Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Hoppa över navigering

HDInsight Priser

Azure HDInsight offers fully managed and supported 100% Apache Hadoop®, Spark, HBase and Storm clusters. You can get up and running quickly on any of these workloads with a few clicks and within a few minutes without buying hardware or hiring specialized operations teams typically associated with big data infrastructure.

HDInsight clusters consist of a set of nodes. Customers will be billed for the usage of their nodes for the duration of the cluster’s life. Billing starts once a cluster is created and stops when the cluster is deleted and is pro-rated per minute. Customers can choose their cluster type and if they need Standard or Premium. If they need Premium, an additional surcharge will be added on top of the Standard price. Additionally, if customers choose R Server clusters, additional surcharges will also be reflected for these specific workloads. The preview prices below reflects a 50% discount on GA price for Premium and 75% discount on GA price for R-Server. Prices for R-Server will remain at Preview rates until January 1, 2017. HDInsight Kafka is also under limited Public Preview. For more information about the service and pricing, contact us.

There is no surcharge in Germany for using R-Server until February 1, 2017. After February 1, 2017 regular GA rates will apply.

HDInsight-funktion Standard
Baspris/nod-timmar
Premium
Baspris/nod-timmar + $0.02/kärna-timmar FÖRHANDSVERSION
Azure-molndataplattform
Obegränsad skala
Elastisk skalning
Enkel etablering
Hög tillgänglighet
SLA
Redo för företag
Grundläggande övervakning
Hadoop-versioner, uppgraderingar and uppdateringar
Kryptering av vilande data
Säker gateway och Zookeeper-noder
Ranger (säker Hadoop) + AD-integrering
Klustertyper
Hadoop (Hive, Pig, Storm)
Hadoop med LLAP (interaktiv förfrågan)
HBase för NoSQL-databas
Storm för Stream Analytics i realtid
Spark för minnesintern SQL-förfrågan, ML och Stream Analytics i realtid
R Server för parallelliserad Machine Learning

How pricing works

Hadoop, HBase, Storm, Spark R-server
Standard-kluster Baspris/nod-timmar Baspris/nod-timmar + $0.02/kärna-timmar
Premium-kluster FÖRHANDSVERSION Baspris/nod-timmar + $0.02/kärna-timmar Baspris/nod-timmar + $0.04/kärna-timmar

Baspris/nod-timmar

Med HDInsight ingår fullständig Hadoop-support i ditt Azure-supportavtal. Med Azure-supportprenumerationen medföljer teknisk experthjälp från Microsoft för företag som implementerar Hadoop och för alla andra tjänster i Azure. Det ingår även uppbackning av Hortonworks, som är ledande inom öppen källkod med Apache Hadoop. Hos Hortonworks finns några av de ursprungliga utvecklarna och arkitekterna i Hadoop som har bidragit med mer än hälften av all kod till Hadoop. Detta gör Microsoft mer kvalificerat att stödja din distribution genom teknisk experthjälp och ökar möjligheten att korrigera och överföra kod till öppen källkod i Hadoop.

Andra Azure-tjänster kopplade till HDInsight, t.ex. Lagring och Dataöverföringar debiteras separat enligt våra standardpriser. Du kan beräkna din faktura med Azure Kalkylator.

Observera att HDInsight skriver loggfiler i lagringskontot som är kopplat till klustret. Dessa loggfiler är tillgängliga även efter att klustret har släpps och kan tas bort när som helst.

Baspris för A-seriens generella noder för HDInsight

Instans Kärnor RAM Diskstorlekar Baspris/nod
A1 1 1.75 GB 70 GB $0.08
A2 2 3.5 GB 135 GB $0.16
A3 4 7 GB 285 GB $0.32
A4 8 14 GB 605 GB $0.64
A5 2 14 GB 135 GB $0.35
A6 4 28 GB 285 GB $0.71
A7 8 56 GB 605 GB $1.41

Baspris för A-seriens Compute Intensive

Finns i utvalda datacenter. Virtuella A10- och A11-datorer har Intel® Xeon® E5-processorer. För högpresterande kluster, modellering och simuleringar, videokodning och andra beräkningsintensiva eller nätverksintensiva scenarier. Påminner om konfigurationen av A8- och A9-instanser, men utan InfiniBand-nätverk och RDMA-teknik.

Observera att när du distribuerar ett kluster på A10- eller A11-datorer måste alla noder i klustret vara A10 eller A11

Instans Kärnor RAM Diskstorlekar Baspris/nod
A10 8 56 GB 382 GB $1.64
A11 16 112 GB 382 GB $3.04

Baspris för Dv2-seriens optimerade noder: 35 % snabbare än D-serien, den senaste processorgenerationen

Instanserna i Dv2-serien är nästa generation i D-serien som har kraftfullare processorer som i genomsnitt är ungefär 35 % snabbare än instanserna i D-serien. Den har även samma minnes- och diskkonfigurationer som D-serien. Instanserna i Dv2-serien är baserade på den senaste generationens 2,4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell)-processor och kan gå upp till 3,2 GHz med Intel Turbo Boost Technology 2.0. Dv2-serien. Kunder som kör program som kräver låg fördröjning, lokal SSD-åtkomst eller kräver snabbare processorer på Hadoop skulle med fördel kunna använda Dv2-serien. HBase för HDInsight-kunder skulle ha nytta av Dv2-seriens större minne för att öka prestandan. HBase för HDInsight-kunder skulle ha nytta av D-seriens större minne för att öka prestandan. Storm och Spark för HDInsight-kunder skulle också ha nytta av större minne för att läsa in större referensdata och snabbare processorer för högre dataflöde.

Noderna D1, D2 och D11 är endast tillgängliga som Zookeeper-noder för HBase och Storm. D-serien är tillgänglig även i fortsättningen, men DV2-serien rekommenderas. Edge Node med R-server finns endast på D4 v2, D12 v2, D13 v2, D14 v2.

Instans Kärnor RAM Diskstorlekar Baspris/nod
D1 v2 1 3.5 GB 50 GB $0.155
D2 v2 2 7 GB 100 GB $0.311
D3 v2 4 14 GB 200 GB $0.622
D4 v2 8 28 GB 400 GB $1.243
D5 v2 16 56 GB 800 GB $2.486
D11 v2 2 14 GB 100 GB $0.38
D12 v2 4 28 GB 200 GB $0.76
D13 v2 8 56 GB 400 GB $1.368
D14 v2 16 112 GB 800 GB $2.462

Support och serviceavtal

Vanliga frågor och svar

Resurser

Registrera dig nu och få $200 i Azure-kredit

Kom igång nu