Hoppa över navigering

Priser för Container Instances

Det är enkelt att köra containrar på Azure utan att behöva hantera servrar

Azure Container Instances erbjuder det snabbaste och enklaste sättet att köra en container i Azure, utan att du behöver etablera några virtuella datorer eller lära dig nya verktyg. Det är bara ditt program, i en container som körs i molnet. Du kan enkelt köra containrar med ett enda kommando i Azure Container Instances. Kom igång på bara några sekunder och sänk dina infrastrukturkostnader med fakturering per sekund och anpassade datorstorlekar.

Utforska prisalternativ

Använd filter för att anpassa prisalternativ efter dina behov.

Priserna är endast uppskattningar och är inte avsedda som faktiska prisoffert. Den faktiska prissättningen kan variera beroende på vilken typ av avtal som du ingår med Microsoft, inköpsdatum och växelkursen. Priserna beräknas baserat på amerikanska dollar och konverteras med hjälp Thomson Reuters Benchmark-växlingskurs som uppdateras den första dagen i varje kalendermånad. Logga in på Priskalkylator för Azure för att se priser baserat på ditt aktuella program/erbjudande med Microsoft. Kontakta en Azure försäljningsspecialist för mer information om prissättning eller för att begära en prisoffert. Se vanliga frågor och svar om Prissättning för Azure.

Azure Container Instances fakturerar på ”containergrupp”-nivån som är tilldelningar av vCPU/minnesresurser som kan användas av en enda container eller delas av flera containrar. Containergrupper är samordnade schemalagda containrar som delar samma nätverk- och nodslivscykel. Priset beror på antalet vCPU:er och hur många GB minne som begärts för containergruppen. Du debiteras baserat på vCPU-begäran för din containergrupp avrundat uppåt till närmaste heltal för tiden (mätt i sekunder) som din instans körs. Du debiteras också för GB-begäran för din containergrupp avrundat uppåt till närmaste tiondel för tiden (mätt i sekunder) som containergruppen körs. En ytterligare avgift på $- per vCPU-sekund tas ut för Windows-programvaruvaraktighet på Windows-containergrupper.

Linux OS

Varaktighet för containergrupp

Resurser Pris per sekund Pris per timme Pris per månad
Minne $- per GB $- per GB $- per GB
vCPU $- per vCPU $- per vCPU $- per vCPU

Varaktighet för GPU-containergrupp

Resurser Pris per sekund Pris per timme Pris per månad
Minne $- per GB $- per GB $- per GB
vCPU $- per vCPU $- per vCPU $- per vCPU
K80 $- per vGPU $- per vGPU $- per vGPU
P100 $- per vGPU $- per vGPU $- per vGPU
V100 $- per vGPU $- per vGPU $- per vGPU

Windows operativsystem

Varaktighet för containergrupp

Resurser Pris per sekund Pris per timme Pris per månad
Minne $- per GB $- per GB $- per GB
vCPU $- per vCPU $- per vCPU $- per vCPU

Ytterligare kostnader

Resurser Pris per sekund Pris per timme Pris per månad
Windows-programvaruvaraktighet $- per GB $- per GB $- per GB

Varaktigheten för containergrupper beräknas utifrån den tidpunkt då vi hämtar din första containers avbildning (för en ny distribution) eller då din containergrupp startas om (om den redan är distribuerad) fram till dess att containergruppen stoppas. För varje containergrupp kan du allokera minst 1 vCPU och 1 GB, upp till 7 GB minne till varje vCPU. Du kan allokera upp till 4 vCPU:er för varje containergrupp som du distribuerar.

Prisexempel

Exempel 1:

Du skapar en Linux-containergrupp med en 1 vCPU och en konfiguration med 1 GB en gång varje dag under en månad (30 dagar). Körningstiden för varje containergrupp är 5 minuter (300 sekunder).

Minnesvaraktighet:

Antal containergrupper * minnesvaraktighet (sekunder) * GB * pris per GB-s * antal dagar

1 containergrupp * 300 sekunder * 1 GB * $- per GB-s * 30 dagar = $-

vCPU-varaktighet:

Antal containergrupper * vCPU-varaktighet (sekunder) * vCPU(:er) * pris per vCPU-s * antal dagar

1 containergrupper * 300 sekunder * 1 vCPU(:er) * $- per vCPU-s * 30 dagar = $-

Totalpris:

Minnesvaraktighet (sekunder) + vCPU-varaktighet (sekunder) = total kostnad

$- + $- = $-

Exempel 2:

Du skapar en Linux-containergrupp med en 1,3 vCPU och en konfiguration med 2,15 GB 50 gånger varje dag under en månad (30 dagar). Varaktigheten för containergruppen är 150 sekunder. I det här exemplet måste vCPU:n och minnesanvändningen avrundas uppåt för att beräkna den totala kostnaden.

Minnesvaraktighet:

Antal containergrupper * minnesvaraktighet (sekunder) * GB * pris per GB-s * antal dagar

50 containergrupper * 150 sekunder * 2,2 GB * $- per GB-s * 30 dagar = $-

vCPU-varaktighet:

Antal containergrupper * vCPU-varaktighet (sekunder) * vCPU(:er) * pris per vCPU-s * antal dagar

50 containergrupper * 150 sekunder * 2 vCPU(:er) * $- per vCPU-s * 30 dagar = $-

Totalpris:

Minnesvaraktighet (sekunder) + vCPU-varaktighet (sekunder) = total kostnad

$- + $- = $-

Priser och köpalternativ för Azure

Kontakta oss direkt

Få en genomgång av priser för Azure. Förstå prissättningen för din molnlösning, läs mer om kostnadsoptimering och begär ett anpassat förslag.

Prata med en säljare

Se köpalternativ

Köp Azure-tjänster via Azure-webbplatsen, din Microsoft-representant eller en Azure-partner.

Utforska dina alternativ

Ytterligare resurser

Container Instances

Läs mer om funktioner och egenskaper för Container Instances.

Priskalkylator

Beräkna din förväntade månadskostnad för användning av valfri kombination av Azure-produkter.

SLA

Granska serviceavtalet för Container Instances.

Dokumentation

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser för Container Instances.

Prata med en säljare för att få en genomgång av Azure-priser. Förstå prissättningen av din molnlösning.

Få kostnadsfria molntjänster och en kredit på $200 för att utforska Azure i 30 dagar.

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator
Kan vi hjälpa dig?