DevOps

DevOps brings together people, processes, and technology, automating software delivery to provide continuous value to your users. With Azure DevOps solutions, deliver software faster and more reliably—no matter how big your IT department or what tools you’re using.

En enklare, snabbare och bättre molnutveckling

Kontinuerlig integrering (CI)

Använd dig av kontinuerlig integrering och utveckla programvara med högre kvalitet snabbare. När du använder Visual Studio Team Services eller Jenkins till att skapa appar i molnet och distribuera till Azure så byggs och testas koden automatiskt varje gång du bekräftar den, så att du kan identifiera eventuella buggar snabbare.

Kontinuerlig leverans (CD)

Använd kontinuerlig leverans och se till att din kod och infrastruktur alltid är redo att distribueras till produktion. Om du kombinerar kontinuerlig integrering och IaC (infrastruktur som kod) kan du skapa identiska distributioner, och du får den trygghet du behöver för att när som helst distribuera till produktion manuellt.

Kontinuerlig distribution med CI/CD

Med kontinuerlig distribution kan du automatisera hela processen, från kodbekräftelse till produktion, om dina CI/CD-tester lyckas. Med CI/CD-metoderna och övervakningsverktyg kan du säkert leverera funktioner till dina kunder så snart de är färdiga.

Förbättra tillförlitligheten och repeterbarheten

Automatisera etablering och konfigurering av miljöer med IaC. Spara miljödefinitioner som deklarativ kod, som JSON eller YAML. Sedan kan du tillförlitligt etablera en identisk miljö med DevOps-verktyg som Azure Resource Manager, Terraform eller Ansible.

Få användbara insikter

Övervaka tillståndet i infrastrukturen med Azure Log Analytics och Azure Monitor, och integrera med befintliga instrumentpaneler som Grafana eller Kibana. Azure Application Insights ger dig användbara insikter genom hantering av programprestanda och direkta analyser.

Förbättra din efterlevnad och säkerhet

Med DevOps-verktyg som Chef Automate eller Azure Policy kan du hantera etablerade infrastrukturer och program så att du säkerställer efterlevnaden. Tillsammans med tjänster som Azure Security Center kan du minska exponeringen för olika hot och dessutom snabbt identifiera och åtgärda eventuella sårbarheter.

Lösningsarkitekturer

CI/CD för Azure Web Apps

Visual Studio Team Services Git Visual Studio Team Services CI Visual Studio Team Services CD Engineer Visual Studio Azure Application Insights Azure Web Apps 2 1 7 3 4 5 6 Visual Studio Team Services Backlog 8 Ladda ned PDF-filen
 1. Översikt
 2. Flow

Azure Web Apps är ett snabbt och enkelt sätt att skapa webbappar med hjälp av ASP.NET, Java, Node.js eller PHP. Ge dina kunder mervärde snabbare med en CI/CD-pipeline (kontinuerlig integrering och utveckling) som push-överför dina ändringar automatiskt till Web Apps.

 1. 1 Ändra programmets källkod.
 2. 2 Bekräfta programkod och Web Apps-filen web.config.
 3. 3 Med kontinuerlig integrering skapas byggen och enhetstester.
 4. 4 Med kontinuerlig utveckling orkestreras distributionen av programartefakter med miljöspecifika parametrar.
 5. 5 Distribution till Web Apps.
 6. 6 Azure Application Insights samlar in och analyserar data om tillstånd, prestanda och användning.
 7. 7 Granska information om tillstånd, prestanda och användning.
 8. 8 Uppdatera objekt i restloggen.

Översikt över Immutable Infrastructure CI/CD med Jenkins och Terraform i Azure Virtual Architecture

Jenkins Azure Virtual MachineScale Sets Terraform Azure Managed Disks(VM Image) Packer GitHub Engineer Azure Log Analytics 1 7 6 5 5 5 4 4 2 3 Visual Studio Code Ladda ned PDF-filen
 1. Översikt
 2. Flow

Azure är ett moln i världsklass för virtuella datorer som kör Windows eller Linux. Oavsett om du använder Java, Node.js, Go eller PHP när du utvecklar dina program måste du ha en pipeline för kontinuerlig integrering och distribution (CI/CD), så att du kan överföra ändringar till de virtuella datorerna automatiskt.

 1. 1 Ändra programmets källkod.
 2. 2 Skicka koden till GitHub.
 3. 3 Utlösare för kontinuerlig integrering med Jenkins.
 4. 4 Jenkins utlöser en Packer-avbildning som skapar en virtuell dator och lagrar den som en VM-avbildning med hjälp av Azure Managed Disks.
 5. 5 Jenkins får Terraform att etablera en ny VM-skalningsuppsättning med hjälp av VM-avbildningen i Azure Managed Disks.
 6. 6 Operations Management Suite Log Analytics samlar in och analyserar loggar.
 7. 7 Övervaka dina program och gör förbättringar.

CI/CD för behållare med Jenkins och Kubernetes i Azure Container Service (AKS)

Jenkins Azure ContainerRegistry Azure ContainerService (ManagedKubernetes) Azure CosmosDB GitHub Visual Studio Code Engineer Grafana Azure Monitor 1 8 2 3 5 4 6 7 7 Ladda ned PDF-filen
 1. Översikt
 2. Flow

Med behållare blir det enklare att kontinuerligt skapa och distribuera program. När du orkestrerar distributionen av de här behållarna med Kubernetes i Azure Container Service kan du skapa replikerbara och hanterbara behållarkluster.

Genom att konfigurera ett kontinuerligt skapande som producerar behållaravbildningar och orkestrering kan du öka hastigheten och tillförlitligheten i distributionen.

 1. 1 Ändra programmets källkod.
 2. 2 Skicka koden till GitHub.
 3. 3 Utlösare för kontinuerlig integrering med Jenkins.
 4. 4 Jenkins utlöser ett skapandejobb med Azure Container Service (AKS) för en dynamisk skapandeagent.
 5. 5 Jenkins skapar och push-överför Docker-behållare till Azure Container Registry.
 6. 6 Jenkins distribuerar din nya, behållaranpassade app till Kubernetes i Azure.
 7. 7 Container Service (AKS), med Azure Cosmos DB.
 8. 8 Grafana visualiserar mätvärden kring infrastruktur och program via Azure Monitor.
 9. 9 Övervaka dina program och gör förbättringar.

Kunder åstadkommer fantastiska saker med DevOps och Azure

Se hur redo din organisation är för DevOps

Gör DevOps-utvärderingen och se hur väl förberedd du är inom områden som processer, teknik, kultur, mätningar och resultat.

Kom igång med DevOps i din organisation

Försäljningskontakt

Vi kan hjälpa dig att komma igång med DevOps-lösningar i Azure. Berätta lite om dig själv så hör en medlem i Azure-teamet av sig.

Microsoft kan använda din kontaktinformation för att tillhandahålla uppdateringar och specialerbjudanden om Microsoft Azure. Du kan avbryta prenumerationen när som helst. Mer information finns i sekretesspolicyn.

Relaterade lösningar

Utveckling och testning

Förenkla och snabba upp processen med att skapa och testa program på alla plattformar

Läs mer

Övervakning

Få detaljerad information om hälsotillstånd, prestanda och användningsmönster för dina program, arbetsbelastningar och infrastrukturer

Läs mer

Mobilt

Nå kunderna överallt – på alla enheter –med en enda mobilappsversion

Läs mer

Mikrotjänstprogram

Mikrotjänstprogram

Leverera skalbara, tillförlitliga program snabbt och tillgodose kundernas föränderliga behov

Läs mer