Container Instances priser

Azure Container Instances faktureras per sekund baserat på antalet instanser som du skapar, hur mycket minne och antalet kärnor som du väljer för instanserna samt hur många sekunder som instanserna körs.

Prisinformation

Meter Pris
Skapa behållarinstanser $- per skapad instans
Körningstid för behållarinstanser Minne: $- per GB-s
Kärnor: $- per kärna-s

Skapa behållarinstanser

Container Instances faktureras baserat på antalet instanser som skapas varje månad. Du debiteras $- för varje instans som skapas.

Körningstid för behållarinstanser

Körningstiden för en behållarinstans beräknas från tidpunkten då behållaren börjar köras tills den avslutas. Priset beror på antalet kärnor och hur många GB minne som allokeras till instansen. Du debiteras $- för varje använd GB och kärna. För varje behållarinstans kan du allokera minst 1 GB, upp till 3.5 GB minne till varje kärna. Du kan allokera upp till 4 kärnor för varje instans som du distribuerar.

Prisexempel

Du skapar en behållarinstans med en 1 kärna och en konfiguration med 1 GB en gång varje dag under en månad (30 dagar). Körningstiden för varje instans är 5 minuter (300 sekunder).

Startförfrågan:

Startförfrågan * $-

30 genereringsförfrågningar * $- = $-

Minnesvaraktighet:

Genereringsförfrågningar * körningstid för minne (sekunder) * minne (GB) * pris per GB-s

30 genereringsförfrågningar * 300 sekunder * 1 GB * $- per GB-s = $-

Kärnvaraktighet:

Genereringsförfrågningar * körningstid för kärna (sekunder) * antal kärnor * pris per kärna-s

30 genereringsförfrågningar * 300 sekunder * 1 kärna * $- per kärna-s = $-

Totalpris:

Genereringsförfrågningar + minnesvaraktighet + kärnvaraktighet = totalpris

$- + $- + $- = $-

Du skapar en behållarinstans med en 1 kärna och en konfiguration med 2 GB 50 gånger varje dag under en månad (30 dagar). Körningstiden för behållaren för varje instans är 2 minuter och 30 sekunder.

Startförfrågan:

Startförfrågan * $-

50 genereringsförfrågningar per dag * 30 dagar * $- = $-

Minnesvaraktighet:

Genereringsförfrågningar * körningstid för minne (sekunder) * minne (GB) * pris per GB-s

1500 genereringsförfrågningar * 150 sekunder * 2 GB * $- per GB-s = $-

Kärnvaraktighet:

Genereringsförfrågningar * körningstid för kärna (sekunder) * antal kärnor * pris per kärna-s

1500 genereringsförfrågningar * 150 sekunder * 1 kärna * $- per kärna-s = $-

Totalpris:

Genereringsförfrågningar + minnesvaraktighet + kärnvaraktighet = totalpris

$- + $- + $- = $-

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Container Instances

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad

Kostnadsfritt konto