Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Hoppa över navigering

HDInsight Priser

Azure HDInsight är Hadoop i molnet, byggt för att hantera alla mängder relations- och icke-relationsdata, med skalning från terabyte till petabyte på begäran.

Med HDInsight kan kunderna distribuera en mängd klustertyper för olika dataanalysarbetsbelastningar. Klustertyper som erbjuds idag är:

  • Hadoop-kluster för fråge- och analysarbetsbelastningar
  • HBase-kluster för NoSQL-arbetsbelastningar
  • Storm-kluster för arbetsbelastningar för händelsebearbetning i realtid
  • Spark-kluster för interaktiva frågor, realtidsstreaming och maskininlärningsarbetsbelastningar
  • R-server för stordatastatistik och förutsägande modellering

Varje klustertyp består av en uppsättning noder. Kunderna debiteras för användningen av dessa noder under klustrets livstid. Debiteringen börjar när ett kluster skapas och stoppas när klustret tas bort och debiteras per minut.

HDInsight finns i Standard- och Premium-versioner. Priset för förhandsversionen av Premium omfattar en liten ökande avgift på $0.02 per kärntimme i noderna som används i klustret. Priset för förhandsversionen av Premium återspeglar en rabatt på 75 % på GA-priset.

Stordataarbetsbelastningar Standard PremiumFÖRHANDSVERSION
Hadoop- och öppen källkodsprojekt av standardtyp (Core Hadoop & YARN, Hive & HCatalog, Tez, Pig, Sqoop, Oozie, Zookeeper, Phoenix)
Kolumnbaserad NoSQL (HBase)
Strömbearbetning (Storm)
Interaktiv bearbetning, strömbearbetning i realtid och ML (Spark)
Förutsägande modellering med stordatastatistik och maskininlärning med Microsoft R Server
Azure-molnplattform Standard PremiumFÖRHANDSVERSION
Skalbarhet – ökning eller minskning av resurser i realtid
Hög tillgänglighet – full redundans och geo-replikering
Serviceavtal – 99,9 % drifttid garanteras
Enkel etablering – etablera Hadoop-kluster med bara några klick och på några minuter
Redo för företag Standard PremiumFÖRHANDSVERSION
Administration – hantera, övervaka och felsöka kluster
Uppgraderingar och uppdateringar för Hadoop-version – automatiska uppdateringar och uppgraderingar
Kryptering av vilande data
Pris Standardpris per nod (nedan) Standardpris för HDInsight + $0.02/kärntimme för varje kärna som används i klustret

Med HDInsight ingår fullständig Hadoop-support i ditt Azure-supportavtal. Med Azure-supportprenumerationen medföljer teknisk experthjälp från Microsoft för företag som implementerar Hadoop och för alla andra tjänster i Azure. Det ingår även uppbackning av Hortonworks, som är ledande inom öppen källkod med Apache Hadoop. Hos Hortonworks finns några av de ursprungliga utvecklarna och arkitekterna i Hadoop som har bidragit med mer än hälften av all kod till Hadoop. Detta gör Microsoft mer kvalificerat att stödja din distribution genom teknisk experthjälp och ökar möjligheten att korrigera och överföra kod till öppen källkod i Hadoop.

Andra Azure-tjänster kopplade till HDInsight, t.ex. Lagring och Dataöverföringar debiteras separat enligt våra standardpriser. Du kan beräkna din faktura med Azure Kalkylator.

Observera att HDInsight skriver loggfiler i lagringskontot som är kopplat till klustret. Dessa loggfiler är tillgängliga även efter att klustret har släpps och kan tas bort när som helst.

Generella noder för HDInsight

A3-, A4-, A6-, A7-noder är ett prisvärt alternativ som passar många generella behov. Kunder som kör grundläggande frågeprogram och mönster på Hadoop skulle med fördel kunna använda A-serien.

Noden A1 är endast tillgänglig som Zookeeper-noder för Storm. Noderna A2 och A5 är endast tillgängliga som Zookeeper-noder för HBase och Storm. Edge Node med R-Server finns endast på A6, A7.

Instans Kärnor RAM Diskstorlekar Standard
Pris/nod
Premium FÖRHANDSVERSION
Pris/nod
1 1.75 GB 70 GB $0.08 $0.1
2 3.5 GB 135 GB $0.16 $0.2
4 7 GB 285 GB $0.32 $0.4
8 14 GB 605 GB $0.64 $0.8
2 14 GB 135 GB $0.35 $0.39
4 28 GB 285 GB $0.71 $0.79
8 56 GB 605 GB $1.41 $1.57

Beräkningsintensiv

Finns i utvalda datacenter. Virtuella A10- och A11-datorer har Intel® Xeon® E5-processorer. För högpresterande kluster, modellering och simuleringar, videokodning och andra beräkningsintensiva eller nätverksintensiva scenarier. Påminner om konfigurationen av A8- och A9-instanser, men utan InfiniBand-nätverk och RDMA-teknik.

Observera att när du distribuerar ett kluster på A10- eller A11-datorer måste alla noder i klustret vara A10 eller A11.

Instans Kärnor RAM Diskstorlekar Standard
Pris/nod
Premium FÖRHANDSVERSION
Pris/nod
8 56 GB 382 GB $1.64 $1.8
16 112 GB 382 GB $3.04 $3.36

Support och serviceavtal

Vanliga frågor och svar

Resurser

Registrera dig nu och få $200 i Azure-kredit

Kom igång nu