Hoppa till huvudinnehåll

SQL Server-migrering

Flytta dina SQL Server-databaser till Azure med några få eller inga kodändringar

Varför kunder litar på Microsoft när det gäller SQL i molnet

Azure är den molntjänst som kan SQL Server-migrering bäst. Använd våra verktyg och vår vägledning för att migrera till molnet och köra SQL-arbetsbelastningar på den branschledande databasmotorn samtidigt som du kan dra nytta av de kostnadsbesparande möjligheter och molnmigreringsresurserna.

Med inbyggda säkerhetskontroller, skyddslager och avancerat skydd kan du lita på att dina data lagras i en säker och kompatibel miljö. Säkerställ högsta möjliga produktivitet med vårt erbjudande med alltid uppdaterad SQL som aldrig behöver korrigeras eller uppgraderas och AI-baserade funktioner som optimerar prestanda och säkerhet.

Med fullständig SQL Server-paritet och en konsekvent kodbas kan du utnyttja din lokala kompetens och dina kunskaper i molnet. Spara tid och resurser med enkla Lift and Shift-migreringar och modernisering av program med hjälp av databasmigreringsguiden.

Få ut mesta möjliga av befintliga investeringar i lokala licenser genom att flytta dem till molnet med Azure Hybrid-förmånen och kombinera dem med reserverade instanser och gör besparingar på upp till 85 procent. Du kan också utforska priserna för utveckling/testning och få upp till tre års utökade säkerhetsuppdateringar kostnadsfritt. Lär dig mer om att optimera kostnader med Azure.

Få experthjälp vid migrering med Azure Migration Program. Dra nytta av kostnadsfria migreringsverktyg, till exempel Azure Migrate för att identifiera och utvärdera din lokala beredskap för migrering, och Database Migration Service för att flytta dina lokala databaser till Azure.

Läs mer om produkter och tjänster för SQL Server-migrering

Azure Migrate

En central hubb med Azure-molnmigreringsverktyg och tjänster för identifiering, utvärdering och migrering av arbetsbelastningar till molnet.

Azure Database Migration Service

Azure Database Migration Service är ett verktyg som hjälper dig att förenkla, vägleda och automatisera migreringen av databasen till Azure.

Migrerings- och moderniseringsprogram i Azure

Förenkla migreringen och moderniseringen med bästa praxis, unika besparingar samt åtkomst till utvecklare och specialiserade partner.

Azure SQL

Den serien med SQL-molndatabaser som erbjuder flexibla alternativ för migrering, modernisering och utveckling av program.

Lär dig mer i exempel på lösningsarkitekturer

Se hur migrering av SQL Server till Azure kan skapa innovationsmöjligheter och kostnadsbesparingar för din organisation under molnmigreringsprocessen.

Windows-program på N-nivå i Azure med SQL Server (virtuella datorer eller hanterade instanser)

Med Azure SQL kan du skapa en motståndskraftig och skalbar programmiljö med separata nivåer, vilket ger färre avbrott och snabbare diagnoser.

Kreditrisk med SQL Server (virtuella SQL-datorer)

Med SQL Server och maskininlärningstjänster kan ett låneinstitut använda förutsägelseanalys till att ge ut färre lån till låntagare med störst sannolikhet att låta lånet förfalla.

Skalbar Sitecore-marknadsföringswebbplats (SQL Database)

Skala en marknadsföringswebbplats med åtkomst till de data, integrerade verktyg och automatiseringsfunktioner som du behöver för att aktivt engagera kunderna under hela deras livscykel.

Hämta de senaste nyheterna och resurserna för SQL Server-migrering

Betrott av företag i alla storlekar

Allscripts, ett ledande programvaruföretag inom hälso- och sjukvården, ville flytta sina program till en säker och tillförlitlig plats. De vände sig till Azure SQL och på tre veckor flyttade de dussintals program som körs på 1 000 virtuella datorer till molnet.

Allscripts

Komatsu vet att nyckeln till att bli ett ledande företag är att kunna använda data för att få en bättre förståelse för verksamheten. Genom att flytta stordatorprogram till Azure SQL Managed Instance kunde de förbättra prestanda, halvera kostnaderna och få fram viktiga data.

Komatsu

H&R Block ville förena olika datakällor för att leverera sömlösa upplevelser med flera kanaler. Genom att flytta sina arbetsbelastningar till Azure SQL har företaget kunnat förbättra tjänstleveransen, skala för att möta efterfrågan och påskynda innovationen.

H&R Block

Vanliga frågor och svar

  • Azure SQL är en serie med fullständigt hanterade, säkra och intelligenta SQL-databastjänster som bygger på samma SQL Server-motor. Med Azure SQL kan du byta värd för SQL-arbetsbelastningar SQL Server på virtuella Azure-datorer, modernisera befintliga program med Azure SQL-hanterad instans och stödja moderna molnprogram med Azure SQL Database. Du kan hantera hela portföljen i en konsekvent och enhetlig Azure-portalupplevelse.
  • Det finns tre huvudsakliga överväganden när du ska välja rätt Azure SQL-tjänst för dina behov. Om du behöver kontroll över det underliggande operativsystemet (OS) på grund av efterlevnad eller programvaruberoenden och föredrar att behålla din aktuella version av SQL Server, är det bästa alternativet att byta värd till SQL Server på Azure Virtual Machines. Om OS-kontrollen inte är ett krav och du föredrar att använda den senaste ”versionslösa” SQL Server, vore det optimalt att modernisera dina befintliga program eller att stödja moderna molnprogram på fullständigt hanterade lösningar som Azure SQL Database eller Azure SQL Managed Instance.
  • Ladda först ned och installera Data Migration Assistant med Azure Migrate. Det här verktyget genererar utvärderingsrapporter som identifierar krav före migrering och rekommenderar mål-SKU:er i Azure. Använd sedan Database Migration Service för att migrera databasen till ditt valda mål.
  • Azures program för migrering och modernisering är en stegvis guidad process som leds av Azure-tekniker och expertpartner, och som tillhandahåller kostnadsfria resurser och en beprövad metod från start till slut som hjälper dig framåt med tillförsikt.
  • Azure Hybrid-förmånen är en prisförmån för kunder som har licenser med Software Assurance. Den hjälper kunderna att få ut mesta möjliga värde från befintliga investeringar i lokala licenser för Windows Server och SQL Server när de migrerar till Azure. Berättigade kunder kan spara upp till 40 procent* på Azure Virtual Machines (infrastruktur som en tjänst, eller IaaS) och spara upp till 55 procent på Azure SQL Database (plattform som en tjänst, eller PaaS) och SQL Server i Azure Virtual Machines (IaaS).

    * De faktiska besparingarna kan variera beroende på region, instanstyp och användning.

Kom igång med Azure Migrate

Kom igång
Kan vi hjälpa dig?