Power BI Embedded priser

Ge data liv i din app.
Tjänsten har utvecklats som en del av Power BI Premium.

Prisinformation

Kostnadsfri Standard
Per session 100 sessioner/mån $-/100 sessioner

Du kan använda Power BI Embedded-tjänsten i program som (1) lägger till primära och betydande funktioner till din tjänst och inte primärt är en ersättning för någon Power BI-tjänst och (2) endast levereras till externa användare. Power BI Embedded är inte avsett att användas i din organisations interna affärsprogram, såvida inte dina interna användare också omfattas av en prenumerationslicens för Power BI Pro. Läs serviceavtalet

Vanliga frågor och svar

  • En session är en uppsättning interaktioner mellan en slutanvändare och en Power BI Embedded-rapport. Varje gång en Power BI Embedded-rapport visas för en användare initieras en session och prenumeranten debiteras för en session. Sessioner debiteras med ett fast pris, oberoende av antalet visuella element i en rapport eller hur ofta innehållet i rapporten uppdateras. En session avslutas när användaren stänger rapporten eller en timme efter att sessionen initierades, beroende på vilket som infaller först.

  • Power BI Embedded och Power BI-tjänsten är två separata erbjudanden. Power BI Embedded faktureras och distribueras via Azure-portalen och riktas mot ISV:er och företag som bäddar in instrumentpaneler i applikationer för tredjepartsbruk. Power BI-tjänsten faktureras och distribueras via O365-portalen och är ett fristående BI med allmänt syfte som främst riktas mot företags interna bruk. Du hittar mer information om Power BI-tjänsten på powerbi.com.

  • Power BI Embedded är inte avsett att användas i din organisations interna affärsprogram, såvida inte dina interna användare också omfattas av en prenumerationslicens för Power BI Pro. Power BI Embedded är avsett för program som du tillhandahåller till externa användare. Om du vill använda Power BI Embedded-tjänsten för att skapa ett internt affärsprogram måste alla interna användare ha en prenumerationslicens för Power BI Pro och din organisation debiteras för deras användning av Power BI Embedded-tjänsten utöver avgifterna för Power BI Pro-prenumerationslicenserna. För att undvika avgifter både för Power BI Pro-prenumerationslicenser och för Power BI Embedded-användning för interna program erbjuder Power BI-tjänsten egna funktioner för att bädda in innehåll utanför Power BI Embedded utan ytterligare kostnad för dem som prenumererar på Power BI (dev.powerbi.com).

Resurser

Kalkylator

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Vanliga frågor om köp

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Produktinformation

Lär dig mer om Power BI Embedded

Dokumentation

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser