Priser för Container Instances

Azure Container Instances erbjuder det snabbaste och enklaste sättet att köra en container i Azure, utan att du behöver etablera några virtuella datorer eller lära dig nya verktyg. Det är bara ditt program, i en container som körs i molnet. Du kan enkelt köra containrar med ett enda kommando i Azure Container Instances. Kom igång på bara några sekunder och sänk dina infrastrukturkostnader med fakturering per sekund och anpassade datorstorlekar.

Prisinformation

Azure Container Instances fakturerar på ”containergrupp”-nivån som är tilldelningar av vCPU/minnesresurser som kan användas av en enda container eller delas av flera containrar. Containergrupper är samordnade schemalagda containrar som delar samma nätverk- och nodslivscykel. Priset beror på antalet vCPU:er och hur många GB minne som allokeras till containergruppen. Du debiteras för varje GB- och vCPU-sekund som din containergrupp förbrukar. En ytterligare avgift på $- per vCPU-sekund tas ut för Windows-programvaruvaraktighet på Windows-containergrupper.

Läs mer om containergrupper

Meter Pris
Varaktighet för containergrupp Minne: $- per GB-s
vCPU: $- per vCPU-s
Varaktighet för GPU-containergrupp Förhandsversion
Minne: $- per GB-s
vCPU: $- per vCPU-s
K80 vGPU: $- per vGPU-s
P100 vGPU: $- per vGPU-s
V100 vGPU: $- per vGPU-s

Varaktigheten för containergrupper beräknas utifrån den tidpunkt då vi hämtar din första containers avbildning (för en ny distribution) eller då din containergrupp startas om (om den redan är distribuerad) fram till dess att containergruppen stoppas. För varje containergrupp kan du allokera minst 1 vCPU och 1 GB, upp till 7 GB minne till varje vCPU. Du kan allokera upp till 4 vCPU:er för varje containergrupp som du distribuerar.

Offentliga IP-adresser

Offentliga IP-adresser som tilldelas din containergrupp faktureras enligt vanliga Azure-avgifter.

Prisexempel

Exempel 1:

Du skapar en Linux-containergrupp med en 1 vCPU och en konfiguration med 1 GB en gång varje dag under en månad (30 dagar). Körningstiden för varje containergrupp är 5 minuter (300 sekunder).

Minnesvaraktighet:

Antal containergrupper * minnesvaraktighet (sekunder) * GB * pris per GB-s * antal dagar

1 containergrupp * 300 sekunder * 1 GB * $- per GB-s * 30 dagar = $-

vCPU-varaktighet:

Antal containergrupper * vCPU-varaktighet (sekunder) * vCPU(:er) * pris per vCPU-s * antal dagar

1 containergrupper * 300 sekunder * 1 vCPU(:er) * $- per vCPU-s * 30 dagar = $-

Totalpris:

Minnesvaraktighet (sekunder) + vCPU-varaktighet (sekunder) = total kostnad

$- + $- = $-

Exempel 2:

Du skapar en Linux-containergrupp med en 1 vCPU och en konfiguration med 2 GB 50 gånger varje dag under en månad (30 dagar). Varaktigheten för containergruppen är 150 sekunder.

Minnesvaraktighet:

Antal containergrupper * minnesvaraktighet (sekunder) * GB * pris per GB-s * antal dagar

50 containergrupper * 150 sekunder * 2 GB * $- per GB-s * 30 dagar = $-

vCPU-varaktighet:

Antal containergrupper * vCPU-varaktighet (sekunder) * vCPU(:er) * pris per vCPU-s * antal dagar

50 containergrupper * 150 sekunder * 1 vCPU(:er) * $- per vCPU-s * 30 dagar = $-

Totalpris:

Minnesvaraktighet (sekunder) + vCPU-varaktighet (sekunder) = total kostnad

$- + $- = $-

Support och serviceavtal

  • Gratis support för fakturering och prenumeration
  • Flexibla supportavtal från $29/månad. Hitta en prenumeration
  • Serviceavtal för Container Instances finns tillgängligt.

Resurser

Beräkna månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Container Instances

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad