Priser för Azure Stream Analytics

En realtidsströmningsbearbetningsstjänst i molnet

Azure Stream Analytics är en motor för händelsebearbetning i molnet som ger insikter från data som genererats av enheter, sensorer, molninfrastrukturtjänster och program i realtid. Med direkt integrering för Azure IoT Hub och Azure Event Hubs kan Azure Stream Analytics både mata in och bearbeta miljontals händelser per sekund. Tjänsten erbjuder omfattande visuella instrumentpaneler och kan även tillhandahålla viktig information och användbara aviseringar med mycket låg fördröjning samt inleda åtgärder för andra tjänster.

Prisinformation

Azure Stream Analytics prissätts baserat på antalet enheter för strömning som krävs för att behandla data i tjänsten.

Standardenheter för strömning

Användning Pris
Enhet för strömning $-/timme

Azure Stream Analytics på IoT Edge

Med Azure Stream Analytics på IoT Edge kan du köra dina strömningsbearbetningsjobb på enheter med Azure IoT Edge. Skapa egna strömningsbearbetningsjobb i Azure Stream Analytics och distribuera dem till enheter som kör Azure IoT Edge via Azure IoT Hub.

Azure Stream Analytics på IoT Edge utökar alla fördelar med den unika strömningstekniken från molnet ned till enheterna. Det gör att du kan köra Complex Event Processing (CEP) närmare IoT-enheter och köra analyser på flera dataströmmar på enheter eller gatewayer.

Standard
Pris per jobb $- per enhet/månad

Om du vill köra Azure Stream Analytics på IoT Edge på fler än 5 000 enheter kontaktar du Microsoft.

Obs! Faktureringen påbörjas när ett ASA-jobb distribueras till enheter, oavsett vilken status jobbet har (körs/misslyckades/stoppades).

Support och serviceavtal

 • Vi ger teknisk support för alla allmänt tillgängliga Azure-tjänster, inklusive Stream Analytics, via supporten för Azure från $29/månad. Support för fakturering och prenumerationshantering ges utan kostnad.
 • SLA – Vi garanterar minst 99,9 procent tillgänglighet för Stream Analytics-API:er. Vi garanterar att distribuerade Stream Analytics-jobb 99,9 procent av tiden kommer att bearbeta data eller vara tillgängliga för att bearbeta data. Läs mer om vårt serviceavtal.

Vanliga frågor och svar

 • En standardenhet för strömning är en kombination av beräkning, minne och dataflöde.

 • Enheter för strömning kan väljas via hanterings-API:er för Azure Portal eller Stream Analytics.

 • De främsta faktorerna som påverkar hur många enheter för strömning som behövs är frågekomplexiteten, frågesvarstiden och den bearbetade datavolymen. Enheter för strömning kan användas för att skala ut ett jobb och få ett högre dataflöde. Beroende på frågans komplexitet och hur stort dataflöde som krävs kan du behöva fler enheter för strömning för att uppfylla ditt programs prestandabehov.

 • Enheter för strömning debiteras per timme baserat på det högsta antal enheter som valts under denna timme.

 • Det finns ingen gräns för antalet enheter för strömning. Även om kvoten för enheter för strömning per region för en enskild prenumeration är 48 så kan du begära ett större antal enheter för strömning genom att skicka in ett supportärende.

 • Azure Event Hubs eller Azure IoT Hub rekommenderas som skalbara asynkrona meddelandeköer för händelser för din Stream Analytics-lösning. Men Stream Analytics har även stöd för att hämta data från Azure-blobar.

 • Azure Stream Analytics standardenheter för strömning erbjuder förbättrade funktioner, som möjligheten att köra anpassad kod (skriven i JavaScript), geospatiala funktioner, Visual Studio-integrering och borttagning av nätverksbegränsningar. Den äldre modellen är inte längre tillgänglig.

 • Den 1 februari 2017 migreras befintliga direktuppspelningsjobb utan avbrott till standardströmningsmodellen. Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss.

 • Azure Stream Analytics i IoT Edge debiteras utifrån antalet enheter som motorn körs på och inte antalet sensorer eller totalt antal enheter i din arkitektur. Om du exempelvis har 100 sensorer och använder en enkel gateway för att köra Stream Analytics på IoT Edge räknas endast en enhet i faktureringssyfte.

 • Azure Stream Analytics i förhandsversionen av IoT Edge prissätts efter antalet jobb som har distribuerats på en enhet. Om du till exempel har två enheter och den första enheten har ett jobb medan den andra enheten har två jobb blir din månadskostnad (1 jobb)*(1 enhet)*($-/jobb/enhet)+(2 jobb)*(1 enhet)*($-/jobb/enhet) = $-+$- = $- per månad.

  All debitering beräknas per timme. Om ett jobb till exempel endast distribueras för en del av en månad beräknas faktureringen för det jobbet proportionerligt.

  Ett jobb i Azure Stream Analytics på en IoT Edge-enhet kan använda en processorkärna. Vi begränsar inte datavolymen som kan behandlas av det här jobbet.

  Om du vill köra Azure Stream Analytics i IoT Edge på fler än 50 enheter kontaktar du Microsoft.

 • Det är kostnadsfritt att skapa, testa och förbereda jobbet i Azure Stream Analytics-portalen. Distribuering och övervakning av jobbet kräver användning av meddelanden som räknas in i din IoT Hub-kvot. För en jobbdistribution måste även Azure Blob Storage användas.

  Du kan välja att uppdatera ett jobb flera gånger per månad utan att fakturera extra avgifter från Stream Analytics-tjänsten. Uppdateringar och distribuering tillhandahålls med standardmeddelandefunktionen via IoT Hub.

Resurser

Beräkna månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Azure Stream Analytics

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator

Lär dig och utveckla med en kredit på $200, och fortsätt utan kostnad