Hoppa över navigering

Container Instances priser

Azure Container Instances erbjuder det snabbaste och enklaste sättet att köra en behållare i Azure, utan att du behöver etablera några virtuella datorer eller lära dig nya verktyg. Det är bara ditt program, i en behållare som körs i molnet. Du kan enkelt köra behållare med ett enda kommando i Azure Container Instances. Kom igång på bara några sekunder och sänk dina infrastrukturkostnader med fakturering per sekund och anpassade datorstorlekar.

Prisinformation

Azure Container Instances fakturerar på ”behållargrupp”-nivån som är tilldelningar av vCPU/minnesresurser som kan användas av en enda behållare eller delas av flera behållare. Behållargrupper är samordnade schemalagda behållare som delar samma nätverk- och nodslivscykel. Läs mer om behållargrupper här.

Meter Pris *
Varaktighet för behållargrupp Minne: $- per GB-s
vCPU: $- per vCPU-s
Windows-programvaruvaraktighet ** $- per vCPU-s

*Priserna ovan gäller för allmän tillgänglighet och börjar gälla den 1 juli 2018. Användning före den 1 juli 2018 debiteras enligt priserna för förhandsversionen.

**Gäller endast för vCPU för Windows-behållargrupper

Varaktighet för behållargrupp

Varaktigheten för behållargrupper beräknas utifrån den tidpunkt då din behållare börjar push-överföra din första behållares avbildning till dess att behållargruppen avslutas. Priset beror på antalet vCPU:er och hur många GB minne som allokeras till behållargruppen. Du debiteras för varje GB- och vCPU-sekund som din behållargrupp förbrukar. För varje behållargrupp kan du allokera minst 1 vCPU(:er) och 1 GB, upp till 7 GB minne till varje vCPU. Du kan allokera upp till 4 vCPU(:er) för varje behållargrupp som du distribuerar. En ytterligare avgift på $- per vCPU-sekund tas ut för Windows-programvaruvaraktighet på Windows-behållargrupper.

Offentliga IP-adresser

Offentliga IP-adresser som tilldelas din behållargrupp faktureras enligt vanliga Azure-avgifter.

Prisexempel

Exempel 1:

Du skapar en Linux-behållargrupp med en 1 vCPU och en konfiguration med 1 GB en gång varje dag under en månad (30 dagar). Körningstiden för varje behållargrupp är 5 minuter (300 sekunder).

Minnesvaraktighet:

Antal behållargrupper * minnesvaraktighet (sekunder) * GB * pris per GB-s * antal dagar

1 behållargrupp * 300 sekunder * 1 GB * $- per GB-s * 30 dagar = $-

vCPU-varaktighet:

Antal behållargrupper * vCPU-varaktighet (sekunder) * vCPU(:er) * pris per vCPU-s * antal dagar

1 behållargrupper * 300 sekunder * 1 vCPU(:er) * $- per vCPU-s * 30 dagar = $-

Totalpris:

Minnesvaraktighet (sekunder) + vCPU-varaktighet (sekunder) = total kostnad

$- + $- = $-

Exempel 2:

Du skapar en Linux-behållargrupp med en 1 vCPU och en konfiguration med 2 GB 50 gånger varje dag under en månad (30 dagar). Varaktigheten för behållargruppen är 150 sekunder.

Minnesvaraktighet:

Antal behållargrupper * minnesvaraktighet (sekunder) * GB * pris per GB-s * antal dagar

50 behållargrupper * 150 sekunder * 2 GB * $- per GB-s * 30 dagar = $-

vCPU-varaktighet:

Antal behållargrupper * vCPU-varaktighet (sekunder) * vCPU(:er) * pris per vCPU-s * antal dagar

50 behållargrupper * 150 sekunder * 1 vCPU(:er) * $- per vCPU-s * 30 dagar = $-

Totalpris:

Minnesvaraktighet (sekunder) + vCPU-varaktighet (sekunder) = total kostnad

$- + $- = $-

Support och serviceavtal

  • Gratis support för fakturering och prenumeration
  • Flexibla supportavtal från $29/månad. Hitta en prenumeration
  • Serviceavtal för Container Instances finns tillgängligt.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Container Instances

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad