Stream Analytics priser

En realtidsströmningsbearbetningsstjänst i molnet

Azure Stream Analytics är en motor för händelsebearbetning i molnet som ger insikter från data som genererats av enheter, sensorer, molninfrastrukturtjänster och program i realtid. Med direkt integration för Azure IoT Hub och Azure Event Hubs kan Azure Stream Analytics både mata in och processa miljontals händelser per sekund samtidigt. Det kan även tillhandahålla insikter som kräver åtgärder eller aviseringar med ultralåga väntetider och kraftfulla visuella instrumentpaneler, samt inleda åtgärder till andra tjänster.

Prisinformation

Azure Stream Analytics prissätts baserat på antalet enheter för strömning som krävs för att behandla data i tjänsten.

Standardenheter för strömning

Användning Pris
Enhet för strömning $-/timme

Azure Stream Analytics on IoT EdgePreview

Azure Stream Analytics on IoT Edge enables customers to run their stream processing jobs on devices with Azure IoT Edge. Customers can create their stream processing jobs in Azure Stream Analytics and deploy them to devices running Azure IoT Edge through Azure IoT Hub.

Azure Stream Analytics on IoT Edge extends all the benefits of ASA’s unique streaming technology from the cloud down to devices. It enables customers to run Complex Event Processing (CEP) closer to IoT devices and run analytics on multiple streams of data on devices or gateways.

The pricing below reflects preview pricing discount and will be applicable after March 1, 2018. Until then Azure Stream Analytics on IoT Edge can be used for free.

Standard
Price per job $0 until March 1, 2018
$- per job/device/month after March 1, 2018

If you want to run Azure Stream Analytics on Edge on more than 50 devices please contact Microsoft.

Support och serviceavtal

 • Vi ger teknisk support för alla allmänt tillgängliga Azure-tjänster, inklusive Stream Analytics, via supporten för Azure från $29/månad. Support för fakturering och prenumerationshantering ges utan kostnad.
 • SLA: Vi garanterar minst 99,9 % tillgänglighet för Stream Analytics-API:er. Vi garanterar att distribuerade Stream Analytics-jobb 99,9 % av tiden kommer att bearbeta data eller vara tillgängliga för att beartbeta data. Mer information om serviceavtal finns på sidan med serviceavtal.

Vanliga frågor och svar

 • En standardenhet för strömning är en kombination av beräkning, minne och dataflöde.

 • Enheter för strömning kan väljas via hanterings-API:er för Azure Portal eller Stream Analytics.

 • De främsta faktorerna som påverkar hur många enheter för strömning som behövs är frågekomplexiteten, frågesvarstiden och den bearbetade datavolymen. Enheter för strömning kan användas för att skala ut ett jobb och få ett högre dataflöde. Beroende på frågans komplexitet och hur stort dataflöde som krävs kan du behöva fler enheter för strömning för att uppfylla ditt programs prestandabehov

 • Enheter för strömning debiteras per timme baserat på det högsta antal enheter som valts under denna timme.

 • Det finns ingen gräns för antalet enheter för strömning. Även om kvoten för enheter för strömning per region för en enskild prenumeration är 48 så kan du begära ett större antal enheter för strömning genom att skicka in ett supportärende hit.

 • Azure Event Hubs eller Azure IoT Hub rekommenderas som skalbara asynkrona meddelandeköer för händelser för din Stream Analytics-lösning. Men Stream Analytics har även stöd för att hämta data från Azure-blobar.

 • Från och med den 1 februari 2017 erbjuder Azure Stream Analytics standardenheter för strömning med förbättrade funktioner, som möjligheten att köra anpassad kod (skriven i JavaScript), geospatiala funktioner, Visual Studio-integrering och borttagning av ingressbegränsningar. Den äldre modellen är inte längre tillgänglig.

 • Den 1 februari 2017 migreras befintliga strömningsuppgifter utan avbrott till standardströmningsmodellen. Men du kommer att fortsätta att betala samma pris som du gjorde före den 1 februari 2017 fram till den 1 januari 2018, eller till utgångsdatumet för ditt nuvarande Enterprise-avtal. Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss.

 • ASA on IoT Edge is charged based on the number of devices the engine is running on and not on the number of sensors or total devices in your architecture. For example, if you have a 100 sensors and use a single gateway to run Stream Analytics on the IoT Edge only a single device is counted for billing purposes.

 • ASA on IoT Edge is priced by the number of jobs that have been deployed on a device. For instance, if you have two devices and the first device has 1 job whereas the second device has 2 jobs your monthly charge will be (1 job)*(1 device)*($-/job/device)+(2 jobs)*(1 device)*($-/job/device) = $-+$- = $- per month.

  All billing is prorated. For instance, if a job is deployed only for a partial month the billing for that job is prorated.

  A job on ASA on edge device can use one CPU core. We don’t limit the volume of data that can be processed by this job.

  If you want to run Azure Stream Analytics on Edge on more than 50 devices please contact Microsoft.

 • Creation, test and preparation of the job in Azure Stream Analytics portal is free. Deployment of the job and monitoring of your job will require the use of messages that will count towards your IoT Hub allowance. Deployment of a job with also requires the use of Azure blob storage.

  A customer can choose to update a job multiple times a month without incurring extra charges from the Stream Analytics service. Updates and deployment are provided using standard messaging capability via IoT Hub.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Stream Analytics

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Added to estimate. Press 'v' to view on calculator View on calculator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad

Kostnadsfritt konto