Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Azure Blueprints FÖRHANDSVERSION

Möjliggör snabbt, upprepningsbart skapande av styrda miljöer

Skapa, distribuera och uppdatera enkelt miljöer som efterlever kraven

Förenkla storskaliga Azure-distributioner genom att paketera viktiga miljöartefakter såsom Azure Resource Manager-mallar, kontroller för rollbaserad åtkomst samt principer i en och samma skissdefinition. Tillämpa enkelt skissen på nya prenumerationer och miljöer, och finjustera kontroll och hantering via versionshantering.

Principer, användare och resursmallar för skapande av skisser

Central plats där du hanterar din miljö, inklusive distribution, versionshantering och uppdateringar

Inbyggda exempel för de flesta scenarier, däribland efterlevnadscertifiering

Resurslåsning för att förhindra oönskade ändringar

Effektivisera skapandet av miljöer

Skapa enkelt dina molnstyrningsmallar, åtkomstkontroller och principer som ett enda kompatibelt paket så att miljöerna blir redo att konfigureras. Distribuera skisser till flera prenumerationer med ett enda klick. Hantera skisser från en central plats och spåra skissversioner för att skicka ut uppdateringar.

En AppNetwork-skiss i Azure med en lista över de senaste artefakterna
En lista över skissdefinitioner

Möjliggör kompatibel utveckling

Påskynda distributionen av kompatibla program till produktion via en självbetjäningsmodell, och distribuera enkelt kompatibla miljöer som uppfyller produktionsstandarderna. Använd tomma mallar för anpassade skisser eller inbyggda skisser för efterlevnad med vanliga interna scenarier och externa regelkrav såsom ISO 27001.

Låsa grundläggande resurser

Undvik oönskade ändringar och felkonfigurationer – även dem som utförs av prenumerationsägare – som skulle kunna påverka flera program. Med resurslåsning kan du begränsa åtkomsten till viktig infrastruktur som delas mellan prenumerationer. Skydda resurser som skissen styr, och konfigurera undantag som passar dina särskilda behov.

En lista över resurser för en tilldelad skiss sorterad efter låstillstånd
En översikt över Azure Blueprints

Skapa din landningszon för migrering till Azure

Påskynda migreringen genom att enkelt distribuera en fullständigt styrd landningszon utan behov av externa molnarkitekter eller initiativ. Återanvänd molnbaserade skisser för framtida miljöer eller använd inbyggda skisser till att upprätta ISO-kompatibla grundarkitekturer.

Omfattande inbyggda funktioner för säkerhet och efterlevnad

En översikt över Security Center i Azure med princip- och efterlevnadsdata och resurssäkerhetshygien
Beräknings- och appflik i Security Center i Azure med en lista över rekommendationer

Kom igång med ett kostnadsfritt Azure-konto

1

Börja använda kostnadsfritt. Få 200 USD i kredit att använda inom 30 dagar. Så länge krediten gäller har du gratis tillgång till många av våra populära tjänster, samt obegränsad tillgång till fler än 55 andra tjänster som alltid är kostnadsfria.

2

När krediten upphör kan du fortsätta att använda tjänsterna genom användningsbaserad prissättning. Betala bara om du använder mer än de kostnadsfria månadsvolymerna.

3

Efter 12 månader kommer du att ha fortsatt tillgång till fler än 55 tjänster som alltid är kostnadsfria – och du behöver bara betala för det du använder utöver de kostnadsfria månadsvolymerna.

Resurser för att komma igång

Förstå livscykeln för en skiss

Utforska faserna för definition och tilldelning av skisser, däribland steg för att lägga till artefakter, versionshantering och tilldelning.

Förhindra manipulation av resurser

Lär dig hur du låser resurser i en Azure-prenumeration för att förhindra ändringar från programägare.

Migrera till Azure

Skaffa resurserna för att migrera appar, data och infrastruktur i din egen takt, och använd kostnadsfria verktyg för utvärdering, migrering kostnadshantering när du överför dina lokala arbetsbelastningar till virtuella Azure-datorer.

Betala mindre med Azure: Amazon Web Services (AWS) kostar fem gånger mer än Azure för Windows Server och SQL Server.

Vanliga frågor om skisser

  • En Resource Manager-mall är en viktig byggsten (en artefakt) i en skissdefinition. Alla dina befintliga Resource Manager-mallar kan användas i nya skisser. Resource Manager-mallar används endast under distribution och bevarar inte relationer med distribuerade resurser, men Azure Blueprints bevarar dessa relationer med stöd för förbättrad spårning och granskning av distributioner samt möjligheten att uppgradera prenumerationer som styrs av samma skiss. Mer information.

  • Ja, varje skiss har ett API. Det innebär att skissdefinitioner kan lagras som kod och löpande överföras till Azure. Läs mer om att hantera skisser som kod.

  • Skisser tilldelas till enskilda prenumerationer men kan även användas till att upprätta resursgrupper inom prenumerationer. Dessutom kan en skiss tilldelas till en prenumeration flera gånger, vilket gör att du kan skapa flera miljöer i en och samma delade miljö.

Nu kan du konfigurera ditt kostnadsfria Azure-konto