strömning efter evenemanget + 30 minuter eftersnackprogram). Avgifterna är:

  170 minuter x ~$- = ~$-

 • Båda kanterna på indatavideon måste rymmas inom den indataupplösning som stöds för varje mätare. Om exempelvis en video på 600 x 481 överskrider den maximala upplösningen på 640 x 480 för S1 och båda kanterna är större än 480, tillämpas S2 istället.

 • Nej, du kan använda Standard Live Encoding i det här fallet. Det är produkten för höjd och bredd som måste vara på eller under 1280*720. Du debiteras bara Standard Live Encoding-priser.
 • Du debiteras utifrån vilken typ din direktsändning är. I det här fallet skulle du välja Standard Live Encoding och debiteras Standard Live Encoding-priser, även om videoutdata inte är 1280x720.

  Obs! Om du väljer att konfigurera direktsändningen så att Premium Live Encoding används debiteras du det priset

 • Du debiteras för live-transkription när du aktiverar den här funktionen medan du använder en live-händelse för att strömma, till exempel ett webbseminarium. Ditt konto debiteras för den tid då live-händelsen är i körningstillstånd. Möjliga värden för en live-händelses tillstånd är:

  • Stoppad. Det här är starttillståndet för direktsändningen när den har skapats. I det här tillståndet kan direktsändningens egenskaper uppdateras, men strömning är inte tillåtet.
  • Startar. Direktsändningen startas. Inga uppdateringar och ingen strömning tillåts i det här tillståndet. Om ett fel inträffar återgår direktsändningen till tillståndet ”Stoppad”.
  • Körs. Direktsändningen kan bearbeta direktsända strömmar.
  • Stoppas. Direktsändningen stoppas. Inga uppdateringar och ingen strömning tillåts i det här tillståndet.
  • Tas bort. Direktsändningen tas bort. Inga uppdateringar och ingen strömning tillåts i det här tillståndet.

  Följande tabell visar hur tillstånd mappas till faktureringsläget.

  Tillstånd för direktsändning Fakturerad?
  Startar Nej (övergående tillstånd)
  Körs Ja
  Stoppas Nej (övergående tillstånd)
  Stoppad Nej
 • Scenario: Stella vill strömma ett två timmar långt webbseminarium och tänker använda en direktsändning med Standard Live Encoding med Live Transcription aktiverat.

  1. Stella konfigurerar direktsändningen och startar den 20 minuter innan evenemanget börjar. Direktsändningen har tillståndet ”Startar” i 5 minuter.
   • Stella debiteras inte under den här tiden
  2. När direktsändningen har startat går den över till tillståndet ”Körs” för att ta emot en strömning. Direktsändningen stannar kvar i tillståndet ”Körs” i 15 minuter.
   • Stella debiteras för den här perioden för både Standard Live Encoding och Live Transcription. Hon debiteras oavsett huruvida ljudsändningen innehåller tal i den här perioden.
  3. Evenemanget börjar strömmas i tid och varar i två timmar eller 120 minuter.
   • Stella debiteras för den här perioden för både Standard Live Encoding och Live Transcription
  4. Stella stoppar videofeeden men stoppar inte direktsändningen, och hon lämnar direktsändningen i det här läget i 5 minuter.
   • Stella debiteras för den här perioden för både Standard Live Encoding och Live Transcription
  5. Stella direktsänder sedan en frågor och svar-session (Q&A) i 30 minuter.
   • Stella debiteras för den här perioden för både Standard Live Encoding och Live Transcription
  6. Efter Q&A-sessionen stoppar Stella direktsändningen omedelbart och tar bort den.
   • Stella debiteras inte under den här tiden

  Totalt kördes direktsändningen i 170 minuter (15 minuter utan strömning före evenemanget + 120 minuter evenemang + 5 minuter utan strömning efter evenemanget + 30 minuter frågor och svar). Avgifterna är: 170 minuter x ca $- = ca $- (170 minuter x (Standard Live Encoding-pris + Live Transcription-pris)

 • Anta att ett stort sjukhusområde har 15 IP-kameror som täcker olika områden. Vi antar att varje kamera i genomsnitt körs med 1 Mbit/s alla timmar under dygnet och genererar cirka 10,5 GB video per dag. Dessa data matas in i Videoanalys i realtid på IoT Edge och lagras i Azure Blob Storage i molnet under en 7-dagarsperiod, med en daglig rensning av innehåll som är äldre än 30 dagar. Kundprogrammet tittar på cirka 120 timmar (7 200 minuter, 52,5 GB) video per dag. De månatliga avgifterna (som bygger på en månad som är 30 dagar lång) beräknas enligt följande:

  Månatliga priser och volymer

  • Pris per videoström för videoanalys i realtid: $- per dag (beräknas till $- per minut).
  • Pris för Azure Blob Storage: $- per GB per månad.
  • Standardpris för slutpunkt för direktuppspelning (600 Mbit/s): cirka $-/dag ($-/månad)
  • Varje kamera genererar cirka 10,5 GB videodata per dag, vilket totalt blir 158,2 GB per dag.

  Månatliga avgifter:

  • Kostnad för Videoanalys i realtid på IoT Edge: $-
  • Kostnad för att aktivera videoströmning till appar: $-
  • Kostnad för videolagring: $-

  Totalt per månad: $- ($- per kamera per månad)

  Obs! Du debiteras standardavgifter för dataöverföring när du hämtar data från dina videoströmmar till mål utanför Azure via Internet.

 • Anta att en stor återförsäljare har 1 000 butiker med fem kameror per butik (5 000 kameror). I varje butik spelar fyra av fem kameror in video på rörelser med en bevarandeprincip på 7 dagar, medan en av dem arkiverar dygnet runt alla dagar och arkiverar med en bevarandeprincip på 3 dagar. Varje rörelseigenkännande kamera skickar endast de rörelsebaserade klippen till Videoanalys i realtid på IoT Edge. Bearbetningen startar när rörelsebildrutorna anländer och slutar när rörelsen upphör. Vi antar att varje kameraström har i genomsnitt 20 minuters rörelsevideo per dag. Med 1 Mbit/s genererar varje sådan kamera 150 MB videodata per dag, och sådan video lagras i Azure Blob Storage under en vecka. För kameror med kontinuerlig arkivering dygnet runt genererar varje kamera 10,5 GB videodata per dag, och sådan video lagras i Azure Blob Storage under en 3-dagarsperiod. Anta att bara 100 användare spelar upp den lagrade videon i den medföljande appen och tittar på 33,33 timmar (2 000 minuter, 14,65 GB) video per dag. (Beräkningarna bygger på en månad som är 30 dagar lång.)

  Månatliga priser och volymer:

  • Pris per videoström för videoanalys i realtid: $- per dag (beräknas till $- per minut)
  • Pris för Azure Blob Storage: $- per GB per månad.
  • Standardpris för slutpunkt för direktuppspelning (600 Mbit/s): cirka $-/dag ($-/månad)
  • Varje kamera som spelar in dygnet runt hela veckan genererar cirka 10,5 GB videodata per dag, vilket totalt blir 10,500 GB per dag. (1,000 kameror)
  • Varje rörelseaktiverad kamera genererar cirka 150 MB videodata per dag, vilket totalt blir 4,395 GB per dag. (4,000 kameror)

  Månadsavgifter för rörelseidentifierade kameror:

  • Kostnad för Videoanalys i realtid på IoT Edge: $-
  • Kostnad för att aktivera videoströmning till appar: $-
  • Kostnad för videolagring: $-

  Månadsavgifter för kameror med kontinuerlig arkivering:

  • Kostnad för Videoanalys i realtid på IoT Edge: $-
  • Kostnad för videolagring: $-

  Totalt per månad: $- ($- per kamera per månad)

  Obs! Du debiteras standardavgifter för dataöverföring när du hämtar data från dina videoströmmar till mål utanför Azure via Internet.

 • Anta att en kommersiell leverantör av säkerhetssystem har 1 000 kameror (äldre kameror utan rörelseidentifiering) och söker efter inkräktare som bär vapen. Vi antar att varje kamera i genomsnitt körs med 1 Mbit/s alla timmar under dygnet. Videoanalys i realtid på IoT Edge kan identifiera rörelse och skicka relevanta bildrutor till AI-gränsmodulen för identifiering av person plus vapen för analys.

  Vi antar att kameraströmmen endast har rörelse 20 minuter per dag. Med 1 Mbit/s genererar varje sådan kamera 150 MB videodata per dag, och sådan video lagras i Azure Blob Storage under en 3-dagarsperiod. Vi antar även att tio användare spelar upp den lagrade videon i den medföljande appen och tittar på 33,33 timmar (200 minuter, 14,65 GB) video per dag. (Beräkningarna bygger på en månad som är 30 dagar lång.)

  Månatliga priser och volymer:

  • Pris per videoström för videoanalys i realtid: $- per dag (beräknas till $- per minut).
  • Pris för Azure Blob Storage: $- per GB per månad.
  • Standardpris för slutpunkt för direktuppspelning (600 Mbit/s): cirka $-/dag ($-/månad)
  • Varje kamera som spelar in dygnet runt hela veckan genererar cirka 10,5 GB videodata per dag, vilket totalt blir 105,000 GB per dag. (10,000 kameror)
  • Varje kamera körs hela dagen, men med rörelseidentifiering i Videoanalys i realtid genereras och analyseras endast cirka 150 MB videodata per dag, vilket totalt blir 146,5 GB per dag (1,000 kameror)

  Månatliga avgifter:

  • Kostnad för Videoanalys i realtid på IoT Edge: $-
  • Kostnad för att aktivera videoströmning till appar: $-
  • Kostnad för videolagring: $-
  • Kostnad för att köra AI-modeller: $2000

  Totalt per månad: $- ($- per kamera per månad)

  Obs! Du debiteras standardavgifter för dataöverföring när du hämtar data från dina videoströmmar till mål utanför Azure via Internet.

 • När du till exempel analyserar ljud med Basic-ljudanalysen och laddar upp en timmes innehåll är det paketerade priset (medietranskription + textning) per timme = $-. Du debiteras för $- totalt men det rapporteras som två olika namn, $- för medietranskription + $- för textning).

Resurser

Beräkna månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Media Services

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Prata med en säljare för att få en genomgång av Azure-priser. Förstå prissättningen av din molnlösning.

Koda upp till 100 GB video.