Prisinformation för Azure HDInsight

Azure HDInsight är en fullständigt hanterad molntjänst som gör det enkelt, snabbt och kostnadseffektivt att bearbeta enorma datamängder. Använd de populäraste ramverken med öppen källkod som till exempel Hadoop, Spark, Hive, LLAP, Kafka, Storm, HBase, Microsoft R Server med mera. Azure HDInsight möjliggör en mängd olika scenarier som till exempel ETL, datalagerhantering, maskininlärning, IoT med mera.

Tjänstfunktioner

Förkonfigurerade kluster som är optimerade för olika scenarier med stordata

Serviceavtal på 99,9 % för klustret

Hög tillgänglighet

Kostnadseffektivt för molnskala

Jobbkörning på begäran via Azure Data Factory

Nätverkssäkerhet: Stöd för säker gateway för Azure VNET

Datasäkerhet: Kryptering och rollbaserad åtkomstkontroll på Storage

Avancerad övervakning med Azure Log Analytics

Integrering: Azure Cosmos DB och andra Azure-datatjänster

Integrering av Active Directory och Apache Ranger med Enterprise Security Package

Komponenter

Hadoop

Spark

Interaktiv fråga

Microsoft R Server*

Kafka

HBase

Storm

Utöka HDInsight och installera valfri motor för öppen källkod**

*För Microsoft R Server tillkommer tilläggsavgifter

**Microsoft tillhandahåller inget stöd för serviceavtal för de här apparna med öppen källkod. Support och serviceavtal tillhandahålls endast för arbetsbelastningarna som nämns ovan.

Prissättningsfunktioner

Azure HDInsight-kluster

Faktureras per minut. Kluster kör en grupp av noder beroende på komponenten. Noder varierar beroende på grupptyp (t. ex. arbetsnod, huvudnod), kvantitet och instanstyp (t. ex. D1v2).

Läs vanliga frågor och svar nedan för mer information om arbetsbelastningar och de noder som krävs. Kunderna debiteras för varje nod under klustrets livstid. Priset för noden nedan gäller för alla arbetsbelastningar utom Microsoft R Server där en tilläggsavgift tillkommer.

Enterprise Security Package

Premiumnivån kallas nu Enterprise Security Package. Det finns en tilläggsavgift för Enterprise Security Package (samma som tilläggsavgiften för premium) som debiteras $-/kärna per timme. Enterprise Security Package finns för närvarande som allmänt tillgänglig förhandsversion och priset som visas omfattar en rabatt på 50 %.

Kafka-kluster är allmänt tillgängliga från och med 18 december 2017

Det tillkommer inga extra tilläggsavgifter för Kafka-kluster som körs. Däremot debiteras ytterligare avgifter för hanterad disklagring. Hanterad disklagring för Kafka är tillgänglig med 50% rabatt fram till 31 januari 2018. Hanterad disklagring för Kafka debiteras enligt priserna för allmän tillgänglighet från och med 1 februari 2018. Kafka för US Gov finns fortfarande som förhandsversion och blir allmänt tillgänglig snart.

Prisinformation


Komponent Priser
Hadoop, Spark, Interactive Query, Kafka*, Storm, HBase Baspris/noder per timme
Microsoft R Server** Baspris/noder per timme + $-/kärnor per timme
Enterprise Security Package (Förhandsversion) Baspris/noder per timme + $-/kärnor per timme
*För Kafka krävs hanterade diskar. Välj mellan Standard Managed Disks och Premium Managed Disks. Priserna för hanterade diskar gäller. **För Microsoft R Server tillkommer tilläggsavgifter

Baspris/noder per timme

Minnesoptimerade noder för HDInsight

Instans Processor RAM OS Pris för HDInsight Totalpris++
D11 v2 2 14 GB $- $0.038 $-
D12 v2 4 28 GB $- $0.075 $-
D13 v2 8 56 GB $- $0.15 $-
D14 v2 16 112 GB $- $0.3 $-
++Kunderna fortsätter att se ett radobjekt för det totala priset på sin faktura

Noder för generell användning för HDInsight

Instans Processor RAM OS Pris för HDInsight Totalpris++
A1 1 1,75 GB $- $0.017 $-
A2 2 3,5 GB $- $0.033 $-
A3 4 7 GB $- $0.066 $-
A4 8 14 GB $- $0.132 $-
A5 2 14 GB $- $0.033 $-
A6 4 28 GB $- $0.066 $-
A7 8 56 GB $- $0.132 $-
++Kunderna fortsätter att se ett radobjekt för det totala priset på sin faktura

Instans Processor RAM OS Pris för HDInsight Totalpris++
D1 v2 1 3,5 GB $- $0.017 $-
D2 v2 2 7 GB $- $0.033 $-
D3 v2 4 14 GB $- $0.066 $-
D4 v2 8 28 GB $- $0.132 $-
D5 v2 16 56 GB $- $0.264 $-
++Kunderna fortsätter att se ett radobjekt för det totala priset på sin faktura

Prissättning för utveckling/testning är tillgänglig

Rabatterade priser på Azure är tillgängliga för Visual Studio-prenumeranter som vill köra arbetsbelastningar för utveckling och testning, individuellt eller som ett team. Aktiva Visual Studio-prenumeranter kan utnyttja en mängd olika rabatter när de använder en Azure-prenumeration som är baserad på ett erbjudande för utveckling och testning. Läs mer om erbjudande för utveckling och testning och Visual Studio-prenumerationer.

Support och serviceavtal

 • Gratis support för fakturering och prenumeration.
 • Flexibla supportavtal från $29/månad. Hitta ett avtal.
 • Garanterad anslutbarhet på 99,9 % för flera instanser. Läs serviceavtalet.

Vanliga frågor och svar

 • HDInsight använder olika antal noder för varje klustertyp. I ett specifikt kluster finns olika roller för de olika noderna, vilket gör det möjligt för en kund att storleksanpassa noderna i en specifik roll enligt dess arbetsbelastning. I ett Hadoop-kluster kan till exempel de underordnade noderna vara etablerade med en stor mängd minne om den typ av analyser som körs är minnesintensiva.

  Hadoop-kluster för HDInsight distribueras med två roller:

  • Huvudnod (2 noder)
  • Datanod (minst 1 nod)

  HBase-kluster för HDInsight distribueras med tre roller:

  • Huvudservrar (2 noder)
  • Regionservrar (minst 1 nod)
  • Master-/Zookeeper-noder (3 noder)

  Storm-kluster för HDInsight distribueras med tre roller:

  • Nimbus-noder (2 noder)
  • Överordnade servrar (minst 1 nod)
  • Zookeeper-noder (3 noder)

  Spark-kluster för HDInsight distribueras med tre roller:

  • Huvudnod (2 noder)
  • Underordnad nod (minst 1 nod)
  • Zookeeper-noder (3 noder) (kostnadsfritt för zookeeper-noder i A1-serien)

  Användningen av R-Server innebär en edge-nod utöver klusterdistributionsarkitekturen.

 • Vi debiterar för antalet minuter som klustret körs, avrundat till närmaste minut, inte timme.

 • Om du kör ett kluster i 100 timmar i regionen USA, östra med två D13 v2-huvudnoder, tre D12 v2-datanoder och tre D11 v2-zookeeper-noder blir debiteringen i de två scenarierna så här:

  • På ett Standard HDInsight-kluster: 100 timmar × (2 × $-/timme + 3 × $-/timme + 3 × $-/timme) = $-
  • På ett Standard HDInsight-kluster med Enterprise Security Package: 100 timmar x (2 × $-/timme + 3 × $-/timme + 3 × $-/timme) + 100 timmar × (2 × 8 + 3 × 4 + 3 × 2) x $-/kärnor per timme = $-
 • För att kunna stoppa ett HDInsight-kluster måste du ta bort klustret. Som standard finns alla data som ett HDInsight-kluster arbetar med i Azure Blob Storage, så data påverkas inte av detta. Om du vill bevara dina Hive-metadata (tabeller, scheman) bör du tillhandahålla ett kluster med extern metadatalagring. Mer information finns i den här dokumentationen.

 • Antalet datanoder varierar efter dina behov. Tack vare flexibiliteten i Azures molntjänster kan du prova olika klusterstorlekar för att avgöra vilken kombination av prestanda och kostnad som är bäst för dig, och endast betala för det du använder. Kluster kan också skalas på begäran för ökning eller minskning utifrån arbetsbelastningens behov.

 • Varje prenumeration har en standardgräns för hur många HDInsight-datanoder som kan skapas. Om du behöver skapa ett större HDInsight-kluster eller flera HDInsight-kluster som tillsammans överskrider din aktuella prenumerationsgräns, kan du begära att faktureringsgränserna för din prenumeration utökas. Öppna ett supportärende med supporttypen fakturering. Beroende på det högsta antalet noder per prenumeration som du begär, kan vi be dig om ytterligare information för att kunna optimera dina distributioner.

 • Du kan beräkna kostnaden för kluster i olika storlekar med Azure Kalkylator.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om HDInsight

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator Visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad

Kostnadsfritt konto