HDInsight Priser

Azure HDInsight erbjuder stöd för och fullständigt hanterade Apache Hadoop®-, Spark-, HBase- och Storm-kluster till 100 %. Du kan snabbt komma igång med någon av dessa arbetsbelastningar med bara några klick och inom ett par minuter utan att köpa maskinvara eller anlita specialiserade driftteam som man oftast förknippar infrastrukturer med stordata med.

HDInsight-kluster består av en uppsättning noder. Kunderna debiteras för användningen av noderna under klustrets livstid. Debiteringen börjar när ett kluster skapas och stoppas när klustret tas bort och debiteras per minut. Kunder kan välja klustertyp och om de behöver Standard eller Premium. Om de behöver Premium läggs en tilläggsavgift på utöver priset för Standard. Om kunderna dessutom väljer R Server-kluster kommer ytterligare tilläggsavgifter läggas på för dessa arbetsbelastningar. Förhandsversionens pris nedan visas med en rabatt på 50 % jämfört med priset för Premium vid allmän tillgänglighet. HDInsight Kafka tillhandahålls också i en allmänt tillgänglig, begränsad förhandsversion. Om du vill ha mer information om tjänsten och priser kan du kontakta oss.

Azure-molndataplattform

HDInsight-funktion Standard
Baspris/nod-timmar
Premium
Baspris/nod-timmar + $-/kärna-timmar Förhandsversion
Obegränsad skala Health Good
Elastisk skalning
Enkel etablering
Hög tillgänglighet
SLA

Redo för företag

HDInsight-funktion Standard
Baspris/nod-timmar
Premium
Baspris/nod-timmar + $-/kärna-timmar Förhandsversion
Grundläggande övervakning
Hadoop-versioner, uppgraderingar and uppdateringar
Kryptering av vilande data
Säker gateway och Zookeeper-noder
Ranger (säker Hadoop) + AD-integrering

Klustertyper

HDInsight-funktion Standard
Baspris/nod-timmar
Premium
Baspris/nod-timmar + $-/kärna-timmar Förhandsversion
Hadoop (Hive, Pig, Storm)
Hadoop med LLAP (interaktiv förfrågan)
HBase för NoSQL-databas
Storm för Stream Analytics i realtid
Spark för minnesintern SQL-förfrågan, ML och Stream Analytics i realtid
R Server för parallelliserad Machine Learning

Så här fungerar prissättningen

Hadoop, HBase, Storm, Spark R-server
Standard-kluster Baspris/nod-timmar Baspris/nod-timmar + $-/kärna-timmar
Premium-kluster Förhandsversion Baspris/nod-timmar + $-/kärna-timmar

Baspris/nod-timmar

Med HDInsight ingår fullständig Hadoop-support i ditt Azure-supportavtal. Med Azure-supportprenumerationen medföljer teknisk experthjälp från Microsoft för företag som implementerar Hadoop och för alla andra tjänster i Azure. Det ingår även uppbackning av Hortonworks, som är ledande inom öppen källkod med Apache Hadoop. Hos Hortonworks finns några av de ursprungliga utvecklarna och arkitekterna i Hadoop som har bidragit med mer än hälften av all kod till Hadoop. Detta gör Microsoft mer kvalificerat att stödja din distribution genom teknisk experthjälp och ökar möjligheten att korrigera och överföra kod till öppen källkod i Hadoop.

Andra Azure-tjänster kopplade till HDInsight, t.ex. Lagring och Dataöverföringar debiteras separat enligt våra standardpriser. Du kan beräkna din faktura med Azure Kalkylator.

Observera att HDInsight skriver loggfiler i lagringskontot som är kopplat till klustret. Dessa loggfiler är tillgängliga även efter att klustret har släpps och kan tas bort när som helst.

Baspris för A-seriens generella noder för HDInsight

Användning av A1, A2 och A3-noderna är begränsat till Zookeeper-noder och huvudnoder. A-serien är inte tillgänglig för data- eller arbetsnoder.

Instans Kärnor RAM Diskstorlekar Baspris/nod
A1 1 1,75 GB 70 GB $-
A2 2 3,5 GB 135 GB $-
A3 4 7 GB 285 GB $-
A4 8 14 GB 605 GB $-
A5 2 14 GB 135 GB $-
A6 4 28 GB 285 GB $-
A7 8 56 GB 605 GB $-

Baspris för A-seriens Compute Intensive

Instans Kärnor RAM Diskstorlekar Baspris/nod
A10 8 56 GB 382 GB $-
A11 16 112 GB 382 GB $-

Baspris för Dv2-seriens optimerade noder: 35 % snabbare än D-serien, den senaste processorgenerationen

Instans Kärnor RAM Diskstorlekar Baspris/nod
D1 v2 1 3,5 GB 50 GB $-
D2 v2 2 7 GB 100 GB $-
D3 v2 4 14 GB 200 GB $-
D4 v2 8 28 GB 400 GB $-
D5 v2 16 56 GB 800 GB $-
D11 v2 2 14 GB 100 GB $-
D12 v2 4 28 GB 200 GB $-
D13 v2 8 56 GB 400 GB $-
D14 v2 16 112 GB 800 GB $-

Support och serviceavtal

Vanliga frågor och svar

Resurser

Calculator

Kalkylator

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Frequently Asked Questions

Vanliga frågor om köp

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Product Details

Produktinformation

Lär dig mer om HDInsight

Documentation

Dokumentation

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Registrera dig nu och få $200 i Azure-kredit

Kom igång nu