Hoppa över navigering

Azures center för migrering och modernisering

Vi fortsätter, tillsammans. Dra nytta av användbara resurser i varje steg på din övergång till molnmigrering och datamodernisering, med verktyg och vägledning som gör det enkelt att flytta, hantera och skydda dina arbetsbelastningar.

Gör mer med mindre genom att flytta till Azure

Save on cloud costs, increase efficiency, and accelerate growth by adopting a cloud operations–based model on infrastructure as a service (IaaS) technologies. And modernize to drive innovation with fully managed platform as a service (PaaS) offerings.

For detailed guidance on Azure migration, watch these how-to videos.

Migrera och modernisera verksamhetskritiska arbetsbelastningar till Azure

Virtuella skrivbord

Få åtkomst till skrivbord och program praktiskt taget var du än är. Modernisera snabbt med Azure Virtual Desktop (tidigare Windows Virtual Desktop) för att möjliggöra säkert distansarbete.

Databaser

Migrera SQL Server till Azure Virtual Machines eller till en fullständigt hanterad tjänst som Azure SQL Database. Migrera och modernisera MySQL och PostgreSQL till fullständigt hanterade Azure-tjänster. Få minimal avbrottstid och inbyggd hög tillgänglighet, övervakning och säkerhet.

Migrering av stordator- och mellansystemdata

Modernisera enkelt och utan att överge programmen du litar på genom att köra dina stordator- och mellansystemprogram i Azure.

SAP

Integrera Azures intelligens, säkerhet och tillförlitlighet i SAP med en smidig migreringsväg och ta reda på mer om SAP:s och Microsofts unika samarbete.

Utveckling och testning (dev/test)

Förbättra programkvaliteten och minska kostnaderna genom att flytta utveckling och testning till Azure. Snabb distribution och hantering av hundratals virtuella datorer vid utveckling och testning.

Molnmigrering och modernisering – en kontinuerlig resa

Molnmigrering och modernisering är en kontinuerlig process med möjligheter till innovation och flexibilitet i alla steg. Många organisationer börjar med en IaaS-migrering av sina arbetsbelastningar så att de genast kan dra nytta av fördelarna med molnet, medan andra börjar med PaaS-tjänster för att öka flexibiliteten och utvecklingstakten. Oavsett vilken metod du väljer kan du genast börja innovera på en ny nivå, och du kan när du vill integrera nya IaaS- eller PaaS-funktioner.

Ta reda på hur redo du är att börja migrera till molnet – på ett SMART sätt

Ta reda på vad du behöver göra för att förbereda Microsoft Azure-migreringen med SMART – verktyget för strategisk bedömning och beredskap för migrering – från affärsplanering och utbildning till säkerhet och styrning.

Starta utvärdering

Lär dig varför molnmodernisering är nyckeln till långsiktig framgång i molnet

Att migrera arbetsbelastningar är ett bra första steg. Ta reda på hur programmodernisering ökar avkastningen på investeringar och säkerheten, förkortar tiden till marknad och skapar nya möjligheter till innovation.

Läs mer

Lägg mindre pengar och tid på att hantera ditt datacenter

Öka företagets tillväxt genom att fokusera mer på uppgifter som har störst effekt.

Upp till

AWS är fem gånger dyrare än Azure för Windows Server och SQL Server1
Spara upp till

54 %

jämfört med lokalt och upp till 30 % jämfört med AWS genom att migrera ASP.NET-appar till Azure2
Spara upp till

80 %

I Windows Server med Azure Hybrid-förmån och reserverade instanser3
Microsoft Cloud är upp till

93 %

Mer energieffektivt än traditionella datacenter4

Varför ska jag migrera och modernisera med Azure?

Upptäck innovationsplattformen för ditt företag—och påskynda migreringen och moderniseringen i molnet med tillförsikt.

Innovera snabbare på en app och dataplattform som är optimerad för produktivitet

Infrastruktur i företagsklass som hjälper ditt företag att uppnå skalning och återhämtning

Modernisera på dina villkor med flexibiliteten i hybridmiljöer

 • Extend innovation to your on-premises environment using Azure Arc. Enable consistent app development and DevOps practices across hybrid environments by deploying and running your apps on Azure and/or on-premises with Arc-enabled Kubernetes.
 • Consistently manage and govern your Linux, Windows, and SQL workloads across on-premises and multicloud environments using Azure Arc-enabled infrastructure.
 • Get comprehensive cloud security posture management and cloud workload protection for your valuable assets anywhere with Microsoft Defender for Cloud.
 • Only on Azure: Get extended security updates for 3 more years at no additional charge on Windows Server 2012 R2 and SQL Server 2012 R2.

Utforska vägledning, program och verktyg som hjälper dig att lyckas med Azure

Microsoft Cloud Adoption Framework för Azure

Planera och implementera migreringen till molnet med metodtips, dokumentation och verktyg för molnarkitekter, IT-experter och företagets beslutsfattare.

Migrerings- och moderniseringsprogram i Azure

Vi går framåt, tillsammans och med tillförsikt. Få tillgång till användbara resurser för molnmodernisering och vägledning av experter i varje steg av övergången till molnet.

Microsoft FastTrack för Azure

Påskynda distributionen av dina lösningar i Azure med teknisk aktiveringshjälp från Azure-tekniker och expertpartners.

Vanliga frågor och svar

 • There are a lot of benefits with application and data modernization, but most organizations are motivated by one or both of the following:

  • Spend more time innovating and less time maintaining legacy infrastructure by using cloud-native technologies.
  • Build applications that are resilient, highly scalable, independently deployable, and able to evolve quickly by using microservices architecture.

  Learn more about the benefits of cloud migration

 • All workload cloud migrations—including databases—typically follow a six-step process. Factors such as the types of workloads, the complexity of the existing digital estate, and industry or governmental compliance requirements might require special planning and tools, but the six steps are almost always the same:

  • Define strategy: Define your business justification and expected outcomes.
  • Plan: Align actionable adoption plans to business outcomes.
  • Ready: Prepare your environment for your cloud migration strategy.
  • Adopt: Move your workloads to the cloud environment.
  • Govern: Benchmark and implement governance best practices for your environment and workloads.
  • Manage: Use proven methodologies to manage your cloud and hybrid solutions.

  Start moving your workloads with Azure Migrate

 • You can modernize your .NET or Java apps by using Azure App Service or Azure Spring Apps, and modernize your databases by using Azure managed databases like Azure SQL Database and Azure SQL Managed Instances. Modernization enables you to take advantage of Azure platform as a service (PaaS) capabilities such as built-in security, patching, high availability, and autoscaling.

  Also, you can also containerize your .NET and Java apps and run them in Azure Kubernetes Service (AKS) without needing to make any code changes.

  Typical application and data modernization projects include:

 • You can extend Azure management and services to hybrid, multicloud, and edge environments using Azure Arc. Azure Arc simplifies governance and management by delivering a consistent multicloud and on-premises management platform, enabling you to manage your entire environment with a single pane of glass by projecting your existing resources into Azure Resource Manager. You can also manage virtual machines, Kubernetes clusters, and databases as if they’re running in Azure.

  Learn more

1 https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/azure-vs-aws/cost-savings/

2 GigaOm-rapport sponsrad av Microsoft – Costs and Benefits of .NET Application Migration to the Cloud (Kostnader och fördelar med att migrera .NET-program till molnet)

3 Beräkningarna baseras på scenarier som körs 744 timmar/månad i 12 månader med reserverad kapacitet i 3 år. Priserna är från den 24 oktober 2018 och kan komma att ändras. Besparingarna baseras på affärskritisk hanterad Azure SQL Database-instans med åtta virtuella kärnor i USA, västra 2 som körs med Azure Hybrid-förmånspriset. Beräkningarna för AWS baseras på RDS för SQL EE för db.r4.2xlarge i USA, västra (Oregon) i en multi AZ-distribution för reserverade instanser enligt standardavtalet på 3 år, all betalning i förskott. Aktuell regional prissättning och programrabatter kan gälla. De faktiska besparingarna kan variera beroende på region, instansstorlek och prestandanivå. Besparingarna omfattar inte kostnaderna för Software Assurance, vilka kan variera utifrån volymlicensieringsavtal. Se https://azure.microsoft.com/pricing/reserved-vm-instances/

4 Källa: Lägre koldioxidutsläpp tack vare molnbaserad databehandling, en studie om Microsoft Cloud i samarbete med WSP. Uppdaterad 2020.

Få experthjälp och support genom migrerings- och moderniseringsprogrammet i Azure

Börja flytta dina appar, dina databaser och din infrastruktur med Azure Migrate

Kan vi hjälpa dig?