Pris för Azure Storage

Pålitlig, ekonomisk molnlagring för stora och små datamängder.

Azure har fem typer av lagring – blobar, filer, diskar, tabeller och köer. Se hur de fungerar

Din totalkostnad beror på hur mycket du lagrar, volymen och typen för lagringstransaktionerna och utgående dataöverföringar, samt vilket alternativ för dataredundans du väljer. Här är skillnaderna:

Lokalt redundant lagring (LRS) Zonredundant lagring (ZRS) Geografiskt redundant lagring (GRS) Läsåtkomst till geografiskt redundant lagring (RA-GRS)
Gör flera synkrona kopior av dina data inom ett och samma datacenter Lagrar tre kopior av data på flera datacenter i en eller flera regioner. Endast för blockblob-objekt. Samma som LRS plus flera asynkrona kopior till ett andra datacenter hundratal kilometer bort Samma som GRS, plus läsåtkomst till det sekundära datacentret

Mer information om redundansalternativ och hur de kan användas för hög tillgänglighet finns på sidan om Azure Storage-replikering. Tänk på att det är inte alla redundanstyper som är tillgängliga för alla lagringstyper.

Fillagring

Fillagring är nu allmänt tillgängligt. Det har stöd för standardprotokollet SMB 3.0. Dela filer mellan program som körs på dina virtuella datorer med välbekanta Windows API:er eller fil-REST API:er.

Läs mer

Lagringspriser

Detta är kostnaderna för att lagra data i File Storage. Priserna som visas nedan är de månatliga kostnaderna per GB med data som lagras. Dessa priser varierar beroende på vilket redundansalternativ du väljer.

LRS GRS
$0.08 per GB $0.1 per GB

Åtkomstpriser

Detta är kostnaderna för HTTP-åtgärder mot dina fildata. Dessa priser kan variera beroende på vilket redundansalternativ du väljer.
LRS GRS
Åtgärderna Placera och Skapa behållare (per 10 000) $0.015 $0.03
Liståtgärder (per 10 000) $0.015 $0.015
Alla övriga åtgärder utom Ta bort, som är kostnadsfritt (per 10 000) $0.0015 $0.0015

Import/Export

Överför stora datamängder från Azure med hjälp av hårddiskar. Läs mer

Support och serviceavtal

  • Gratis support för fakturering och prenumeration.
  • Flexibla supportavtal från $29.0/månad. Leta efter ett avtal
  • Garanterad tillgänglighet på minst 99,9 % (förhandsversionstjänster omfattas inte). Läs serviceavtalet

Vanliga frågor och svar

Allmänt

Blob-lagring

Disklagring

Resurser

Registrera dig nu och få $200 i Azure-kredit

Kom igång nu