Stream Analytics priser

En realtidsströmningsbearbetningsstjänst i molnet

Azure Stream Analytics är en motor för händelsebearbetning i molnet som ger insikter från data som genererats av enheter, sensorer, molninfrastrukturtjänster och program i realtid. Med direkt integration för Azure IoT Hub och Azure Event Hubs kan Azure Stream Analytics både mata in och processa miljontals händelser per sekund samtidigt. Det kan även tillhandahålla insikter som kräver åtgärder eller aviseringar med ultralåga väntetider och kraftfulla visuella instrumentpaneler, samt inleda åtgärder till andra tjänster.

Prisinformation

Azure Stream Analytics prissätts baserat på antalet enheter för strömning som krävs för att behandla data i tjänsten.

Standardenheter för strömning

Användning Pris
Enhet för strömning $-/timme

Support och serviceavtal

  • Vi ger teknisk support för alla allmänt tillgängliga Azure-tjänster, inklusive Stream Analytics, via supporten för Azure från $29/månad. Support för fakturering och prenumerationshantering ges utan kostnad.
  • SLA: Vi garanterar minst 99,9 % tillgänglighet för Stream Analytics-API:er. Vi garanterar att distribuerade Stream Analytics-jobb 99,9 % av tiden kommer att bearbeta data eller vara tillgängliga för att beartbeta data. Mer information om serviceavtal finns på sidan med serviceavtal.

Vanliga frågor och svar

  • En standardenhet för strömning är en kombination av beräkning, minne och dataflöde.

  • Enheter för strömning kan väljas via hanterings-API:er för Azure Portal eller Stream Analytics.

  • De främsta faktorerna som påverkar hur många enheter för strömning som behövs är frågekomplexiteten, frågesvarstiden och den bearbetade datavolymen. Enheter för strömning kan användas för att skala ut ett jobb och få ett högre dataflöde. Beroende på frågans komplexitet och hur stort dataflöde som krävs kan du behöva fler enheter för strömning för att uppfylla ditt programs prestandabehov

  • Enheter för strömning debiteras per timme baserat på det högsta antal enheter som valts under denna timme.

  • Det finns ingen gräns för antalet enheter för strömning. Även om kvoten för enheter för strömning per region för en enskild prenumeration är 48 så kan du begära ett större antal enheter för strömning genom att skicka in ett supportärende hit.

  • Azure Event Hubs eller Azure IoT Hub rekommenderas som skalbara asynkrona meddelandeköer för händelser för din Stream Analytics-lösning. Men Stream Analytics har även stöd för att hämta data från Azure-blobar.

  • Från och med den 1 februari 2017 erbjuder Azure Stream Analytics standardenheter för strömning med förbättrade funktioner, som möjligheten att köra anpassad kod (skriven i JavaScript), geospatiala funktioner, Visual Studio-integrering och borttagning av ingressbegränsningar. Den äldre modellen är inte längre tillgänglig.

  • Den 1 februari 2017 migreras befintliga strömningsuppgifter utan avbrott till standardströmningsmodellen. Men du kommer att fortsätta att betala samma pris som du gjorde före den 1 februari 2017 fram till den 1 januari 2018, eller till utgångsdatumet för ditt nuvarande Enterprise-avtal. Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss.

Resurser

Uppskatta månadskostnaden för Azure-tjänster

Läs vanliga frågor om priser för Azure

Lär dig mer om Stream Analytics

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser

Learn and build with $200 in credit, and keep going for free

Free account