Pris för Azure Files

Pålitlig, ekonomisk molnlagring för stora och små datamängder

Kom igång med ditt kostnadsfria Azure-konto och dra nytta av en kredit på $200 under 30 dagar. Nu får du dessutom 12 månaders kostnadsfri åtkomst till Storage.

Azure har fem typer av lagring – blobar, filer, diskar, tabeller och köer. Se hur de fungerar.

Din totalkostnad beror på hur mycket du lagrar, volymen och typen för lagringstransaktionerna och utgående dataöverföringar, samt vilket alternativ för dataredundans du väljer. Se hur de står sig mot varandra i avsnittet ”Alternativ för dataredundans”.

Fillagring

Azure Files erbjuder fullständigt hanterade filresurser i molnet som är tillgängliga via SMB-protokollet som är branschstandard. Azure-filresurser kan monteras samtidigt av moln- eller lokala distributioner av Windows, macOS och Linux. Azure Files möjliggör delning av filer mellan program som körs på dina virtuella datorer med välbekanta Windows API:er eller fil-REST API:er. Dessutom tillåter Azure-filsynkronisering cachelagring och synkronisering av Azure-filresurser på Windows-servrar för lokal åtkomst.

Läs mer

Lagringspriser

Detta är kostnaderna för att lagra data i Azure-filresurser. Priserna som visas nedan är de månatliga kostnaderna per GB med data som lagras. Dessa priser varierar beroende på vilket redundansalternativ du väljer.

LRS GRS
$- per GB $- per GB

Åtkomstpriser

Transaktionskostnader tas ut för både SMB- och REST-åtgärder mot din Azure-filresurs. Det här är kostnader för åtgärder som att räkna upp mappar eller läsa filer mot de data som lagras i en Azure-filresurs. Dessa priser varierar beroende på vilket redundansalternativ du väljer.

LRS GRS
Åtgärderna Placera och Skapa behållare (per 10 000) $- $-
Liståtgärder (per 10 000) $- $-
Alla övriga åtgärder utom Ta bort, som är kostnadsfritt (per 10 000) $- $-
Azure Files har för närvarande inte stöd för ZRS och RA-GRS. Filresurser i RA-GRS-lagringskontot faktureras enligt priserna för GRS.
Obs! Filåtgärder som leder till att data överförs utanför ett Azure-datacenter innebär ytterligare kostnader för utgående dataöverföring.

Priser för filsynkronisering *Förhandsversion

Det här är kostnaderna för att synkronisera dina filer från Windows-servrar till Azure-filresurser i molnet. Läs mer om Azure-filsynkronisering.

Den totala kostnaden av AFS-tjänster (Azure-filsynkronisering) beror på antalet servrar som ansluter till molnslutpunkten (Azure-filresurs). Det här är utöver de underliggande kostnaderna för fillagring (inklusive kostnader för lagring och åtkomst) och utgående dataöverföring.

Den fasta månatliga avgiften per server visas nedan.

Förhandspris per månad (med 50 % rabatt)
Synkronisera server* $-

*En synkroniseringsserver per tjänst för lagringssynkronisering är kostnadsfri. Synkronisering använder filåtgärder för att synkronisera data till molnet och andra servrar. Du kommer att faktureras för alla åtgärder som genereras i synkroniseringsprocessen. Antalet filåtgärder som genereras samt åtkomstkostnaderna skalas upp med antalet filändringar på servern och antalet servrar som måste synkroniseras.

Se tillgänglighet för regioner för Azure File Sync

Import/Export

Överför stora datamängder från Azure med hjälp av hårddiskar. Läs mer.

Alternativ för dataredundans

lokalt redundant lagring Gör flera synkrona kopior av dina data inom ett och samma datacenter.
zonredundant lagring Lagrar tre kopior av data på flera datacenter i en eller flera regioner. Endast för blockblob-objekt.
geografiskt redundant lagring Samma som lokalt redundant lagring plus flera asynkrona kopior till ett andra datacenter hundratals kilometer bort.
läsåtkomst till geografiskt redundant lagring Samma som geografiskt redundant lagring, plus läsåtkomst till det sekundära datacentret.

Mer information om redundansalternativ och hur de kan användas för hög tillgänglighet finns i Azure Storage-replikering. Tänk på att det är inte alla redundanstyper som är tillgängliga för alla lagringstyper.

Support och serviceavtal

 • Kostnadsfri support för fakturering och prenumeration.
 • Flexibla supportavtal från $29/månad. Leta efter ett avtal.
 • Garanterad tillgänglighet på minst 99,9 procent (förhandsversionstjänster omfattas inte). Läs serviceavtalet.

Vanliga frågor och svar

Allmänt

 • Ja. Lagringskapacitet debiteras i enheter för den genomsnittliga datamängden som lagras (mätt i GB) under en månad. Om du till exempel ständigt använder 10 GB lagringsutrymme under första hälften av månaden och inget alls under resten av månaden blir din genomsnittliga användning 5 GB.

 • Som standard är lagringskonton inställda som geografiskt redundanta. Du kan ändra dessa inställningar till läsåtkomst i geografiskt redundant eller lokalt redundant via den klassiska Microsoft Azure-portalen eller via tjänsthanterings-API:et. Du kan också kontrollera status på portalen med tjänsthanterings-API:et.

 • Lagringskonton debiteras för en period av minst 30 dagar från aktiveringen av tjänsten. Exempel: Om läsåtkomst till geografiskt redundant lagring aktiveras den 1 maj och sedan inaktiveras den 5 maj debiteras lagringskontot för läsåtkomst till geografiskt redundant lagring fram till den 30 maj. Efter det skulle priser för geografiskt redundant lagring börja gälla.

  Om läsåtkomst till geografiskt redundant lagring aktiveras den 1 maj och sedan inaktiveras den 14 juni debiteras lagringskontot för läsåtkomst till geografiskt redundant lagring fram till den 14 juni. Den 15 juni skulle priser för geografiskt redundant lagring börja gälla.

Blobb-lagring

 • Ett Blob Storage-konto är ett lagringskonto som har specialiserats för att lagra data som blobar och det gör det möjligt för användarna att ange en åtkomstnivå baserat på åtkomstfrekvensen för data i det kontot. Lagringskonton med generellt syfte kan användas för att lagra både blobar och filer, diskar, tabeller och köer.

 • Nej. Blockblob-priser för lagringskonton med generellt syfte har inte ändrats. Se priserna.

 • Om du ser ”Hot” (frekvent), ”Cool”(lågfrekvent) eller ”Archive” (arkiv) i resursnamnet innebär det att avgiften är kopplad till Blob Storage-konton. Om du till exempel ser ”Standard IO – Blockblob för lågfrekvent åtkomst (GB)” på fakturan innebär det att du använder och debiteras för Blob Storage-konton, medan ”Standard IO – blockblob (GB)” är den mätning som är kopplad till användningen av blockblobar i lagringskonton med generellt syfte.

 • I Blob Storage-konton kan du ange åtkomstnivån för en blob som Hot (Frekvent), Cool (Lågfrekvent) eller Archive (Arkiv). Lagringspriser för GB stiger för nivåerna Archive (Arkiv) till Cool (Lågfrekvent) till Hot (Frekvent) och kostnaden för att komma åt data ökar för nivåerna Hot (Frekvent) till Cool (Lågfrekvent) till Archive (Arkiv). Nivåerna Archive (Arkiv) och Cool (Lågfrekvent) bör användas för data som sällan eller oregelbundet används, med lägre tillgänglighetskrav i SLA. Om du inte känner till åtkomstmönstret för dina data rekommenderar vi att du börjar med den frekventa nivån i minst en månad och sedan avgör om du kan spara pengar genom att ändra till lågfrekvent lagring eller arkivlagring baserat på den faktiska användningen.

 • Du kommer att debiteras för datahämtning när du växlar Blob Storage-kontot från lågfrekvent till frekvent. Om du till exempel har 100 GB data i ett Blob Storage-konto och växlar kontot från lågfrekvent till frekvent kommer du att debiteras 100 x $0.01 = $1 för datahämtning.

 • Nej, om du växlar kontot från frekvent till lågfrekvent debiteras du inte för dataskrivning. Du debiteras endast för dataskrivning om du skriver data direkt till Blob Storage-kontot med åtkomstnivån lågfrekvent.

 • När du skriver data till GRS-konton replikeras dessa data till en annan Azure-region. Avgiften för överföring av geo-replikeringsdata är bandbreddskostnaden för att replikera dessa data till en annan Azure-region.

Disklagring

 • Om den tomma disken på 100 GB underbyggs med ett Premium Storage-konto debiteras du för en P0-disk (128 GB). Om någon annan typ av lagringskonto används debiteras du bara för det lagringsutrymme som används för att lagra de data som skrivs till disken, oavsett tilldelad diskstorlek.

 • Ja. 99,9 procent läs/skriv-tillgänglighet gäller även för konton för Premium Storage.

Fillagring

 • Du debiteras bara för det lagringsutrymme du använder och inte för kvoten som angetts.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Storage

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad

Kostnadsfritt konto