Hoppa över navigering

Priser för Azure Stream Analytics

Analys i realtid på snabbväxande strömmande data

Azure Stream Analytics är en motor för händelsebearbetning i molnet som ger insikter från data som genererats av enheter, sensorer, molninfrastrukturtjänster och program i realtid. Med direkt integrering för Azure IoT Hub och Azure Event Hubs kan Azure Stream Analytics både mata in och bearbeta miljontals händelser per sekund. Tjänsten erbjuder omfattande visuella instrumentpaneler och kan även tillhandahålla viktig information och användbara aviseringar med mycket låg fördröjning samt inleda åtgärder för andra tjänster.

Utforska prisalternativ

Använd filter för att anpassa prisalternativ efter dina behov.

Priserna är endast uppskattningar och är inte avsedda som faktiska prisoffert. Den faktiska prissättningen kan variera beroende på vilken typ av avtal som du ingår med Microsoft, inköpsdatum och växelkursen. Priserna beräknas baserat på amerikanska dollar och konverteras med hjälp Thomson Reuters Benchmark-växlingskurs som uppdateras den första dagen i varje kalendermånad. Logga in på Priskalkylator för Azure för att se priser baserat på ditt aktuella program/erbjudande med Microsoft. Kontakta en Azure försäljningsspecialist för mer information om prissättning eller för att begära en prisoffert. Se vanliga frågor och svar om Prissättning för Azure.

Azure Stream Analytics prissätts baserat på antalet enheter för strömning som etablerats. En direktuppspelningsenhet representerar mängden minne och databeräkningar som tilldelats dina resurser. Du kan lära dig mer om hur många direktuppspelningsenheter som krävs.

Standardenheter för strömning

Standard Dedikerad
Resurstyp Stream Analytics Job Stream Analytics-kluster
Enhet för strömning $-/timme med minst 1 SU $-/timme med minst 36 SU*
Stöd för Virtual Network Nej Ja
C#-användardefinierade funktioner Begränsat till USA, västra centrala; Europa, norra; USA, östra; USA, östra 2 och Europa, västra Alla regioner
Anpassade deserialiserare Begränsat till USA, västra centrala; Europa, norra; USA, östra; USA, östra 2 och Europa, västra Alla regioner
Tillgänglighetszon Nej Ja

*I framtiden kan ytterligare avgifter tillkomma för privata slutpunkter som skapats och relaterade avgifter för inkommande och utgående trafik. Mer information finns i prissättningssidan förPrivat länktjänst.

Azure Stream Analytics på IoT Edge

Med Azure Stream Analytics på IoT Edge kan du köra dina strömningsbearbetningsjobb på enheter med Azure IoT Edge. Skapa egna strömningsbearbetningsjobb i Azure Stream Analytics och distribuera dem till enheter som kör Azure IoT Edge via Azure IoT Hub.

Azure Stream Analytics på IoT Edge utökar alla fördelar med den unika strömningstekniken från molnet ned till enheterna. Det gör att du kan köra Complex Event Processing (CEP) närmare IoT-enheter och köra analyser på flera dataströmmar på enheter eller gatewayer.

Standard
Pris per jobb $- per enhet/månad

Om du vill köra Azure Stream Analytics i IoT Edge på fler än 5 000 enheter kontaktar du Microsoft.

Obs! Faktureringen påbörjas när ett ASA-jobb distribueras till enheter, oavsett vilken status jobbet har (körs/misslyckades/stoppades).

Priser och köpalternativ för Azure

Kontakta oss direkt

Få en genomgång av priser för Azure. Förstå prissättningen för din molnlösning, läs mer om kostnadsoptimering och begär ett anpassat förslag.

Prata med en säljare

Se köpalternativ

Köp Azure-tjänster via Azure-webbplatsen, din Microsoft-representant eller en Azure-partner.

Utforska dina alternativ

Ytterligare resurser

Azure Stream Analytics

Läs mer om funktioner och egenskaper för Azure Stream Analytics.

Priskalkylator

Beräkna din förväntade månadskostnad för användning av valfri kombination av Azure-produkter.

SLA

Granska serviceavtalet för Azure Stream Analytics.

Dokumentation

Ta del av tekniska självstudiekurser, videor och fler resurser för Azure Stream Analytics.

Vanliga frågor och svar

 • En standardenhet för strömning är en kombination av beräkning, minne och dataflöde.

 • Enheter för strömning kan väljas via hanterings-API:er för Azure Portal eller Stream Analytics.

 • De främsta faktorerna som påverkar hur många enheter för strömning som behövs är frågekomplexiteten, frågesvarstiden och den bearbetade datavolymen. Enheter för strömning kan användas för att skala ut ett jobb och få ett högre dataflöde. Beroende på frågans komplexitet och hur stort dataflöde som krävs kan du behöva fler enheter för strömning för att uppfylla ditt programs prestandabehov.

 • Enheter för strömning debiteras per timme baserat på det högsta antal enheter som valts under denna timme.

 • Det finns en standardkvot och om så behövs kan du begära ett större antal enheter för strömning genom att skicka in ett supportärende.

 • Azure Event Hubs eller Azure IoT Hub rekommenderas som skalbara asynkrona meddelandeköer för händelser för din Stream Analytics-lösning. Men Stream Analytics har även stöd för att hämta data från Azure-blobar.

 • Azure Stream Analytics standardenheter för strömning erbjuder förbättrade funktioner, som möjligheten att köra anpassad kod (skriven i JavaScript), geospatiala funktioner, Visual Studio-integrering och borttagning av nätverksbegränsningar. Den äldre modellen är inte längre tillgänglig.

 • Den 1 februari 2017 migreras befintliga direktuppspelningsjobb utan avbrott till standardströmningsmodellen. Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss.

 • Azure Stream Analytics i IoT Edge debiteras utifrån antalet enheter som motorn körs på och inte antalet sensorer eller totalt antal enheter i din arkitektur. Om du exempelvis har 100 sensorer och använder en enkel gateway för att köra Stream Analytics på IoT Edge räknas endast en enhet i faktureringssyfte.

 • Azure Stream Analytics i förhandsversionen av IoT Edge prissätts efter antalet jobb som har distribuerats på en enhet. Om du till exempel har två enheter och den första enheten har ett jobb medan den andra enheten har två jobb blir din månadskostnad (1 jobb)*(1 enhet)*($-/jobb/enhet)+(2 jobb)*(1 enhet)*($-/jobb/enhet) = $-+$- = $- per månad.

  All debitering beräknas per timme. Om ett jobb till exempel endast distribueras för en del av en månad beräknas faktureringen för det jobbet proportionerligt.

  Ett jobb i Azure Stream Analytics på en IoT Edge-enhet kan använda en processorkärna. Vi begränsar inte datavolymen som kan behandlas av det här jobbet.

  Om du vill köra Azure Stream Analytics i IoT Edge på fler än 50 enheter kontaktar du Microsoft.

 • Det är kostnadsfritt att skapa, testa och förbereda jobbet i Azure Stream Analytics-portalen. Distribuering och övervakning av jobbet kräver användning av meddelanden som räknas in i din IoT Hub-kvot. För en jobbdistribution måste även Azure Blob Storage användas.

  Du kan välja att uppdatera ett jobb flera gånger per månad utan att fakturera extra avgifter från Stream Analytics-tjänsten. Uppdateringar och distribuering tillhandahålls med standardmeddelandefunktionen via IoT Hub.

Prata med en säljare för att få en genomgång av Azure-priser. Förstå prissättningen av din molnlösning.

Få kostnadsfria molntjänster och en kredit på $200 för att utforska Azure i 30 dagar.

Har lagts till i beräkningen. Tryck på ”v” för att visa på kalkylator
Kan vi hjälpa dig?