Priser för Cognitive Services – avvikelseidentifiering

Din verksamhets pålitlighet påverkas av hur väl ni identifierar problem

Bädda enkelt in funktioner för avvikelseidentifiering i dina appar så att användarna snabbt kan upptäcka problem så snart de inträffar. Du behöver inga kunskaper om maskininlärning. Avvikelseidentifiering använder ett API för att mata in alla typer av tidsseriedata, och väljer den mest lämpade avvikelseidentifieringsmodellen för dina data så att du får hög noggrannhet. Anpassa tjänsten till verksamhetens riskprofil. Distribuera den där den behövs som mest – endast med Azure kan du köra Avvikelseidentifiering överallt från molnet till den intelligenta nätverksgränsen.

Prisinformation

Den kostnadsfria instansen har en begränsad månadskvot på upp till 20 000 transaktioner och är perfekt när du vill komma igång med tjänsten och lära dig hur du använder den i ditt program.

Standardinstansen är utformad för arbetsbelastningar under produktion. Prissättningen baseras på antalet utförda transaktioner. En ”transaktion” är ett API-anrop med storlek på nyttolast för begäran på upp till 1 000 datapunkter i tidsserien, varje ökning på 1 000 datapunkter läggs till i en annan transaktion.

Nu har Avvikelseidentifiering även stöd för multivariat avvikelseidentifiering. Den här funktionen för multivariat analys är tillgänglig som ett separat API och erbjuds utan kostnad i förhandsversionen.

Instans Funktioner Pris
Gratis – webb/container Univariat avvikelseidentifiering 20000 kostnadsfria transaktioner per månad
Standard – webb/container Univariat avvikelseidentifiering
Multivariat avvikelseidentifiering1
$- per 1,000 transaktioner
Kostnadsfri

1Multivariat analys kostar ingenting i förhandsversionen. Prisinformation kommer senare i anslutning till GA-versionen.

Support och serviceavtal

  • Kostnadsfri support för fakturerings- och prenumerationshantering ingår.
  • Vi garanterar att Cognitive Services på standardnivån har en tillgänglighet på minst 99,9 procent. Den kostnadsfria utvärderingsversionen omfattas inte av något serviceavtal. Läs serviceavtalet.

Vanliga frågor och svar

  • En transaktion är ett API-anrop med storlek på nyttolast för begäran på upp till 1 000 datapunkter i tidsserien, varje ökning på 1 000 datapunkter läggs till i en annan transaktion. Ett API-anrop med storlek på nyttolast för begäran = 2050 är till exempel 3 transaktioner. Maximal storlek på begäran för nyttolast är 8640 datapunkter. Varje datapunkt i en tidsserie är ett par med tidsstämpel/numeriskt värde.

  • Användningen är begränsad om transaktionsgränsen nås på den kostnadsfria nivån. Kunder kan inte överförbruka på den kostnadsfria nivån.

Resurser

Beräkna månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Azure Cognitive Services

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Prata med en säljare för att få en genomgång av Azure-priser. Förstå prissättningen av din molnlösning.

Köra avvikelseidentifiering på 1,2 miljoner datapunkter