Hoppa till huvudinnehåll

Azures center för migrering och modernisering

Vi fortsätter, tillsammans. Dra nytta av användbara resurser i varje steg på din övergång till molnmigrering och datamodernisering, med verktyg och vägledning som gör det enkelt att flytta, hantera och skydda dina arbetsbelastningar.

Gör mer med mindre genom att flytta till Azure

Spara in på molnkostnader, öka effektiviteten och snabba upp tillväxten genom att använda en molnåtgärdsbaserad modell för infrastruktur som en tjänst (IaaS). Och modernisera för att främja nyskapande med fullständigt hanterade PaaS-erbjudanden (plattform som tjänst).

Om du vill ha detaljerad vägledning om Azure-migrering kan du titta på de här instruktionsvideorna.

Migrera och modernisera verksamhetskritiska arbetsbelastningar till Azure

Virtuella skrivbord

Få åtkomst till skrivbord och program praktiskt taget var du än är. Modernisera snabbt med Azure Virtual Desktop (tidigare Windows Virtual Desktop) för att möjliggöra säkert distansarbete.

Databaser

Migrera SQL Server till Azure Virtual Machines eller till en fullständigt hanterad tjänst som Azure SQL Database. Migrera och modernisera MySQL och PostgreSQL till fullständigt hanterade Azure-tjänster. Få minimal avbrottstid och inbyggd hög tillgänglighet, övervakning och säkerhet.

Migrering av stordator- och mellansystemdata

Modernisera enkelt och utan att överge programmen du litar på genom att köra dina stordator- och mellansystemprogram i Azure.

SAP

Integrera Azures intelligens, säkerhet och tillförlitlighet i SAP med en smidig migreringsväg och ta reda på mer om SAP:s och Microsofts unika samarbete.

Utveckling och testning (dev/test)

Förbättra programkvaliteten och minska kostnaderna genom att flytta utveckling och testning till Azure. Snabb distribution och hantering av hundratals virtuella datorer vid utveckling och testning.

Molnmigrering och modernisering – en kontinuerlig resa

Molnmigrering och modernisering är en kontinuerlig process med möjligheter till innovation och flexibilitet i alla steg. Många organisationer börjar med en IaaS-migrering av sina arbetsbelastningar så att de genast kan dra nytta av fördelarna med molnet, medan andra börjar med PaaS-tjänster för att öka flexibiliteten och utvecklingstakten. Oavsett vilken metod du väljer kan du genast börja innovera på en ny nivå, och du kan när du vill integrera nya IaaS- eller PaaS-funktioner.

Ta reda på hur redo du är att börja migrera till molnet – på ett SMART sätt

Ta reda på vad du behöver göra för att förbereda Microsoft Azure-migreringen med SMART – verktyget för strategisk bedömning och beredskap för migrering – från affärsplanering och utbildning till säkerhet och styrning.

Starta utvärdering

Lär dig varför molnmodernisering är nyckeln till långsiktig framgång i molnet

Att migrera arbetsbelastningar är ett bra första steg. Ta reda på hur programmodernisering ökar avkastningen på investeringar och säkerheten, förkortar tiden till marknad och skapar nya möjligheter till innovation.

Läs mer

Lägg mindre pengar och tid på att hantera ditt datacenter

Öka företagets tillväxt genom att fokusera mer på uppgifter som har störst effekt.

Upp till

AWS är fem gånger dyrare än Azure för Windows Server och SQL Server1
Spara upp till

54 %

jämfört med lokalt och upp till 30 % jämfört med AWS genom att migrera ASP.NET-appar till Azure2
Spara upp till

80 %

I Windows Server med Azure Hybrid-förmån och reserverade instanser3
Microsoft Cloud är upp till

93 %

Mer energieffektivt än traditionella datacenter4

Varför ska jag migrera och modernisera med Azure?

Upptäck innovationsplattformen för ditt företag—och påskynda migreringen och moderniseringen i molnet med tillförsikt.

Innovera snabbare på en app och dataplattform som är optimerad för produktivitet

Infrastruktur i företagsklass som hjälper ditt företag att uppnå skalning och återhämtning

Modernisera på dina villkor med flexibiliteten i hybridmiljöer

 • Utöka innovationen till din lokala miljö med Azure Arc. Aktivera konsekvent apputveckling och DevOps-metoder i hybridmiljöer genom att distribuera och köra dina appar på Azure och/eller lokalt med Arc-aktiverade Kubernetes.
 • Hantera och styr din Linux konsekvent. Windows- och SQL-arbetsbelastningar i lokala miljöer och flermolnmiljöer med Azure Arc-aktiverad infrastruktur.
 • Få omfattande hantering av molnsäkerhetsstatus och molnarbetsbelastningsskydd för dina värdefulla tillgångar var som helst med Microsoft Defender för Cloud.
 • Endast på Azure: Få utökade säkerhetsuppdateringar i ytterligare 3 år utan extra kostnad på Windows Server 2012 R2 och SQL Server 2012 R2.

Utforska vägledning, program och verktyg som hjälper dig att lyckas med Azure

Microsoft Cloud Adoption Framework för Azure

Planera och implementera migreringen till molnet med metodtips, dokumentation och verktyg för molnarkitekter, IT-experter och företagets beslutsfattare.

Migrerings- och moderniseringsprogram i Azure

Vi går framåt, tillsammans och med tillförsikt. Få tillgång till användbara resurser för molnmodernisering och vägledning av experter i varje steg av övergången till molnet.

Microsoft FastTrack för Azure

Påskynda distributionen av dina lösningar i Azure med teknisk aktiveringshjälp från Azure-tekniker och expertpartners.

Vanliga frågor och svar

 • Det finns många fördelar med att modernisera program och data, men de flesta organisationer gör det av följande skäl:

  • Lägg mer tid på att förnya och mindre på att underhålla äldre infrastruktur med hjälp av molnbaserad teknik.
  • Dra nytta av en arkitektur för mikrotjänster och skapa elastiska och skalbara program som kan distribueras oberoende av varandra och utvecklas snabbt.

  Läs mer om fördelarna med molnmigrering

 • Den typiska migreringen av arbetsbelastningar till molnet följer en process i sex steg. Det gäller även databaser. Faktorer som typer av arbetsbelastningar, komplexiteten i det befintliga digitala innehållet, samt bransch- eller myndighetskrav på efterlevnad, kan kräva särskild planering och verktyg, men de sex stegen är nästan alltid likadana:

  • Definiera strategin: Definiera affärsmotivering och förväntade resultat.
  • Planera: Anpassa användbara implementeringsplaner till affärsresultaten.
  • Klart: Förbered miljön för din molnmigreringsstrategi.
  • Implementera: Flytta dina arbetsbelastningar till molnmiljön.
  • Styra: Utvärdera och implementera metodtips för styrningen i din miljö och dina arbetsbelastningar.
  • Hantera: Använd beprövade metoder till att hantera moln- och hybridlösningar.

  Börja flytta dina arbetsbelastningar med Azure Migrate

 • Du kan modernisera dina .NET- och Java-appar med Azure App Service eller Azure Spring Apps, och dina databaser med Azure-hanterade databaser som Azure SQL Database och Azure SQL Managed Instance. Genom att modernisera får du tillgång till Azures PaaS-funktioner (plattform som en tjänst) som till exempel inbyggd säkerhet, uppdatering, hög tillgänglighet och automatisk skalning.

  Du kan också paketera dina .NET- och Java-appar i containrar och köra dem i Azure Kubernetes Service (AKS) utan att göra några kodändringar.

  Några exempel på typiska projekt inom program- och datamodernisering är:

 • Med Azure Arc kan du utöka hanteringen och tjänsterna i Azure till hybrid-, flermolns- och gränsmiljöer. Med Azure Arcs enhetliga hanteringsplattform för flera moln och lokal infrastruktur kan du smidigt styra och hantera hela din miljö från en central plats genom att hantera befintliga resurser i Azure Resource Manager. Dessutom kan du hantera virtuella datorer, Kubernetes-kluster och databaser som om de kördes i Azure.

  Läs mer

1 https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/azure-vs-aws/cost-savings/

2 GigaOm-rapport sponsrad av Microsoft – Costs and Benefits of .NET Application Migration to the Cloud (Kostnader och fördelar med att migrera .NET-program till molnet)

3 Beräkningarna baseras på scenarier som körs 744 timmar/månad i 12 månader med reserverad kapacitet i 3 år. Priserna är från den 24 oktober 2018 och kan komma att ändras. Besparingarna baseras på affärskritisk hanterad Azure SQL Database-instans med åtta virtuella kärnor i USA, västra 2 som körs med Azure Hybrid-förmånspriset. Beräkningarna för AWS baseras på RDS för SQL EE för db.r4.2xlarge i USA, västra (Oregon) i en multi AZ-distribution för reserverade instanser enligt standardavtalet på 3 år, all betalning i förskott. Aktuell regional prissättning och programrabatter kan gälla. De faktiska besparingarna kan variera beroende på region, instansstorlek och prestandanivå. Besparingarna omfattar inte kostnaderna för Software Assurance, vilka kan variera utifrån volymlicensieringsavtal. Se https://azure.microsoft.com/pricing/reserved-vm-instances/

4 Källa: Lägre koldioxidutsläpp tack vare molnbaserad databehandling, en studie om Microsoft Cloud i samarbete med WSP. Uppdaterad 2020.

Få experthjälp och support genom migrerings- och moderniseringsprogrammet i Azure

Börja flytta dina appar, dina databaser och din infrastruktur med Azure Migrate

Kan vi hjälpa dig?