Trace Id is missing
Gå till huvudinnehåll
Azure

Kunskapsutvinning

Upptäck latenta insikter från hela ditt innehåll.

Vad är kunskapsutvinning?

Kunskapsutvinning är en ny disciplin inom artificiell intelligens (AI) som använder en kombination av intelligenta tjänster för att snabbt lära sig från stora mängder information. Det gör det möjligt för organisationer att få omfattande kunskaper och enkelt utforska information, upptäcka dolda insikter och hitta relationer och mönster i stor skala.

Azure Kubernetes Service (AKS)

Mata in ditt innehåll från Azure-källor som Azure Blob Storage, Azure Table Storage, Azure SQL Database och Azure Cosmos DB, samt hundratals källor från tredje parter via dedikerade anslutningsprogram.

Extrahera textbaserat innehåll från filformat som PDF, Microsoft Word, PowerPoint och CSV. Se den fullständiga listan med format som stöds.

En person som går uppför en trappa och använder en surfplatta och penna.

Programtjänster

Arbeta med olika dokumenttyper och format, inklusive bilder, ljudfiler, formulär, webbsidor och Office-dokument utan kostnaderna och svårigheterna som kommer med att skapa och hantera enskilda AI-tjänster.

Förbättra din förståelse av innehåll med kognitiva färdigheter såsom bildklassificering, ansiktsigenkänning, språkidentifiering och extrahering av diskussionsämnen. Med de här åtgärderna kan du skapa nya fält i ditt sökindex som inte ursprungligen är tillgängliga i källan.

Datatjänster

Integrera anpassade modeller eller klassificerare som kan skapas i vilket språk eller ramverk som helst. Utforska insikter med förkonfigurerade sökningsfunktioner eller genom analysverktyg och affärsprogram.

Komplettera med anpassade analysverktyg, använd frågor för ungefärlig sökning, lägg till sammanhangsbaserad sökning eller ange viktade parametrar för ditt unika scenario.

Tillbaka till flikar

Så fungerar kunskapsutvinning

Genom att samordna olika AI-funktioner tillhandahåller kunskapsutvinning förbättrade funktioner som gör det möjligt för organisationer att få insikter snabbare från innehåll som annars skulle förbli oanvänt. Kunskapsutvinningen består av tre faser: inmatning, berikning och utforskning.

STEG 1

Mata in innehåll från en mängd olika källor med hjälp av anslutningsprogram för datalager från första och tredje parter.
Omvandla strukturerade och ostrukturerade data

STEG 2

Berika innehållet med AI-funktioner som gör att du kan extrahera information, hitta mönster och få fördjupade kunskaper.
Berika innehållet med alla modeller, inklusive syn, språk, tal, beslut och sökning

STEG 3

Utforska nyligen indexerade data via sökningar, robotar, befintliga affärsprogram och datavisualiseringar.
Utforska berikade, strukturerade data via sökning, företagsappar och analys

Läs mer om produkter och tjänster för kunskapsutvinning

Azure Cognitive Search

Identifiera och utforska relevant innehåll med den enda molnsöktjänsten som har inbyggda AI-funktioner.

Azure AI Services

Använd kognitionsfunktioner för att utöka förståelsen för olika innehållstyper.

Azure Machine Learning

Använd maskininlärningsmodeller som anpassade kunskaper för särskilda krav som branschspecifika regler.

Azure Bot Services

Utforma interaktiva funktioner som gör att användare kan extrahera information från sina data via robotgränssnittet.

Lär dig mer genom exempel på lösningsarkitekturer

Innehållsforskning

När organisationer ger sina anställda uppgiften att granska och undersöka tekniska data kan det vara omständligt att läsa enorma mängder sidor med kompakt text. Kunskapsutvinning hjälper anställda att snabbt granska sådant kompakt material.

Gransknings-, risk- och efterlevnadshantering

Utvecklare kan använda kunskapsutvinning för att hjälpa advokater att snabbt identifiera viktiga entiteter i förberedelsedokument och flagga viktig information i dokument.

Affärsprocesshantering

I branscher med hög budgivningskonkurrens eller i behov av snabb diagnostisering av problem kan företag använda kunskapsutvinning för att minska risken för kostsamma misstag.

Kundsupport och analys av feedback

För många företag är kundsupport kostsamt och ineffektivt. Kunskapsutvinning kan hjälpa kundsupportteam att snabbt hitta rätt svar på frågor från kunder eller utvärdera kundsentiment i stor skala.

Hantering av digitala tillgångar

Enorma mängder ostrukturerade data skapas dagligen, men många företag har problem med att använda eller hitta information i sina system. Kunskapsutvinning med ett sökindex hjälper kunder och anställda att snabbare hitta det som de söker efter.

Avtalshantering

Många företag skapar produkter för flera olika områden och därmed ökar affärsmöjligheterna med olika leverantörer och köpare exponentiellt. Kunskapsutvinning kan hjälpa organisationer att leta igenom tusentals källsidor för att skapa ett korrekt anbud.

Kunderna åstadkommer fantastiska saker med kunskapsutvinning

Det här globala teknikföretaget använder kunskapsutvinning för att skapa mer exakta bud och få tillbaka tiden som krävs för att kompilera dem manuellt.

En Howden-anställd på en arbetsplats som tittar ut på en stadssilhuett
Tillbaka till flikar

Börja skapa lösningar med kunskapsutvinning

Börja använda kostnadsfritt