Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Säkerhetskopiering och haveriberedskap

Säkerhetskopiera dina data och implementera en haveriberedskapsstrategi för att undvika kostsamma avbrott i verksamheten.

Hur kan Azure hjälpa till att skydda viktiga data och program?

Azure erbjuder en komplett lösning för säkerhetskopiering och haveriberedskap som är enkel, säker, skalbar och kostnadseffektiv – och kan integreras med lokala dataskyddslösningar. När det gäller avbrott i tjänsten eller om data oavsiktligt har tagits bort eller skadats, kan du smidigt och snabbt återställa företagstjänsterna. Lösningen för säkerhetskopiering och haveriberedskap i Azure är enkel att skapa, är molnbaserad, har hög tillgänglighet och är flexibel.

Utöka din aktuella lösning för säkerhetskopiering till Azure eller konfigurera enkelt vår programmedvetna replikering och programkonsekventa säkerhetskopiering som skalar utifrån dina affärsbehov. Det centraliserade hanteringsgränssnittet för Azure Backup och Azure Site Recovery gör det enkelt att definiera principer för att internt skydda, övervaka och hantera företagets arbetsbelastningar över både hybrid- och molnlösningar. Det här omfattar Azure Virtual Machines, SQL- och SAP-databaser, lokala Windows-servrar och VMware-datorer.

Skydda säkerhetskopieringsmiljön med inbyggd säkerhet för hybrid- och molnbaserad efterlevnad med omfattande säkerhets- och sekretessregler. Med Azure Site Recovery konfigurerar du virtuella datorer så att de växlar över till molnet eller mellan molndatacenter och skyddar dem med nätverkssäkerhetsgrupper. Använd Azure Backup för att skydda data från borttagning och utpressningstrojaner genom att isolera säkerhetskopierade data från ursprungliga data och genom skydd mot oavsiktlig borttagning och multifaktorautentisering.

Uppnå låga RPO- och RTO-mål (Recovery Point Objective respektive Recovery Time Objective) för varje kritisk arbetsbelastning i din organisation. Minska kostnaderna för att distribuera, övervaka, korrigera och skala en lokal infrastruktur för haveriberedskap, utan att behöva hantera säkerhetskopieringsresurser eller skapa ett sekundärt datacenter. Azure tillhandahåller en plattform för en lösning utan infrastruktur, med flexibla principer för att optimera lagring av säkerhetskopior.

Två personer med munskydd som har möte i ett konferensrum

Arbeta med en prioriterad säkerhetskopieringsleverantör för att förstärka din strategi för säkerhetskopiering och haveriberedskap. Genom inbyggd integrering med Azure Blob Storage och att utöka din befintliga lösning via våra partner, kan du snabbt säkerhetskopiera och replikera dina appar och data till Azure och lagra dem kostnadseffektivt på valfri lagringsnivå. Detta möjliggör smidig återställning av appar och data till Azure vid haveriberedskap och utvecklings-/testscenarier, utan behov av att lära sig nya verktyg för konfiguration eller hantering.

Tillbaka till flikar

Tillförlitlig säkerhetskopiering och haveriberedskap

80 % minskning

i genomsnittlig dataåterställningstid1

370 %

5-årig avkastning1

97 % minskning

minskad förlorad slutanvändarproduktivitet från dataförlust1

1 Faktablad om affärsvärde för IDC, sponsrat av Microsoft Azure, Affärsvärdet för Microsoft Azure Site Recovery och Azure Backup, dokument #US48616721 februari 2022.

Läs mer om våra tjänster för säkerhetskopiering och haveriberedskap

Azure Backup

Förenkla dataskyddet samtidigt som du minskar kostnader.

Azure Site Recovery

Håll igång verksamheten med en haveriberedskapstjänst som är inbyggd i molnet.

Azure Arkivlagring

Lagra sällan använda data i molnet till en branschledande kostnad.

Lär dig mer genom exempel på lösningsarkitekturer

Lär dig hur Azure Backup och Azure Site Recovery integreras för att tillhandahålla en heltäckande lösning för säkerhetskopiering och haveriberedskap.

Säkerhetskopiera lokala program och data till molnet

Skydda dina lokala datatillgångar med Azure Backup via en enkel, säker och kostnadseffektiv lösning.

Haveriberedskap i företagsskala

Var värd för servrar i ett lokalt datacenter med redundansväxling till Azure-infrastrukturen för att säkerställa en uppdaterad och lättillgänglig miljö som stöds.

Haveriberedskap för små och medelstora företag med Azure Site Recovery

Små och medelstora företag kan kostnadseffektivt implementera haveriberedskap till molnet med hjälp av Azure Site Recovery eller en partnerlösning.

1 Faktablad om affärsvärde för IDC, sponsrat av Microsoft Azure, Affärsvärdet för Microsoft Azure Site Recovery och Azure Backup, dokument #US48616721 februari 2022.

Utöka din lokala strategi till Azure med hjälp av våra partner

Commvault

Commvault har stöd för alla nivåer i Azure Storage som ett icke-platsbaserat mål för säkerhetskopiering och datahantering och möjliggör säkerhetskopiering och återställning från lokala datorer till Azure och för virtuella datorer i Azure. Du kan snabbt och enkelt återställa program, arbetsbelastningar och data till Azure som en kostnadseffektiv haveriberedskapsplats. Använd Commvault Live Sync för att uppnå låga återställningspunktsmål.

Rubrik

Rubrik erbjuder funktioner som skapats för Azure, till exempel enkel säkerhetskopiering med lagringsnivåer till Azure, kostnadseffektiv datalagring på valfri nivå och intelligent omedelbar återställning av data och appar till Azure i händelse av haveri eller utpressningsattack, eller för utvecklings-/testscenarier. Rubrik möjliggör säkerhetskopiering och återställning från lokala datorer till Azure och för virtuella Azure-datorer.

veeam

Veeam Backup & Replication integreras med Azure och ger enkelt både skydd och återställning för lokala virtuella datorer, fysiska servrar och slutpunkter till Azure. Veeam Backup för Microsoft Azure utnyttjar interna Azure-funktioner och en inbyggd kostnadskalkylator för att tillhandahålla integrerad, enkel och kostnadseffektiv säkerhetskopiering för virtuella Azure-datorer.

Veritas

Veritas NetBackup och Backup Exec erbjuder säkerhetskopiering, haveriberedskap och Azure-migreringstjänster. NetBackup CloudCatalyst och CloudPoint möjliggör säkerhetskopiering och återställning av lokala tillgångar till Azure och skydd för virtuella Azure-datorer. NetBackup Resiliency möjliggör integrerad haveriberedskap och Azure-migreringsfunktioner mellan Azure-regioner och Azure Stack.

Kom igång

Kom snabbt igång med en strategi för säkerhetskopiering och haveriberedskap i Azure.

Partner

Skapa egna lösningar för säkerhetskopiering och haveriberedskap med hjälp från våra betrodda partnerföretag.

Marketplace-lösningar

Distribuera färdiga lösningar för säkerhetskopiering och återställning.