Hoppa över navigering

DevOps

DevOps för samman personer, processer och teknik och automatiserar programvaruleveransen och tillhandahåller kontinuerligt mervärde. Med lösningen Azure DevOps kan du leverera programvara snabbare och pålitligare – oavsett hur stor IT-avdelningen är eller vilka verktyg du använder.

En enklare, snabbare och bättre molnutveckling

Kontinuerlig integrering (CI)

Använd dig av kontinuerlig integrering och utveckla programvara med högre kvalitet snabbare. När du använder Visual Studio Team Services eller Jenkins till att skapa appar i molnet och distribuera till Azure så byggs och testas koden automatiskt varje gång du bekräftar den, så att du kan identifiera eventuella buggar snabbare.

Kontinuerlig leverans (CD)

Använd kontinuerlig leverans och se till att din kod och infrastruktur alltid är redo att distribueras till produktion. Om du kombinerar kontinuerlig integrering och IaC (infrastruktur som kod) kan du skapa identiska distributioner, och du får den trygghet du behöver för att när som helst distribuera till produktion manuellt.

Kontinuerlig distribution med CI/CD

Med kontinuerlig distribution kan du automatisera hela processen, från kodbekräftelse till produktion, om dina CI/CD-tester lyckas. Med CI/CD-metoderna och övervakningsverktyg kan du säkert leverera funktioner till dina kunder så snart de är färdiga.

Förbättra tillförlitligheten och repeterbarheten

Automatisera etablering och konfigurering av miljöer med IaC. Spara miljödefinitioner som deklarativ kod, som JSON eller YAML. Sedan kan du tillförlitligt etablera en identisk miljö med DevOps-verktyg som Azure Resource Manager, Terraform eller Ansible.

Få användbara insikter

Övervaka tillståndet i infrastrukturen med Azure Log Analytics och Azure Monitor, och integrera med befintliga instrumentpaneler som Grafana eller Kibana. Azure Application Insights ger dig användbara insikter genom hantering av programprestanda och direkta analyser.

Förbättra din efterlevnad och säkerhet

Med DevOps-verktyg som Chef Automate eller Azure Policy kan du hantera etablerade infrastrukturer och program så att du säkerställer efterlevnaden. Tillsammans med tjänster som Azure Security Center kan du minska exponeringen för olika hot och dessutom snabbt identifiera och åtgärda eventuella sårbarheter.

Lösningsarkitekturer

CI/CD för virtuella Azure-datorer

Visual StudioTeam Services Git Visual StudioTeam Services CI Visual StudioTeam Services Backlog Visual StudioTeam Services CD AzureVirtual Machines Azure DevTestLabs AzureVirtual Machines 3 2 1 4 6 5 8 8 8 9 7 AzureApplication Insights Visual Studio Engineer 10
 1. Översikt
 2. Flow

Azure är ett moln i världsklass för virtuella datorer som kör Windows eller Linux. Oavsett om du använder ASP.NET, Java, Node.js eller PHP när du utvecklar program måste du ha en pipeline för kontinuerlig integrering och distribution (CI/CD) så att du kan överföra ändringar till de virtuella datorerna automatiskt.

Visual Studio Team Services tillhandahåller CI/CD-pipelinen med en Git-lagringsplats för hantering av din programkällkod och infrastrukturkod (ARM-mallar), ett Build-system för att skapa paket och andra versionsartefakter, samt ett system för versionshantering för att konfigurera en pipeline i syfte att distribuera dina ändringar genom miljöer för utveckling/testning, samt produktionsmiljöer. Pipelinen använder ARM-mallar för att etablera eller uppdatera dina infrastrukturer vid behov i varje miljö och distribuerar sedan den uppdaterade versionen. Du kan även använda Azure Dev/Test-labb för att automatiskt montera ned testresurser som inte används.

 1. 1 Ändra programmets källkod
 2. 2 Skicka programkod och ARM-mall (Azure Resource Manager)
 3. 3 Kontinuerlig integrering utlöser programversions- och enhetstester
 4. 4 Med kontinuerlig utveckling orkestreras distributionen av programartefakter med miljöspecifika parametrar
 5. 5 Distribution till en kvalitetskontrollsmiljö
 6. 6 Distribution till en mellanlagringsmiljö
 7. 7 Distribution till en produktionsmiljö
 8. 8 Application Insights samlar in och analyserar data om hälsa, prestanda och användning
 9. 9 Granska information om hälsa, prestanda och användning
 10. 10 Uppdatera objekt i kvarvarande uppgifter

CI/CD för behållare

Visual StudioTeam Services Git Visual StudioTeam Services CI Visual StudioTeam Services CD Azure Container Service(Managed Kubernetes) Azure ContainerRegistry 3 5 4 7 6 Engineer Visual Studio Azure ApplicationInsights 1 9 8 Visual StudioTeam Services Backlog 2 10
 1. Översikt
 2. Flow

Med behållare är det mycket enkelt att kontinuerligt skapa och distribuera program. Om du dirigerar distributionen av de här behållarna med Kubernetes i Azure Container Service kan du skapa replikerbara och hanterbara behållarkluster.

Genom att konfigurera en kontinuerlig skapandeprocess som genererar behållaravbildningar och orkestrering ökar Visual Studio Team Services hastigheten och tillförlitligheten i distributionen.

 1. 1 Ändra programmets källkod
 2. 2 Skicka programkod
 3. 3 Kontinuerlig integrering utlöser skapande av program och behållaravbildningar samt genomföring av enhetstester.
 4. 4 Behållaravbildningar som push-överförts till Azure Container Registry
 5. 5 Med kontinuerlig utveckling orkestreras distributionen av programartefakter med miljöspecifika parametrar
 6. 6 Distribution till Azure Container Service
 7. 7 Behållaren startas med hjälp av en behållaravbildning från Azure Container Registry
 8. 8 Application Insights samlar in och analyserar data om hälsa, prestanda och användning
 9. 9 Granska information om hälsa, prestanda och användning
 10. 10 Uppdatera objekt i kvarvarande uppgifter

Java CI/CD med Jenkins och Azure Web Apps

Jenkins Azure ContainerInstances AzureFiles Azure WebApps Azure Databasefor MySQL GitHub IntelliJ Engineer ApplicationInsights 1 8 2 3 4 5 6 7 7
 1. Översikt
 2. Flow

Azure App Service är ett snabbt och enkelt sätt att skapa webbappar med hjälp av Java, Node, PHP eller ASP.NET och tillhandahåller stöd för anpassade språkkörningar med Docker. En CI/CD-pipeline (kontinuerlig integrering och utveckling) som push-överför dina ändringar automatiskt till Azures apptjänster och gör det möjligt att leverera värdefullt innehåll till dina kunder snabbare.

 1. 1 Ändra programmets källkod
 2. 2 Skicka koden till GitHub
 3. 3 Utlösare för kontinuerlig integrering med Jenkins
 4. 4 Jenkins utlöser ett versionsjobb med Azure Container Instances för en dynamisk versionsagent
 5. 5 Jenkins skapar och lagrar artefakter i Azure Storage
 6. 6 Jenkins distribuerar Java-programmet till Azure Web Apps baserat på Azure Database for MySQL
 7. 7 Azure App Insights tillhandahåller mått för programprestanda
 8. 8 Övervaka dina program och gör förbättringar

Kunder åstadkommer fantastiska saker med DevOps och Azure

Förenkla utveckling och leverans

E-handelsutmanare har siktet inställt mot topplaceringen och kör på Microsofts moln

"Being able to leverage so many off-the-shelf services and tools from Azure enabled us to go from zero to a full- fledged e-commerce marketplace in just about 12 months."
Mike Hanrahan, CTO

Eliminera stilleståndstiden och öka tillförlitligheten

Geico gör framsteg med försäkringsinnovationer i molnet

"With DevOps and Azure, we’re able to reduce our new-feature release cycle down to one week, and we think we can even speed that up."
Fikri Larguet, Director of Cloud Services

Uppnå automatisering med öppen källkod

Blixtsnabb innovation och tillväxt för energibolag

"Azure support for Docker, Kubernetes, Puppet, Terraform, Cassandra, and other open source tools has become very important to us and has really accelerated our move into Azure."
Robert Rudduck, Director of Architecture and DevOps

Se hur redo din organisation är för DevOps

Gör DevOps-utvärderingen och se hur väl förberedd du är inom områden som processer, teknik, kultur, mätningar och resultat.

Kom igång med DevOps i din organisation

Försäljningskontakt

Vi kan hjälpa dig att komma igång med DevOps-lösningar i Azure. Berätta lite om dig själv så hör en medlem i Azure-teamet av sig.

Microsoft kan använda din kontaktinformation för att tillhandahålla uppdateringar och specialerbjudanden om Microsoft Azure. Du kan avbryta prenumerationen när som helst. Mer information finns i sekretesspolicyn.

Relaterade lösningar

Utveckling och testning

Förenkla och snabba upp processen med att skapa och testa program på alla plattformar

Läs mer

Övervakning

Få detaljerad information om hälsotillstånd, prestanda och användningsmönster för dina program, arbetsbelastningar och infrastrukturer

Läs mer

Mobilt

Nå kunderna överallt – på alla enheter –med en enda mobilappsversion

Läs mer

Mikrotjänstprogram

Mikrotjänstprogram

Leverera skalbara, tillförlitliga program snabbt och tillgodose kundernas föränderliga behov

Läs mer