Hoppa över navigering

Pris för Azure Files

Skaffa ett kostnadsfritt Azure-konto och få $200-kredit i 30 dagar samt 12 månaders kostnadsfri tillgång till Storage.

Azure File erbjuder fullständigt hanterade filresurser i molnet, som är tillgängliga via SMB-protokollet som är branschstandard. Azure-filresurser kan monteras samtidigt av moln- eller lokala distributioner av Windows, macOS och Linux. Dela filer mellan program som körs på dina virtuella datorer med välbekanta Windows API:er eller File REST API:t. Dessutom gör Azure File Sync att du kan cachelagra och synkronisera Azure File-resurser på Windows-servrar för lokal åtkomst.

Läs mer

ZRS fortsätter att debiteras enligt förhandsversionspriserna fram till den 1 juni 2018, då priserna för allmän tillgänglighet börjar gälla.

Utforska lagringsalternativ

Utforska fillagringsalternativ för Generell användning v2 och Generell användning v1. Läs mer om respektive i lagringsöversikten.

Priser för datalagring

Nedan står priser för lagring av data i Azure File-resurser. De visas som månatliga avgifter per lagrad GB. Dessa priser varierar beroende på vilket redundansalternativ du väljer.

Åtgärder och priser för dataöverföring

För både SMB- och REST-åtgärder debiteras transaktionskostnader mot ditt Azure File-lager, vilket täcker åtgärder som att numrera en katalog eller läsa en fil. Dessa priser varierar beroende på vilket redundansalternativ du väljer.

Priser för filsynkronisering *Förhandsversion

Det här är kostnaderna för att synkronisera dina filer från Windows-servrar till Azure-filresurser i molnet. Läs mer om Azure-filsynkronisering.

Totalkostnaden för AFS-tjänster (Azure File Sync) avgörs av antalet servrar som ansluter till molnslutpunkten (Azure File Share) plus den underliggande kostnaden för File-lagringen (inklusive kostnader för lagring och åtkomst) samt den utgående dataöverföringen.

Den fasta månatliga avgiften per server visas nedan.

Förhandspris per månad (med 50 % rabatt)
Synkronisera server* $-

*En synkroniseringsserver per tjänst för lagringssynkronisering är kostnadsfri. Synkronisering använder filåtgärder för att synkronisera data till molnet och andra servrar. Du kommer att faktureras för alla åtgärder som genereras i synkroniseringsprocessen. Antalet filåtgärder som genereras samt åtkomstkostnaderna skalas upp med antalet filändringar på servern och antalet servrar som måste synkroniseras.

Vanliga frågor och svar

  • Du debiteras bara för det lagringsutrymme du använder och inte för kvoten som angetts.

Support och serviceavtal

  • Gratis support för fakturering och prenumeration.
  • Flexibla supportavtal från $29/månad. Leta efter ett avtal.
  • Garanterad tillgänglighet på minst 99,9 procent (förhandsversionstjänster omfattas inte). Läs serviceavtalet.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Storage

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad