Prisinformation för Azure HDInsight

Azure HDInsight är en fullständigt hanterad molntjänst som gör det enkelt, snabbt och kostnadseffektivt att bearbeta enorma datamängder. Använd de populäraste ramverken med öppen källkod som till exempel Hadoop, Spark, Hive, LLAP, Kafka, Storm, HBase, Microsoft ML Server med mera. Azure HDInsight möjliggör en mängd olika scenarier som till exempel ETL, datalagerhantering, maskininlärning, IoT med mera.

Tjänstfunktioner

Förkonfigurerade kluster som är optimerade för olika scenarier med stordata

Serviceavtal på 99,9 % för klustret

Hög tillgänglighet

Kostnadseffektivt för molnskala

Jobbkörning på begäran via Azure Data Factory

Nätverkssäkerhet: Stöd för säker gateway för Azure VNET

Datasäkerhet: Kryptering och rollbaserad åtkomstkontroll på Storage

Avancerad övervakning med Azure Log Analytics

Integrering: Azure Cosmos DB och andra Azure-datatjänster

Integrering av Active Directory och Apache Ranger med Enterprise Security Package

Komponenter

Hadoop

Spark

Interaktiv fråga

HDInsight Machine Learning Services*

Kafka

HBase

Storm

Utöka HDInsight och installera valfri motor för öppen källkod**

*En ytterligare tilläggsavgift tillkommer för HDInsight Machine Learning Services

**Microsoft tillhandahåller inget stöd för serviceavtal för de här apparna med öppen källkod. Support och serviceavtal tillhandahålls endast för arbetsbelastningarna som nämns ovan.

Prissättningsfunktioner

Azure HDInsight-kluster

Faktureras per minut. Kluster kör en grupp av noder beroende på komponenten. Noder varierar beroende på grupptyp (t. ex. arbetsnod, huvudnod), kvantitet och instanstyp (t. ex. D1v2).

Läs vanliga frågor och svar nedan för mer information om arbetsbelastningar och de noder som krävs. Kunderna debiteras för varje nod under klustrets livstid. Priset för noden nedan gäller för alla arbetsbelastningar utom Microsoft ML Server, där en tilläggsavgift tillkommer.

Enterprise Security Package

Enterprise Security Package är nu tillgängligt i GA. Det finns en tilläggsavgift för Enterprise Security Package som kommer att minskas med 50 % till $-/kärnor per timme från den 1 oktober 2018.

Prisinformation


Komponent Priser
Hadoop, Spark, Interactive Query, Kafka*, Storm, HBase Baspris/noder per timme
HDInsight Machine Learning Services** Baspris/noder per timme + $-/kärnor per timme
Enterprise Security Package Enterprise Security Package Baspris/noder per timme + $-/kärnor per timme
*För Kafka krävs hanterade diskar. Välj mellan Standard Managed Disks och Premium Managed Disks. Priserna för hanterade diskar gäller.
**En ytterligare tilläggsavgift tillkommer för HDInsight Machine Learning Services

Baspris/noder per timme

Minnesoptimerade noder för HDInsight

Instans vCPU RAM OS Pris för HDInsight Totalpris++
E2 v3 2 16 GB $- $- $-
E4 v3 4 32 GB $- $- $-
E8 v3 8 64 GB $- $- $-
E16 v3 16 128 GB $- $- $-
E20 v3 20 160 GB $- $- $-
E32 v3 32 256 GB $- $- $-
E64i v3 64 432 GB $- $- $-
E64 v3 64 432 GB $- $- $-
++Kunderna fortsätter att se ett radobjekt för det totala priset på sin faktura
Instans CPU RAM OS Pris för HDInsight Totalpris++
D12 v2 4 28 GB $- $- $-
D13 v2 8 56 GB $- $- $-
D14 v2 16 112 GB $- $- $-
++Kunderna fortsätter att se ett radobjekt för det totala priset på sin faktura
Instans CPU RAM OS Pris för HDInsight Totalpris++
G1 2 28 GB $- $- $-
G2 4 56 GB $- $- $-
G3 8 112 GB $- $- $-
G4 16 224 GB $- $- $-
G5 32 448 GB $- $- $-
++Kunderna fortsätter att se ett radobjekt för det totala priset på sin faktura

Noder för generell användning för HDInsight

AV2 HDInsight-noder körs på virtuella datorer med Av2 Standard, vilket är den senaste generationen virtuella datorer i A-serien med liknande CPU-prestanda och snabbare disk.

Instans CPU RAM OS Pris för HDInsight Totalpris++
A1 v2 1 2 GB $- $- $-
A2 v2 2 4 GB $- $- $-
A2m v2 2 16 GB $- $- $-
A4 v2 4 8 GB $- $- $-
A4m v2 4 32 GB $- $- $-
A8 v2 8 16 GB $- $- $-
A8m v2 8 64 GB $- $- $-
++Kunderna fortsätter att se ett radobjekt för det totala priset på sin faktura
Instans CPU RAM OS Pris för HDInsight Totalpris++
A1 1 1,75 GB $- $- $-
A2 2 3,5 GB $- $- $-
A5 2 14 GB $- $- $-
A3 4 7 GB $- $- $-
A6 4 28 GB $- $- $-
A4 8 14 GB $- $- $-
A7 8 56 GB $- $- $-
++Kunderna fortsätter att se ett radobjekt för det totala priset på sin faktura

Instans CPU RAM OS Pris för HDInsight Totalpris++
D1 v2 1 3,5 GB $- $- $-
D2 v2 2 7 GB $- $- $-
D3 v2 4 14 GB $- $- $-
D4 v2 8 28 GB $- $- $-
D5 v2 16 56 GB $- $- $-
++Kunderna fortsätter att se ett radobjekt för det totala priset på sin faktura

Prissättning för utveckling/testning är tillgänglig

Dev/test-priser för SQL Database faktureras med samma priser som Azure Hybrid Benefit, med besparingar på upp till 55 % på License Included-priser.

Dev/test-priser är tillgängliga för Visual Studio-prenumeranter som vill köra arbetsbelastningar för utveckling och testning, individuellt eller som ett team. Aktiva Visual Studio-prenumeranter kan utnyttja en mängd olika rabatter när de använder Azure baserat på ett erbjudande för utveckling och testning. Läs mer om erbjudande för utveckling och testning och Visual Studio-prenumerationer.

Support & SLA

 • Gratis support för fakturering och prenumeration.
 • Flexibla supportavtal från $29/månad. Hitta ett avtal.
 • Garanterad anslutbarhet på 99,9 % för flera instanser. Läs serviceavtalet.

Vanliga frågor och svar

 • HDInsight använder olika antal noder för varje klustertyp. I ett specifikt kluster finns olika roller för de olika noderna, vilket gör det möjligt för en kund att storleksanpassa noderna i en specifik roll enligt dess arbetsbelastning. I ett Hadoop-kluster kan till exempel de underordnade noderna vara etablerade med en stor mängd minne om den typ av analyser som körs är minnesintensiva.

  Hadoop-kluster för HDInsight distribueras med två roller:

  • Huvudnod (2 noder)
  • Datanod (minst 1 nod)

  HBase-kluster för HDInsight distribueras med tre roller:

  • Huvudservrar (2 noder)
  • Regionservrar (minst 1 nod)
  • Master-/Zookeeper-noder (3 noder)

  Storm-kluster för HDInsight distribueras med tre roller:

  • Nimbus-noder (2 noder)
  • Överordnade servrar (minst 1 nod)
  • Zookeeper-noder (3 noder)

  Spark-kluster för HDInsight distribueras med tre roller:

  • Huvudnod (2 noder)
  • Underordnad nod (minst 1 nod)
  • Zookeeper-noder (3 noder) (kostnadsfritt för zookeeper-noder i A1-serien)

  Användningen av R-Server innebär en edge-nod utöver klusterdistributionsarkitekturen.

 • Vi debiterar för antalet minuter som klustret körs, avrundat till närmaste minut, inte timme.

 • Om du kör ett kluster i 100 timmar i regionen USA, östra med två D13 v2-huvudnoder och tre D12 v2-datanoder blir debiteringen i de två scenarierna så här:

  • På ett Standard HDInsight-kluster: 100 timmar x (2 x $-/timme + 3 x $-/timme) = $-
  • På ett Standard HDInsight-kluster med Enterprise Security Package: 100 timmar x (2 x $-/timme + 3 x $-/timme) + 100 timmar x (2 x 8 + 3 x 4 + 3 x 2) x $-/kärnor per timme = $-
 • För att kunna stoppa ett HDInsight-kluster måste du ta bort klustret. Som standard finns alla data som ett HDInsight-kluster arbetar med i Azure Blob Storage, så data påverkas inte av detta. Om du vill bevara dina Hive-metadata (tabeller, scheman) bör du tillhandahålla ett kluster med extern metadatalagring. Mer information finns i den här dokumentationen.

 • Antalet datanoder varierar efter dina behov. Tack vare flexibiliteten i Azures molntjänster kan du prova olika klusterstorlekar för att avgöra vilken kombination av prestanda och kostnad som är bäst för dig, och endast betala för det du använder. Kluster kan också skalas på begäran för ökning eller minskning utifrån arbetsbelastningens behov.

 • Varje prenumeration har en standardgräns för hur många HDInsight-datanoder som kan skapas. Om du behöver skapa ett större HDInsight-kluster eller flera HDInsight-kluster som tillsammans överskrider din aktuella prenumerationsgräns, kan du begära att faktureringsgränserna för din prenumeration utökas. Öppna ett supportärende med supporttypen fakturering. Beroende på det högsta antalet noder per prenumeration som du begär, kan vi be dig om ytterligare information för att kunna optimera dina distributioner.

 • Du kan beräkna kostnaden för kluster i olika storlekar med Azure Kalkylator.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om HDInsight

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad