HDInsight priser

Azure HDInsight erbjuder fullständigt hanterade och kompatibla Apache Hadoop®-, Spark-, HBase- och Storm-kluster till 100 %. Du kan snabbt komma igång med dessa arbetsbelastningar med bara några klick och inom ett par minuter, utan att behöva köpa maskinvara eller anlita specialiserade driftteam som ofta förknippas med infrastrukturer för stordata.

HDInsight-kluster består av en uppsättning noder. Kunderna debiteras för användningen av noderna under klustrets livstid. Debiteringen börjar när ett kluster skapas och stoppas när klustret tas bort, och debiteras per minut. Välj mellan Standard- och Premium-kluster. Premium-kluster är tillgängliga mot en extra tilläggsavgift utöver Standard-priset. Premium-kluster är tillgängliga som en förhandsversion och priset nedan motsvarar 50 % av priset för produkten när den blir allmänt tillgänglig.

R Server-kluster är tillgängliga mot en extra tilläggsavgift. HDInsight Kafka finns som en begränsad allmän förhandsversion. Det tillkommer ingen extra tilläggsavgift för HDInsight Kafka.

Azure Cloud-dataplattform

HDInsight-funktion Standard
Baspris/noder per timme
Premium
Baspris/noder per timme + $-/kärnor per timme Förhandsversion
Obegränsad skala
Elastisk skalning
Enkel etablering
Hög tillgänglighet
SLA

Redo för företag

HDInsight-funktion Standard
Baspris/noder per timme
Premium
Baspris/noder per timme + $-/kärnor per timme Förhandsversion
Grundläggande övervakning
Hadoop-versioner, uppgraderingar and uppdateringar
Kryptering av vilande data
Säker gateway och zookeeper-noder
Ranger (säker Hadoop) + AD-integrering

Typ av kluster

HDInsight-funktion Standard
Baspris/noder per timme
Premium
Baspris/noder per timme + $-/kärnor per timme Förhandsversion
Hadoop (Hive, Pig, Storm)
Hadoop med LLAP (interaktiv förfrågan)
HBase för NoSQL-databas
Storm för Stream Analytics i realtid
Spark för minnesintern SQL-förfrågan, ML och Stream Analytics i realtid
R Server för parallelliserad Machine Learning

Så här fungerar prissättningen

Hadoop, HBase, Storm, Spark R-server Kafka
Standard-kluster Baspris/noder per timme Baspris/noder per timme + $-/kärnor per timme Baspris/noder per timme + $-/kärnor per timme + lagring1
Premium-kluster Förhandsversion Baspris/noder per timme + $-/kärnor per timme
1 För Kafka krävs hanterade diskar. Välj mellan Standard Managed Disks och Premium Managed Disks. Priserna för hanterade diskar gäller.

Baspris/noder per timme

Med HDInsight ingår fullständig Hadoop-support i ditt Azure-supportavtal. Med en Azure-supportprenumeration ingår teknisk support från Microsoft för organisationer som implementerar Hadoop, samt för alla andra tjänster i Azure. Dessutom finns uppbackning av Hortonworks, som är ledande inom öppen källkod med Apache Hadoop. Hos Hortonworks finns några av de ursprungliga utvecklarna och arkitekterna i Hadoop som har bidragit med mer än hälften av all kod till Hadoop. Detta gör Microsoft mer kvalificerat att stödja din distribution genom teknisk support och gör det möjligt för oss att korrigera och lägga in kod i Hadoop för öppen källkod.

Andra Azure-tjänster som är associerade med HDInsight, t.ex. lagrings- och dataöverföringstjänster, debiteras separat enligt våra standardpriser. Du kan beräkna din faktura med Azure Kalkylator.

Observera att HDInsight skriver loggfiler i lagringskontot som är kopplat till klustret. Dessa loggfiler är tillgängliga även efter att klustret har släpps och kan tas bort när som helst.

Baspris för A-seriens generella noder för HDInsight

Användning av A1, A2 och A3-noderna är begränsat till Zookeeper-noder och huvudnoder. A-serien är inte tillgänglig för data- eller arbetsnoder.

Instans Kärnor RAM Diskstorlekar Baspris/nod
A1 1 1,75 GB 70 GB $-
A2 2 3,5 GB 135 GB $-
A3 4 7 GB 285 GB $-
A4 8 14 GB 605 GB $-
A5 2 14 GB 135 GB $-
A6 4 28 GB 285 GB $-
A7 8 56 GB 605 GB $-

Baspris för beräkningsintensiva instanser i A-serien

Instans Kärnor RAM Diskstorlekar Baspris/nod
A10 8 56 GB 382 GB $-
A11 16 112 GB 382 GB $-

Baspris för Dv2-seriens optimerade noder: 35 % snabbare än D-serien, den senaste processorgenerationen

Instans Kärnor RAM Diskstorlekar Baspris/nod
D1 v2 1 3,5 GB 50 GB $-
D2 v2 2 7 GB 100 GB $-
D3 v2 4 14 GB 200 GB $-
D4 v2 8 28 GB 400 GB $-
D5 v2 16 56 GB 800 GB $-
D11 v2 2 14 GB 100 GB $-
D12 v2 4 28 GB 200 GB $-
D13 v2 8 56 GB 400 GB $-
D14 v2 16 112 GB 800 GB $-

Prissättning för utveckling/testning är tillgänglig

Rabatterade priser på Azure är tillgängliga för Visual Studio-prenumeranter som vill köra arbetsbelastningar för utveckling och testning, individuellt eller som ett team. Aktiva Visual Studio-prenumeranter kan utnyttja en mängd olika rabatter när de använder en Azure-prenumeration som är baserad på ett erbjudande för utveckling och testning. Läs mer om erbjudande för utveckling och testning och Visual Studio-prenumerationer.

Support och serviceavtal

 • Gratis support för fakturering och prenumeration.
 • Flexibla supportavtal från $29/månad. Hitta ett avtal.
 • Garanterad anslutbarhet på 99,9 % för flera instanser. Läs serviceavtalet.

Vanliga frågor och svar

 • HDInsight använder olika antal noder för varje klustertyp. I ett specifikt kluster finns olika roller för de olika noderna, vilket gör det möjligt för en kund att storleksanpassa noderna i en specifik roll enligt dess arbetsbelastning. I ett Hadoop-kluster kan till exempel de underordnade noderna vara etablerade med en stor mängd minne om den typ av analyser som körs är minnesintensiva.

  Hadoop-kluster för HDInsight distribueras med två roller:

  • Huvudnod (2 noder)
  • Datanod (minst 1 nod)

  HBase-kluster för HDInsight distribueras med tre roller:

  • Huvudservrar (2 noder)
  • Regionservrar (minst 1 nod)
  • Master-/Zookeeper-noder (3 noder)

  Storm-kluster för HDInsight distribueras med tre roller:

  • Nimbus-noder (2 noder)
  • Överordnade servrar (minst 1 nod)
  • Zookeeper-noder (3 noder)

  Spark-kluster för HDInsight distribueras med tre roller:

  • Huvudnod (2 noder)
  • Underordnad nod (minst 1 nod)
  • Zookeeper-noder (3 noder) (kostnadsfritt för zookeeper-noder i A1-serien)

  Användningen av R-Server innebär en edge-nod utöver klusterdistributionsarkitekturen.

 • Vi debiterar för antalet minuter som klustret körs, avrundat till närmaste minut, inte timme.

 • Om du kör ett kluster i 100 timmar i östra USA med två huvudnoder (D13 v2), tre datanoder (D12 v2) och tre zookeeper-noder (D11) blir debitering i de två scenarierna så här:

  • Använd HDInsight Standard i ett HDInsight-kärnkluster: 100 timmar × (2 × $1.368/timme + 3 × $0.76/timme + 3 × $0.38/timme) = $615.6
  • Använd HDInsight Premium i ett HDInsight-kärnkluster med R-Server: 100 timmar x (2 × $1.368/timme + 3 × $0.76/timme + 3 × $0.38/timme) + 100 timmar × (2 × 8 + 3 × 4 + 3 × 2) x $-/kärnor per timme = $751.6
 • För att kunna stoppa ett HDInsight-kluster måste du ta bort klustret. Som standard finns alla data som ett HDInsight-kluster arbetar med i Azure Blob Storage, så data påverkas inte av detta. Om du vill bevara dina Hive-metadata (tabeller, scheman) bör du tillhandahålla ett kluster med extern metadatalagring. Mer information finns i den här dokumentationen.

 • Antalet datanoder varierar efter dina behov. Tack vare flexibiliteten i Azures molntjänster kan du prova olika klusterstorlekar för att avgöra vilken kombination av prestanda och kostnad som är bäst för dig, och endast betala för det du använder. Kluster kan också skalas på begäran för ökning eller minskning utifrån arbetsbelastningens behov.

 • Varje prenumeration har en standardgräns för hur många HDInsight-datanoder som kan skapas. Om du behöver skapa ett större HDInsight-kluster eller flera HDInsight-kluster som tillsammans överskrider din aktuella prenumerationsgräns, kan du begära att faktureringsgränserna för din prenumeration utökas. Öppna ett supportärende med supporttypen fakturering. Beroende på det högsta antalet noder per prenumeration som du begär, kan vi be dig om ytterligare information för att kunna optimera dina distributioner.

 • Du kan beräkna kostnaden för kluster i olika storlekar med Azure Kalkylator.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om HDInsight

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad

Kostnadsfritt konto