Trace Id is missing
Hoppa till huvudinnehåll

Azure Deployment Environments

Skapa snabbt appinfrastrukturmiljöer med projektbaserade mallar.

Påskynda utvecklingscykeln med förkonfigurerade miljöer på begäran

Azure Deployment Environments ger utvecklare självbetjäningsbaserade, projektbaserade mallar för att distribuera miljöer för alla utvecklingssteg. Stöd samarbete och innovation med konsekventa miljöer och metodtips. och uppmuntra experimentering och användning av InnerSource samtidigt som säkerhet, efterlevnad och kostnadseffektivitet maximeras.

Enkel distribution på begäran från utvecklingsportalen, kommandoradsgränssnittet eller CI/CD-pipelines (kontinuerlig integrering och kontinuerlig leverans)

Standardiserade mallar som hjälper team att använda metodtips, tips och trick för InnerSource samtidigt som omkostnaderna elimineras

Miljötyper som ställts in av administratörer för självbetjäningsutveckling samtidigt som centraliserad styrning upprätthålls

Omfattande hanteringsfunktioner för att spåra och kontrollera kostnader och centralt hantera Azure-resurser i utvecklingscenter

Prova Azure Deployment Environments, nu allmänt tillgängligt

Aktivera en smidig utvecklarupplevelse

Distribuera rätt miljö vid rätt tidpunkt utan att oroa dig för serverdelsprocesser. Etablera komplexa miljöer på några minuter utan att behöva vänta på plattformsteknikteamet genom att välja bland en utvald uppsättning mallar som skapats specifikt för dina projekt. Skapa självbetjäningsmiljöer direkt där du arbetar – inklusive kodlagringsplatsen, kommandoradsgränssnittet eller en anpassad utvecklarportal – och tillämpa automatiskt rätt identiteter, behörigheter och Azure-prenumerationer.

En miljö som läggs till
Ett miljötypstest som redigeras för att maximera säkerheten

Maximera säkerheten med centraliserad kontroll

Gör det möjligt för plattformstekniker att ställa in säkerhetsprinciper och behörigheter baserat på utvecklingsfasen. Öka skyddet för förproduktions- och produktionsmiljöer och stöd samtidigt experimentering i miljöer för utveckling/testning och sandbox-miljö. Spåra enkelt resursanvändning mellan team genom att automatiskt distribuera resurser i rätt Azure-prenumeration och undvika onödiga kostnader genom att ställa in att miljöer ska upphöra automatiskt när de inte längre behövs.

Förnya och samarbeta med standardiserade mallar

Effektivisera arbetsflöden mellan team genom att skapa mallar för infrastruktur som kod i valfritt ramverk med utökningsmodellen för Azure Deployment Environments och standardisera miljöer samtidigt som utvecklare kan iterera och dela metodtips. Distribuera automatiskt miljöer under en befintlig pågående CI/CD-pipeline (kontinuerlig integrering och kontinuerlig leverans) eller distribuera på begäran till testprogram och sandbox-miljöer för att arbeta med koncepttest.

En lista med mallar att välja med tillhörande beskrivningar

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

Kom igång med ett kostnadsfritt Azure-konto

1

Börja använda kostnadsfritt. Få 200 USD i kredit att använda inom 30 dagar. Så länge krediten gäller har du gratis tillgång till många av våra populära tjänster, samt obegränsad tillgång till fler än 55 andra tjänster som alltid är kostnadsfria.

2

När krediten upphör kan du fortsätta att använda tjänsterna genom användningsbaserad prissättning. Betala bara om du använder mer än de kostnadsfria månadsvolymerna.

3

Efter 12 månader fortsätter du att ha tillgång till mer än 55 tjänster som alltid är kostnadsfria – och du behöver bara betala för det du använder utöver de kostnadsfria månadsvolymerna.

Vanliga frågor och svar om Azure Deployment Environments

  • Miljöer och tillhörande Azure-resurser skapas i kundprenumerationer, förkonfigurerade för det specifika projektet eller teamet.

  • Tack vare Utökningsmodellen för Azure Deployment Environment (nu i offentlig förhandsversion) kan kunderna använda sitt önskade IaC-ramverk för distribution via tjänsten. Detta omfattar Azure Resource Manager, Bicep och populära IaC-ramverk som Terraform, Pulumi och mer.

  • Azure Deployment Environments hjälper till med både kostnadssynlighet och kostnadskontroll. Utvecklingsinfrastrukturteam kan enkelt spåra, hantera och styra miljöer som skapats av utvecklingsteam. Dessutom kan utvecklingsinfrastrukturteam visa säkerhetsaviseringar och kostnader per miljö i team och organisationer. För att göra kostnadshanteringen enklare kan utvecklare och administratörer ställa in miljöer för automatisk borttagning när de inte längre behövs.

Nu kan du ställa in ditt kostnadsfria Azure-konto

Prova Azure kostnadsfritt