Hoppa över navigering

Azure Synapse Analytics

Upplev en ny klass med dataanalyser

Azure Synapse Analytics är en obegränsad analystjänst som sammanför dataintegrering, informationslager för företag och stordataanalys. Den ger dig frihet att fråga efter data på dina villkor, med hjälp av antingen serverlösa eller dedikerade resurser i stor skala. Azure Synapse sammanför dessa världar till en enhetlig upplevelse där du kan mata in, utforska, förbereda, hantera och hämta data för att genast uppfylla dina BI- och maskininlärningsbehov.

Azure Synapse databasmallar

Lär dig hur branschspecifika databasmallar gör det enkelt att kombinera och forma data.

Analytics i Azure är i en klass för sig

Få insikter upp till 380 gånger snabbare och till 49 procent lägre pris, jämfört med andra molntjänstleverantörer.

Azure Synapse för dataingenjörer

Lär dig att komma igång med videor, självstudier och utbildningsmoduler för 30 dagar.

Obegränsad skalning

Levererar insikter från alla dina data, från olika informationslager och analyssystem för stordata, i blixtrande hastighet.

Kraftfulla insikter

Öka identifieringen av insikter från alla dina data och använd maskininlärningsmodeller på alla dina intelligenta appar.

En enhetlig miljö

Korta ned projektutvecklingstiden avsevärt med en enhetlig upplevelse för att utveckla heltäckande analyslösningar.

Konvergerad analys

Eliminera databarriärer och utför analyser på drift- och affärsappsdata med Azure Synapse Link – ingen dataförflyttning.

Överlägsen säkerhet

Skydda data med marknadens mest avancerade säkerhets- och sekretessfunktioner, såsom säkerhet på kolumn- och radnivå och dynamisk datamaskering.

Få insikter från alla dina data, från informationslager, datasjöar, verksamhetsdatabaser och analyssystem för stordata. Fråga i både relationella och icke-relationella data med valfritt språk. För verksamhetskritiska arbetsbelastningar är det enkelt att optimera prestandan för alla frågor med intelligent arbetsbelastningshantering, arbetsbelastningsisolering och obegränsad samtidighet.

Läs mer

Utöka identifieringen av insikter från alla dina data genom integrering med Power BI och Azure Machine Learning. Gör det möjligt för användarna att enkelt använda maskininlärningsmodeller för alla intelligenta appar utan någon dataflytt. Minska projektutvecklingstiden avsevärt för BI- och maskininlärningsprojekt. Använd intelligens sömlöst för alla dina viktigaste data – från Dynamics 365 och Office 365 till SaaS-tjänster (programvara som en tjänst) som har stöd för Open Data-initiativet – och dela datan med bara några få klick.

Läs mer

Bygg heltäckande analyslösningar med en enhetlig upplevelse. Synapse Studio tillhandahåller en arbetsyta för dataförberedelser, datahantering, datautforskning, informationslager, stordata och AI-uppgifter. Dataingenjörer kan använda en kodfri visuell miljö för att hantera datapipelines. Databasadministratörer kan automatisera frågeoptimering. Dataexperter kan bygga prototyper på några minuter. Affärsanalytiker kan säkert få åtkomst till datamängder och använda Power BI för att bygga instrumentpaneler på några minuter – på samma gång som de använder samma analystjänst.

Konvergera dataarbetsbelastningar med Azure Synapse Link

Gå från analys efter fakta till insikter i nära realtid genom att eliminera hinder mellan Microsofts datalager och Azure Synapse Analytics. Med Azure Synapse Link kan du automatiskt flytta data från både driftdatabaser och affärsprogram utan tidskrävande ETL-processer (extrahering, transformering och inläsning). Få en heltäckande vy över din verksamhet genom att enkelt ansluta separata system— och demokratisera dataåtkomst med en lösning som ger kraften i analys till alla dataanslutna team.

Läs mer

Skydda dina data med avancerade funktioner för säkerhet och sekretess, t.ex. automatisk hotidentifiering och kryptering som alltid är igång. Säkerställ detaljerad kontroll med säkerhet på kolumnnivå och radnivå, kryptering på kolumnnivå och dynamisk datamaskering som automatiskt skyddar känsliga data i realtid.

Läs mer

Viktig tjänstkapacitet

Enhetlig analysplattform

Utför dataintegrering, datautforskning, informationslager, stordataanalys och maskininlärningsuppgifter från en enda enhetlig miljö.

Serverlösa och dedikerade alternativ

Få stöd för både datasjö och informationslager och välj det mest kostnadseffektiva prissättningsalternativet för varje arbetsbelastning.

Informationslager i företagsklass

Skapa ett verksamhetskritiskt informationslager som bygger på branschens bästa SQL-motor.

Datasjöutforskning

Samla dina relationella och icke-relationella data och kör enkelt frågor mot filer i datasjön via samma tjänst som du använder till att skapa lösningar för informationslagret.

Kodfri integrering av hybriddata

Skapa ETL-/ELT-processer i en kodfri miljö där du enkelt kan mata in data via drygt 95 inbyggda anslutningsprogram.

Nära integrerade Apache Spark- och SQL-motorer

Effektivisera samarbetet mellan datapersonal som arbetar i avancerade analyslösningar. Kör enkelt T-SQL-frågor både mot informationslagret och Spark-motorer.

Loggar och telemetrianalys

Använd branschledande textindexeringsteknik för att få insikter från tidsserie-, logg- och telemetridata med den distribuerade frågemotorn Azure Synapse-datautforskaren.

Välj språk själv

Använd det språk du föredrar, som T-SQL, KQL, Python, Scala, Spark SQL eller .Net, oavsett om du använder serverlösa eller dedikerade resurser.

Integrerad AI och BI

Slutför din analyslösning från slutpunkt till slutpunkt med den djupa integreringen med Azure Machine Learning, Azure Cognitive Services och Power BI.

Molnbaserad HTAP

Få insikter från transaktionsdata i realtid som lagras i operativa databaser, till exempel Azure Cosmos DB, med ett enda klick.

Obegränsad analystjänst för alla dina dataarbetsbelastningar

Optimera Apache Spark

Bearbeta stordata med serverlösa Spark-pooler med den senaste Spark-körningen.

GPU-acceleration

Utför databehandlings- och maskininlärningsuppgifter tre gånger snabbare med Nvidia-GPU:er.

Autoskalning, automatisk pausa/återuppta och cachelagring

Starta kluster på begäran och skala in, skala ut, pausa och återuppta dynamiskt.

Förenklad ETL

Hantera datapipelines på samma analysplattform som ditt informationslager.

Kodfri dataomvandling

Utför kodfri interaktiv datagranskning och lägg till den i din datapipeline.

Inbyggda anslutningsprogram

Mata in data från SaaS-data (programvara som en tjänst) med fler än 95 inbyggda anslutningsprogram.

Synapse SQL

Bygg dina verksamhetskritiska arbetsbelastningar på branschens ledande SQL-motor.

Skalbarhet för SQL-pool

Skala enkelt dina arbetsbelastningar och få förutsägbara kostnader utan dolda avgifter.

Förutsägelseanalys i motorn

Generera miljontals förutsägelser på några sekunder direkt i informationslagret.

Intelligent hantering av arbetsbelastningar

Optimera ditt informationslager för att se till att resurserna används som de ska.

Kostnadsfritt verktyg för SQL-kodkonvertering

Konvertera SQL-kod automatiskt på några minuter med Azure Synapse Pathway.

Omedelbara frågeresultat med anpassningsbar cachelagring

Få garanterat snabb prestanda på komplexa frågor utan frågekostnad.

Inbyggd möjlighet att utforska datasjöar

Utforska datasjön omedelbart med den inbyggda serverlösa frågeslutpunkten.

Stöd för Delta Lake

Analysera och skapa rapporter från data som lagras i Delta Lake-filformatet.

Analysera alla dina data

Analysera snabbt olika dataformat, inklusive Parquet, CSV och JSON.

Öka produktiviteten för utvecklare

Analysera data med ett enda klick med automatisk schemaslutsatsdragning.

Maximera befintliga kunskaper

Möjliggör för SQL-proffs att utforska datasjön när de använder T-SQL.

Betala per fråga

Betala endast för utförda frågor i stället för att etablera resurser för varje arbetsbelastning.

Driftanalys

Utför analyser på driftdata utan att kopiera eller flytta data.

Strömningsanalys

Skapa strömningsjobb med Event Hubs Premium – en länkad tjänst i Azure Synapse.

Microsoft Dataverse

Mata in och analysera företagsappdata automatiskt med några klick.

Logg- och telemetrianalys

Utforska rådata från telemetri och tidsserier med Azure Synapse-datautforskaren.

Kodfri maskininlärning

Distribuera maskininlärningsmodeller direkt i Azure Synapse utan att använda kod.

AI-berikade datapipelines

Tillämpa AI direkt på dina datapipelines Azure Synapse och automatisera insikter.

Snabba upp migreringen av informationslager med Azure Synapse Pathway

Automatisera nödvändiga och viktiga migreringar av informationslager med en peka-och-klicka-lösning som söker igenom ditt källsystem, skapar en lagerrapport och översätter befintlig kod på några minuter – inte veckor eller månader. Ingen manuell omskrivning behövs – över 100 000 rader SQL-kod översätts på några minuter.

Läs mer

Azure Synapse Analytics för branscher

Skydda data med branschledande funktioner

Ligg steget före konkurrenterna med en modern strategi för att hantera stordata, informationslagertjänster för företag, skapa unika kundupplevelser och implementera effektiva efterlevnads- och styrningsmetoder som skyddar kunddata. Läs mer om Azure för finansiella tjänster.

Leverera unika anpassade upplevelser

Koppla ihop olika datakällor och skapa heltäckande kundprofiler och unika anpassade upplevelser på alla kontaktytor.

Upptäckt av bedrägerier

Skapa kundförtroende med en lösning från slutpunkt till slutpunkt som gör att du kan övervaka aktivitet på olika enheter och konton 24 timmar om dygnet för att genast upptäcka potentiella bedrägeriförsök.

Hantera risk

Hantera risker och åtgärda hot med en konsoliderad och flexibel strategi för insamling och analys av företagsdata. Utveckla kostnadseffektiva lösningar som hjälper dig att snabbt och effektivt hantera risker.

Optimera leveranskedjan med insikter i realtid

Få realtidsinsikter i stor skala med Azure Synapse Analytics. Industry 4.0 kombinerar operativa och analytiska tekniker och ger realtidsåtkomst till nya och befintliga data. Läs mer om Azure för tillverkningsindustrin.

Maximera den övergripande utrustningseffektiviteten (OEE)

Förbättra produktiviteten i fabriken genom att maximera tillgänglighet, prestanda och kvalitet. Generera kraftfulla insikter genom att använda avancerad analys med obegränsad skalning i Azure.

Minimal oplanerad avbrottstid

Förutse resursproblem för att undvika kostsamma driftavbrott, minska underhållskostnader och effektivisera operativa åtgärder. Optimera förebyggande underhåll genom att dra nytta av avancerad analys och maskininlärningsmodeller, utan att du behöver flytta data.

Förbättra synligheten i leveranskedjan

Koppla ihop datakällor i leveranskedjan för att få en heltäckande bild av verksamheten. Förbättra synligheten för att öka företagets återhämtningsförmåga och konkurrenskraft med avancerad analys och maskininlärning.

Lär känna dina kunder och för samman åtskilda datasilor

För samman data från flera kanaler och få insikter i realtid med en heltäckande analystjänst som ger värdefull kunskap om kunder och som hjälper dig att skapa en flexibel leveranskedja. Läs mer om Azure för detaljhandeln.

Anpassa rekommendationer

Mata in, bearbeta och analysera data för att generera viktiga insikter som hjälper dig att tillhandahålla bättre kundservice. Konsolidera olika kunddatakällor och bearbeta data i realtid för att få en fullständig bild av dina kunder.

Optimera över alla kanaler

Erbjud en smidig kundresa med optimering över alla kanaler, där kunder kan byta plattform, enhet och kanal utan att upplevelsen upplevs som osammanhängande.

Bygg upp en smidig och flexibel leveranskedja

Identifiera trender i kundernas surf- och köpbeteende så att du kan fatta bättre affärsbeslut. Eliminera datasilor med heltäckande analyser och öka leverantörssamarbetet genom att dela inventeringsdata.

Skydda data med branschledande efterlevnadsfunktioner

Sjukvårdssektorn är hårt pressad av patienternas varierande förväntningar, myndighetskrav och personalbrist. Leverera personlig vård, skydda hälsouppgifter och stärk vårdteamen. Läs mer om Azure i sjukvården.

Intelligent anpassad vård

Anpassa vården genom att ge patienter tillgång till de hälsodata som de behöver för att få rätt omsorg vid rätt tidpunkt. Optimera åtgärder genom att aggregera data från olika IT-hälsovårdssystem och automatisera rutinåtgärder.

Implementera klinisk analys

Analysera patientdata för att koppla symptom till sjukdomar och rekommendera behandlingsprotokoll. Använd kliniska variabler för att upptäcka trender och förutsägelsevariabler som kan påverka bedömningen av behandlingar och återinskrivningar.

Dra nytta av kompatibilitetsanalys

Identifiera myndighetsrisker och arbetsflödeseffektivitet i datauppsättningar. Erbjud ansvarig vård med kvalitetsmått i alla vårdaktiviteter. Se till att känsliga data alltid är skyddade och att de förblir privata.

Säkerhet och sekretess är kritiska faktorer

  • Skydda, övervaka och hantera dina data och analyslösningar med hjälp av branschledande funktioner för säkerhet och regelefterlevnad.

  • Enkel inloggning och Azure Active Directory-integrering gör att datapersonalen kan ägna mer tid åt att utvinna insikter.

  • Azure har fler certifieringar än någon annan molnleverantör. Visa den fullständiga listan.

Priser som ger dig flexibilitet och kontroll

Hantera resurser och kostnader för din lösning från slutpunkt till slutpunkt och betala bara för de funktioner som du använder.

Kom igång med Azure Synapse Analytics

Om du inte har något Azure-konto kan du registrera dig kostnadsfritt för att få direkt åtkomst och $200-kredit.

Logga in på ditt Azure-konto för att skapa en Azure Synapse Analytics-arbetsyta med den här enkla snabbstarten.

Gå till kunskapscentret i Synapse Studio för att genast skapa eller använda befintliga Spark- och SQL-pooler, ansluta till och fråga i Azure Open Datasets, läsa in exempelskript och anteckningsböcker, få åtkomst till pipelinemallar och ta en rundtur.

Lär dig hur du snabbt kommer igång med Azure Synapse genom att skapa ett kostnadsfritt Azure-konto, skapa en ny arbetsyta och starta ditt första projekt i Knowledge Center.

Se varför företag i alla storlekar väljer Azure Synapse Analytics

Walgreens transformerar driften

"With Azure Synapse, we were able to create a platform that is streamlined, scalable, elastic, and cost effective, enabling my business users to make the right decisions for the fast-paced market."

Anne Cruz, IT Manager for Supply Chain and Merchandising, Walgreens
Walgreens

Co-op låser upp insikter och nya användningsfall

"The Azure platform has underpinned our agile and experimental approach to evolving the Co-op Data Platform, enabling us to learn on the go and pivot rapidly when needed."

James Bleasby, Data Platform Program Manager, Co-op
Co-op

Marks & Spencer påskyndar insikter

"We needed a place where they could use self-service to get responses quickly. They're using Azure Synapse to push all that data out to Microsoft Power BI. Now, people who didn't typically have access to data or had to wait for IT to create a dashboard, they're able to figure it out themselves."

James Ferguson, Product Manager, Marks & Spencer
Marks and Spencer

ClearSale skyddar sina kunder online

"Not only does Azure Synapse Analytics help us meet demand, [but] we are confident that our users can use direct queries to make sure they're always sharing the latest insights."

Flavio Pega, Data Engineer, ClearSale
ClearSale

Neogrid synkroniserar sin leveranskedja

"Azure Synapse naturally facilitates collaboration and brings our data teams together. Working in the same analytics service will enable our teams to develop advanced analytics solutions faster, as well as provide a simplified and fast way to securely access and share data in a compliant manner."

Emerson Tobar, CTO, Neogrid
Neogrid

CCC Marketing migrerar från Oracle Exadata till Azure

"By consolidating a system comprising three DB appliances into Azure Synapse Analytics, we were able to reduce the costs by 30 percent. The costs for data linkage and development were also significantly reduced."

Matsui Taro, IT Senior Manager, CCC Marketing
CCC Marketing

Håll dig uppdaterad om de senaste Azure Synapse Analytics-nyheterna

Vanliga frågor och svar

  • Azure Synapse Analytics är en obegränsad analystjänst som sammanför dataintegrering, informationslager för företag och stordataanalys. Den ger dig friheten att fråga efter data på dina villkor, med hjälp av antingen serverlösa eller dedikerade resurser i stor skala. Azure Synapse sammanför dessa världar till en enhetlig upplevelse där du kan mata in, utforska, förbereda, hantera och hämta data för att genast uppfylla dina BI- och maskininlärningsbehov.
  • Det som kallades Azure Synapse Analytics (tidigare SQL DW) är nu märkt som en dedikerad SQL-pool (tidigare SQL Data Warehouse) i Azure-portalen. Befintliga kunder kan fortsätta att köra sina befintliga arbetsbelastningar för informationslager i produktionen i dag med en dedikerad SQL-pool (tidigare SQL DW), utan att behöva göra några ändringar. Om befintliga kunder vill dra nytta av alla de senaste nyheterna som nu är allmänt tillgängliga med den enhetliga upplevelsen i Azure Synapse Analytics, kan de välja att hantera sitt befintliga informationslager med en Synapse-arbetsyta. Med den här sökvägen kan befintliga Azure SQL Data Warehouse-kunder fortsätta att köra sina aktuella informationslager utan att påverka sin arbetsbelastning och enkelt börja använda de senaste nyheterna i Azure Synapse Analytics, till exempel serverlös datasjöutforskning och integrerade SQL- och Apache Spark-motorer.

Prova Azure Synapse Analytics med ditt kostnadsfria Azure-konto

Kan vi hjälpa dig?