HDInsight priser

Azure HDInsight erbjuder stöd för och fullständigt hanterade Apache Hadoop®-, Spark-, HBase- och Storm-kluster till 100 %. Du kan snabbt komma igång med någon av dessa arbetsbelastningar med bara några klick och inom ett par minuter utan att köpa maskinvara eller anlita specialiserade driftteam som man oftast förknippar infrastrukturer med stordata med.

HDInsight-kluster består av en uppsättning noder. Kunderna debiteras för användningen av noderna under klustrets livstid. Debiteringen börjar när ett kluster skapas och stoppas när klustret tas bort och debiteras per minut. Kunderna kan välja mellan Standard- och Premium-kluster. Premium-kluster är tillgängliga mot en extra tilläggsavgift utöver Standard-priset. Premium-kluster finns i den offentliga förhandsversionen och priset nedan återspeglar 50 % av priset för allmän tillgänglighet.

R Server-kluster är tillgängliga mot en extra tilläggsavgift. HDInsight Kafka tillhandahålls i en allmänt tillgänglig, begränsad förhandsversion. Det tillkommer ingen extra tilläggsavgift för HDInsight Kafka.

Azure-molndataplattform

HDInsight-funktion Standard
Baspris/nod-timmar
Premium
Baspris/nod-timmar + $-/kärna-timmar Förhandsversion
Obegränsad skala
Elastisk skalning
Enkel etablering
Hög tillgänglighet
SLA

Redo för företag

HDInsight-funktion Standard
Baspris/nod-timmar
Premium
Baspris/nod-timmar + $-/kärna-timmar Förhandsversion
Grundläggande övervakning
Hadoop-versioner, uppgraderingar and uppdateringar
Kryptering av vilande data
Säker gateway och Zookeeper-noder
Ranger (säker Hadoop) + AD-integrering

Klustertyper

HDInsight-funktion Standard
Baspris/nod-timmar
Premium
Baspris/nod-timmar + $-/kärna-timmar Förhandsversion
Hadoop (Hive, Pig, Storm)
Hadoop med LLAP (interaktiv förfrågan)
HBase för NoSQL-databas
Storm för Stream Analytics i realtid
Spark för minnesintern SQL-förfrågan, ML och Stream Analytics i realtid
R Server för parallelliserad Machine Learning

Så här fungerar prissättningen

Hadoop, HBase, Storm, Spark R-server Kafka
Standard-kluster Baspris/nod-timmar Baspris/nod-timmar + $-/kärna-timmar Baspris/nod-timmar + $-/kärna-timmar + lagring1
Premium-kluster Förhandsversion Baspris/nod-timmar + $-/kärna-timmar
1 För Kafka krävs hanterade diskar. Kunderna kan välja mellan Standard Managed Disks och Premium Managed Disks. Priserna för hanterade diskar gäller.

Baspris/nod-timmar

Med HDInsight ingår fullständig Hadoop-support i ditt Azure-supportavtal. Med Azure-supportprenumerationen medföljer teknisk experthjälp från Microsoft för företag som implementerar Hadoop och för alla andra tjänster i Azure. Det ingår även uppbackning av Hortonworks, som är ledande inom öppen källkod med Apache Hadoop. Hos Hortonworks finns några av de ursprungliga utvecklarna och arkitekterna i Hadoop som har bidragit med mer än hälften av all kod till Hadoop. Detta gör Microsoft mer kvalificerat att stödja din distribution genom teknisk experthjälp och ökar möjligheten att korrigera och överföra kod till öppen källkod i Hadoop.

Andra Azure-tjänster kopplade till HDInsight, t.ex. Lagring och Dataöverföringar debiteras separat enligt våra standardpriser. Du kan beräkna din faktura med Azure Kalkylator.

Observera att HDInsight skriver loggfiler i lagringskontot som är kopplat till klustret. Dessa loggfiler är tillgängliga även efter att klustret har släpps och kan tas bort när som helst.

Baspris för A-seriens generella noder för HDInsight

Användning av A1, A2 och A3-noderna är begränsat till Zookeeper-noder och huvudnoder. A-serien är inte tillgänglig för data- eller arbetsnoder.

Instans Kärnor RAM Diskstorlekar Baspris/nod
A1 1 1,75 GB 70 GB $-
A2 2 3,5 GB 135 GB $-
A3 4 7 GB 285 GB $-
A4 8 14 GB 605 GB $-
A5 2 14 GB 135 GB $-
A6 4 28 GB 285 GB $-
A7 8 56 GB 605 GB $-

Baspris för A-seriens Compute Intensive

Instans Kärnor RAM Diskstorlekar Baspris/nod
A10 8 56 GB 382 GB $-
A11 16 112 GB 382 GB $-

Baspris för Dv2-seriens optimerade noder: 35 % snabbare än D-serien, den senaste processorgenerationen

Instans Kärnor RAM Diskstorlekar Baspris/nod
D1 v2 1 3,5 GB 50 GB $-
D2 v2 2 7 GB 100 GB $-
D3 v2 4 14 GB 200 GB $-
D4 v2 8 28 GB 400 GB $-
D5 v2 16 56 GB 800 GB $-
D11 v2 2 14 GB 100 GB $-
D12 v2 4 28 GB 200 GB $-
D13 v2 8 56 GB 400 GB $-
D14 v2 16 112 GB 800 GB $-

Support och serviceavtal

Vanliga frågor och svar

 • HDInsight använder olika antal noder för varje klustertyp. I ett specifikt kluster finns olika roller för de olika noderna, vilket gör det möjligt för en kund att storleksanpassa noderna i en specifik roll enligt dess arbetsbelastning. I ett Hadoop-kluster kan till exempel de underordnade noderna vara etablerade med en stor mängd minne om den typ av analyser som körs är minnesintensiva.

  Hadoop-kluster för HDInsight distribueras med två roller:

  • Huvudnod (2 noder)
  • Datanod (minst 1 nod)

  HBase-kluster för HDInsight distribueras med tre roller:

  • Huvudservrar (2 noder)
  • Regionservrar (minst 1 nod)
  • Master-/Zookeeper-noder (3 noder)

  Storm-kluster för HDInsight distribueras med tre roller:

  • Nimbus-noder (2 noder)
  • Överordnade servrar (minst 1 nod)
  • Zookeeper-noder (3 noder)

  Spark-kluster för HDInsight distribueras med tre roller:

  • Huvudnod (2 noder)
  • Underordnad nod (minst 1 nod)
  • Zookeeper-noder (3 noder (kostnadsfritt för A1 Zookeepers)

  Användningen av R-Server innebär en edge-nod utöver klusterdistributionsarkitekturen.

 • Vi debiterar för antalet minuter som klustret körs, avrundat till närmaste minut, inte timme.

 • Om du kör ett kluster i 100 timmar i östra USA med två Head Nodes D13 v2, tre Data Nodes D12 v2 och tre Zookeepers D11, skulle debiteringen bli den följande i de två scenarierna:

  • Använd HDInsight Standard på ett Core HDInsight-kluster: 100 timmar x (2 x $1.368/per timme + 3 x $0.76/per timme + 3 x $0.38/per timme) = $615.6
  • Använd HDInsight Premium på ett Core HDInsight-kluster med R Server: 100 timmar x (2 x $1.368/per timme + 3 x $0.76/per timme + 3 x $0.38/per timme) + 100 timmar x (2 x 8 + 3 x 4 + 3 x 2) x $-/kärna-timmar = $751.6
 • För att kunna stoppa ett HDInsight-kluster måste du ta bort klustret. Som standard finns alla data som ett HDInsight-kluster arbetar med i Blob-lagring, så data påverkas inte av detta. Om du vill bevara dina Hive-metadata (tabeller, scheman) bör du tillhandahålla ett kluster med extern metadatalagring. Mer information finns i den här dokumentationen

 • Antalet datanoder varierar efter dina behov. Tack vare flexibiliteten i Azures molntjänster kan du prova på olika klusterstorlekar för att avgöra vilken mix av prestanda och kostnad som är bäst för dig och endast betala för det du använder. Kluster kan också skalas på begäran för ökning eller minskning utifrån arbetsbelastningens behov.

 • Varje prenumeration har en standardgräns för hur många HDInsight-datanoder som kan skapas. Om du behöver skapa ett större HDInsight-kluster eller flera HDInsight-kluster som tillsammans överskrider din aktuella prenumerationsgräns, kan du begära att faktureringsgränserna för din prenumeration utökas. Öppna ett supportärende med supporttypen fakturering. Beroende på det högsta antalet noder per prenumeration som du begär, kan vi be dig om ytterligare information för att kunna optimera dina distributioner.

 • Du kan beräkna kostnaden för kluster i olika storlekar med Azure Kalkylator.

Resurser

Kalkylator

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Vanliga frågor om köp

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Produktinformation

Lär dig mer om HDInsight

Dokumentation

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Registrera dig nu och få $200 i Azure-kredit

Kom igång nu