Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

DevOps-lösningar i Azure

Lös utmaningar under alla faser av distansutveckling och ta del av hur Microsofts utvecklingsteam har gjort distansutveckling möjlig. Registrera dig om du vill delta.

DevOps-verktyg för alla faser i programmets livscykel

Använd lösningar från slutpunkt till slutpunkt i Azure till att implementera DevOps-metoder i åtgärder för programplanering, utveckling, leverans och drift. Använd rätt kombination av DevOps teknik, kultur och processer för att möjliggöra kontinuerlig programvaruleverans och ge kunderna mervärde.

Ge teamen förutsättningar att hantera arbetet med smidighet och fullständig synlighet i alla produkter och projekt. Definiera, spåra och visa arbetet med Kanban-tavlor, kvarvarande uppgifter, anpassade instrumentpaneler och rapporteringsfunktioner med hjälp av Azure Boards. Se till att utvecklingsarbetet är transparent och håller tiden med GitHub. Utforska analyser med visuella objekt och omvandla data till insikter med Power BI.

Uppgifter för olika team i Azure Boards

Koda snabbare och smartare med Visual Studio och Visual Studio Code. Dela kod och samarbeta med likasinnade utvecklare med GitHub. Automatisera testning och använd kontinuerlig integrering i molnet med Azure-pipelines. Skapa automatiska arbetsflöden från idé till produktion med GitHub-åtgärder. Du kan även överföra dina Jenkins -arbetsbelastningar till Azure. Etablera miljöer för utvecklare på bara några minuter med Azure DevTest Labs.

Använd modern programutveckling och få kortare tid till marknaden.

En person som arbetar i Visual Studio vid sitt skrivbord

Distribuera ditt program till valfri Azure-tjänst, till exempel Kubernetes på Azure, automatiskt och med fullständig kontroll för att kontinuerligt leverera mervärde till kunderna. Definiera och starta flera molnmiljöer med Azure Resource Manager eller HashiCorp Terraform och skapa sedan pipelines för kontinuerlig leverans till dessa miljöer med hjälp av Azure Pipelines eller verktyg som Jenkins och Spinnaker.

Implementera fullstack-övervakning, få användbara varningar och få insikter från loggar och telemetri med Azure Monitor. Hantera din molnmiljö med Azure Automation och verktyg som Ansible och Chef.

Se till att den etablerade infrastrukturen och tillämpningarna följer Azure Blueprints eller Chef Automate. När de här teknikerna används med Azure Security Center begränsar du hotexponeringen och kan hitta och åtgärda sårbarheter snabbt.

En person som trycker på en knapp för att använda en mikrofon på skrivbordet
Tillbaka till flikar
Microsoft har utsetts till ledare i Gartner® Magic Quadrant™ 2023 för Strategic Cloud Platform Services (SCPS). Mer information.

Skapa dina DevOps-metoder med följande verktyg och tjänster

GitHub

GitHub

Öka samarbetet, automatisera dina kod-till-moln-arbetsflöden och skydda din kod med avancerade funktioner.

Azure Pipelines

Azure Pipelines

Implementera CI/CD för att kontinuerligt kunna skapa, testa och distribuera till alla plattformar och moln.

Azure Boards

Azure Boards

Planera, spåra och diskutera arbetet i dina team med Kanban-tavlor, kvarvarande uppgifter, teaminstrumentpaneler och anpassad rapportering.

Azure Monitor

Azure Monitor

Få fullständig överskådlighet för dina program, din infrastruktur och ditt nätverk.

Visual Studio

Visual Studio

Använd Integrated Development Environment (IDE) till att skapa kraftfulla och skalbara program för Azure.

Azure Kubernetes Service (AKS)

Azure Kubernetes Service (AKS)

Leverera appar i containrar snabbare och hantera dem enklare med en fullständigt hanterad Kubernetes-tjänst.

DevOps-lösningsarkitekturer

Se hur du sammanför flera verktyg och tekniker med Azure i följande vanliga DevOps-scenarier.

CI/CD för Azure Virtual Machines

Azure är ett moln i världsklass för virtuella datorer som kör Windows eller Linux. Oavsett om du använder ASP.NET, Java, Node.js eller PHP när du utvecklar program, måste du ha en pipeline för kontinuerlig integrering och distribution (CI/CD) så att du kan överföra ändringar till de virtuella datorerna automatiskt.

Java CI/CD med Jenkins och Azure Web Apps

Azure App Service är ett snabbt och enkelt sätt att skapa webbappar på med hjälp av Java, Node.js, PHP eller ASP.NET, samt för att ge stöd till anpassade språkmiljöer med Docker. Ge snabbt dina kunder ett mervärde med hjälp av Azure App Service med en CI/CD-pipeline som automatiskt skickar alla ändringar till Azure App Service.

DevOps för Azure Kubernetes Service (AKS)

Balansera hastighet och säkerhet, och leverera snabbt kod i stor skala genom att använda säker DevOps med Azure Kubernetes Service (AKS). Skydda utvecklingsprocesserna med CI/CD och dynamiska principkontroller samt påskynda feedbackloopen med kontinuerlig övervakning. Leverera snabbt med Azure Pipelines och tillämpa viktiga principer med Azure Policy. Med Azure har du realtidsinsyn i dina bygg- och distributionspipelines och kan enkelt granska efterlevnaden och omkonfigurationer.

Se hur teamen på Microsoft införde DevOps

En lyckad DevOps-omvandling kräver kulturell förändring, vilket kan vara en utmaning för stora företag som har byggt teknik i flera årtionden. Men det är nödvändigt för att kunna leverera bättre produkter till kunderna och få bättre resultat för verksamheten. Hör berättelser från vår pågående resa.

Utforska lösningar från våra partners

Läs mer om DevOps tekniker och tjänster som kan hjälpa dig att transformera dina metoder.

HashiCorp Terraform

Med HashiCorp Terraform kan du enkelt hantera infrastrukturen som kod. Definiera infrastrukturen som kod med deklarativa konfigurationsfiler som kan användas för att skapa, hantera och uppdatera infrastrukturresurser.

HashiCorp Terraform

Redhat Ansible

Automatiserad etablering i molnet, konfigurationshantering och programdistribution. Microsoft Azure är en Ansible-certifierad partner, vilket ger trygghet när du använder Azure-moduler för Ansible.

Redhat Ansible

Chef

Upptäck en kraftfull automatiseringsplattform som omvandlar infrastrukturen för virtuella datorer i Azure till kod. Chef automatiserar infrastrukturens konfiguration, distribution och hantering i nätverket, oavsett storlek.

Chef

WhiteSource

WhiteSource Bolt för Azure DevOps är ett kostnadsfritt tillägg som söker igenom alla dina projekt och identifierar komponenter med öppen källkod, deras licenser och kända sårbarheter.

WhiteSource

JFrog

JFrog Artifactory är en lösning för utvecklare och DevOps-tekniker som ger fullständig kontroll, insikt och hantering av binärfiler genom programvaruutvecklingens hela livscykel.

JFrog

CloudBees

CloudBees Core ger stabilitet i företagsklass till Jenkins. Den här sviten med plugin-program på företagsnivå hjälper till att skydda, hantera och optimera Jenkins och minska stilleståndstiden.

CloudBees

Lösningar för DevOps-metoder

Azure DevOps har robusta integreringar med Azure och en omfattande serie tekniker som hjälper dig att leverera programvara på ett säkert och snabbt sätt. Kombinera Azure DevOps med DevOps-verktyg som har öppen källkod för att matcha ditt unika arbetsflöde, och integrera dem sedan sömlöst i Azure. Oavsett om din app använder virtuella datorer, webbappar eller Kubernetes implementerar du DevOps-metoder som CI/CD, infrastruktur som kod samt kontinuerlig övervakning med Azure och valfri DevOps-verktygskedja.
 • Från kod till molnet – automatisera varje del av DevOps-processen med kontinuerlig integrering och kontinuerlig leverans samt de verktyg du väljer själv:

  • Definiera en CI/CD-pipeline och hantera versioner med flera miljöer med hjälp av Azure Pipelines.
  • Rikta in dig på valfri Azure-tjänst, till exempel Azure Kubernetes Service (AKS), Azure Virtual Machines eller Azure Functions.
  • Automatisera arbetsflöden med GitHub Actions.
  • Var värd för Jenkins-arbetsbelastningar, utöka befintlig konfiguration eller förenkla CI/CD med Jenkins-plugin-program för Azure.
  • Skapa snabba och upprepningsbara distributioner i Azure med Spinnaker.
  • Läs om kontinuerlig leverans jämfört med kontinuerlig distribution – och hur de kan uppfylla organisationens behov.
 • Inför Agile-programutvecklingsmetoder med planering, spårning och rapportering för kortare utgivningscykler och fullständig insyn i din programutvecklingsprocess. Hantera projekt med GitHub. Och använd Azure Boards för att:

  • Definiera, tilldela och spåra arbetsuppgifter.
  • Hantera kvarvarande uppgifter.
  • Skapa anpassade instrumentpaneler för att spåra förloppet.
  • Få avancerad analys och rapportering.
 • Hantera Git-lagringsplatser, dela och samarbeta med GitHub. Skapa ett pålitligt kodarbetsflöde för ditt team med:

 • Definiera molnresurser på ett beskrivande sätt så att miljöer versionshanteras och genomförs tillsammans med programkod på lagringsplatser. Med hanteringen av infrastruktur som kod kan du distribuera molnresurser på ett upprepningsbart och pålitligt sätt och se till att molnmiljöerna är fullständigt styrda.

 • Hantera resurskonfiguration i hela ditt system för att tillämpa önskade tillstånd, rulla ut konfigurationsuppdateringar och automatisera lösningar på oväntade förändringar och problem. Azure har flera DevOps-verktyg för konfigurationshantering som t.ex. Ansible, Chef, Puppet och Azure Automation.

 • Övervaka infrastrukturens hälsa och integrera med befintliga instrumentpaneler i Grafana, Kibana eller Azure-portalen med Azure Monitor.

  • Använd kontinuerlig fullstack-övervakning.
  • Konfigurera användbara varningar i Azure-tjänster.
  • Samla in, kör frågor och analysera loggar för att få insikter och åtgärda problem.
  • Använd inbyggd containerövervakning för Azure Kubernetes Service (AKS).

Börja samarbeta och få innovation från kod till molnet med GitHub och Azure.

Kom igång